vyt ov n dat z r ian vdp vfr slu by inspire n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE. Petr Souček. OBSAH. Veřejný dálkový přístup Výměnný formát RÚIAN Služby INSPIRE INSPIRE téma PARCELY (CP) Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) INSPIRE téma ADRESY (AD) INSPIRE téma ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE Petr Souček

  2. OBSAH • Veřejný dálkový přístup • Výměnný formát RÚIAN • Služby INSPIRE • INSPIRE téma PARCELY (CP) • Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) • INSPIRE téma ADRESY (AD) • INSPIRE téma ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) • Národní téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX) • eGON služby ISZR

  3. Veřejný dálkový přístup http://vdp.cuzk.cz

  4. Veřejný dálkový přístup • Obdoba Nahlížení do KN • RÚIAN je veřejným seznamem, RÚIAN neobsahuje žádné osobní údaje => umožňuje provozovat aplikaci VDP • Aplikace je dostupná na adrese http://vdp.cuzk.cz • Data poskytovaná přes VDP nejsou referenční • Přes VDP je poskytován výměnný formát VFR

  5. Veřejný dálkový přístup • Aplikace obsahuje čtyři základní bloky: • Vyhledání prvků • Ověření adresy • Zobrazení mapy • Výměnný formát RÚIAN (VFR)

  6. Veřejný dálkový přístup - ukázky • Ukázka vyhledání obce • Ukázka vyhledání stavebního objektu • Popisné informace • Mapa • Ukázka vyhledání stavebního objektu s vchody • Popisné informace • Mapa • Vazba do Nahlížení do KN

  7. VFR

  8. Výměnný formát RÚIAN • Formátem VFR je XML (GML 3.2.1) • Výměnný formát VFR je pro občany, veřejnou i komerční sféru k dispozici zdarma. • VFR je možné získat přes VDP • Popis a struktura výměnného formátu RÚIAN (VFR) je k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz/vfr.

  9. Výměnný formát RÚIAN • Standardní • Platné z RÚIAN a historické z ISÚI • Stavový (1x měsíčně) a změnový (1x denně) • Základní a kompletní datová sada • Speciální • Stavový (1x měsíčně) a změnový (1x denně) • Číselníky a volební okrsky • Změnové jsou k dispozici pouze při nějaké změně, tzn. prázdný soubor se nevytváří • URL adresa jednotlivých souborů je predikovatelná – např. http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20140531_OB_550671_UZSZ.xml.gz

  10. Výměnný formát RÚIAN • Struktura názvu souboru VFR je: a_b_c_defg.xml • a je formát data [YYYYMMDD rok, měsíc, den] • b může nabývat hodnot [ST - stát, OB - obec] • c je kód prvku. Platí jen pro obec. • d je typ dat. Nabývá hodnot [U – úplná data, Z - změny] • e je typ datové sady [Z – základní, K – kompletní] • f označuje zdroj systému [S – RÚIAN, H – ISÚI] • g označuje složení dat prvků v souboru. [Z, G, H, O] • např. 20140531_OB_550671_UZSZ.xml.gz

  11. Známé problémy • Chybějící nebo neaktuální ZSJ (ČSÚ doposud needituje ZSJ v ISÚI) • Formátování VFR – celé XML je na jednom řádku (odsazení, odřádkování) • Některé polygony ZSJ, VO a MOMC neobsahují validní geometrii (duplicitní body, blízké body, křížení linií, atd.)

