slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY. Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: III. ročník SŠ Tematický celek: literatura 1. poloviny 20. století

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jaroslav Hašek PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jaroslav Hašek

PaedDr. Hana Vítová

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

CZ.1.07/1.5.00/34.0861

MODERNIZACE VÝUKY

slide2

Anotace

Předmět:český jazyk a literatura

Ročník: III. ročník SŠ

Tematický celek: literatura 1. poloviny 20. století

Klíčová slova: bohémství, I. světová válka, povídky črty, Švejk, satira, Rakousko-Uhersko

Forma: výklad

Datum vytvoření: 19. 2. 2013

jaroslav ha ek

Jaroslav Hašek

Obrázek č. 1

jaroslav ha ek 1883 1923
Jaroslav Hašek (1883 – 1923)
 • studia na gymnáziu nedokončil, později maturoval na obchodní akademii
 • ovlivněn anarchismem
 • bohémský život
 • novinář, činnost v politice (Strana mírného pokroku v mezích zákona)
 • I. světová válka – narukoval, přeběhl na ruskou stranu, vstoupil do legií, později vstupuje do Rudé armády
 • roku 1920 návrat do vlasti
 • předčasná smrt, dílo nedokončeno
tvorba
Tvorba
 • povídky, humorné črty a vyprávění z cest (různé soubory, vycházely hlavně v novinách a časopisech)
 • čtyřdílný román Osudy dobrého vojáka Švejka (postava Švejka se objevuje už od roku 1910, po válce na tyto příběhy autor navazuje)
osudy dobr ho voj ka vejka za sv tov v lky
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 • hlavní postava je rozporuplná
 • váháme, zda je hloupý, chytrý, vychytralý…
 • satirický pohled na válku a rakouskou armádu
 • zesměšnění vojenské mašinérie, nesmyslnosti vojenských rozkazů, absurdity války
 • řada vedlejších příběhů, které vypráví Švejk
 • místy pronáší moudrosti až filozofické
 • jazyk – obecná čeština, vulgarismy, vojenský slang, německé výrazy
 • světově proslulé dílo, přeloženo do více než padesáti jazyků
film dobr voj k vejk
Film dobrý voják Švejk

https://www.youtube.com/watch?v=1aDivjdU6rQ

Obrázek č. 2

CD – ukázka (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

- Práce s otázkami – L. Andree, Literatura pro 3. ročník středních škol, str. 56

uk zka
Ukázka
 • „ Trnitá cesta hříchu je , vy kluci pitomí, cesta boje s neřestmi. Vy jste marnotratní synové, kteří se raději válíte v ajclíku, než abyste se vrátili k Otci. Jen dále a výše upřete svůj zrak do výsosti nebes, i zvítězíte a uhostí se pokoj ve vaší duši, vy uličníci. Já bych si vyprosil, aby si tam vzadu někdo odfrkával. Není kůň a není v maštali, je v chrámu Páně. Na to vás upozorňuji, miláčkové moji. Tak, kdepak jsem to přestal.“
 • M. Sochrová, Čítanka III. k Literatuře v kostce, str.139
slide11
Rozeberte ukázku z hlediska využití jazykových prostředků. Která postava z Haškova díla takto hovoří k vojákům? Je to postava typická?
uk zka1
Ukázka
 • „ Poručík Dub podíval se rozzlobeně do bezstarostného obličeje dobrého vojáka Švejka a otázal se zlostně: ,Znáte mne?‘
 • ,Znám vás, pane lajtnant.‘
 • Poručík Dub zakoulel očima a zadupal. , Já vám povídám, že mě ještě neznáte.‘
 • Švejk odpověděl opět s tím bezstarostným klidem, jako když hlásí raport: , Znám vás, pane lajtnant, jste, poslušně hlásím, od našeho maršbatalionu.‘‘
 • ‘ Vy mě ještě neznáte,‘ křičel poznovu poručík Dub, ,vy mne znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky! Já jsem zlý, nemyslete si, každého přinutím až k pláči. Tak znáte mě , nebo neznáte?“
 • M. Sochrová, Čítanka III. k Literatuře v kostce, str.141
pov dky
Povídky
 • Trampoty pana Tenkráta
 • Můj obchod se psy a jiné humoresky
 • Črty, povídky a humoresky z cest
 • Satiry na Rakousko-Uhersko, politiku, militarismus a církev. Opět se zde objevuje typ obyčejného lidového hrdiny, který používá „selský rozum“.
novin sk innost
Novinářská činnost
 • v novinách a časopisech uveřejňoval většinu svých povídek a črt
 • krátce redigoval časopis Svět zvířat
 • příležitostné příspěvky v novinách a časopisech byly hlavním zdrojem jeho obživy

Obrázek č. 3

d jiny lit
Dějiny lit.

„ Chytrý idiot, snad přímo geniální idiot, který to svým pitomým, ale přitom mazaným dobráctvím všude musí vyhrát, poněvadž není ani možno, aby to nevyhrál. To jest Švejk. Nebylo by možno, aby tento nový literární typ v nás budil tolik zájmu a tolik veselosti, kdyby byl vzat odněkud zvenčí, odněkud mimo nás, kdyby švejkovina nebyla součástkou- větší, menší, toť lhostejno- i nás všech.“

Ivan Olbracht, 1921

B. Balajka, Přehledné dějiny literatury II., str.53

shrnut
Shrnutí:
 • Hašek – prozaik a novinář
 • bohém
 • Švejk – „prohnaný prosťáček“
 • nový literární typ
 • satira na přežitky Rakouska-Uherska, armádu, válku
pou it zdroje
Použité zdroje

Literatura

 • BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-225-X.
 • ANDREE, Lukáš. Literatura pro 3. ročník středních škol. Brno: DIDAKTIS, 2009. ISBN 978-80-7358-135-0.
 • SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0188-3.
pou it zdroje1
Použité zdroje

Obrázky

Obrázek č. 1

Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek

Obrázek č. 2

News from the Boston Becks. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://nighthawknews.wordpress.com/2010/03/23/the-year-in-film-1957/

pou it zdroje2
Použité zdroje

Obrázky

Obrázek č. 3

GamePark. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://www.gamepark.cz/973397339733_jaroslav_hasek_973397339733_280954.htm

pou it zdroje3
Použité zdroje

Internet

 • Youtube. [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1aDivjdU6rQ