Acidobazick rovnov ha
Download
1 / 94

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Acidobazická rovnováha. Dánská škola acidobazické rovnováhy. ?. Matematické čarodejnictví „moderního přístupu“ k acidobazické rovnováze. Klasický přístup „Dánské školy“. Problém:. Jak změřit PCO2?. Měření parametrů ABR. CO 2. HCO 3 -. pH, pCO2, [HCO 3 - ]. H 2 CO 3. H 2 O. H +. HBuf.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zavad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Acidobazick rovnov ha
Acidobazická rovnováha

Dánská škola acidobazické rovnováhy

?

Matematické čarodejnictví „moderního přístupu“ k acidobazické rovnováze


Klasick p stup d nsk koly
Klasický přístup „Dánské školy“

Problém:

Jak změřit PCO2?


M en parametr abr
Měření parametrů ABR

CO2

HCO3-

pH, pCO2, [HCO3-]

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-


M en parametr abr1
Měření parametrů ABR

CO2

HCO3-

pH, pCO2, [HCO3-]

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-


M en parametr abr2
Měření parametrů ABR

Alkalická rezerva

CO2

HCO3-

pH, pCO2, [HCO3-]

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-


M en parametr abr3
Měření parametrů ABR

P. Astrup 1956

CO2

HCO3-

pH, pCO2, [HCO3-]

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-


Astrupova metoda
Astrupova metoda

Poul Astrup


Pufra n reakce

+

+

CO2

H2O

H2CO3

H+

HCO3-

HBuf

H+

+

Buf-

H+

+

Hb-

HHb

H+

+

Alb-

HAlb

H+

+

HPO42-

H2PO4-

Pufrační reakce


Pufra n reakce1
Pufrační reakce

+

+

CO2

H2O

H2CO3

H+

HCO3-

HBuf

H+

+

Buf-

H+

+

Hb-

HHb

H+

+

Alb-

HAlb

H+

+

HPO42-

H2PO4-

Nebikarbonátové pufry

Buf = Hb + Alb + PO4-


Pufra n reakce2

HCO3-

CO2

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-

Pufrační reakce


Siggaard andersen

BB=[HCO3-] +[Buf-] = konst

Siggaard-Andersen

CO2

HCO3-

Siggaard-Andersen

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Buf-


Acidobazick rovnov ha

BE=0 mEq/l

BE=-15 mEq/l


Siggaard andersen 1960 1962
Siggaard-Andersen (1960-1962)

Definice (pro krev in vitro)

- Pufrační báze:[BB]=[HCO3-]+[Buf-] nezávisí na pCO2

 • Normální pufrovací báze:[NBB]

 • [BB] při pH=7.4 při pCO=40 torr a daném Hb

 • (a normálních plazm. bílkovinách)

 • Base Excess:[BE]=[BB]-[NBB]

Definice pouze pro standardní podmínky

nezahrnuje hypo/hyperalbuminémii

diluci a dehydrataci

původně definováno pro teplotu 38°C


Probl my p stupu d nsk koly
Problémy přístupu Dánské školy

 • Problémy: u akutních nemocných s poruchou nebikarbonátových pufrů…hemodiluce, hemokoncentrace, jiná koncentrace plazmatických bílkovin.


Stewartova teorie 1983

Ca+ Mg+

K+

HCO3-

SID

Buf-

Na+

XA-

Cl-

Stewartova teorie (1983)

[H+] [OH-] = K'w

[Buf-]+[HBuf] = [BufTOT]

[Buf-] [H+] = KBuf[HBuf]

[H+] [HCO3-] = M × pCO2

[H+] [CO32-] = N × [HCO3-]

SID+ [H+]–[HCO3-]–

[Buf-]– [CO32-]– [OH-] = 0

Peter Stewart


Stewartova teorie e en rovnice

pH = f (pCO2, SID, BufTOT)

Stewartova teorie – řešení rovnice

[H+]4 + (SID+ KBUF) [H+]3+

+(KBUF (SID - [BufTOT])-K'w-M×pCO2)[H+]2

- (KBUF(K'w2 + M × pCO2)-N×M×pCO2)[H+]

- K'w×N×M×pCO2= 0


Matematick arod jnictv stewardov ch n sledovn k

pH = f (pCO2, SID, BufTOT)

Matematické čarodějnictví Stewardových následovníků

závislost proměnných v rovnici je ztotožněna s kauzalitou

Vladimír Fencl


Acidobazick rovnov ha

„Moderní přístup“ Stewarta

PLÍCE

Ventilace

Perfúze

KREV

Závislé proměnné

[HCO3-]

[Buf-]

[CO32-]

[OH-]

[H+] (pH)

Nezávislé proměnné

PCO2

SID

[BufTOT]

CO2

TKÁNĚ

Perfúze

Metabolismus

Transport

CO2

SILNÉ IONTY

LEDVINY

Filtrace

Resorpce

Sekrece

JÁTRA

Syntéza

Degradace

GIT

Absorbce

Sekrece

PROTEINY

SILNÉ IONTY

SILNÉ IONTYJak je to doopravdy
Jak je to doopravdy?

Regulace ABR probíhá na třech úrovních

– na úrovni pufračních systémů,

- na úrovni regulace bilance CO2zajišťované respirací

- pomocí regulace bilance mezi tvorbou a vylučováním silných kyselin zajišťované ledvinami.

Pufrační reakce nemění elektroneutralitu a pasivní přesuniontů mezi kompartmenty tělních tekutin je vždy elektroneutrální.Jak je to doopravdy2
Jak je to doopravdy?

Přesun vodíkových iontu či bikarbonátu je vždy doprovázen přesuny komplementárních iontů. Změny hladin iontů charakterizované změnou SID (dle Stewarta) a změny veličin charakterizujících pufrační kapacitu - změnou BB, resp BE (dle "dánské školy") - jsou proto duální projevem jednoho a téhož stavu.Acidobazick rovnov ha

Acidobazické poruchy:

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

CO2 bilance

H2O

H+

H+ bilance

HBuf

Acidobazické poruchy z poruch pufrů

Buf -

Bilanční acidobazické poruchy:

- metabolická acidóza/alkalóza

- respirační acidóza/alkalóza


Hemodiluce a hemokoncentrace dilu n acid mie kontrak n alkal mie

Acidobazické poruchy z poruch pufrů

Hemodiluce a hemokoncentrace(diluční acidémie, kontrakční alkalémie)

Akutní hypoproteinémie(hypoproteinemická alkalémie)


Acidobazick rovnov ha

Diluce

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

Bilance CO2

H2O

H+

Bilance H+

HBuf

 • Změny koncentrace pufrů:

  • Diluční acidémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Diluce

Posun rovnováhy

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

Bilance CO2

H2O

H+

Bilance H+

HBuf

 • Změny koncentrace pufrů:

  • Diluční acidémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Hemokoncentrace

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

Bilance CO2

H2O

H+

Bilance H+

HBuf

 • Změny koncentrace pufrů:

  • Kontrakční alkalémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Hemokoncentrace

CO2

-

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

Bilance CO2

H2O

H+

Bilance H+

HBuf

 • Změny koncentrace pufrů:

  • Kontrakční alkalémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Hemokoncentrace

CO2

-

HCO3

Posun rovnováhy

TA + NH4+

H2CO3

Bilance CO2

H2O

H+

Bilance H+

HBuf

 • Změny koncentrace pufrů:

  • Kontrakční alkalémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Akutní hypoproteinémie

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

CO2 balance

H2O

H+

H+ balance

HBuf

Acidobazické poruchy z poruch pufrů

:

Hypoproteinemická alkalémie

Buf -


Acidobazick rovnov ha

Acute hypoproteinemia

-

CO2

HCO3

TA + NH4+

H2CO3

equilibrium shift

CO2 balance

H2O

H+

H+ balance

HBuf

Acidobazické poruchy z poruch pufrů

:

