html5-img
1 / 174

ZAGROŻENIA W PRODUKCJI GIER

ZAGROŻENIA W PRODUKCJI GIER. Andrzej Koloska Vivid Games S.A. GameDay expo 2012. O mnie. Starszy producent w Vivid Games, 7 lat doświadczenia w branży gier, Blisko 50 skończonych projektów gier, Fan FM i Quake'a,. GameDay expo 2012. O czym będzie prelekcja. Wszystko jest logiczne,

ely
Download Presentation

ZAGROŻENIA W PRODUKCJI GIER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZAGROŻENIA W PRODUKCJI GIER Andrzej Koloska Vivid Games S.A. GameDay expo 2012

 2. O mnie • Starszy producent w Vivid Games, • 7 lat doświadczenia w branży gier, • Blisko 50 skończonych projektów gier, • Fan FM i Quake'a, GameDay expo 2012

 3. O czym będzie prelekcja • Wszystko jest logiczne, • Przedstawię przykładowe problemy w produkcji, • Zastanowimy , się jak można zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia,Bierzemy się do roboty. GameDay expo 2012

 4. Częste zmiany decyzji wydawcy GameDay expo 2012

 5. Częste zmiany decyzji wydawcy • Kontrakt: Nie można zmieniać wcześniej zaakceptowanych ficzerów/założeń milestone'a, GameDay expo 2012

 6. Częste zmiany decyzji wydawcy • Kontrakt: Nie można zmieniać wcześniej zaakceptowanych ficzerów/założeń milestone'a, • Kontrakt: Dodatkowe milestone'y: Design Freeze i Implementation Freeze, GameDay expo 2012

 7. Częste zmiany decyzji wydawcy • Kontrakt: Nie można zmieniać wcześniej zaakceptowanych ficzerów/założeń milestone'a, • Kontrakt: Dodatkowe milestone'y: Design Freeze i Implementation Freeze, • Kontrakt: Określony czas na dostarczenie feedbacku/odpowiedzi. Brak odpowiedzi oznacza zaakceptowanie wizji developera, GameDay expo 2012

 8. Częste zmiany decyzji wydawcy • Kontrakt: Nie można zmieniać wcześniej zaakceptowanych ficzerów/założeń milestone'a, • Kontrakt: Dodatkowe milestone'y: Design Freeze i Implementation Freeze, • Kontrakt: Określony czas na dostarczenie feedbacku/odpowiedzi. Brak odpowiedzi oznacza zaakceptowanie wizji developera, • Milestone checklist i właściwości Milestone'ów.Jak to pogodzić z kreatywną pracą? GameDay expo 2012

 9. Na jakiej podstawie zatwierdzać GameDay expo 2012

 10. Na jakiej podstawie zatwierdzać • Milestone checklist, GameDay expo 2012

 11. Na jakiej podstawie zatwierdzać • Milestone checklist, • Aktualizowana lista ficzerów, GameDay expo 2012

 12. Na jakiej podstawie zatwierdzać • Milestone checklist, • Aktualizowana lista ficzerów, • Agile.Tworzenie gier = kreatywność, nie zapominajmy o tym! GameDay expo 2012

 13. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu GameDay expo 2012

 14. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu • Przede wszystkim współpraca, GameDay expo 2012

 15. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu • Przede wszystkim współpraca, • Agile, GameDay expo 2012

 16. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu • Przede wszystkim współpraca, • Agile, • Design Freeze i Implementation Freeze, GameDay expo 2012

 17. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu • Przede wszystkim współpraca, • Agile, • Design Freeze i Implementation Freeze, • Określony czas na feedback, GameDay expo 2012

 18. Wydawca 'budzi' się na koniec projektu • Przede wszystkim współpraca, • Agile, • Design Freeze i Implementation Freeze, • Określony czas na feedback, • Lista rzeczy za które odpowiedzialny jest wydawca wraz z terminami. GameDay expo 2012

 19. Licensor za późno dostarcza materiały GameDay expo 2012

 20. Licensor za późno dostarcza materiały • Daty i zadania za które odpowiedzialny jest wydawca/licensor i konsekwencje ich niedotrzymania, GameDay expo 2012

 21. Licensor za późno dostarcza materiały • Daty i zadania za które odpowiedzialny jest wydawca/licensor i konsekwencje ich niedotrzymania, • Informowanie wydawcy z wyprzedzeniem o tych datach. GameDay expo 2012

 22. Lokalizacja i kto za nią zapłaci GameDay expo 2012

 23. Lokalizacja i kto za nią zapłaci • Lista rzeczy za które odpowiedzialny jest wydawca, GameDay expo 2012

 24. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, GameDay expo 2012

 25. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, • Ciągle aktualizowana lista ficzerów (Agile) za którą płaci wydawca. Zbudowanie świadomości ficzer = budżet i czas, GameDay expo 2012

 26. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, • Ciągle aktualizowana lista ficzerów (Agile) za którą płaci wydawca. Zbudowanie świadomości ficzer = budżet i czas, • Agile: backlog i ryzyka, GameDay expo 2012

