st edov k univerzity n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY PowerPoint Presentation
Download Presentation
STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY. Universitas = latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky). VZNIK UNIVERZIT. Největší rozvoj 13.-15.st. Snaha světských feudálů a biskupů získat nezávislost Předchůdci byli římské rétorické školy a akademie z řecké antiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY' - martha-washington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k univerzity

STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY

Universitas= latinsky společenstvo učitelů a studentů (ve středověku nazýváni žáky)

vznik univerzit
VZNIK UNIVERZIT
 • Největší rozvoj13.-15.st.
 • Snaha světských feudálů a biskupů získat nezávislost
 • Předchůdci byli římské rétorické školy a akademie z řecké antiky
 • První univerzita r. 862 v Cařihradu, fungovala pouze 4 roky(její absolventi byli např.: Konstantin a Metoděj)
univerzity charakteristika
UNIVERZITY-charakteristika
 • Povoluje je papež
 • Volnost pohybu profesorů a studentů mezi univerzitami
 • Vyučovacím jazykem latina
 • V začátku nebyly fyzickým prostorem, ale jen korporací (učilo se v kostelech, různých domech..)
 • Vlastní samosprávu, v čele volený rektor - právo soudit žáky i profesory
 • Společenský ani národnostní původ nehrál roli
 • Církev se snažila uplatňovat svůj vliv (=> určování obsahu studia, dosazování profesorů a prostřednictvím nich přinášet do všech oborů náboženské principy)
univerzity charakteristika1
UNIVERZITY-charakteristika
 • Mezi univerzitami probíhal boj o autonomii a o univerzitní privilegia, o svobodu učení a myšlení, o vymanění z dogmat církve
 • Časem velmi vysoká váženost a nesmírný význam pro rozvoj vědy a kultury
 • Šířily vědomosti a poznání po celém evropském kontinentě
 • Napomáhaly rozvoji měst a podíleli se na přípravě kulturního hnutí v renesanci
 • Hospodářský základ tvořily dotace od církve a udělování beneficí univerzitním učitelům
d len univerzit
DĚLENÍ UNIVERZIT

NIŽŠÍ

 • Artistická fakulta (všeobecně vědecké)
 • Učilo se tu 7 svobodných umění (gramatika, rétorika, logika, quadrivium: matematika, astronomie, geometrie a hudba )
 • Studium trvalo 3-4 roky (první 1-2 roky bakalářské, poté magisterské)

VYŠŠÍ

 • Lékařská (medicínská) f.
 • Teologická f.
 • Právnická f.
 • Určité stupně vzdělání (např.: docent mohl vyučovat na fakultě)
l ka sk fakulta
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
 • Napomáhala k rozvoji lékařství
 • Studium spočívalo hlavně ve čtení církví uznávaných autorů (Galénos, Aviccena, Rhares, někdy i Hippokratés)
 • Nejvýznamnější byla lékařská fakulta v Bologni (zde se vyučovala i chirurgie)
teologick fakulta
TEOLOGICKÁ FAKULTA
 • Křesťanská nauka je studována systematicky
 • Doktor teologie ve 32 letech
 • Nejuznávanější fakulta
     • Svatý Albert Veliký
pr vnick fakulta
PRÁVNICKÁ FAKULTA
 • Světské nebo kanovnické právo
 • Proslulá je Boloňská univerzita
pa sk univerzita
Dnes známá jako Sorbonna

Založena v r. 1160 cca

„matka vzdělanosti“

V r. 1260 konečná podoba (až do 18.st.)

V r. 1355 český rektor Vojtěch Raňkův z Ježova

Absolventi: Tomáš Akvinský, Albert Veliký

Logo:

Podoba:

PAŘÍŽSKÁ UNIVERZITA
oxfordsk univerzita
1. zmínky o výuce z r. 1096, v r. 1167 král Jindřich II. zakázal Angličanům studovat na univerzitě v Paříži => velký přísun studentů, v r. 1214 potvrzeno listinou papežského legátu

Vznikla z pobočky Pařížské univerzity

V čele kancléř (až dodnes)

Logo:

Podoba:

OXFORDSKÁ UNIVERZITA
cambridgesk univerzita
založena nespokojenými akademiky z Oxfordské univerzity v r. 1209 => velká rivalita až do současnosti

Absolventi: Isaac Newton, Charles Darwin

Logo:

Podoba:

CAMBRIDGESKÁ UNIVERZITA
bolo sk univerzita
Založena v r. 1088 (není jisté), 1. statusy získala r. 1158 od Fridricha Barbarosy

Historicky známá pro výuku kanovnického a světského práva

Absolventi: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Mikuláš Koperník

Logo:

Podoba:

BOLOŇSKÁ UNIVERZITA
univerzita karlova
Založena 7.4. r. 1348 Karlem IV. v Praze

Nejstarší univerzita východně od Paříže a zároveň severně od Alp

Často zahraniční studenti a učitelé (zejm. ze středoevropských oblastí)

Václav IV. v r. 1409 Kutnohorským dekretem posílil postavení domácích členů

Zakládající listina:

Logo:

UNIVERZITA KARLOVA
dal v znamn univerzity
DALŠÍ VÝZNAMNÉ UNIVERZITY
 • Montpellier
 • Cordóba
 • Valencie
 • Krakow
 • Lisabon
 • Salermo
 • Grenoble
d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST
 • Zdroje: wikipedia, oficiální stránky univerzit
 • Zpracoval: Tomáš Jarolím, 2.B