dopplerov jav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dopplerov jav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dopplerov jav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Dopplerov jav - PowerPoint PPT Presentation


 • 650 Views
 • Uploaded on

Dopplerov jav. Monika Chylová II. A. Christian Johann doppler. rakúsky fyzik narodený v Salzburgu štúdium- viedenská polytechnika asistent na Katedre matematiky viedenskej univerzity profesor na Štátnej technickej akadémii v Prahe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dopplerov jav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dopplerov jav

Dopplerov jav

Monika Chylová II. A

christian johann doppler
ChristianJohanndoppler
 • rakúsky fyzik
 • narodený v Salzburgu
 • štúdium- viedenská polytechnika
 • asistent na Katedre matematiky viedenskej univerzity
 • profesor na Štátnej technickej akadémii v Prahe
 • profesor matematiky, fyziky a mechaniky na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici
 • riaditeľ Fyzikálneho ústavu Viedenskej univerzity
 • inicioval zriadenie prvého samostatného fyzikálneho ústavu na svete
dopplerov jav1
Dopplerov jav
 • zmena vlnovej dĺžky (a teda frekvencie) elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa
 • Doppler lokomotíva so zapnutou sirénou... rozdielna frekvencia zvuku pri približovaní a pri vzďaľovaní sa
slide4

približovanie

  • zvukové vlny pred lokomotívou sa stláčajú
  • do ucha viac kmitov za jednu sekundu
  • viac kmitov vyššia frekvencia vyššia výška zvuku
 • pri pozorovateľovi
  • skutočná výška zvuku sirény
 • vzďaľovanie
  • za lokomotívou sa vlny zrieďujú
  • menej kmitov za jednu sekundu nižší tón sirény
slide6

táto závislosť vnímanej frekvencie sa dá zapísať vzťahom:

  • fv frekvencia, ktorú vnímame ako pozorovateľ
  • f frekvencia, ktorú vysiela pohybujúci sa zdroj
  • v rýchlosť šírenia vĺn v danej látke
  • vzrelatívna rýchlosť zdroja voči pozorovateľovi

fv=

vyu itie
využitie:
 • meracia a radarová technika
  • letecké radary, sonary ponoriek,

policajné radary, meranie rýchlosti

bežcov pri rôznych športoch

 • meteorológia
  • radar- rádiové vlnenie sa odráža od dažďových kvapiek-

zmena frekvencie signálu- časový rozdiel určuje polohu zrážok, posun určuje ako rýchlo sa búrka pohybuje a v akom smere

slide8

Astronómia

  • rýchlosť vzdialených galaxií
  • spektrálne čiary posunuté do nižších frekvencií pohyb smerom od Zeme.... rozpínanie vesmíru
 • Echolokácia
  • netopier- ultrazvukové vlnenie, odrážajúce sa od predmetov... po odraze späť ku netopierovi, ktorý vníma zmenu frekvencie... získanie predstavy o okolitom svete
slide9

medicína- ultrazvuk

  • prúdenie krvi v cievach
  • meranie pulzu srdca plodu v tele matky
  • ultrazvuk sa odráža od jednotlivých prostredí, ktorými prechádza počítač meria časový rozdiel medzi vyslaným a prijatým signálom- určenie vzdialenosti vytvorenie obrazu
zdroje
Zdroje:
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Dopplerov_jav
 • http://akotofunguje.hladas.sk/clanok/veda-a-technika/fyzika/ako-funguje-dopplerov-jav-/119
 • http://greaty.host.sk/akustika/fjdoppler.html
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Johann_Doppler
 • učebnica: Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom