ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz. ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ. Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - manny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY

20. STOLETÍ

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

dusan.pavlu@vsfs.cz


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ

 • Čs. soc.dem. – vždy byla ve většině vlád do roku 1938

 • V roce 1928 měla soc.dem. 70 politických listů , z toho 5 deníků, značný počet družstevních, odborových, mládežnických, ženských časopisů

 • Vychází PRÁVO LIDU a VEČERNÍK PRÁVA LIDU, pro venkov hlavičkový list PŘÍTEL LIDU A , MORAVSKÝ PŘÍTEL LIDU. Plzeň – NOVÁ DOBA, Ostrava – DUCH ČASU.

 • Ve 30.letech ostravský POLEDNÍK PRÁVA LIDU, Praha – RANNÍ NOVINY – bulvár

 • PRÁVOLIDU – 1897 – hájil zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků

 • List byl antikomunisticky zaměřený, vyzýval dělníky, aby se nezúčastnili demagogických akcí komunistů

 • Varoval své členy před hnutím nezaměstnaných, nesouhlasí s akcemi „proti hladu,fašismu a válce, za chléb, práci, půdu a svobodu“.

 • je proti všem společným akcích s komunisty proti fašismu, v květnu 1936 odmítá soc.dem společný návrh Socialistické internacionály na jednotný postup v boji proti fašismu

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ČS.STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ

 • 1897 založena Čs.strana nár.socialistická –V.Klofáč.

 • 1926 – jedním z čelných představitelů Edvard Beneš

 • 1926 – pravicové křídlo strany Jiří Stříbrný, fašistické tendence- 1926 vyloučeni

 • tisk tlumočníkem hradní politiky, nositel masarykismu

 • TISKOVÝ KONCERN MELANTRICH, ředitel Jaroslav Šalda – úspěšný podnikatel – 1934 – 1.494 pracovníků, z toho 120 redaktorů a 50 kolportérů, 1.000 novinových stánků. Ve druhé pol. 30.let měl 5 tiskáren – Václav.nám, Smíchov, Brno, Ostrava, Žilina.Měl 5 podniků –pojišťovnu, výrobu gramofonových desek, inzertní podnik atd.

 • Redakce a administrace byly ve 29 městech republiky a ve Vídni

 • tituly: ČESKÁ DEMOKRACIE, ČS.HLASY NA DUNAJI,

 • Od roku 1907 – deník ČESKÉ SLOVO, po vzoru soc.dem. také ČESKÉ SLOVO VEČERNÍK –později VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO. Pohotové, pestré a stručné zpravodajství,masově publikuje fotografie, pro kraje zavádí mutační stránky – až 18.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • MELANTRICH vydával 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků, 40 měsíčníků.Dalších 70 titulů bez uvedení periodicity.

 • Ročně 1.393 vagonů papíru – tj. 28% republikové roční spotřeby.

 • ČESKÉ SLOVO -1935 – 20.000, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO – 530.000,

 • A – ZET 135.000, TELEGRAF – 18.000, PRAŽSKÝ ILUSTROVANÝ ZPRAVODAJ – 270.000, HVĚZDA -400.000, AHOJ – 50.000.

 • EVA – 18.000, VKUS – 18.000

 • Pro MELANTRICH pracoval F.X.Šalda, B.Mathesius, Josef Šusta- DĚJINY SVĚTA , Jan Alda, Olga Scheinpflugová, V.V.Štěch, Fr.Němec a K.Poláček – soudničky, Josef Lada, Fr.Bidlo, Karel Hájek – foto.

 • Snaha o objektivitu – informační tisk, ale Ranní České slovo za třetinovou cenu důvěrníkům strany – tedy jen za poštovné,schodek z jiných výnosů.

 • ČESKÉ SLOVO – mluvčí středních vrstev, maloburžoazie a lépe placených dělníků.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK LEVICE

 • vzniká v konfliktu s politikou soc.dem. marxistická levice – v ní členové v průmyslových aglomeracích – Kladno, Ostrava , Brněnsko, severní Čechy.

 • Kladenská SVOBODA – 1919 přechází na levicové postoje jako první, Ant.Zápotocký,

 • Brno – ROVNOST – Josef Hybeš, ostravský Dělnický deník atd.

