Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15/4 PowerPoint Presentation

15/4

141 Views Download Presentation
Download Presentation

15/4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15/4 • Embedding (HTML) • Øvelser (basic quicktime, windows media) • DVD distribution • DVD Studio pro • Øvelser (template DVD) • Projektarbejde

 2. Eksamenskrav • Som minimum skal der demonstreres evne til simpel web-embedding, dvs. een af følgende løsninger: • Quicktime i hhv. IE og NS browsere • Flash video i Flash MX 2004 • Windows media i IE og NS browsere • Gerne flere af ovenstående, men een er tilstrækkelig ! • Vælges der export rettet mod DVD mediet, gælder dette ikke

 3. Embedding Browsers that use plugins: Opera, Mozilla, Netscape Navigator/Communicator, IE on Macintosh, and any browser not on Windows • Use the <EMBED> tag Browsers that use ActiveX: IE on Windows+ Netscape 7.1 • Use the <OBJECT> tag Normally you’ll use both ! http://devedge.netscape.com/viewsource/2003/windows-media-in-netscape/

 4. Example - IE <OBJECT ID="Player" height=”384" width=”288" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"> </OBJECT> ID is the unique name, defined by you, that can be referenced in JavaScript DOM to write dynamic script for the player-plugin (To embed more than one player you need different ID’s) ClassID refers to the ActiveX component, ie. Windows media player 7, 9, Quicktime, Real or Flashplugin (the one above is for WMP)

 5. Example – NS <EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"SRC=”RTSP://myserver.com/video.asx name="MediaPlayer1"width=384height=288autostart=1showcontrols=0> </EMBED> • The Netscape plugin is used • No play/stop buttons, in this example • This can be controlled by javascript • Both activeX and embed methods can be used simultaneously

 6. Quicktime-only in IE 5.5 + <HTML><HEAD><TITLE>Quicktime dobbelt-embedding eksempler</TITLE></HEAD> <BODY> <!-- Quicktime Active-X plug-in --> <OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="320" HEIGHT="256" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"> <PARAM name="SRC" VALUE="willhunting_SRS.mov"> <PARAM name="AUTOPLAY" VALUE="true"> <PARAM name="CONTROLLER" VALUE="true"> <!-- Quicktime Netscapefamilie plug-in --> <EMBED SRC="willhunting_SRS.mov" WIDTH="320" HEIGHT="256" AUTOPLAY="true" CONTROLLER="true" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"> </EMBED> </OBJECT> </BODY></HTML>CLASSID must be: clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6BCODEBASE must be: http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cabPLUGINSPAGE must be: http://www.apple.com/quicktime/download/

 7. links • Netscape 7.1 • http://devedge.netscape.com/viewsource/2003/windows-media-in-netscape/ • Windows media SDK (help files) • http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwmt/html/WMPlayer_9_SDK_Intro.asp • Tobias Künkel • http://www.streaming-media.info/

 8. Tips • Download diverse Flash relaterede pdf og tutorials fra kursushjemmesidens ’download’ > ’Flash’ • http://www.itu.dk/courses/DLV/E2004/download/flash/ • Et windowsmedia embedding eksempel (’Embedvideo.zip’, ca. 21MB) findes under ’download’ • http://www.itu.dk/courses/DLV/E2004/download/ • Dreamweaver MX og GoLive har GUI til mange af embedding funktionerne integreret fra start • Der findes adskillige værktøjer til streamingeksperten, se ’Tools’ sektionen i ’Poole_bradley.pdf’ • Husk at teste på både Mac og PC • Hvis I vælger en ’utraditionel’ løsning, så brænd evt. codec og player med ned på CD inden aflevering

 9. Diskbaseret distribution - DVD video

 10. Eksamenskrav • Hvis der arbejdes med DVD skal der som minimum demonstreres kendskab til: • Mediets anvendelsmuligheder • DVD formaterne • Komprimerings teknikker (programmer) • Evne til at brænde en simpel DVD udfra en tilpasset ’template’

 11. DVD spec. • Fysiske formater • DVD-R (DVD forum) • DVD+R (DL) (DVD Alliance) * • DVD-RW, (DVD forum) • DVD+RW (DVD Alliance) • DVD RAM (Flytbar) • Logiske formater • DVD-Video • DVD-Audio (bliver ikke til noget pga. SACD) • Hybrid (fx. DVD video og DVD ROM) • DVD-ROM (CD-ROM, UDF-filsystem)

