Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAG PowerPoint Presentation

MAG

149 Views Download Presentation
Download Presentation

MAG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAG Készítette: Bojtor Attiláné NKI Babay József Általános Iskola és Sportiskola

 2. MAG MÁTRIX CELLA: Osztályszervezés-Kapcsolat

 3. MAG Hogyan tudjuk biztosítani az adaptivitást? • Barátságos, együttműködésre alkalmas környezet kialakítá- sával. • Vonjuk be a gyerekeket a tanterem megtervezésébe! Osztályszervezés-Kapcsolat • Alakítsunk ki helyet arra, hogy a gyerekek saját munkáikat kiállíthassák! • A tanulók szólhassanak bele a munka szervezésébe, a csoport- alakításba és a csoportok összetételének meghatározásába! • Teremtsünk olyan helyzeteket, amikor a gyerekek együtt dol- gozhatnak, játszhatnak, segíthetik egymást!

 4. MAG • Ne reagáljunk azonnal a kisebb megszakításokra, fegyelme- zetlenségekre! • Szorítsuk a minimumra az ellenőrzést és az irányítást, és a lehető legnagyobb felelősséggel ruházzuk fel a tanulókat! Osztályszervezés-Kapcsolat • Figyeljünk a csoport hangulatára, az osztály légkörére! • Építsünk be oldott, fesztelen pillanatokat a napi munkába! • A tanulók érezzék, hogy a pedagógus értük van.

 5. MAG Az osztályterem átalakítása csoportmunkára hagyományos padokkal Tanóra – magyar nyelv és irodalom Osztályszervezés-Kapcsolat

 6. MAG Tanóra – Magyar nyelv és irodalom Osztályszervezés-Kapcsolat

 7. MAG Az osztályterem átalakítása asztalokkal Tanóra - Környezetismeret Osztályszervezés-Kapcsolat

 8. MAG Tanóra - Környezetismeret Osztályszervezés-Kapcsolat

 9. MAG Szabadidős foglalkozás – Rejtvények témahét Osztályszervezés-Kapcsolat

 10. MAG Páros munka Tanóra – Technika óra: Álarckészítés Osztályszervezés-Kapcsolat

 11. MAG Szabadidős foglalkozás - Témahét Osztályszervezés-Kapcsolat

 12. MAG Tanóra – Rajz óra Osztályszervezés-Kapcsolat

 13. MAG A pedagógusok is csoportban dolgoznak MAG tréning Osztályszervezés-Kapcsolat

 14. MAG Beszélgetőkör Tanórán kívüli kötetlen beszélgetés Osztályszervezés-Kapcsolat

 15. MAG Tanóra – Magyar nyelv és irodalom Osztályszervezés-Kapcsolat

 16. MAG Olvasósarok Egyszemélyes kuckó Osztályszervezés-Kapcsolat

 17. MAG Kiscsoportos kuckó Osztályszervezés-Kapcsolat

 18. MAG Számítógépes sarok Szabadidős foglalkozás – Játék és tanulás Osztályszervezés-Kapcsolat

 19. MAG Játszósarok Óraközi szünet - esőben Osztályszervezés-Kapcsolat

 20. MAG Szabadidős foglalkozás - Modellezés Osztályszervezés-Kapcsolat

 21. MAG Szabadidős foglalkozás – Együtt játszunk Osztályszervezés-Kapcsolat

 22. MAG Instrukciós asztal Tanóra – Környezetismeret: Mérés Osztályszervezés-Kapcsolat

 23. MAG Értékelés hangulatjelzővel Osztályszervezés-Kapcsolat

 24. MAG „Hogy érezted magad ezen az órán?” Osztályszervezés-Kapcsolat

 25. MAG „Milyen volt a mai csoportmunka?” Osztályszervezés-Kapcsolat

 26. MAG Magatartásunk ezen a héten Osztályszervezés-Kapcsolat

 27. MAG Szorgalmunk értékelése Osztályszervezés-Kapcsolat

 28. MAG Üzenőfal Osztályszervezés-Kapcsolat

 29. MAG Üzenőláda Osztályszervezés-Kapcsolat

 30. MAG Mozgatható taneszköz Osztályszervezés-Kapcsolat

 31. Köszönöm a figyelmet!