 • Vznikají listy nové, programově levicové – Třebíč – JISKRA, Plzeň –PRAVDA

 • Únor 1919 – SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – tisk levice – sdružuje ideově a koncepčně reformní křídlo soc.dem.Redakci řídí B.Šmeral, krátce také dělnický novinář Antonín Macek

 • Spolupráce- Ant. Zápotocký, J.Hybeš

 • SOCIÁLNÍ DEMOKRAT – také informace o levici v Evropě, nečekat na socialismus shora, cestou reforem, ale revoluční cestou.

 • Po založení KSČ vychází jako KOMUNISTA

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

TISK LEVICE

 • Marxistická levice – odštěpení od soc.dem. – 21.září 1920 – RUDÉ PRÁVO

 • šéfredaktor B.Šmeral, v redakci Ivan Olbracht, soc.dem zastavuje dodávky informací, znemožňuje poskytování úvěrů, maří dodávky papíru Rudého práva,

 • Obsazení Lidového domu – vyhnání levicových zaměstnanců, odcházejí do Myslíkové ulice, později do Karlína.

 • květen 1921 – založení KSČ

 • Vydávala kolem 52 titulů, z toho 7 deníků, ženské, mládežnické, odborové,

 • 1927 – 27 titulů

 • 1933 – 32 listů

 • Rudé právo – živá grafická úprava, kresby F.Bidla, .

 • Rudé právo 2x denně – večer jako Rudý večerník

 • redakce J.Fučík, Jan Šverma, K.Gottwald, S.K.Neumann, J.Wolker, V.Nezval a další

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ZALOŽENÍ KSČ

 • úvodník, politický komentář, zprávy ze zahraničí, Beseda, Soudní síň, Sportovní hlídka, Literární příloha, Dětská besídka, politické informace,

 • Rudé právo jako organizátor – stávky, demonstrace, politická výchova, vnitrostranické diskuse o bolševizaci strany

 • CENZURA – zabavování článků a čísel 1921 – 145 článků, 1929 – 1.914 článků, Rudé právo – zastaveno až na 3 měsíce, Rudý pondělník – na 6 měsíců 1934 atd.

 • Proto redakce sama - autocenzura

 • únor 1929 – založení KSČ

 • roztržka spisovatelé – vystoupení sedmi - Ivan Olbracht, Josef Hora, Helena Malířová, Jaroslav Seifert, Marie Majerová, S.K.Neumann, V.Vančura – březten 1929

 • Byli vyloučeni z KSČ

 • Trvalé čistky v KSČ

 • list v čele stávkového hnutí, hnutí na obranu republiky,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • ROVNOST, SVOBOA – deníky v Brně a Kladně

 • HALÓ NOVINY - po zastavení RP – typografové náhradní titul 1993 / 1938

 • TVORBA – F.X.Šalda – 1925 založena, do služeb KSČ od r. 1928 do 1938 vede J.Fučík, 1931 – náklad 10-14.000 výtisků

 • Občanská válka ve Španělsku – Tvorba reportáže

 • ROZSÉVAČKA – list pro ženy, 1926, M.Majerová, H.Malířová, věstník pro funkcionářky, až od 1929 – Jožka Jabůrková – živý titul, emancipace ženy,

 • Další levicový tisk – časopis ČERVEN – S.K.Neumann, pro výtvarné umělce, kritiky, spisovatele.posléze anarchistický

 • DĚVETSIL vydává PÁSMO, RED – K.Teige, HJ.Seifert, Fr.Halas, B.Václavek

 • VAR- Z.Nejedlý – kulturně politický list, LEVÁ FRONTA, KMEN, INDEX, U-BLOK.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ZEMĚDĚLSKÉHO A MALOROLNICKÉHO LIDU

 • 1922 – jako následovník několika zemědělských stra, heslo VENKOV JEDNA RODINA

 • SELSKÉ NOVINY – 1889, OBRANA ZEMĚDĚLCŮ, 1906 – VENKOV, 1914 – VEČER – sledovali zájmy venkovské buržoazie, nakonec propagátor a obdivovatel fašismu.

 • ČS. STRANA LIDOVÁ

 • Strana politického katolicismu, 1922 – LIDOVÉ LISTY – nejvíce čtenářů na venkově, střet zájmu lidovců s agrárníky.

 • PRAŽSKÝ VEČERNÍK, Brno – DEN, Olomouc – NAŠINEC atd.