Hypoproteinemická alkalémie

Buf -Acidobazick rovnov ha

PCO2torr

90

pH=7,1

pH=7,2

pH=7,37

pH=7,3

pH=7,43

80

pH=7,5

Ustálená respirační acidóza

Akutní respirační acidóza

70

pH=7,6

60

Ustálená metabolická alkalóza

50

Akutní metabolická alkalóza

Akutní metabolická acidóza

40

pH=7,25

pCO2=24 torr

BE==15,5mmol/l

30

Ustálená metabolická acidóza

Akutní

respirační alkalóza

Ustálená respirační alkalóza

20

10

-20

-15

-10

15

-5

-25

25

0

30

10

5

20

Base Excessmmol/l


Acidobazick rovnov ha

Akutní metabolická acidóza

PCO2

BE

3. Respirace udržuje neměnnou hladinu CO2 a kyseliny uhličité - tím zvyšuje pufrační sílu bikarbonátového systému

2. Spotřeba bikarbonátů

v pufrační reakci

-

CO2

HCO3

H2CO3

1. Primární porucha:

retence H+

H+

H2O

4. Patofyziologický důsledek:

Hladina H+

díky pufrování

stoupne jen málo

HBuf

Buf -

2. Spotřeba nebikarbonátových bazí

v pufrační reakci


Acidobazick rovnov ha

Respirační kompenzace

metabolické acidózy

2. Regulační zásah respirace:

snížení hladiny CO2

-

CO2

HCO3

H2CO3

1. Primární porucha:

retence H+

H+

H2O

4. Patofyziologický důsledek:

Snížení zvýšené hladiny H+

HBuf

3. Posun rovnováhy v nárazníkovém systému doleva

PCO2

Buf -

BE


Acidobazick rovnov ha

Reabsorbce bikarbonátů

(4) průjem

(5) nadměrný přívod HCO3-

TA+NH4

+

(3) ztráty HCO3-

hyperaldosteronismus

katabolismus

(7) deplece K+

(6) zvracení

(1) zvýšená metabolická tvorba silných kyselin

H+

K+

(2) porucha exkrece H+

Exkrece H+

CO2

HCO3-

H2CO3

Retence H+

Deplece H+

H+

H2O

HBuf

A-

Buf -Acidobazick rovnov ha

Náš přístup

Toky H+

Toky HCO3-

teplota

Toky CO2

Koncentrace Hb

Toky O2

Koncentrace plazm. bílkovin

Toky H2O


Acidobazick rovnov ha

PLÍCE

Ventilace

Perfúze

KREV

Závislé proměnné

pO2

pCO2,

SO2,

BE,

[H+], pH

[OH-]

[HCO3-]

Stavové (nezávislé) proměnné

cCO2,

cO2,

BEox,

cHb,

prot,

temp

teplota

TKÁNĚ

Perfúze

Metabolismus

Transport

tok O2

tok CO2

LEDVINY

Filtrace

Resorpce

Sekrece

tok H+/OH-

tok HCO3-

GIT

Absorbce

Sekrece

tok H2O

prot

GIT

Syntéza

Degradace

cHB

erytropoetin

erytropoeza


Toky h
Toky H+

CO2

HCO3-

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Přidání/ubrání H+ mění BB reps. BE

Buf-


Toky hco 3
Toky HCO3-

CO2

HCO3-

H2CO3

H2O

H+

HBuf

Přidání/ubrání H+ mění BB reps. BE

Buf-


Co je nutno ud lat
Co je nutno udělat?

Co máme?

Model ABR a přenosu krevních plynů krve při různé koncentrace plazmatických bílkovin!

Model ABR krve pro různý hemoglobin ale konstantní hladinu plazmatických bílkovin (dle dat S-A)

Model ABR plazmy pro různou hladinu plazmatických bílkovin

Data pro krev ale norm. bílkoviny

Data pro plazmu a různé hladiny bílkovin


Model dle dat s a
Model dle dat S-A

 • Problém – platí jen pro normální hladinu plazm. bílkovin

 • Problém – původní data SA nomogramu jsou pro 38°C, zatímco standardní měření (a modely plazmy) jsou pro 37°C

Jak model modifikovat pro jinou koncentraci plazm. bílkovin?

Jak korigovat experimentální sadu dat na 37°C?