 12. Kapacitet • DVD-5 (ss/sl) 4.7 GB# • Consumer brændere • DVD-9 (ss/dl) 8,54 GB • Dual-layer brændere har været på markedet i ca. 1 år • DVD-10 (ds/sl) 9.4 GB • DVD-18 (ds/dl) 17.08 GB

 13. Bitbudgeting • Hvormeget kan der være på disken ? • Komprimeres i høj kvalitet kan der være ca. 1 time på DVD-5 • ’Compressor’ er et program hvor komprimeringen kan justeres optimalt • Normalt er det ikke nødvendigt at lave et ’bitbudget’ for korte prod.

 14. Spin • Rewrite (+RW, -RW) • 1x DVD (8 x CD) 1200 Kbps • 2x DVD (16 x CD) 2450 Kbps • Recordable (-R,+R) • samme som ovenfor plus • Op til 16 x DVD (128 x CD) • kun nye brændere (dyre medier) • Dual layer (DL) disks er kun til DVD+R • Gamle Superdrives opgraderes

 15. Komprimering • MPEG1 • VCD, 352x288 pix, 25 fps (progresive) • CBR, 1.8 Mbps, ca. VHS kval. • MPEG2 • PAL 720x576 pix, 25 fps (interlaced) • VBR, max. 9.8 Mbps • både 4:3 og 16:9 (anamorphic)

 16. Group of pictures • GOP, sammensat af 3 typer frames • Intra-Frames, selvstændige • Predicted-Frames, ser på forskellen fra forgående frame (macro-block) • Bidirectional-frames, ser på forgående og efterfølgende, beregner forskellen • Når DVD spoles frem/tilbage er mindste 'enhed' 1 GOP

 17. Encoders • MPEG2 ISO-13818-2 • Restricted (MP@ML) • downloadede MPEG2 filer duer ikke • Hardware (Sonic, Pinnacle etc.) • Software (Sonic, Apple) • Compressor MPEG2 export • Export mulighed i Final cut pro • Selvstændig ’Batch’

 18. DVD Video • Assets (video, audio, tekster, grafik) • Tracks, markers, stories • 9 video streams • 8 audio streams • 32 undertekster • 99 markers(kombineres til stories) • Menuer, ubegrænset (36 knapper) • Scripts (fx. Applescript) • 16 sprog • Højere grad af standardisering, mindre fleksibilitet ifht. web

 19. Web DVD • Flere standardiserings tiltag • Interactual • Haiku gruppen • MS ActiveX baseret (afspil DVD fra embedded WM player) • C++ programmering osv.

 20. Web DVD • Grundlæggende idé • Offline • Fuldskærms video-Arkiv (Realtime) • Online • Web funktionaliteter (programmering) E-learning (fysik forsøg) E-commerce (Ejendomsmægler)

 21. DVDSP 2* • Forbedring ifht. tidligere • bedre udnyttelse af bitrate (VBR) • Compressor program, manuel indst. • flere templates • valgfrie workspaces • (basic,extended, advanced) • drag 'n' drop (Dropzones) * DVD STUDIO PRO 3 har primært flere templates !

 22. Workspaces • Interface og workflow er forskelligt ! • Afgørende at vælge rigtig workspace for at følge en tutorial fx. • For overskuelighedens skyld holder vi os til ’Basic’ (F1) og benytter templates (som tilpasses) • Den avancerede produktion vil benytte specialdesignede menu-grafik og interaktive funktioner (subpictures,markers) • Det primære er ’videoen’ og i mindre grad interfacet (Menuerne) i den simple DVD prduktion

 23. DVDSP • Materialet kan komprimeres af programmet selv • Importér DV filer direkte • PSD, JPEG grafik, .aiff lyd • Materialet er komprimeret af fx. ’Compressor’ • Importér .m2v filer, eller .AC3 lyd • Disse formater er ’DVD’ formater

 24. .m2v (MPEG2 video) DV (PAL) VOB (video Object) AC-3 audio .m2a (MPEG2 audio) Distribution format Høj kompression Multiplexed format DVD-video specifik Editerings formater Minimal kompression

 25. Øvelse • Download • DVD_Basic.pdf • TigerBasic_Assets (hele mappen) • Øvelsen tager ca. 1 time