Asmens duomenys ir j apsauga
Download
1 / 12

Asmens duomenys ir j ų apsauga - PowerPoint PPT Presentation


  • 327 Views
  • Uploaded on

Asmens duomenys ir j ų apsauga. Parengė: Simas Grigas. Kas yra asmens duomenys?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asmens duomenys ir j ų apsauga' - marin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asmens duomenys ir j apsauga

Asmensduomenysir jų apsauga

Parengė: Simas Grigas


Kas yra asmens duomenys
Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys - tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, ekonominio, kultūrinio, socialinio ir kitokio pobūdžio požymiai (pavyzdžiui, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo metai, išsilavinimas, ūgis, svoris, atlyginimas, narystė ir kt.).


Asmens duomenys skirstomi tris grupes
Asmens duomenys skirstomi į tris grupes:

  • informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma.

  • informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai nustatoma.

  • informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti netiesiogiai nustatoma.


Asmens duomen apsauga
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga - vienas iš žmogaus teisės į privatų gyvenimą, įtvirtintos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje, aspektų.

Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsauga pradėta rūpintis jau 1992 m., priėmus LR Konstituciją.

Realiai asmens duomenų teisinės apsaugos mechanizmas pradėjo veikti įsigaliojus 1996 m. LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui (toliau - ADTAĮ).


Visi asmens duomenys, kuriuos tvarkant susiklostančius santykius reglamentuoja ADTAĮ, skirstomi į dvi kategorijas:

Neypatingi asmens duomenys

Ypatingi asmens duomenys


Ypatingi asmens duomenys
Ypatingi asmens duomenys

Ypatingi asmens duomenys - tai duomenys apie fizinio asmens rasinę ir etninę kilmę, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir politinėse partijose, sveikatą, lytinį gyvenimą, teistumą. Šių duomenų apsauga pasižymi tam tikromis ypatybėmis (apie tai - kitame žurnalo numeryje).


Neypatingi asmens duomenys
Neypatingi asmens duomenys

Neypatingi asmens duomenys - tai asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, ūgis, atlyginimas ir kiti ypatingų asmens duomenų kategorijai nepriskirti duomenys, kurie leidžia tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti asmenį.


Visi turi teis asmens duomen apsaug
Visi turi teisę į asmens duomenų apsaugą

Pagal ES įstatymus asmens duomenis galima teisėtai rinkti tik laikantis griežtų sąlygų ir tik teisėtais tikslais. Be to, asmenys ir organizacijos, renkančios ir tvarkančios jūsų asmeninę informaciją, privalo saugoti ją nuo piktnaudžiavimo ir gerbti tam tikras duomenų savininkų teises, kurias užtikrina ES įstatymai.


Kasdien ES įmonės, valdžios institucijos ir individualūs asmenys siunčia į kitas valstybes didžiulius asmens duomenų kiekius. Duomenų apsaugos taisyklių skirtumai įvairiose šalyse taptų kliūtimi tarptautinėms operacijoms. Taip pat asmenys galbūt nenorėtų perduoti asmens duomenų į užsienį, nebūdami tikri dėl apsaugos lygmens kitose šalyse.


Altiniai
Šaltiniai asmenys siunčia į kitas valstybes didžiulius asmens duomenų kiekius. Duomenų apsaugos taisyklių skirtumai įvairiose šalyse taptų kliūtimi tarptautinėms operacijoms. Taip pat asmenys galbūt nenorėtų perduoti asmens duomenų į užsienį, nebūdami tikri dėl apsaugos lygmens kitose šalyse.

  • http://www.verslobanga.lt/lt/leidinys.NextPage.12/3c10bc6e9fd9c.1

  • http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_lt.htm


A i u d mes
Ačiū už dėmesį asmenys siunčia į kitas valstybes didžiulius asmens duomenų kiekius. Duomenų apsaugos taisyklių skirtumai įvairiose šalyse taptų kliūtimi tarptautinėms operacijoms. Taip pat asmenys galbūt nenorėtų perduoti asmens duomenų į užsienį, nebūdami tikri dėl apsaugos lygmens kitose šalyse.


ad