stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 per jaar tot 2003 door l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
maureen

Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: - PowerPoint PPT Presentation

500 Views
Download Presentation
Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: • Groei van de Nederlandse bevolking • Vergrijzing • Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg • Verschuiving naar nieuwere= duurdere middelen • Nieuwe geneesmiddelen in verstrekkingenpakket toegelaten • Ander voorschrijf- of slikgedrag

 2. Te verwachten daling geneesmiddelenuitgaven 2004: 2% • Maatregel 1 januari 2004 (inperking van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket) • Convenant 13 februari 2004 (tussen minister van Volksgezondheid met KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en Bogin)

 3. Kosten farmaceutische hulp t.o.v.totale uitgaven ghz 2002 • Portugal 25,6 % • Spanje 24,0 % • Frankrijk 20,6 % • België 17,7 % • Duitsland 14,5 % • Nederland 10,7 % • Denemarken 10,6 %

 4. Top 10 geneesmiddelenuitgaven 2003 • 1. omeprazol (Losec) 190 mljn euro • 2. simvastatine (Zocor) 127 mljn euro • 3. atorvastatine (Lipitor) 107 mljn euro • 4. salmeterol (Seretide) 75 mljn euro • 5 .pravastatine (Selektine) 67 mljn euro • 6. paroxetine (Seroxat) 63 mljn euro • 7. pantoprazol (Pantazol) 62 mljn euro • 8. amlodipine (Norvasc) 43 mljn euro • 9. enalapril(Renitec) 41 mljn euro • 10. sumatriptan (Imigran) 39 mljn euro

 5. Top 10 geneesmiddelenvoorschriften 2003 • 1. oxazepam (Seresta) 2.844.000 • 2. paracetamol 2.806.000 • 3. temazepam (Normison) 2.461.000 • 4. diclofenac (Voltaren) 2.250.000 • 5. metoprolol (Selokeen) 2.093.000 • 6. orale anticonceptiva 2.090.000 • 7. acetylsalicylzuur (Aspirine) 2.033.000 • 8. omeprazol (Losec) 1.979.000 • 9. ibuprofen 1.848.000 • 10. carbasalaatcalcium (Ascal) 1.686.000

 6. Principes bij farmacotherapie • VOS : Voorschrijven op Stofnaam • EVS : Electronisch Voorschrijf Systeem • EBM : Evidence Based Medicine • FTO : Farmaco Therapeutisch Overleg

 7. Algemene principes farmacotherapie • Overweeg ook: geen recept • Pathofysiologisch mechanisme • Bepaal effectmaat • Bepaal therapieduur en gebruik • Evalueer het effect • Geen werking zonder bijwerking

 8. Algemene principes farmacotherapie (vervolg) • Vermijd polyfarmacie • Vermijd combinatiepreparaten • Nieuw is niet altijd beter (en duur ook niet!) • Patientenvoorlichting • Eigen formularium

 9. Voorschrijfperiodes • Eerste voorschrift: 15 dagen (m.u.v. orale anticonceptie 3 maanden) • Vervolgrecept max 3 maanden m.u.v. slaap- en kalmeringsmiddelen en eetlustremmers (1 mnd) • Antibiotica en chemotherapeutica ter bestrijding van acute aandoeningen: max 15 dagen.

 10. www.lareb.nl Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen

 11. 030- 2748888 NVIC: Nationaal Vergiftigingen Informatie centrum (onderdeel van het RIVM)

 12. Betrouwbare Nederlandstalige bronnen geneesmiddelen • Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) • het GeBu (Geneesmiddelenbulletin) • de Farmaceutische Mededelingen • publicaties in het NTVG en H&W • nascholingsserie “Bijblijven” • materiaal van het FTO (Farmacotherapieoverleg)

 13. Standaar layout van het recept • Op de volgende 2 dia’s wordt de indeling van het gewone recept en het opiaatrecept besproken

 14. Waaraan moet een recept voldoen? 1. Naam/ Woonplaats Arts (tel . nummer) Mw I. Haio, huisarts in opleidingDorpsstraat 12De Bilttel 030 2206161 2. datum Datum:1-4-2014 3. Aanhef R/ 4. Naam middel; hoeveelheid; sterkte; gebruik en toedieningsvorm diclofenac 50 mg dtd tab. no 30S. 3dd1t. 5. Paraaf 6. Naam van degene voor wie recept is 7.Geschreven met pen of potlood Voor:Dhr de GrootKruisweg 24bis AUtrecht

 15. Waaraan moet een opiaatrecept voldoen? 1. Naam/ Woonplaats Arts (tel . nummer) Mw I. Haio, huisarts in opleidingDorpsstraat 12De Bilttel 030 2206161 2. datum Datum:1-4-2014 3. Aanhef R/ 4. Naam middel, hoeveelheid,sterkte, gebruik en toedieningsvorm; de hoeveelheid en sterkte in letters; duidelijke instructie gebruik en maximum per dag Morfine tien milligramDTD tabl. m.g.a no. dertig S/ 2dd1t.. 5. Volledige handtekening 6. Naam van degene voor wie recept is Voor:Dhr de GrootKruisweg 24bis AUtrecht 7.Geschreven met pen en slechts 1 voorschrift per recept

 16. REGELS VOORSCHRIJFPERIODES: • EERSTE VOORSCHRIFT15 DAGEN • SLAAP/KALMERINGSMIDDELEN1MAAND • EETLUSTREMMERSANTIBIOTICABIJ ACUTE AANDOENINGEN15 DAGEN • 􀂾 OAC'SAlleen start • 􀂾 OVERIGEN3 MAANDEN