slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekto ir jo eigos pristatymas Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekto ir jo eigos pristatymas Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Projekto ir jo eigos pristatymas Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d. - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo , paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas. Projekto ir jo eigos pristatymas Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d. Bendrieji projekto duomenys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekto ir jo eigos pristatymas Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Anglų-lietuvių-anglų irprancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo,paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas

Projekto ir jo eigos pristatymas

Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d.

bendrieji projekto duomenys
Bendrieji projekto duomenys
 • Projekto pavadinimas: Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas
 • Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
 • Projekto pradžia: 2012-04-01
 • Projekto pabaiga: 2014-09-30
 • Bendra projekto vertė: 5 388 539,89 Lt
pagrindin s projekto datos
Pagrindinės projekto datos
 • 2012-04-01 VU pasirašė sutartį su CPVA ir pradėjo vykdyti projektą;
 • 2012-11-01VU įvykdė viešąjį pirkimą ir įsigijo techninę įrangą, skirtą projektui įgyvendinti;
 • 2013-01-14 VU paskelbė pirkimą Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimo paslaugoms pirkti;
 • 2013-05-09 VU paskelbė UAB „Tilde informacinės technologijos“ ir „Tilde SIA“ konsorciumą konkurso nugalėtoju;
 • 2013-05-31 VU ir konkurso nugalėtojas pasirašė sutartį numatytoms paslaugoms teikti;
 • 2013-09-10 Paslaugų teikėjas sėkmingai įgyvendino pirmuosius tris darbų etapus (paslaugų teikimo planas, tekstynų rinkimo metodai ir priemonės, mašininio vertimo mokymo infrastruktūra);
 • Planuojama, kad projektas bus baigtas laiku – 2014-09-30
kas bus padaryta
Kas bus padaryta?
 • Bus sukurtos šios mašininio vertimo (MV) sistemos:
  • LT-EN-LT
   • Vertimo tikslumas bendrinėje srityje – 37 BLEU punktai, teisinėje ir IT srityje – 50 BLEU punktų.
  • LT-FR-LT
   • Vertimo tikslumas bendrinėje srityje – 37 BLEU punktai, teisinėje – 50 BLEUpunktų.
 • Pateikimas viešajam vartojimui:
  • interneto puslapio sąsaja;
  • įskiepis interneto puslapiams automatiškai versti, veikiantis populiariausiose naršyklėse;
  • mobilios programėlės, veikiančios populiariausiose platformose;
  • programavimo sąsaja (API), pritaikyta verslo sektoriui.
kas bus padaryta pakeliui
Kas bus padaryta pakeliui?
 • Lingvistiniai instrumentai
  • Teksto skaidymo priemonės
  • Morfologiniai, sintaksiniai ir semantiniaianalizatoriai
projekto komanda
Projekto komanda
 • VU
  • Projekto vadovas – dr. Arūnas Samuilis (26 mokslinių straipsnių ir 5 išradimų bendraautorius);
  • Ekspertai: Danielius Ralys (30 mokslinių straipsnių ir 9 išradimų bendraautorius), Virginijus Dadurkevičius (18 mokslinių straipsnių ir 2 išradimų bendraautorius), Franciška Ralienė (14 mokslinių straipsnių ir 1 išradimo bendraautorė) ir Jonas Vaičiulis.
 • Paslaugos teikėjas (UAB „Tilde informacinės technologijos“ ir „Tilde SIA“ konsorciumas)
  • Vadovas – Giedrius Karauskas(5+ metai vadovaujant kalbinių technologijų projektams);
  • Ekspertai: Raivis Skadiņš (daktaro laipsnis kalbinių technologijų srityje, 10+ metų patirtis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose kalbinių technologijų srityje), Andis Lagzdiņš (magistro laipsnis kompiuterijos srityje, 4+ metų patirtis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose kalbinių technologijų srityje);
  • IS architektas– Daiga Deksne (8+ metų patirtis);
  • Programuotojai: Valters Šics (7+ metų patirtis) ir Mārcis Pinnis (6+ metų patirtis);
  • Vertėjai-redaktoriai: Agnė Sūnaitė,Inga Jovaišaitė irSkaistė Matelionytė.
iuo metu padaryta
Šiuo metu padaryta
 • Įvaldyti tekstynų rinkimo metodai ir priemonės
 • Surinktas bandomasis tekstynas vertimo sistemos testavimui ir kokybės kontrolei
 • Sukurta mašininio vertimo mokymo infrastruktūra
 • Sukaupti tokie vienkalbių ir dvikalbių tekstynų kiekiai:
  • Bendrinė sritis
  • Teisinė sritis
  • IT sritis
jau ver iam
Jau verčiam!
 • Matuojant BLEU rodiklį šiuo metu jau gaunami tokie rezultatai:
  • Bendrinė sritis
  • Teisinė sritis
  • IT sritis
artimiausios perspektyvos
Artimiausios perspektyvos
 • Svarbus kuriamos sistemos išbandymas – pirmojo etapo pridavimas 2014 m. kovo mėn. Puikūs dabartiniai rezultatai, nuolatinė atliekamų paslaugų kokybės kontrolė ir vis didėjanti projekto darbuotojų patirtis leidžia tikėtis gerų pirmojo etapo rezultatų.
 • Kol kas mašininio vertimo rezultatai pasiekiami nenaudojant papildomų faktorių – morfologinių, sintaksinių ar semantinių žymelių. Įsisavinus šias priemones, vertimo kokybė turėtų pagerėti.
d kojame u d mes
Dėkojame už dėmesį!
 • Smalsiems skirtas šio pristatymas priedas – su mašininio vertimo istorijos apžvalga ir statistinio vertimo pagrindinėmis sąvokomis bei idėjomis.
priedai
PRIEDAI
 • Mašininio vertimo istorijos apžvalga
 • Statistinio mašininio vertimo pagrindinės sąvokos bei idėjos
ma inos gali versti
Mašinos gali versti
 • 1947 m. WarrenWeaver pasiūlė panaudoti kompiuterius tekstų vertimui. Atsiranda terminas – mašininis vertimas (MV).
 • MV imamas sparčiai vystyti JAV ir TSRS, siekiant įgyti strateginį pranašumą šaltajame kare.
 • Populiariausios verčiamos kalbos – rusų ir anglų.
 • Vyrauja pažodinis vertimas, sukuriami dideli kompiuteriniai dvikalbiai žodynai, apimantys virš 200 000 žodžių.
atsiranda taisyklinis ma ininis vertimas
Atsiranda taisyklinis mašininis vertimas
 • 1950 – 1960 metais atsiranda mašininio (kompiuterinio) vertimo sistemos, kurias galima pavadinti taisyklinėmis (rule-based).
 • Jos kuriamos laikantis požiūrio, jog kalbą galima aprašyti naudojant tam tikrų taisyklių (taip pat ir gramatinių) sistemą.
 • Optimistinis laikotarpis – tikėtasi per keletą metų sukurti tobulą mašininį vertimą.
ar kompiuteris supranta gramatik
Ar kompiuteris „supranta“ gramatiką?

Teksto struktūros nagrinėjimas didina automatinio vertimo tikslumą.

 • Kaip turi būti skaidomas tekstas – į sakinius, frazes, žodžius, morfemas?
 • Kokiame lygyje tekstas turi būti nagrinėjamas: morfologiniame, sintaksiniame, semantiniame?
banguojan ios viltys
Banguojančios viltys
 • Vyravo optimistinės MV perspektyvos, tačiau pasiekti prasti praktiniai rezultatai.
 • 1966 m. JAV įkurtas ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee) komitetas nusprendžia, jog MV artimiausiu metu neturi perspektyvų.
 • MV projektų finansavimas JAV nutraukiamas dvidešimčiai metų, jis sumenksta ir kitose šalyse.
vis d lto ma ininis vertimas progresuoja
Vis dėlto mašininis vertimas progresuoja!

Praktika parodė, jog ALPAC klydo.

SYSTRAN MV sistema pradedama naudoti Europos Komisijoje.

Įvairiose šalyse atsiranda veikiančios MV sistemos:

 • ARIANE (Grenoble);
 • SUSY (Saarbrücken);
 • Mu (Kyoto);
 • Interlingva metodo taikymas Nyderlanduose (Rosetta, DLT).
taisyklinio mv pa anga l t ja
Taisyklinio MV pažanga lėtėja
 • Europinis EUROTRA projektas (1982 – 1992 m. m.), kainavęs apie 50 000 000 ECU, baigiasi nesėkme – šimtai specialistų taip ir nesukūrė veikiančios MV sistemos.
 • Tai – rimta taisyklinio MV krizė. Jau daug metų trypčiojama vietoje.
 • Dar ir šiandien taisyklinio vertimo lyderiai – vis tas pats SYSTRAN bei kelių dešimtmečių senumo rusiška PROMT vertimo sistema.
ar galima versti be gramatikos
Ar galima versti be gramatikos?
 • 1990 m. įvyksta naujas proveržis - IBM tyrėjų grupė suformuluoja statistinio mašininio vertimo pagrindus (P. Brown et al.).
 • Vertimo procesas prilyginamas tam tikro pranešimo perdavimui triukšmingu kanalu.
 • Dekoduojama remiantis Bajeso teorema.
 • Vertimas remiasi tekstynais, vertimui ypač svarbūs dvikalbiai tekstynai.
 • Geri rezultatai – pasirodo, galima versti neturint nei žodyno, nei jokio supratimo apie gramatiką!
lygiagretus tekstynas ant rozet s akmens
Lygiagretus tekstynas ant Rozetės akmens

Rozetės akmuo – pirmasis lygiagretus tekstynas, o taip pat ir statistinio vertimo objektas

ma ininio vertimo pritaikymas lietuvi kalbai
Mašininio vertimo pritaikymas lietuvių kalbai
 • 2005 - 2007 m. Vytauto Didžiojo universitetas sėkmingai įvykdė Europos Sąjungos Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Internetinė informacijos vertimo priemonė“ . Rezultatas – vieša internetinė vertimo iš anglų į lietuvių k. paslauga. Vertimo variklį pateikė rusų kompanija PROMT. Nėra aišku, kiek laiko dar bus teikiama ši paslauga.http://vertimas.vdu.lt/twsas/
 • Nuo 2008 m. rugsėjo 25 d. GoogleTranslate palaiko ir lietuvių kalbą.
 • Microsoft BING irgi jau verčia iš(į) lietuvių kalbos!
 • Nei Google, nei Microsoft neleidžiama naudoti savo vertimo sistemas komerciniams tikslams!
ar ma inos gali versti gerai
Ar mašinos gali versti gerai?
 • Žodžiai turi daug prasmių. Daugiaprasmiškumas buvo ir išlieka svarbiausia kompiuterinio mašininio vertimo problema.