Pufra n syst my plazmy
Pufrační systémy plazmy

Bikarbonát

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

Plazmatické bílkoviny a fosfáty

BEp=BBp-NBBp


Pufra n syst my plazmy1
Pufrační systémy plazmy

Bikarbonát

(norm 24,7 mmol/l)

Kyselina uhličitá

(norm. 0.004 mmol/l)

Karbonát

(norm.0.019 mm/l)

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO3 2-

CO2

H +

H3O+

(norm. 0.00004mmol/l

=40 nmol/l)

HBuf

Buf -

Plazmatické bílkoviny a fosfáty

(norm. 9.2 mmol/l)

Oxid uhličitý

(norm. 1.2 mmol/l)


Pufra n syst my plazmy2
Pufrační systémy plazmy

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

BEp=BBp-NBBp


P i titraci plazmy co2 in vitro se bb p nem n
Při titraci plazmy CO2 (in vitro) se BBp nemění

Vzestup v řádu milimolů

HCO3 -

Vzestup v řádu nanomolů

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

Pokles v řádu milimolů

BEp=BBp-NBBp

d[HCO3-]p = -d[Buf-]p

BBp a BEp se nemění !


Acidobazick rovnov ha

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBe=[HCO3-]e+[Buf-]e

Buf -

BEe=BBe-NBBe

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

BEp=BBp-NBBp


Acidobazick rovnov ha

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

Cl -

HBuf

BBe=[HCO3-]e+[Buf-]e

Buf -

BEe=BBe-NBBe

Cl -

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

BEp=BBp-NBBp


Acidobazick rovnov ha

Při titraci oxidem uhličitým se mění BB a BE erytrocytů

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

Cl -

HBuf

BBe=[HCO3-]e+[Buf-]e

Buf -

BEe=BBe-NBBe

Cl -

HCO3 -

Při titraci krve oxidem uhličitým se mění BB a BE plazmy

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

BEp=BBp-NBBp


Pro se titra n k ivky be prot naj v jednom bod

Při titraci oxidem uhličitým se mění BB a BE erytrocytů

Proč se titrační křivky BE protínají v jednom bodě?

Při titraci krve oxidem uhličitým se mění BB a BE plazmy

BE=BEp (1-Hk)+BEe Hk

Takové pCO2 a pH, kdy BEe=BEp

BE=BEp +Hk (BEe –BEp)

Když BEe=BEp,

pak BE nezávisí na Hk

Krve s různým hematokritem (Hk)


Pro se titra n k ivky be prot naj v jednom bod1
Proč se titrační křivky BE protínají v jednom bodě? erytrocytů

Křivka BE - takové pCO2 a pH, kdy BBe-BBpje konstatní

BE=BEp (1-Hk)+BEe Hk

Takové pCO2 a pH, kdy BEe=BEp

BE=BEp +Hk (BEe –BEp)

BEe=BBe – NBBe

NBB= 41.7+0.42*cHB

BEp=BBp – NBBp

při cHB=33.34 g/100ml

BBe – NBBe=BBp – NBBp

BBe – BBp=NBBe – NBBp = konstanta

=41,7-0.42 *33.34=14 mmol/l


Pro se titra n k ivky bb prot naj v jednom bod
Proč se titrační křivky BB protínají v jednom bodě? erytrocytů

BB=BE+NBB

BB=BE+41.7+0.42*cHb

Při titraci oxidem uhličitým se mění BB a BE erytrocytů

Při titraci krve oxidem uhličitým se mění BB a BE plazmy

Takové pCO2 a pH, kdy BBe=BBp

BB=BBp (1-Hk)+BBe Hk

BB=BBp +Hk (BBe –BBp)

Když BBe=BBp,

pak BB nezávisí na Hk

Krve se stejným BB

Krve se stejným BB

Krve se stejným BB


Formalizace s a nomogramu
Formalizace S-A nomogramu erytrocytů

Zander (1995):

Kofránek a spol. (1980):


V po et pomoc splin
Výpočet pomocí splinů erytrocytů

Koordináty křivky BB“

[log(pCO2), pH ] = funkce (BB)


V po et pomoc splin1
Výpočet pomocí splinů erytrocytů

Koordináty křivky BE“

[log(pCO2), pH ]= funkce (BE)


V po et pomoc splin2
Výpočet pomocí splinů erytrocytů

cHb

sO2

BEox

BB

x1,y1

NBB

x1

pCO2

BB

y1

BE

BB

x2,y2

x2

BE

y2

?