  12. Známé problémy • Překlepy v XSD • <vf:TrasakceOd> … přepsat na TransakceOd • <com:IdTranskace>0</com:IdTranskace> … přepsat na IdTransakce • <vf:PripojeniKanalu> … přepsat na PripojeniKanalizace • <vfc:PripojeniKanala> … přepsat na PripojeniKanalizace • <vfc:ZpuzobVyuzitiObjektu> … přepsat na ZpusobVyuzitiObjektu • U ZSJ není u položky PLATI_OD, PLATI_DO formát data na celé dny • U katastrálního území dočasně chybí vyplněná vazba na obec (v důsledku chybného postupu KÚ/KP)

  13. Známé problémy • Nevyplnění data odstranění u SO v historickém VFR • U některých prvků se překrývají (případně na sebe nenavazují) data platnosti (PLATI_OD a PLATI_DO) v historickém a platném VFR

  14. INSPIRE INSPIRE

  15. INSPIRE • Iniciativa (ve formě směrnice) Evropské komise představující snahu o vytvoření mezinárodní infrastruktury prostorových dat (SDI). • Řídí se prováděcími pravidly. • Povinnost poskytovatele: • Vytvořit metadata • Harmonizovat svá data v souladu se specifikacemi • Zpřístupnit svá data ve formě prohlížecích a stahovacích služeb • Webové stránky CENIA a JRC • http://inspire.gov.cz/ • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

  16. Téma CP – PARCELY CP

  17. Téma CP – PARCELY • Zdrojem dat je Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) • Obsahuje parcely a katastrální území • Neobsahuje kompletní katastrální mapu • ve vrstvách parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, • chybí např. popis, vnitřní kresba, další prvky polohopisu, … • => viz národní sada KM – KATASTRÁLNÍ MAPA • Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby • http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp • http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp • http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp • Aktualizace dat ONLINE

  18. Téma CP – PARCELY, prohlížecí služby • Ukázky: vrstva parcel (CP.CadastralParcel) • do měřítka 1:20 000 • obsahuje: hranice/polygony parcel a parcelní čísla

  19. Téma KM – katastrální mapa KM

  20. Téma KM – katastrální mapa, prohlížecí služby • Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu CP • obsahuje kompletní katastrální mapu (nejen hranice parcel a parcelní čísla, obsahuje i oblasti s analogovu mapou a mapou KM-D) • obsahuje i vrstvy věcných břemen a bodových polí • Spuštěny v roce 2007 • Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace • Data jsou aktualizována ONLINE • Zatím k dispozici pouze formou prohlížecích služeb • http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp

  21. Téma KM, prohlížecí služby - ukázka

  22. Téma KM, prohlížecí služby - ukázka

  23. Téma AD – ADRESY AD

  24. Téma AD – ADRESY • Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) • Obsahuje informace o adresách • Aktualizace dat probíhá ONLINE • Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby • http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp • http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp • http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad

  25. Téma AD – ADRESY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva Address

  26. Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY AU

  27. Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY • Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) • Obsahuje informace o správních jednotkách (stát, kraj, okres, obec) • Neobsahuje kompletní údaje o územních jednotkách v ČR => viz národní sada UX – JEDNOTKY • Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby • http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp • http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp • http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au

  28. Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva správních hranic (AdministrativeBoundary)

  29. Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva správních jednotek (AdministrativeUnit)

  30. Téma UX – JEDNOTKY UX

  31. Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby • Spuštěny v září 2013 • Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace • Data jsou aktualizována ONLINE • Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu AU • K dispozici zatím pouze prohlížecí (WMS) služby • http://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp

  32. Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva obcí s rozšířenou působností ORP

  33. Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva obcí s pověřeným úřadem POU

  34. Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva krajů KRAJ1960

  35. Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby • Ukázky: • vrstva katastrálních pracovišť

  36. eGON služby http://www.szrcr.cz/vyvojari

  37. eGON služby přes ISZR • Jedná se o webové služby (WS) poskytované přes ISZR • Umožňují získat referenční údaje z RÚIAN • Umožňují reklamovat prvky vedené v RÚIAN • atd. • Popis na stránkách SZR http://www.szrcr.cz/vyvojari • katalog eGON služeb, verze 7.08 • služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS OVM

  38. PODĚKOVÁNÍ Děkuji za pozornost Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz