LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA - PowerPoint PPT Presentation

alair
lapset ja katujen v kivalta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
106 Views
Download Presentation

LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Päivi Arvonen LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA

 2. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. - YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 19

 3. Päivi Arvonen Millainen on katu kotina? • Katu on riskialtis asuinympäristö. • Väkivalta • Huumausaineet • Lika, saasteet ja melu • Taudit • Kaoottinen liikenne

 4. Väkivaltainen asuinympäristö Katuelämään kuuluu ainainen pelko ja varuillaan oleminen. Katulapsi oppii olemaan luottamatta ihmisiin ja puolustamaan itseään toisia vastaan. Väkivallan kokemukset aiheuttavat lapsille traumoja ja pitävät pelkoa yllä vielä pitkään kadulta palaamisen jälkeenkin.

 5. Päivi Arvonen Hoitoa haavoihin • Katulapsia varten on perustettu liikkuvia klinikoita. • Hoitopisteessä annetaan ensiapua. • Katulapsista myös koulutetaan oppaita, joka kiertävät kaduilla auttamassa toisia lapsia ensiapupakkaus mukanaan.


 6. Katujengi – eräänlainen perhe • Kukaan ei pärjää yksin kadulla, siksi on muodostettava jengejä. • Jokaisella jengillä on omat sääntönsä ja johtajansa. • Jengistä joutuu ulos, jos uhmaa ryhmän sääntöjä liiaksi. • Väkivaltaiset käytännöt ovat osa jengielämää. • Jengit tappelevat toisiaan vastaan. • Myös sisäiset tappelut ovat yleisiä. • Reviirijaot, ruoka ja vaatteet sekä elannon hankkiminen aiheuttavat tappeluita.

 7. Päivi Arvonen • Kadulla kaverit ovat elintärkeitä, sillä vain he puolustavat hädän tullen. • Lapset kuljettavat usein partakoneenteriä vaatteidensa alla tappeluiden varalta. • Arvet ja fyysiset vammat katulasten kehossa osoittavat, että kadulla eläminen on todellakin hengenvaarallista.

 8. Poliisi väkivallan tekijänä Kairossa poliisin katulapsiin kohdistama väkivalta on yleistä. Poliisi myös varastaa lapsilta rahaa. Poliisi pyrkii pitämään ”kadut siisteinä” pidättämällä lapsia, sen sijaan että auttaisi heitä.

 9. Päivi Arvonen • Katutyttöjä saatetaan kohdella prostituoituina ja heihin kohdennetaan alentavaa seksuaalista kielenkäyttöä. • Poliisi vaatii katutytöiltä seksuaalisia palveluksia siitä hyvästä, että he suojelevat tyttöjä muilta miehiltä. • Myös pojat ovat vaarassa joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

 10. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätettyjä lapsia pahoinpidellään, jopa kidutetaan. Lapsia pidetään likaisissa selleissä ilman ruokaa. Lapset laitetaan usein samaan selliin täysikäisten rikollisten kanssa. Erityisesti tyttöjä ahdistellaan ja raiskataan pidätysaikana. Lapsille ei usein anneta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaan heidät lähetetään yksinkertaisesti takaisin kadulle.

 11. Mitä laki sanoo katulapsista? • Katulapsi määritellään Egyptin laissa ”alttiiksi rikoksille”. • Lain mukaan katulapsen saa pidättää ilman erityistä syytä. • Mielivaltaiset pidätyskampanjat ovat mahdollisia, koska laissa ei ole katulapsia suojaavaa pykälää. • Lisäksi Egyptissä on voimassa poikkeustilalaki, joka antaa poliisille ylipäätään melko vapaat kädet pidätyksiin

 12. Tekijöitä vai uhreja? Katuelämä tekee lapsista väkivaltaisia: he ovat sekä tekijöitä että uhreja. Alaikäisinä lapset ovat kuitenkin oikeutettuja suojeluun, eikä heitä saa kohdella väkivaltaisesti. Poliisien tai muiden aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta ei ole missään muodossa oikeutettua. Katujen väkivaltaisuus on ongelma, jota ei ratkaista ilman, että katulapsien tilanteeseen reagoidaan, poliisia koulutetaan parempiin käytäntöihin ja lakia muutetaan lasten parhaaksi.

 13. Kysymyksiä • Egypti on sitoutunut noudattamaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Toteuttaako Egypti valtiona sopimuksen periaatteita? Selvitä Lapsen oikeuksien sopimustekstin avulla, miten ja miltä osin. • Kairolaisella sivukadulla on meneillään kahden jengin välinen tappelu. Kuinka seuraavat henkilöt reagoivat tilanteeseen sen huomatessaan? • Suomalainen turisti • Katulapsia avustavan kansalaisjärjestön työntekijä • Paikallinen poliisi

 14. Lähteet Hussein, Nashaat 2003. Street Children in Egypt. Cairo Papers in Social Science Vol. 26, No. 2. The American University in Cairo Press. Human Rights Watch 2003. Charged With Being Children. Egyptian Police Abuse of Children in Need of Protection. http://www.hrw.org/en/reports/2003/02/18/charged-being-children (4.8.2009) UNICEF.A new approach to Egypt’s street children. http://www.unicef.org/infobycountry/egypt_30616.html (16.8.2009) UNICEF Suomi. Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä. http://www.unicef.fi/LOS_lyhyt (5.8.2009)