lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuuntelemmeko
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Anna-Maija Puroila, tutkijatohtori TelLis -projekti 2010-2013 ”Päiväkotiarki lapsen kertomana” (Suomen Akatemia 21892) Lapsen hyvä arki –hankkeen seminaari Ylivieska 10.9.2011. Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ?. Millaisten kertomusten äärellä olemme?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ?' - lottie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuuntelemmeko
Anna-Maija Puroila, tutkijatohtori

TelLis -projekti 2010-2013

”Päiväkotiarki lapsen kertomana”

(Suomen Akatemia 21892)

Lapsen hyvä arki –hankkeen seminaari

Ylivieska 10.9.2011

Lapsetkertovathyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko?
millaisten kertomusten rell olemme
Millaisten kertomusten äärellä olemme?
 • Kertomusten konteksti
  • 3 pohjoissuomalaista kuntaa
  • 6 päiväkotiryhmää (1-6 v)
  • lapsia yhteensä noin 100
 • Tutkimusaineiston luonne
  • havainnointeja päiväkotiarjen tilanteista
  • nauhoitettuja keskusteluja
  • lasten piirustuksia ja piirustustarinoita
  • lasten ottamia valokuvia
 • Tutkijoina
  • osallistumme kertomusten tuottamiseen
  • kerromme tarinoita uudelleen, uusissa tilanteissa, uusille yleisöille
miten lapset kertovat
Miten lapset kertovat?
 • Monet kertomisen tavat:
  • ilmeet, eleet, kehonkieli,
  • itku, nauru,
  • leikki,
  • piirtely, laulaminen, käsillä tekeminen,
  • liikkuminen,
  • puhe,
  • hiljaisuus, vetäytyminen
miksi lasta pit isi kuunnella
Miksi lasta pitäisi kuunnella?
 • Tarve lasten kuulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen noussut esille monilla yhteiskuntaelämän alueilla
 • Kolme taustajuonnetta (Moss, Clark & Kjorholt 2005)
  • Lapsen oikeudet (YK:n lapsen oikeuksien sopimus)
   • Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä kaikissa lasta koskevissa asioissa
   • Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi
   • Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti
  • ”Uusi lapsitutkimus”
   • Children as ’becomings’ > children as ’beings’
   • Tutkimus kiinnostunut yhä enemmän lapsista oman elämänsä asiantuntijoina
   • Lapset tutkimuksen kohteista osallisiksi, ”kanssatutkijoiksi”
  • Talouden muutos
   • Lapset asiakkaina, kuluttajina
mit on kuunteleminen mukaillen rinaldi 2005
Kuunteleminen yhdistää meitä toisiimme
  • Kuuntelemme kaikilla aisteillamme
  • Kuunteleminen liittyy lukuisiin erilaisiin kieliin, symboleihin, koodeihin ja tapoihin, joilla ilmaisemme itseämme
  • Kuuntelemiseen liittyy uteliaisuutta, epäilystä, toivoa, kiinnostusta; kuuntelemisessa on aina emootioita
  • Kuunteleminen on avoimuutta erilaisuudelle, toisen ihmisen näkökulmien ja tulkintojen arvon tunnistamista
  • ”Kuunnella” on aktiivinen verbi, johon kytkeytyy tulkintaa, merkityksenantoa ja arvonantoa viestin lähettäjää kohtaan
  • Kuunteleminen ei tuota vastauksia, vaan muodostaa kysymyksiä
  • Kuunteleminen ei ole helppoa; se edellyttää omien ennakkoluulojen kyseenalaistamista ja avoimuutta muutokselle
  • Kuunteleminen rikastuttaa sekä viestin lähettäjää että kuuntelijaa
  • Kuunteleminen on edellytys oppimista edistävän suhteen muodostumiselle
  • Kuunteleminen on konteksti, jossa opitaan kertomaan ja kuulemaan
Mitä on kuunteleminen? (mukaillen Rinaldi 2005)
mit lapset kertovat hyvinvoinnistaan
Mitä lapset kertovat hyvinvoinnistaan?
 • Having:
  • Materiaalinen ympäristö
 • Loving:
  • Ihmissuhteet
 • Being:
  • Suhde yhteiskuntaan (arvostus, mahdollisuudet merkitykselliseen toimintaan, osallisuuteen ja vaikuttamiseen)