BE

pH


Odd len titra n ch k ivek plazmy a krvinek

0< erytrocytůcHb<33.34

Oddělení titračních křivek plazmy a krvinek

cHb=33.34

 • Při hematokritu=1 :

  • cHb=33.34 g/100 ml

  • BB=BBe, BE=BEe,

cHb=0

 • Přesuny bikarbonátů při titraci CO2

HCO3 -

HCO3 -


Acidobazick rovnov ha

HCO3 erytrocytů-

H2O

H2CO3

CO2

H +

Cl -

HBuf

BBe=[HCO3-]e+[Buf-]e

Buf -

BEe=BBe+NBBe

Cl -

HCO3 -

H2O

H2CO3

CO2

H +

HBuf

BBp=[HCO3-]p+[Buf-]p

Buf -

BEp=BBp+NBBp


Odd len titra n ch k ivek plazmy a krvinek1

0< erytrocytůcHb<33.34

Oddělení titračních křivek plazmy a krvinek

cHb=33.34

 • Při hematokritu=1 :

  • cHb=33.34 g/100 ml

  • BB=BBe, BE=BEe,

cHb=0

 • Přesuny bikarbonátů při titraci CO2

BBp

BEe

BEp

BBe

HCO3 -

HCO3 -

mHCO3ep

dBBe=dBEe=-mHCO3ep/Hk

dBBp=dBEp=mHCO3ep/(1-Hk)


Odd len titra n ch k ivek plazmy a krvinek2

0< erytrocytůcHb<33.34

Oddělení titračních křivek plazmy a krvinek

cHb=33.34

cHb=0

Data pro křivku plazmy odvodíme od Stewartových následovníků: Figgl - Fencel, Watson…

Data pro 37°C !

Data pro křivku erytrocytů odvodíme od S-A

Data pro 38°C !

Úkol: Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c
Korekce dat S-A na 37°C erytrocytů

Ashwood 1983:

38°C

37°C


Korekce dat s a na 37 c1
Korekce dat S-A na 37°C erytrocytů

38°C


Korekce dat s a na 37 c2
Korekce dat S-A na 37°C erytrocytů

37°C


Korekce dat s a na 37 c3

Ashwood(1983) erytrocytů

pCO2 37°C=40 torr

Korekce dat S-A na 37°C

pCO2 38°C=41,862 torr

BEINV

pH37°C=7,4

pH38°C

Vstup: cHb

SO2 38°C=1

ABEOX

BE38°

Ashwood(1983)

pCO2 37°C=40 torr

pCO2 38°C=41,862 torr

pCO2 38°C=41,862 torr

SO2 38°C=1

pH37°C=7,4

pH38°C=7,3878

pH38°C=7,3878


Korekce dat s a na 37 c4
Korekce dat S-A na 37°C erytrocytů

Závislost BE na koncentraci hemoglobinu při pH=7,3878 a pCO2=41,862 torr podle dat ze Siggaard-Andersenova nomogramu při 38°C (v plně saturované krvi kyslíkem).

Těmto hodnotám odpovídají při 37°C standardní hodnoty pH=7,4 a pCO2=40 torr, při nichž bude BE (při 37°C) nulové


Korekce dat s a na 37 c5

Ashwood(1983) erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C

Vstup: pCO2 38°C

Výstup: pCO2 37°C

pH 37°C

BEINV

pH38°C

Vstup: cHb

Výpočet křivky BE pro 37°C

SO2 38°C=1

Vstup: BE37°C

BE38°C=BE37°C+dBE38°C

BE38°C

ABEOX

dBE38°

Ashwood(1983)

pCO2 37°C=40 torr

SO2 38°C=1

pCO2 38°C=41,862 torr

pH37°C=7,4

pH38°C=7,3878


Korekce dat s a na 37 c6

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c7

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c8

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c9

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c10

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C


Korekce dat s a na 37 c11

Výpočet křivky BE pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°CKorekce dat s a na 37 c13

Výpočet křivky BB pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C

Ashwood(1983)

