beardsleen perheinterventio ja lapset puheeksi interventio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO JA LAPSET PUHEEKSI-INTERVENTIO PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO JA LAPSET PUHEEKSI-INTERVENTIO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO JA LAPSET PUHEEKSI-INTERVENTIO - PowerPoint PPT Presentation


  • 950 Views
  • Uploaded on

BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO JA LAPSET PUHEEKSI-INTERVENTIO. Toimiva lapsi&perhe -menetelmät. BEARDSLEEN PERHEINTERVENTION KULKU Perusmalli, josta poiketaan tarvittaessa. Istuntojen määrä Vanhempien tapaamiset 2 Lasten omat tapaamiset 1 1/lapsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO JA LAPSET PUHEEKSI-INTERVENTIO' - margie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beardsleen perheintervention kulku perusmalli josta poiketaan tarvittaessa
BEARDSLEEN PERHEINTERVENTION KULKUPerusmalli, josta poiketaan tarvittaessa

Istuntojen määrä

Vanhempien tapaamiset 2

Lasten omat tapaamiset 1

1/lapsi

Perheistunnon valmistelu 1

Perheistunto 1

Seurantaistunto 1

Yhteensä 7-8 käyntiä riippuen lasten määrästä

Lisäksi harvajaksoinen seuranta n. 1-2x ½ vuodessa.

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

intervention sis ll n kuvaus
Intervention sisällön kuvaus
  • Yhteisen historian/ narratiivin luominen vanhemman sairaudesta
  • Psykoedukatiivinen sisältö

tiedon lisääminen

vääristyneiden tulkintojen korjaaminen

Päämääränä siirtyminen kognitiivisesta tiedosta jaettuun ymmärrykseen

  • Lapsikeskeisyys

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

intervention sis ll n kuvaus jatkuu
Intervention sisällön kuvaus jatkuu…
  • Perhekeskeisyys

kommunikaatio

keskinäinen ymmärrys

  • Lyhytkestoinen, intensiivinen alku

Interventio vasta aloittaa perheprosessin

Pitkä, harvajaksoinen seuranta

  • Toiminnan suuntana tulevaisuus

Tulevaisuuden luominen perheelle

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

ensimm inen istunto esittely vanhempien taustat ja konsensus
ENSIMMÄINEN ISTUNTOEsittely, vanhempien taustat ja konsensus

Intervention puitteet: tarkoitus, aikataulu ja jokaisen istunnon painopiste

Historian selvittäminen: selvitetään potilaan sairauden historia, painopiste viimeisemmässä sairausjaksossa, huomioidaan dramaattiset luonteenmuutokset tai reaktiot sairauteen

Selvitetään perheen suurimmat huolenaiheet ja määritellään intervention tavoitteet

Terapeuttisen allianssin synnyttäminen, intervention tapahtuminen yhteistyössä, empaattinen asenne perheen kokemuksia kohtaan

Pyydetään lupa keskustella hoitavan tahon/terapeutin kanssa

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

2 toinen istunto sairauskokemus ja psykoedukaatio
2. TOINEN ISTUNTOSairauskokemus ja psykoedukaatio

Edellisen istunnon katsaus: liittyvät reaktiot ja kysymykset, tarkistetaan toimintakyky edellisen ja tämän hetkisen tapaamisen väliseltä ajalta, tehdään yhteenveto sairaan vanhemmat historiasta

Terveen vanhemman näkökulma puolison sairaudesta

Kognitiivinen, psykoedukaation aines: masennuksen oireet ja merkit, vastustusvoima/pärjäävyys-pärjäävien lasten ominaispiirteet ja riskit, aviolliset ongelmat

Vanhempien näkökulma lapsen toimintakyvystä: vahvuudet ja huolenaiheet, miten lasta valmistellaan perheistuntoa varten ja minkälaisena perheistunto toteutetaan

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

3 istunto lapsen tapaaminen
3. ISTUNTOLapsen tapaaminen

Selitetään lapselle intervention tarkoitus vanhempien ajatusten ja ohjeiden mukaan käyttäen käsitteitä, jotka lapsi ymmärtää

Arvioidaan lapsen toimintakykyä koulussa ja koulun ulkopuolisissa aktiviteeteissa sekä lapsen kaveri- ja perhesuhteita