 • V redakci také Jan Scheinost (šéfredaktor, bývalý gen. sekret. Národní obce fašistické, pak gajdovské Říšské stráže)

 • Scheinost – vydavatel RODOKAPSŮ – s církevním schválením – mravní normy – v jednom svazku jedna vražda, dobro vždy vítězí nad zlem, cizoložství je nepřípustné.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ČS. NÁRODNÍ DEMOKRACIE

 • 1918 vzniká, definitivně 1919 s tímto názvem, před volbami 1935 spolu s Národní ligou J.Stříbrného a Národní frontou prof. Mareše = Národní sjednocení.

 • Politický vůdce – Karel Kramář- extrémně pravicová strana zájmy Živnobanky a Svazu průmyslníků.(Al. Rašín, J.Preiss, A.Stránský apod.).

 • Bohatá struktura – NÁRODNÍ LISTY, NÁROD, ROLE, Plzeň – ČESKÝ DENÍK, Ostrava – MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK, atd., zájmové časopisy – MLADÝ NÁROD, STUDENT, NÁRODNÍ UČITEL, ČESKÁ REVUE.

 • NÁRODNÍ LISTY - od r. 1861 - náklad 20.000 ex. kolem r. 1925,

 • Redaktoři – 1918 odcházejí z redakce – bří Čapkové, K.M.Čapek-Chod, Jan Herben, J.Rurych., Pracují zde –V.Dyk, I.Hermann, Em.Poche, Arne Novák, Ot.Fischer, Jana Jesenská

 • Ve sportu Vilém Henry –Heinz – autor české sportovní terminologie.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ

 • 1922 – VLIV Mussoliniho pochodu na Řím –zakládání fašistických organizací, zejména 1922NÁRODNÍ HNUTÍ – vydává deník 28. ŘÍJEN.

 • 1925 – vzniká NÁR. OBEC FAŠISTICKÁ – Radola Gajda, od r. 1927 jako pol. strana.

 • Orgán – ŘÍŠSKÁ STRÁŽ, pak Fašistické listy, Lech, Vlajka Fronta, Árijský zpravodaj, Fašistické noviny, Árijská povinnost- orientace vypjatý nacionalismus, posléze jasný fašismus. Malý náklad.

 • NÁRODNÍ LIGA

 • Jiří Stříbrný – 1926 vyloučen z Čs.strany socialistické, 1930 samostatná NÁRODNÍ LIGA.

 • 1932 - Požadavek fašistického převratu v Českosl.

 • Útok proti Hradu, socialistům – PONDĚLNÍ LIST, 1929 EXPRES

 • Satirický týdeník ŠEJDREM,

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

 • citát – 175

 • Struktura všech titulů stejná – na 1-domácí události, pikantní vraždy a tragédie, na 2- zprávičky o méně významných neštěstích a drobně zahraničí, na 3- romány a seriály, na 4- sport a inzerce, na 5 kultura a soutěže – krásné nožky apod.

 • NEZÁVISLÝ TISK

 • Tzv.nezávislý tisk – LIDOVÉ NOVINY, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, TRIBUNA, NÁRODNÍ POLITIKA.

 • -STR.176- DISKUSE O NESTRANICKOSTI

 • NÁRODNÍ POLITIKA – 1885, sloužila Kramářově nár. demokracii. Vycházela 2x denně – 100.000 ex, v neděli 400.000

 • Mnohostránková příloha inzertní – MALÝ OZNAMOVATEL.

 • Komerční list, dokonce placené i redakční části –velký průmysl a bankovní kapitál. Konzervativní až fašistický list

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

LIDOVÉ NOVINY, PŘÍTOMNOST

 • buržoazně demokratický list,

 • LN- 1893 - Brno, 2x denně á 100.000 exem.

 • Autoři- Těsnohlídek, bří Čapkové, Ed.Bass, K.Poláček, J.Drda, Fr.Kožík, O.Mikulášek, O.Sekora, reportér – Fr.Gel, spolupráce S.K.Neumann, V.Nezval, K.Biebl.