Data křivek (pH,pCO2) BB pro 37°C

Data křivek (pH,pCO2) BB pro 38°C

BB37°C =NBB37°C+BE37°C

BB38°C =NBB38°C+BE38°C

NBB38°C =41,7+0.42*cHB

NBB37°C se nerovná NBB38°C


Korekce dat s a na 37 c14

Výpočet křivky BB pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C

Vstup: cHb

ABEOX

dBE38°

Ashwood(1983)

pCO2 37°C=40 torr

pCO2 38°C=41,862 torr

pCO2 38°C=41,862 torr

SO2 38°C=1

pH37°C=7,4

pH38°C=7,3878

pH38°C=7,3878


Korekce dat s a na 37 c15

Výpočet křivky BB pro 37°C erytrocytů

Korekce dat S-A na 37°C

BB37°C =NBB37°C+BE37°C


Korekce dat siggard andersenova nomogramu na 37 c
Korekce dat Siggard-Andersenova nomogramu na 37°C erytrocytů

cHB = 0,5,10,15,20. g/100ml

Bez korekce

(teplota 38°C)

S korekcí na teplotu 37°C


Titration curves in corrected siggaard andersen nomogram to 37 c
Titration curves in corrected Siggaard-Andersen nomogram to 37°C

cHB = 0,5,10,15,20. g/100ml

Withoutcorrections

(temperature38°C)

Withcorrections to temperature 37°C


Acidobazick rovnov ha

to 37°C do:

Vyjádřit korekci pro cHB=33.34 g/100 ml (tj. Hk=1)

Parametry přímek (k,h) = funkce (BE37°C)

Model ABR krve = model plazmy + model krvinek


Acidobazick rovnov ha
Titrační křivky krvinek při 37°C a 38°C dle Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

BE=-20 mmol/l

BE=-10 mmol/l

37°C

BE= 0 mmol/l

38°C

BE= 10 mmol/l

BE= 20 mmol/l


Parametry titra n ch p mek krvinek
Parametry titračních přímek krvinek Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

37°C

38°C


Parametry titra n ch p mek krvinek1
Parametry titračních přímek krvinek Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

37°C

38°C


Parametry titra n ch p mek krvinek2
Parametry titračních přímek krvinek Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

Log10(pCO2) = k pH + h

k

BE


Parametry titra n ch p mek krvinek3
Parametry titračních přímek krvinek Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

Log10(pCO2) = k pH + h

h

BE


Ph erybeinv pco2 beer
pH=eryBEINV(pCO2,BEer) Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)

BEer

pk1 = -1.159e-009;

pk2 = 1.328e-008;

pk3 = 2.228e-007;

pk4 = 1.479e-005;

pk5 = -0.0005606;

pk6 = 0.04644;

pk7 = -2.431;

ph1 = 8.229e-009;

ph2 = -8.913e-008;

ph3 = -1.82e-006;

ph4 = -0.0001034;

ph5 = 0.003499;

ph6 = -0.3109;

ph7 = 19.5915;

k = pk1BE6 + pk2BE5 + pk3BE4 + pk4BE3 + pk5BE2 + pk6BE + pk7

h= ph1BE6 + ph2BE5 + ph3BE4 + ph4BE3 + ph5BE2 + ph6BE + ph7

pH

pCO2

pH=(lpCO2-h)/k;

lpCO2=log10(pCO2)


Kombinace modelu plazmy a krvinek

krev Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)BE

Kombinace modelu plazmy a krvinek

plazmaBE

log10(pCO2)

p

erytrocyty

krvinkyBE

BEer

mHCO3-

pCO2

BEp

plazma

BEp=BE+mHCO3- /(1-Hk)

PlazmaBEp

BEer=BE-mHCO3- /Hk

KrvinkyBEer

pHer(BE)

pHp(BE)

pH

pH(BE)=pH(BEer)=pH(BEp)

?pH(BE)


Ph bloodbeinv pitot alb glob chb beox pco2 so2

pH Siggaard-Andersenova nomogramu (krev s cHb=33.34 g/100ml, BE od -22 do 22 mmol/l)(BEp)

pH=bloodBEINV(Pitot,Alb,Glob,cHb,BEox,pCO2,sO2)

log10(pCO2)

pH(BEer)

pH

pCO2

=

= pH(BE)

pH(BEer)

pH(BEp)

pCO2

pH(BEp)

pH

pHer=eryBEINV(pCO2,BEer)

Pitot, Alb,Glob

SID

BEer=BE-mHCO3-/Hk)

NSID

BEp=SID-NSID

BEox

BE=BEox+0,2(1-sO2) cHb

mHCO3-=(BEp-BE)(1-Hk)

sO2

cHb

Hk=cHb/33.34


ad