Arvioidaan lapsen ymmärrystä vanhemman sairaudesta, sen merkitystä itselle

Tuodaan esiin huolenaiheita ja kysymyksiä, joista keskustellaan perheistunnossa

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

4 istunto perheistunnon valmistelu
4. ISTUNTOPerheistunnon valmistelu

Tarkastellaan vaikutelmaa lapsen toimintakyvystä

Keskustellaan kaikista kysymyksistä, joista lapsi toivoi keskusteltavan

Suunnitellaan perheistunnon muoto yhdessä vanhempien kanssa: mitä tietoa toivotaan esitettävän, kuka esittää tiedon, huolenaiheet ja kysymykset, joista perheistunnossa toivotaan keskusteltavan

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

5 viides istunto perheistunto
5. VIIDES ISTUNTOPerheistunto

Kognitiivinen, psykoedukatiivinen aines: tarkastellaan depressiota ja pärjäävyyttä, esitellään materiaali nimenomaiselle perheelle sovellettuna

Keskustelun helpottaminen: vanhemmille ja lapsille annetaan mahdollisuus esittää toisilleen kysymyksiä, rohkaistaan tuomaan esiin yksilöiden näkökulmia, selvennetään eroavat havainnot

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

6 kuudes istunto katsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat
6. KUUDES ISTUNTOKatsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat

Vanhempien vaikutelma perheistunnosta, lasten reaktiot istunnosta

Tarkistetaan kaikki sellainen tieto, joka vaatii selvennystä painotetaan intervention merkitystä alkuna prosessille, jota perhe voi jatkaa

Kerrotaan terapeutin olevan käytettävissä konsultaatiota ja lähetteitä varten milloin tahansa

Kerrataan vanhempien tavoitteita ja saavutuksia intervention aikana, painotetaan myönteistä

Arvioidaan, mitä ei saavutettu, ja tuodaan esiin huolenaiheet, jotka nousivat esiin perheistunnon aikana

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

7 seurantaistunto intervention opitun kertaus
7. SEURANTAISTUNTOIntervention opitun kertaus

Rohkaistaan perhettä käyttämään kliinikkoa voimavaranaan

Tarkastellaan ja korostetaan psykoedukatiivista materiaalia keskittyen erityisesti perheen kokemukseen sairaudesta

Arvioidaan perheen toimintakykyä edellisen istunnon jälkeen

Tiedustellaan, auttoiko/miten interventioon osallistuminen perhettä

Tarkastellaan kysymyksiä ja huolenaiheita

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

lapset puheeksi menetelm lyhyt psykoedukatiivinen interventio
LAPSET PUHEEKSI –MENETELMÄLyhyt psykoedukatiivinen interventio

Päämääränä on:

Antaa vanhemmille eväitä lasten kehitykseen tukemiseksi

Kartoittaa lasten tilanne hoivan ja hoidon tarpeen suhteen ja toimia sen mukaisesti

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

lapset puheeksi miten se tehd n
LAPSET PUHEEKSIMiten se tehdään?

1-2 istuntoa; vähintään 30 min keskustelu

Otetaan lapset puheeksi potilaan/vanhemman kanssa

Annetaan Opaskirja ja pyydetään vanhempaa tutustumaan siihen

Opaskirja pyydetään näyttämään myös puolisolle, joka tervetullut tapaamiseen

Seuraavalla tapaamisella keskustellaan opaskirjan pohjalta

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

lapset puheeksi vanhemmille ev it lasten tukemiseksi
LAPSET PUHEEKSIVanhemmille eväitä lasten tukemiseksi

Annetaan tietoa vanhemmille (Opaskirjassa)

Mitkä tekijät tukevat lasten kehitystä

Miten lapset ymmärtävät vanhempien ongelmia ja miten he niitä tulkitsevat

Miten lapset saattavat reagoida ja toimia

Vanhemmat voivat puhua lapsistaan myös myöhempien käyntien yhteydessä

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

lapset puheeksi lapsen tilanteen arviointi
LAPSET PUHEEKSILapsen tilanteen arviointi

Lapsen kehityksen ja tarvittavan tuen arviointi

  • Kuunnellaan vanhempien huolet lapsesta
  • Kartoitetaan lasten elämän tilanne:

ilot ja vahvuudet, surut ja huolet

- kotona

- koulussa/päivähoidossa

- ystävien ja harrastusten suhteen

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen

psykiatristen potilaiden lapset terveydenhuollossa
PSYKIATRISTEN POTILAIDEN LAPSET TERVEYDENHUOLLOSSA

KUKA TEKEE?

Yksi ammattiryhmä vai kaikki jotka potilaita hoitavat?

Suositus:

Kaikkien on osattava ottaa Lapset puheeksi

Beardsleen perheintervention koulutus osalla työntekijöistä

Toimiva lapsi&perhe -kouluttaja Matti Parviainen