 • PŘÍTOMNOST – Jar. Stránský vydavatel, šéfredaktor Ferd. Peroutka – titul pro vzdělance – politicky, filozof., psychol., literárně zaměřené

  • NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ

 • Burž.dem.tisk – 1924 deník – jako orgán bývalých legionářů,

 • přílohy – Výchova a škola, Legionářský týden, Hodina – liter.příloha,Rodina a domácnost, pro děti – Svítání.

 • M.Majerová, Mirko Očadlík, Vlad.Vančura, Fr.Langer, - hájení zájmů učitelů a státních zaměstnanců, udržování legionářských tradic, boj proti klerikalismu a šovinismu.

 • doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA 1938 - 1944

  • Září 1938 Mnichovská dohoda – odstoupení pohraničí – tedy obranného systému ČSR, část průmyslového potenciálu země

  • ČSR ztratila v říjnu a listopadu téměř třetinu svého území a obyvatel, přesun do vnitrozemí, komplikace s ubytováním, sociální postavení , nezaměstnanost, zvyšování cen, zhoršování zásobování ….

  • Odstoupení E.Beneše, úřednická vláda gen. Syrového

  • 15. březen 1939 – okupace ČSR – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

  • Na konci 30.let – kolem 4.000 titulů tisku, koncem roku 1938 cca 1.900

  • Září 1938 – vznik cenzurní komise při MV – tisk, RV, film, divadlo apod. – úřadům doručovány obtahy před vytištěním – předběžná cenzura, zákaz vycházení bílých míst – svědectví o cenzurním zásahu.

  • Využívání možnosti zákazu či zastavení listu – nejdříve komunistický, pak další levicový tisk, legionářský tisk, ale i německý antifašistický atd.

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • Vznik Strany národní jednoty – listopad 1938 – (Agrární strana, Nár.sjednocení, živnostníci, ČS.strana lidová, Nár. socialisté, strany J.Stříbrného a R.Gajdy) v čele agrárník R.Beran – ministerský předseda

  • Komunistický tisk do ilegality, snaha o dohodu s pokrokovými vydavateli, aby část obsahu jejich tiskovin byla k dispozici KSČ – do března 1939 to bylo možné, pak jen tisk ilegální.

  • Vznik NÁRODNÍHO SOURUČENSTVÍ – březen 1939 výbor, který měl být výrazem jednoho politického seskupení v českých zemích, náhrada NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ.

  • 17.11.1939 – uzavření českých VŠ po demonstracích k 28.říjnu

  • Nesouhlas s režimem- převoz ostatků K.H.Máchy z Litoměřic do Prahy, náboženské slavnosti, poutě, bojkot německých film, stávky, sabotáže, nástup R.Heydricha do Prahy – snaha realizovat konečné řešení české otázky

  • atentát na Heydricha květen 1942 – zesílení teroru- systematický tlak – peněžní pokuty, zatýkání, demonstrativní zastřelení, pracovní povinnost pro mládež a ženy – zejména po bitvě u Stalingradu, likvidace kulturních památek atd.

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • Ilegální odboj, partyzánské hnutí, ilegální Obrana národa – vojenská organizace, Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ)– levicový, - soc.dem., odbory, národní socialisté

  • Snaha o sjednocení odboje – ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího - gestapo tvrdé zásahy proti odboji. Zahraniční odboj – atentát na R.Heydricha 27.5.1942- Lidice, Ležáky,

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  LEGÁLNÍ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU

  • Vliv nacistické propagandy, ,tisková a cenzurní praxe

  • Ústředí dozorčí tiskové služby – hlavní cenzorský úřad, Německá služebna pro tisk – snaha pacifikovat český tisk ve prospěch fašistických myšlenek

  • Presseklub – oficiální tiskovky 1x týdně pro šéfredaktory, pokyny od Wolfganga Wolframa von Wolmara – šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora.

  • Po napadení Polska – přísná vojenská cenzura, povinně informace o úspěších německé armády, seznam témat vhodných a nevhodných – SOUBORNÝ PŘEHLED PRO TISKOVOU PŘEHLÍDKU- září 1939

  • 1942 vznik Ministerstva lidové osvěty – v čele E.Moravec, sám aktivně proněmecky píšící ministr školství

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • 1939 – od března do prosince zánik 172 titulů novin a časopisů

  • Perzekuce zejména v roce 1941 – zaniká tisk Sokola a Junáka,

  • Zastaveny jsou Národní listy, z bulváru EXPRES, TELEGRAF

  • od r. 1941 – omezena inzerce, horší kvalita papíru.

