slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
EUROPOS SĄJUNGA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

EUROPOS SĄJUNGA - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

EUROPOS SĄJUNGA. K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !. Neformalaus mokymosi sistemos plėtra Šiaulių universiteto gimnazijoje, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus „Mažajame universitete”. ŠUG vykdomo projekto rezultatų pristatymas:. EUROPOS SĄJUNGA. Pagrindiniai duomenys (1):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUROPOS SĄJUNGA' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
EUROPOS SĄJUNGA

K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !

Neformalaus mokymosisistemos plėtraŠiaulių universiteto gimnazijoje,diegiant inovatyviusmokymo(si) metodus„Mažajame universitete”

ŠUG vykdomo projekto rezultatų pristatymas:

pagrindiniai duomenys 1
EUROPOS SĄJUNGAPagrindiniai duomenys (1):
 • 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumentas;
 • II prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“;
 • 2.4. priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“;
 • 4 veiklos sritis „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas“.
pagrindiniai duomenys 2
EUROPOS SĄJUNGAPagrindiniai duomenys (2):
 • Pradžia: 2006-05-10 pasirašyta sutartis su PF ESF agentūra ir ŠMM;
 • Pabaiga: 2008-01-31;
 • Trukmė: 21 mėnuo (+ 4 mėn. veiklų ir ataskaitų užbaigimui);
 • Įgyvendinimo vieta:

ŠU gimnazija, Šiaulių regionas;

 • Vertė: 345 598 Lt.
projekto administravimo grup
EUROPOS SĄJUNGAProjektoadministravimo grupė:
 • Vadovė –

Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė;

 • Vyr. finansininkė –

Janina Saponkienė;

 • Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą –

Giedrė Brazlauskaitė;

projekto vykdymo grup
EUROPOS SĄJUNGAProjektovykdymo grupė:
 • Valdymo grupės

pirmininkas – Juvitas Giniotis;

 • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Vytautas Karpis.
projekto tikslas
EUROPOS SĄJUNGAProjekto tikslas:

Tapti bendruomenės švietimo centru,

kurio veikloje gali dalyvauti

regiono gyventojai,

sudarant sąlygas norintiems

pagilinti žinias ir/ar

sumažinti mokėjimo spragas.

projekto u daviniai
EUROPOS SĄJUNGAProjektouždaviniai:
 • Sudaryti sąlygas „iškritusiems“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų, būtinų įsitvirtinant darbo rinkoje

(formalaus mokymosi sistemoje);

 • sudaryti sąlygas gabiems, itin gabiems ir mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams įgyti tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių, gebėjimų, kurių jie neturi galimybės įgyti įprastų pamokų metu bei pagilinti turimas žinias;
 • sudaryti sąlygas, mokiniams, patiriantiems mokymosi nesėkmę, sumažinti mokymosi spragas, iki jiems „iškrintant“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos.
asmenys i krit i nuosekliojo mokymosi sistemos
EUROPOS SĄJUNGAAsmenys„iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos:
 • tai jaunimas, „iškritęs“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos;
 • tai suaugusieji, „iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos.
 • vaikai ir suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, taip pat mokiniai ir studentai, „iškritę“ iš profesinio mokymo įstaigų, mokslo ir studijų įstaigų ir neįgiję kvalifikacijos, reikalingos patekti į darbo rinką.
projekto tiesioginiai pasiekimai
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:
 • įsteigtos 4 naujos „Mažojo universiteto“ mokyklos: Istorijos ir politologijos, Kalbų, Biologijos, Kūno kultūros;
 • suorganizuota 360 paskaitų:

2006 09.01-12.31 m. 120 paskaitų,

2007 03.01-05.31 m. 240 paskaitų.

 • įdarbinti 24 asmenys;
 • apmokyta 600 asmenų.
projekto tiesioginiai pasiekimai1
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 09.01-12.31 mokymus vykdė:

 • Aurelija Alijošienė (menų mokykla),
 • Virgilija Vasiliauskienė (menų mokykla),
 • Birutė Kisielienė (istorijos ir politologijos mokykla),
 • Birutė Starkuvienė (biologijos mokykla),
 • Danguolė Meškaitė (biologijos mokykla),
 • Dalia Užkuraitienė (fizikos ir astronomijos mokykla),
 • Laima Morkuvienė (matematikos mokykla),
 • Laima Pučkuvienė (kalbų mokykla),
 • Mindaugas Dambrauskas (kalbų mokykla),
 • Regina Murnikova (kalbų mokykla),
 • Rita Streikuvienė (lituanistikos mokykla),
 • Virginija Balčiūnienė (lituanistikos mokykla).
projekto tiesioginiai pasiekimai2
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Menų mokykloje :

 • Aurelija Alijošienė,
 • Kęstutis Stoškus,
 • Reda Uogintienė.
projekto tiesioginiai pasiekimai3
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Lituanistikos mokykloje:

 • Regina Gorskienė,
 • Virginija Balčiūnienė,
 • Džiuljeta Maskuliūnienė.
projekto tiesioginiai pasiekimai4
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Fizikos ir astronomijos mokykloje:

 • Dalia Užkuraitienė,
 • Vacys Jankus,
 • Janė Ščiukaitė.
projekto tiesioginiai pasiekimai5
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Kalbų mokykloje:

 • Janina Vaitkienė,
 • Laima Pučkuvienė,
 • Reda Baranauskienė.
projekto tiesioginiai pasiekimai6
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Matematikos mokykloje:

 • Laima Morkuvienė,
 • Jonas Petersonas,
 • Zita Tamašauskienė.
projekto tiesioginiai pasiekimai7
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Biologijos mokykloje:

 • Birutė Starkuvienė,
 • Danguolė Meškaitė,
 • Ingrida Šaulienė.
projekto tiesioginiai pasiekimai8
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė

Istorijos ir politologijos mokykloje:

 • Birutė Kisielienė,
 • Irena Jakubauskienė,
 • Arūnas Gumuliauskas.
projekto tiesioginiai pasiekimai9
EUROPOS SĄJUNGAProjektotiesioginiai pasiekimai:

2007 03.01-05.31 mokymus vykdė:

 • Biologijos – Danguolė Meškaitė, Birutė Starkuvienė.
 • Fizikos ir astronomijos – Dalia Užkuraitienė, Vacys Jankus.
 • Istorijos ir politologijos – Irena Jakubauskienė, Birutė Kisielienė.
 • Kalbų – Regina Murnikova, Lena Vladimirova, Diana Starkienė.
 • Lituanistikos – Rita Streikuvienė, Vida Balčiūnienė, Irena Kruopienė.
 • Matematikos – Laima Morkuvienė, Lina Jankauskienė.
 • Menų – Aurelija Alijošienė, Virgilija Vasiliauskienė, Kęstutis Stoškus.
 • Kūno kultūros mokykloje – Bronius Starkus.
a i u d mes ir s km s jums darbuose
EUROPOS SĄJUNGA

K u r k i m e a t e i t į d r a u g e !

Ačiū už dėmesįir sėkmės Jums darbuose !

Parengė

Aida Striaukaitė - Gumuliauskienė

ad