 27. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, • Ciągle aktualizowana lista ficzerów (Agile) za którą płaci wydawca. Zbudowanie świadomości ficzer = budżet i czas, • Agile: backlog i ryzyka, • Kontrakt: Raz zaakceptowany ficzer nie podlega dalszemy developmentowi – chyba, że developer się zgodzi, GameDay expo 2012

 28. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, • Ciągle aktualizowana lista ficzerów (Agile) za którą płaci wydawca. Zbudowanie świadomości ficzer = budżet i czas, • Agile: backlog i ryzyka, • Kontrakt: Raz zaakceptowany ficzer nie podlega dalszemy developmentowi – chyba, że developer się zgodzi, • Design Freeze i Implementation Freeze przyciśnie wszystkich do szybszej kreacji gameplayu i fun, GameDay expo 2012

 29. Zmieniające się założenia projektu\ • Tworzenie gry jest kreatywne i dynamiczne – projekt będzie się zmieniać, • Ciągle aktualizowana lista ficzerów (Agile) za którą płaci wydawca. Zbudowanie świadomości ficzer = budżet i czas, • Agile: backlog i ryzyka, • Kontrakt: Raz zaakceptowany ficzer nie podlega dalszemy developmentowi – chyba, że developer się zgodzi, • Design Freeze i Implementation Freeze przyciśnie wszystkich do szybszej kreacji gameplayu i fun, • Określony czas na wysłanie feedbacku, Kreatywność przede wszystkim! GameDay expo 2012

 30. Technologia wydawcy ma braki GameDay expo 2012

 31. Technologia wydawcy ma braki • Lista ficzerów, które technologia powinna obsłużyć, GameDay expo 2012

 32. Technologia wydawcy ma braki • Lista ficzerów, które technologia powinna obsłużyć, • Jeśli ficzera brakuje, data dostarczenia wraz z informacją o konsekwencjach, GameDay expo 2012

 33. Technologia wydawcy ma braki • Lista ficzerów, które technologia powinna obsłużyć, • Jeśli ficzera brakuje, data dostarczenia wraz z informacją o konsekwencjach, • Czas na implementacje brakujących ficzerek przez Developera, GameDay expo 2012

 34. Wydawca nie wie o ryzyku GameDay expo 2012

 35. Wydawca nie wie o ryzyku • Komunikacja! Weekly conf-calls, weekly reports, GameDay expo 2012

 36. Wydawca nie wie o ryzyku • Komunikacja! Weekly conf-calls, weekly reports, • Agile: aktualizowana lista ryzyka i zadań, GameDay expo 2012

 37. Planowanie projektów przez wyższe zarządzanie GameDay expo 2012

 38. Planowanie projektów przez wyższe zarządzanie • Projekty powinny być planowane przez doświadczonego producenta i cały team developerski, GameDay expo 2012

 39. Planowanie projektów przez wyższe zarządzanie • Projekty powinny być planowane przez doświadczonego producenta i cały team developerski, • Plan nigdy nie powinien być optymistyczny – przynajmniej 25% naszej pracy zawsze wychodzi w trakcie, GameDay expo 2012

 40. Planowanie projektów przez wyższe zarządzanie • Projekty powinny być planowane przez doświadczonego producenta i cały team developerski, • Plan nigdy nie powinien być optymistyczny – przynajmniej 25% naszej pracy zawsze wychodzi w trakcie, • Polishing to przynajmniej połowa czasu trwania projektu, GameDay expo 2012

 41. Planowanie projektów przez wyższe zarządzanie • Projekty powinny być planowane przez doświadczonego producenta i cały team developerski, • Plan nigdy nie powinien być optymistyczny – przynajmniej 25% naszej pracy zawsze wychodzi w trakcie, • Polishing to przynajmniej połowa czasu trwania projektu, • Nie blokować sobie możliwości aktualizacji planu,I jak tu teraz zdobyć kontrakt? GameDay expo 2012

 42. Nie ma odpowiedniego sprzętu / softu GameDay expo 2012

 43. Nie ma odpowiedniego sprzętu / softu • :) Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wymagania sprzętowe i oprogramowanie potrzebne do produkcji gry. GameDay expo 2012

 44. Nowy projekt i od razu głęboka woda GameDay expo 2012

 45. Nowy projekt i od razu głęboka woda • Konsultanci? GameDay expo 2012

 46. Nowy projekt i od razu głęboka woda • Konsultanci? • Doświadczony producent? GameDay expo 2012

 47. Nowy projekt i od razu głęboka woda • Konsultanci? • Doświadczony producent? • Czas na zaznajomienie się z technologią / zadaniem – research. Najlepiej uczyć się tworząc. GameDay expo 2012

 48. Designerzy zmieniają założenia GameDay expo 2012

 49. Designerzy zmieniają założenia • Gdy założenia się nie zmieniają to chyba nie produkujemy gry ;) GameDay expo 2012

 50. Designerzy zmieniają założenia • Gdy założenia się nie zmieniają, to chyba nie produkujemy gry ;) • Pierwszym milestonem/sprintem powinna być wersja grywalna gry tak, by szybko zacząć zmieniać założenia, GameDay expo 2012

More Related