(Allardt 1976)

having
Having
 • Millainen on lapsen suhde päiväkodin materiaaliseen ympäristöön?
loving
Loving
 • Millainen on lapsen suhde päiväkodin aikuisiin ja toisiin lapsiin?
being
Being
 • Millaista lapsuutta päiväkodeissa rakennetaan?
  • Lapsi yksilönä vs. ryhmässä
  • Lapsen autonomia vs. aikuisen auktoriteetti
  • Lapsen oppiminen vs. aikuisen opettaminen
  • Lapsi tässä ja nyt (being) vs. tulevana koululaisena, aikuisena (becoming)
havaintoja kuuntelemisen haasteista
Havaintoja kuuntelemisen haasteista
 • Minulla on tarve puhua paljon, selittää, opettaa
 • Puhun lapsen puheen päälle; en malta odottaa, kun lapsi etsii sanoja
 • Kysyn monta kysymystä yhtä aikaa

A-M: Aa. Onks siinä kaikkein hauskimmat pelit nämä tammi, mylly ja mitä nämä on labyrintti? (Ö..) Vai mikä ois kaikkein hauskin peli? [Viivi äännähtää kuin vastatakseen A-M ensimmäiseen kysymykseen, mutta A-M jatkaa puhettaan toisella kysymyksellä]

 • Kysyn rajaavia kysymyksiä (vrt. kertomaan motivoivat kysymykset)

- Onko Selinasun kaveri?

- vrt. Kukahan tässä kuvassa on? Millainen lapsi tässä kuvassa on? Mitä näet?

 • Tarjoilen omia sanojani, omia tulkintojani

Lapsi: Yks meni vähä hu…

A-M: Ei se haittaa. Se ei haittaa mittää vaikka mennee vähä huonosti, kudigikamerassa ei haittaa mittää vaikka ottaa paljo.

 • En huomaa lapsen sanattomia viestejä tai en reagoi niihin
 • Useampi lapsi haluaa kertoa samaan aikaan
 • Erilaiset lapset, erilaiset kertomisen tavat
havaintoja kertomista ja kuuntelemista edist vist tekij ist
Havaintoja kertomista ja kuuntelemista edistävistä tekijöistä
 • Aikaa ja tilaa lapsen kertomiselle
 • Katsekontakti, fyysinen läheisyys
 • Kehonkieli
 • Kokonaisvaltainen läsnäolo
 • ”Kannattelevat kommentit”, palaute
  • Kuullun toistaminen
  • Motivoivat, avoimet kysymykset
  • Tunteiden ilmaiseminen ja nimeäminen
  • Äännähdykset, nyökkäykset

Lapsi: Ja siinä oli se ilkee äijä.

AM: Oliko?

Lapsi: Oli.

AM: Mitenhän sille tapahtu?

Lapsi: Mää en tykännyku mää näkkiin, että siinä täällä leikataan sitä [näyttää kättä].

AM: Sormeelekattiin?

Lapsi: Ei ku täällä oli näin täällä sisällä ja oli inhottavan näkönen.

AM: Joo. Niin siinä tarinassa oli joku ilkee…

Lapsi: äijä.

AM: Joo. Oliko se sille pojalle ilkee?

Lapsi: Oli sille pojalle, mutta se on niin rohkee, että se voi taistellakki ja siinä oli se taika myös…

matkaev ksi
Matkaevääksi
 • Kertomukset ovat ikkuna lasten maailmaan.
  • Onko päiväkodissamme tilaa lasten kerronnalle?
  • Millainen kuuntelija, kuulija ja kanssakertoja olen?
julkaisuja
Julkaisuja
 • Puroila, A-M., Estola, E. & Syrjälä, L. (in press) Having, loving, being: Children’s narrated well-being in Finnish day care centres. Early Child Development and Care.
 • Puroila, A-M., Estola, E. & Syrjälä, L. (in press) Does Santa exist? Children’s everyday narratives as dynamic meeting places at a day care centre context. Early Child Development and Care.
 • Puroila, A-M. (2010) Lapset ja tutkija päiväkotiarjen näyttämöillä. Teoksessa L. Turja & E. Fonsen (Toim.) Suuntana laadukas varhaiskasvatus. Professori Eeva Hujalan matkassa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus ry, 14-29.
 • http://www.oulu.fi/ktk/kasope/tutkimus/tutkimusryhmat_ja _projektit/elava_kertomus/tellis/