  • Předsednictvo ministerské rady – stanovuje rozsah titulu, výši nákladu, souhlasit se šéfredaktorem, atd … zaniká v r.1941dalších 623 titulů

  • 1944 – srpen / září – nová vlna postihu – „totální mobilizace sil pro Říši“ –

  • zastaveny: A-ZET, VEČER, ČESKÉ SLOVO atd…

  • Do konce války se udržely deníky – LIDOVÉ LISTY, LIDOVÝ DENÍK,NÁRODNÍ PRÁCE, NÁRODNÍ POLITIKA, NÁRODNÍ STŘED, POLEDNÍ LIST, VEČERNÍ ČESKÉ SLOVO,VENKOV, Brno - LIDOVÉ NOVINY a MORAVSKÉ NOVINY, v Plzni NOVÁ DOBA

  • V posledním měsíci okupace vychází jen 500 titulů per.tisku, deníky omezeny jen na 1 list

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • Kolaborantští novináři – jen 3. a 4. garnitura předválečných novin, pro ně zájezdy do Německa, Polska, aktivní propaganda fašismu,

  • 1939 – vznik NÁRODNÍHO SVAZ NOVINÁŘŮ – odborový charakter organizace, podpora nezaměstnaných nov., podpora ve prospěch pozůstalých obětí z řad novinářů

  • Od roku 1942 v čele Vladimír Krychtálek – Národní svaz zcela do služeb nacistů, požadoval např. prokazování árijského původu novinářů do 3.generace, aktivně pronacisticky orientoval tisk

  • od r. 1939 ze státního Československého rozhlasu vzniká Český rozhlas, jasně cenzurované zpravodajství, publicistika volněji, ale po napadení SSSR – utužení poměrů, více protikomunistických pořadů, propaganda spolupráce Čechů a Němců.

  • V době Pražského povstání – rozhlas významnou roli v organizaci

  • ČTK – 25.srpna 1939 – zcela do služeb Němců, závislá na DBN –německé tiskové agentuře.

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • V Praze působila i PZ – mobilní skupina novinářů německé armády – zpravodajství z Protektorátu.

  • Jasný monopol Němců nad zpravodajstvím ČTK

  • Film – jednoznačně vysoká priorita propagandistická – jak hraný, tak zpravodajský,

  • Němci nařídili dvojjazyčnost filmových titulků, plakátů, tvrdá cenzura všech produktů, změna skladby promítání v kinech,

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  ILEGÁLNÍ ČESKÁ ŽURNALISTIKA

  • Komunistický tisk – Rudé právo, návazně krajské tituly Pochodeň svobody, Rozhledy, Vpřed, Svoboda, Moravská rovnost, Předvoj

  • V Boj – nekomunistický odboj – vojenské kruhy, legionáři,

  • Český kurýr – velmi dobře informovaný, snaha o realistický pohled na poválečné uspořádání země

  • Další minoritní tiskoviny – velmi prospěšné.

  • Hlavní cíl ilegálního tisku – posílení národního odporu proti nacistům, tlumočení názorů londýnské vlády, diskuse o poválečném Československu

  • V zahraničí – tisk čs. zahraničního odboje – 1938 Paříž- ZPRÁVY, ČESKO-SLOVENSKÝ BOJ,

  • Anglie – 23 titulů časopisů a novin, oficiální mluvčí exilové vlády týdeník ČECHOSLOVÁK

  • další – MLADÉ ČESKOSLOVENSKO - mladá emigrace,

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::


  Esk urnalistika prvn poloviny 20 stolet

  ČESKÁ ŽURNALISTIKA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

  • ženy vydávaly FRAU IN ARBEIT – společný titul rakouských, německých a českých emigrantek – sociální problémy, od r. 1943 – ČESKOSLOVENSKÁ ŽENA

  • soc.dem v Londýně – NOVÁ SVOBODA – kritická hodnocení linie exilové vlády

  • NAŠE NOVINY – titul pro čs. vojáky v zahraničních jendotkách

  • Rozhlasové vysílání z V.Britanie – české vysílání BBC – září 1938, zcela v režii VB

  • Od 1943 – podpis smlouvy SSSR –ČSR, radikalizace ve vysílání, postupné změny obsahu vysílání

  doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz ::