Download
tom a jerry zranen tom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tom a jerry zranený tom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tom a jerry zranený tom

Tom a jerry zranený tom

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Tom a jerry zranený tom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tom a jerryzranený tom Antónia Anská Helena Žihalová SZŠ Prešov, 2.AZA December 2010

 2. obsah • Postavy • Kde bývajú? • Hádaj • Zranenie Toma • Tajnička • Čo by mal Jerry urobiť • To najdôležitejšie • Použité zdroje

 3. postavy Ako podľa teba vyzerá Jerry?

 4. A kde asi bývajú? Tom a Jerry bývajú v jednom peknom, tehlovom dome uprostred čarovného lesa. V okolí domu je nádherná príroda s farebnými kvetmi a žblnkajúcim potôčikom. Vtáčiky tam štebotajú na dobré ráno a srnky dávajú dobru noc.

 5. hádaj • Ako vyzerá dom v ktorom bývajú Tom a Jerry? • V akom lese bývajú? • Čo sa nachádza v okolí domu? • Akej farby by mohli mať kvety? • Aký majú potôčik? • Čo robia vtáčiky a srnky?

 6. Zranenie toma Jedného jesenného dňa sa vybrali Tom a Jerry do lesa na drevo. Jerry rezal motorovou pílou a Tom ukladal drevo na vlečku, keď tu zrazu sa Tom pošmykol a spadol. Jerry vzal Toma na vlečku a išli domov. Tomová noha neprestala bolieť tak šli k lekárovi. Keď prišli späť domov Jerry sa o Toma vzorne staral varil mu čaj a polievky.

 7. Aké mal tom zranenie? • V ústach ich máme 32 • Porast hlavy • Orgán zraku • Prvý muž • Pestrofarebné ročné obdobie • Opak slovíčka „nie“ • Hlavné mesto Slovenska • Dolná končatina • Opak slová „pekný“

 8. SPRÁVNA ODPOVEĎ

 9. Čo by mal jerry urobiŤ • A: Napraviť zlomeninu • B: Nechať Toma v lese • C: Zafixovať zlomeninu a odviesť Toma do nemocnice

 10. A: Nesprávne Nikdy sa nepokúšajte vrátiť kosť do pôvodnej polohy. Ak postihnutému nehrozí nebezpečenstvo, nehýbte ním, kým mu poranenie neznehybníte.

 11. B: Nesprávne Postihnutého nikdy nenechávame samého, lebo musíme sledovať jeho fyziologické funkcie (dýchanie, pulz a vedomie).

 12. C: Správne

 13. To najdôleŽitejšie

 14. Zapamätal si si ?

 15. Použité OBRÁzKY • Tom a Jerry • Dom • Zlomenina • Pulz • Zafixovanie končatiny

 16. Ďakujeme za pozornosŤ