1 / 18

Výstup na Prašivou

Výstup na Prašivou. Z železniční zastávky Dobratice p.Prašivou. Krátký úsek po červené turistické značce z železniční stanice na Malou Prašivou. Prašivá je o něco vyšší a kousek dál – po červené. Těšili jsme se na malé občerstvení v restauraci „Harenda“.

maree
Download Presentation

Výstup na Prašivou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výstup na Prašivou Z železniční zastávky Dobratice p.Prašivou

  2. Krátký úsek po červené turistické značce z železniční stanice na Malou Prašivou. Prašivá je o něco vyšší a kousek dál – po červené.

  3. Těšili jsme se namalé občerstvení v restauraci „Harenda“. Ta se ale otvírá v 10 hodin jenom v sobotu a v neděli, jinak až odpoledne. Snad na zpáteční cestě. Jdeme dál. Jak? To uvidíme v souboru „Od Harendy nahoru“.

  4. Kvete pod kopcem na jaře, jen tak trocha poezie

More Related