through culture and tourism for better partnership n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

“ THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

“ THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP ”. Cross-Border Programme Serbia – Montenegro. Ovaj projekat finansira EU. Projektni partneri : Turistička organizacija Zlatibor , funkcionalni vodeći partner (Aplikant 1 ) ; Eparhija Budimljansko -nikšićka (Aplikant 2 ) ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP ”' - may-stein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
through culture and tourism for better partnership

“THROUGH_CULTURE_AND_TOURISM_FOR_BETTER_PARTNERSHIP”

Cross-Border Programme Serbia – Montenegro

Ovaj projekatfinansira EU

osnovni podaci o projektu

Projektni partneri:

Turistička organizacija Zlatibor, funkcionalni vodeći partner (Aplikant 1);

Eparhija Budimljansko-nikšićka(Aplikant 2);

Turistička organizacija Plužine(Partner 1).

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ovaj projekatfinansira EU

osnovni podaci o projektu1

Početak realizacije projeka: 16.10.2012.

 • Dužina trajanja projekta: 24 meseca;
 • Ukupan zajednički budžet projekta: 468,913.00EUR;
 • Turistička organizacija Zlatibor: 219,325.00 EUR;
 • Eparhija Budimljansko-nikšićka: 249,588.00 EUR
 • Projektni tim TO Zlatibor:
 • Darko Djurović, menadžerprojekta,
 • Jelica Tošić, član tima TO Zlatibor,
 • Marina Raković, saradnikuoblastifinansija,
 • Slobodan Mitrović , asistent zadužen za javne nabavke i izveštavanje;
 • Marina Čumić, asistent zadužen za logistiku

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ovaj projekatfinansira EU

osnovni podaci o projektu2

Opšti cilj: Pospešivanje ekonomskogrаzvojau pogrаničnom regionu kroz promociju turizmа i uspostаvljаnje efikаsnei efektivnesаrаdnje između prekogrаničnih pаrtnerа.

 • Posebni cilj: Poboljšаnа turističkа ponudа u prekogrаničnojoblаstiprepoznаvanjemirevitаlizаcijomkulturnihiistorijskihspomenikа ipoboljšаvanjeminstitucionаlnihiljudskih kаpаcitetа.
 • .
 • Krajnji korisnici rezultata projekta:
 • TuristiiposetiociZlatiboraiJahorine,
 • StanovništvoopštinaČajetinai Pale,
 • Turističkiradniciiposlenici,
 • Lokalnesamouprave,
 • SME/SMIsektora,
 • Potencijalniinvestitori

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ovaj projekatfinansira EU

rezultati projekta

Rezultat 1: Unapredjeni ljudski kapaciteti i uspostavljena instiucionalna saradnja prekograničnih partnera u sektoru turizma.

 • Indikatori:
 • 40 polaznikaobukasteklo nova znanjaizoblastiturizma, Održano3 jednodnevnaedukativnapredavanja, 20 polaznikaobukaizCrne Gore stekli nova znanjaiobišliturističkelokaliteteidomaćinstvanaZlatiboru; Program/strategijrazvojaturizmaopštinePlužina je usvojena od straneskupštineopštine; Uspostavljeniturističkiinformativnisistem se koristi u razvojunovihipoboljšanjupostojećihturističkihproizvodanaZlatiboru.

REZULTATI PROJEKTA

Ovaj projekatfinansira EU

rezultati projekta1

Razultat 2: Kulturno-istorijskispomeniciZlatibora, BijelogPoljaiPlužinasurevitaliziovaniistavljeni u funkcijuturističkeponudeprekograničnogpodručja;

 • Indikatori:
 • Rekonsturuisne, revitalizovane 4 drvene sobrašice crkvenog kompleksa Jablanica, Rekonsturuisan parohijski dom crkvenog kompleksa Jablanica, Rekonstruisana južna kula crkvenog kompleksa Sv. Petra u Bijelom Polju, Vidikovac manastira Zagradje je uredjen i prilagodjen za turistističkesvrhe.

REZULTATI PROJEKTA

Ovaj projekatfinansira EU

rezultati projekta2

Razultat 3: Rezultatiprojekataitrurističkedestinacijeprojektnihpartnerasuuspešnomedijskipromovisani.;

 • Indikatori:
 • Održano 8 konferencija za štampu (4 na Zlatiboru i 4 u Bijelom Polju), Nabavljeno i distribirani promotivni predmeti (flajeri, majice, fascikle, hemijske, blokovi..), sa logom donatora na svakom predmetu (sve upisati koliko komada; Izradjeno i distibuiranao po 1000 primeraka turističkih boršura i 1000 flajera o crkvi o Jablanici, crkvi u Bijelom Polju, manstiru Zagradje i pivskom kraju, Izradjen veb sajt projekta.

REZULTATI PROJEKTA

Ovaj projekatfinansira EU

predvidjene aktivnosti

Razultat 1: Unapredjeneljudskih i institucionalnih kapaciteta kapaciteta i uspostavljene instiucionalne saradnje prekograničnih partnera u sektoru turizma.

 • Aktivnosti:
 • 1.1. Odražavanje 3 jednodnevih edukativnih predavanja i obuka za polaznike kursa na teme: priprema i vreste suvenira, prijem i animacija turista (posetilaca), značaj udruživanja u turizmu, kreiranje sopstvenog posla u turizmu, 1.2. Obilazak turističkih loklaliteta i primera uspešnih domaćinstava ruralnog turizma na Zlatiboru za polaznike kursa iz Bijelog Polja i Plužina, 1.3. Izrada programa/strategije razvoja turizma opštine Plužine 1.4.Uspostavljanje turističkog informacionog sistema na Zlatiboru.

PREDVIDJENE AKTIVNOSTI

Ovaj projekatfinansira EU

predvidjene aktivnosti1

Razultat 2: Revitalizacija kulturno-istorijskih spomenika Zlatibora, Bijelog Polja i Plužina i njihovo svrstavanje u funkciju turističke ponude prekograničnog područja.

 • Aktivnosti:
 • 2.1. Rekonstrukcija i revitalizacija pomoćnih objekata crkvenog kopleksa Jablanica na Zlatiboru (sobrašica i uredjenje zgrade crkvenog doma), 2.2. Rekonstrukcija južne kule crkve Sv Petra u Bijelom Polju, 2.3. Uredjenje vidikovca manastirskog kompleksa Zagradje u Plužnama.

PREDVIDJENE AKTIVNOSTI

Ovaj projekatfinansira EU

predvidjene aktivnosti2

Razultat 3: Promocija rezulta projekta i turističkih loklaliteta obuhvaćenih projektom.

 • Aktivnosti:
 • 3.1. Organizacija i održavanje osam zajedničkih presa konferencija, 3.2. Izrada promotivnih materijala (,fascikle,notesi,hemijske olovke, indetifikacione kartice i sl.), 3.3. Izrada turističkog propagnadnog materijla (flajeri, brošure i suveniri turističkih loklaliteta), 3.4 Izrada veb sajta projekta.

PREDVIDJENE AKTIVNOSTI

Ovaj projekatfinansira EU

realizovane aktivnosti

.

REALIZOVANE AKTIVNOSTI

Ovaj projekatfinansira EU

slide12

HVALA NA PAŽNJI

Ovaj projekatfinansira EU

slide13

HVALA NA PAŽNJI

This project is

co-financed by EU