1 / 24

Kultura 1. poloviny 19. století

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_20_kultura_prvni_poloviny_19_stoleti.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848, kultura 1. poloviny 19. století ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun

kaloosh
Download Presentation

Kultura 1. poloviny 19. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_20_kultura_prvni_poloviny_19_stoleti.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848, kultura 1. poloviny 19. století ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: 10. 12. 2011 Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Romantismus v architektuře, malířství, literatuře a hudbě, biedermeier. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na www.jaknadejepis8.webnode.cz Kultura 1. poloviny 19. století

 2. Kultura první poloviny 19. století uč. 86 - 90

 3. Romantismus • osvícenství přineslo lidem zklamání • odezva na osvícenství – přemíru chladného rozumu a řádu • přednost citům, vášním, prožitkům a fantazii • svoboda, nespoutanost • inspirace tajemným středověkem a exotickými kraji

 4. Architektura • vedle klasicismu a empíru inspirace středověkem – novogotika (pseudogotika) • přestavba šlechtických sídel • ve městech nová předměstí, činžovní domy, parky – anglické – dojem volné přírody • výletní restaurace, letohrádky, altány • umělé zříceniny

 5. Přestavby v duchu romantismu pokračovaly i ve 2. pol. 19. stol. • architekt Josef Mocker dostavba chrámu sv. Víta - 1844 – Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze - zchátralý chrám opraven a v dalších desetiletích dobudován – 1929 přestavba Karlštejna • Josef Hlávka – architekt, mecenáš • v novogotickém slohu přestavovány hrady a zámky – Hluboká, Karlštejn, Lednice, Bouzov

 6. modrá - stavitel z Avignonu Matyáš z Arrasurůžová - Petr Parléř – oba 14. stoletízelená – Mocker a Gilbert (přelom 19. a 20. století) – dokončeno 1929

 7. Katedrála sv. Víta v roce 1887 http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha

 8. Podoba hradu před Mockerovoupřestavbou 1870. V polovině 16. století došlo k renesanční přestavbě hradu. Přestavba se týkala především Velké věže a budovy purkrabství, která byla v té době nejvíce využívána. • V roce 1886 zahájil architekt Josef Mocker přestavbu v duchu tzv. purismu, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu. Výsledky této přestavby byly kritizovány již na začátku 20. století, s odstupem času jsou však hodnoceny jako projev své doby. • http://www.feudum.eu/view.php?cisloclanku=273 http://dobakarlova.brodec.org/viewtopic.php?f=9&t=329

 9. Zámek Hluboká nad Vltavou http://www.ckrumlov.info/img.php?img=atr381i9&LANG=en Byl přestavěn v letech 1840 – 1871 pod vlivem cest tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky kněžny Eleonory, roz. princezny Liechtenstein, do Anglie. Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor.

 10. Janův hrad (Janohrad) - romantická zřícenina v Lednicko – valtickém areálu z roku 1801 http://www.turistika.cz/cestopisy/januv-hrad-lednice-breclav

 11. hrad Bouzov http://www.uniquewedding.cz/cz/svatebni-sluzby/svatba-na-hrade-bouzov.html

 12. Neuschwanstein - zámek v Allgäu (Bavorsko), který nechal postavit Ludvík II. Bavorský, pravděpodobně nejznámější bavorský panovník. Je to jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických cílů Německa. http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein

 13. Malířství a sochařství • projevy romantismu spíše v malířství než v sochařství • cit a požadavek na vlastní vyjádření, tvůrčí svoboda • Dramatické děje nebo temná, tajemná krajina Anglie William Turner – obrazy moře a lodí Francie – Eugene Delacroix – inspirace dramatickými událostmi Čechy – Jaroslav Čermák podnikl cesty do slovanských zemí – náměty z Černé Hory a Dalmácie Rus Ivan Konstantinovič Ajvazovskij – malíř admirality – maloval hlavně námořní motivy

 14. Eugene Delacroix - Svoboda vede lid na barikády http://cs.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix

 15. Jaroslav Čermák realista, romantista http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C4%8Cerm%C3%A1k_%28mal%C3%AD%C5%99%29 v 60. letech podnikl cesty do slovanských zemí - Černé Hory a Dalmácie, v druhé polovině šedesátých let cestoval po Francii, Riviéře a Pyrenejích,potom pobýval v Itálii , usídlil se v Bretani nabídku k převzetí místa ředitele pražské Akademie odmítl , zůstal v cizině.

 16. Devátá vlna http://www.istanbularthouse.com/sanat/ressam/resim.php?lang=eng&id=3151

 17. William Turner- Canal Grande http://www.artchiv.info/GALERIE/OBRAZ/10749--Joseph-Mallord-William-Turner--Canal-Grande.html

 18. Literatura • únik do světa snů a fantasie • romány plné dobrodružství a fantazie • děj často v minulosti • romantický hrdina – vnitřně rozervaný, musí se postavit zvyklostem • lyrická poezie • Karel Hynek Mácha • inspirace v lidových pověstech a pohádkách – Karel Jaromír Erben, Božena Němcová • Josef Kajetán Tyl – divadelní hry

 19. Hudba • dokáže vzbudit emoce – ideální pro romantismus • obrovský rozkvět opery Italové Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini Němec Richard Wagner • symfonické skladby – vzniklo rozmístění nástrojových skupin, aby dalo vyniknout barvě všech nástrojů Němec Ludwig van Beethoven – část tvorby v klasicismu, část v romantismu Franz Schubert Francouz Hector Berlioz Maďar Ferenc Liszt Polák Frederyk Chopin

 20. Biedermeier 1815 - 1848 = měšťanský styl života 1. pol. 19. stol. • název vznikl spojením jmen pánů Biedermanna a Bummelmayera • neprojevil se v architektuře ani v hudbě, ale v domácnostech – v užitém umění – předměty denní potřeby, zařízení, móda

 21. http://www.alibaba.com/product-free/101703682/Reproduction_Biedermeier_Furniture.htmlhttp://www.alibaba.com/product-free/101703682/Reproduction_Biedermeier_Furniture.html http://la-duchesse.blog.cz/0812/biedermeier

 22. Obývací pokoj http://ballerinaaccountantinteriordesigner.blogspot.com/2011/02/biedermeier-1815-1848.html

 23. zdroje: • text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, str. 86 - 90 • obrázky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha http://zhola.com/praha/cz.php?st=katedralasvvita http://cestovani.lidovky.cz/hrady-a-zamky-se-oteviraji-co-chystaji-za-akce-fan-/aktuality.asp?c=A120330_151821_aktuality_glu http://dobakarlova.brodec.org/viewtopic.php?f=9&t=329 http://www.ckrumlov.info/img.php?img=atr381i9&LANG=en http://www.zamek-lednice.info/zamek.php http://www.turistika.cz/cestopisy/januv-hrad-lednice-breclav http://www.uniquewedding.cz/cz/svatebni-sluzby/svatba-na-hrade-bouzov.html http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/duchove-a-strasidla--hrad-bouzov-3845/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5

 24. http://cs.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C4%8Cerm%C3%A1k_%28mal%C3%AD%C5%99%29 http://www.istanbularthouse.com/sanat/ressam/resim.php?lang=eng&id=3151 http://www.artchiv.info/GALERIE/OBRAZ/10749--Joseph-Mallord-William-Turner--Canal-Grande.html http://www.alibaba.com/product-free/101703682/Reproduction_Biedermeier_Furniture.html http://la-duchesse.blog.cz/0812/biedermeier http://ballerinaaccountantinteriordesigner.blogspot.com/2011/02/biedermeier-1815-1848.html

More Related