 • Sunki problema – kaip versti įvardžius (anaforos atpažinimas).
 • Thesoldierskilled ten women. Theyhavebeenburiednextday. Kas buvo palaidoti, jie ar jos, kareiviai ar moterys?
 • Sintaksinių struktūrų nustatymas šių vertimo problemų neišspręs.
 • Ieškoma išsigelbėjimo semantikoje bei kuriant įvairias ontologijas.
 • MV problemos stimuliuoja pažangą dirbtinio intelekto kūrimo srityje.
 • Populiarėja mišrios (hibridinės) vertimo sistemos, apimančios tiek taisyklinį, tiek ir statistinį MV.
 • Nuo 2010 m. SYSTRAN (SystranServer 7) inkorporavo ir statistinį vertimą į savo sistemą.
 • Panašiu keliu eina ir PROMT.
statistinio ma ininio vertimo prielaidos bendras kontekstas
Statistinio mašininio vertimo prielaidos Bendras kontekstas
 • Norimus dalykus dažnai sužinom netiesiogiai, atlikdami rekonstrukciją:
  • reikia masės, bet matuojam svorį
  • reikia greičio, o matuojam laiką
  • temperatūrą nustatom matuodami ilgį
  • domina žvaigždžių cheminė sudėtis, o matuojam spektrus
  • kūno erdvinę sandarą sužinom analizuodami linijines rentgenogramas
  • gama šaltinių išsidėstymą danguje rekonstruojam iš laike moduliuoto signalo
  • ir t. t.
 • Matavimai būna su paklaidomis, transformacijos – nevienareikšmiškos, rekonstrukcija – apsunkinta. Toli gražu ne atvirkštinės funkcijos suradimas y = x2 atveju.
 • Kuo vadovautis, atliekant rekonstrukciją?
statistinio ma ininio vertimo prielaidos bajeso metodas
Statistinio mašininio vertimo prielaidos Bajeso metodas
 • Atliekant atvirkštinio skaičiavimo tikimybinius uždavinius, jau nuo 1763 m. vadovaujamasi Bajeso teorema:
   • A ir B yra susiję įvykiai
   • P(A) ir P(B) – jų nepriklausomos tikimybės
   • P(A|B) ir P(B|A) – jų sąlyginės tikimybės
 • Pritaikant mūsų aptariamiems atvejams, Bajeso teoremą galima perfrazuoti taip:
   • A – hipotezė (pvz., hipotetinė erdvinė kūno struktūra)
   • B – realiai gauti duomenys, matavimo rezultatai (pvz., linijinės kūno rentgenogramos)
   • P(A) – apriorinė (išankstinė) hipotezės tikimybė (pvz., tuo mažesnė, kuo labiau nukrypstama nuo vidutinės kūno sandaros); P(A) – konstanta, galima į ją neatsižvelgti
   • P(B|A) – aposteriorinė(atsižvelgiant į įvykusį matavimo faktą) hipotezės tikimybė (pvz., kokia tikimybė, kad pasirinkus tokią tai hipotetinė erdvinę kūno struktūrą gali susigeneruoti realiai jau gauti duomenys)
   • Ta hipotezė, kuri maksimizuoja P(A|B) yra pati tikimiausia
 • Taikymo sudėtingumas
   • Galimų hipotezių gali būti be galo daug
   • Sunku įvertinti apriorinį žinojimą
   • P(B|A) matematinis išreiškimas gali būti labai sudėtingas
   • Maksimumo paieška gali būti matematiškai ir praktiškai labai komplikuota
vertimas kaip statistinis procesas pagrindin s id jos
Vertimas, kaip statistinis procesas Pagrindinės idėjos
 • 1990 m. IBM Thomas J. Watson Research Centerpadaryta prielaida:
 • Viskas vyksta statistiškai! Todėl galioja Bajeso formulė, ir:

A – angliškas sakinys, kurį reikia išversti

L – hipotetinis lietuviškas sakinys

L̃– tinkamiausias lietuviškas vertimas

P(A|L) – tikimybė, kad hipotetinis lietuviškas sakinys gali būti išverstas į duotą anglišką sakinį (statistinis vertimo modelis)

P(L) – hipotetinio lietuviško sakinio tikimybė (statistinis kalbos modelis)

   • Problemos:
     • šimtai tūkstančių galimų žodžių kiekvienoje kalboje
     • reikia milžiniškų skaičiaus jau išverstų sakinių vertimo modeliui sudaryti
     • kiekvienoje kalboje yra savi žodžių tvarkos dėsniai
     • fleksuotos kalbos (lietuvių kalboje gali būti iki 1,5 mlrd. teoriškai galimų žodžių formų!)
vertimas kaip statistinis procesas dabartin s galimyb s
Vertimas, kaip statistinis procesas Dabartinės galimybės
 • Sukurti metodai operuoti ne tik žodžiais, bet ir sustabarėjusiomis frazėmis.
 • Prieš vertimą žodžiai gali būti lemuojami ir anotuojami morfologinėmis žymelėmis (“factors”), pvz., “žvejams” keičiamas į “žvejas” ir pažymima, kad originali forma buvo daiktavardžio daugiskaitos naudininkas. Atskirai “verčiant” lemas ir jų žymeles išvengiama milijardinių formų gausos ir sumažėja reikalavimai tekstynų dydžiams. Paskutinėje vertimo stadijoje lemos (bet jau kitoje kalboje) vėl sujungiamos su žymelėmis ir atstatoma jų normali forma.
 • Žymelėse gali būti nurodoma ne tik morfologinė, bet ir sintaksinė-semantinė informacija.
 • Europos Komisijos remto projekto EuroMatrix metu (2006-2012) sukurtas universalus atviro kodo statistinio mašininio vertimo programinės įrangos paketas MOSES.