M r s rt kel s s min s gbiztos t s a k zoktat sban
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban. Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály. A mérés, értékelés és minőségbiztosítás a Közoktatási törvényben. A minőségbiztosítási rendszer felépítése. Nemzetstratégia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M r s rt kel s s min s gbiztos t s a k zoktat sban

Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban

BalázsiIldikó

Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési OsztályA min s gbiztos t si rendszer fel p t se
A minőségbiztosítási rendszer felépítése Közoktatási törvényben

Nemzetstratégia

A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal

Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása

A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése

Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató-elszámoltató rendszer kiépítése

Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése


A min s gbiztos t si rendszer h rom szintje
A minőségbiztosítási rendszer három szintje Közoktatási törvényben

 • Országos szint

 • Helyi szint

 • Intézményi szint


A szab lyoz k kialak t sa s sszehangol sa a c lokkal
A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal

Országos szinten:

 • A közoktatási törvény és más kapcsolódó jogszabályok

 • A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek

 • A tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés akkreditációja

 • A személyi és intézményi feladat és felelősségi körök megállapítása

  Helyi szinten:

 • Fenntartó oktatási célkitűzései

  Intézményi szinten:

 • Pedagógiai program

 • Helyi tanterv


A c lok el r s hez sz ks ges felt telek megteremt se
A célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtése célokkal

Országos szinten:

 • Finanszírozás

 • Országos kutató, fejlesztő, szolgáltató, ellenőrző intézetek, hálózatok működtetése

 • Pedagógusképzés és továbbképzés

 • Szakértőképzés és szakértői rendszer működtetése

 • Vezetőképzés

 • A tankönyvek minőségellenőrzése

 • Oktatási programok kidolgozása

  Helyi szinten

 • Tárgyi feltételek biztosítása az iskolák számára

 • Finanszírozás


M r si rt kel si rendszerek kialak t sa s m k dtet se
Mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése

Országos szinten:

 • Érettségi vizsgarendszer

 • Országos mérési rendszer működtetése

 • Részvétel a nemzetközi mérésekben, értékelésekben

 • Minőségirányítási módszerek és eszközök kidolgozása és terjesztése

  Helyi szinten:

 • Fenntartói minőségirányítási rendszerek működtetése

 • Vezetők kinevezése és fenntartói értékelése

  Intézményi szinten:

 • Intézményi minőségirányítási rendszerek működtetése

 • Pedagógusértékelés

 • Helyi-intézményi szintű tanulói teljesítményértékelés


T mogat elsz moltat rendszer ki p t se
Támogató-elszámoltató működtetéserendszer kiépítése

Mindhárom szinten:

 • Nyilvánosság szerepe

 • Indikátorok bevezetése és folyamatos visszajelzése a célokhoz kötődően


A k zponti m r si rendszer c ljai
A központi mérési rendszer céljai működtetése

 • hatékony eszköz biztosítása az intézményi önértékelés elősegítéséhez:

  • visszajelzés arról, hogy az iskola milyen eredménnyel közvetíti a társadalom által elvárt tudást;

  • az iskola képes legyen teljesítményét összehasonlítani a hozzá hasonló iskolákkal;

  • a tanárok visszajelzést kapjanak arról, hogy az általuk átadott tudást a tanulók mennyire tudják alkalmazni;

 • a mérési-értékelési kultúra terjesztése, a mérés módszereinek megismertetése a pedagógusokkal;

 • az iskolafenntartók informálása saját intézményeik az országos adatokkal megbízhatóan összevethető eredményeiről.


A jelent sek s a tov bbi elemz sek funkci i
A jelentések és a további elemzések funkciói működtetése

 • A Fenntartói, Iskolai és Telephelyi jelentések visszajelzést adnak a szülőknek, a fenntartóknak, az iskoláknak és telephelyeknek a diákok szövegértési és matematikai képességéről viszonyítási pontokat adva.

 • A további elemzések lehetővé teszik az iskola és a fenntartó számára

  • az iskolában maradt füzetek adatainak feldolgozását,

  • különböző diákcsoportok eredményeinek összehasonlítását

  • és a feladatonkénti és tanulónkénti elemzéseket.


A m r s s a jelent sek felhaszn l s nak korl tai
A mérés és a jelentések felhasználásának korlátai működtetése

 • A kompetenciamérések feladatai nem alkalmasak a kompetenciafejlesztésre

 • Nem javasoljuk a teszteredmények felhasználását a tanulók osztályozására

 • A tanárok értékelésében legfeljebb sok más tényező mellett kiegészítő szempontként használható


K rd sek amelyekre a jelent sekb l v laszt kaphatunk
Kérdések, amelyekre a jelentésekből választ kaphatunk működtetése

 • Hol helyezkednek el a tanulók a képességskálákon és a képességszinteken?

 • Hogyan változott a telephelyek eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest?

 • Milyen eredményt ért el a telephely a tanulók családi hátteréhez viszonyítva?

 • Mekkora különbségek tapasztalhatók a fenntartó egyes iskoláinak/az iskola egyes telephelyeinek/a telephely egyes osztályainak eredményei között?

 • Milyen a telephely tanulóinak összetétele a többi telephelyhez viszonyítva?

 • Különböznek-e a fenntartó telephelyei a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók jelenlétében?


K rd sek amelyekre az egy ni elemz sekkel v laszt kaphatunk
Kérdések, amelyekre az egyéni elemzésekkel választ kaphatunk

 • Van-e különbség

  • az egyes osztályok,

  • a fiúk és a lányok,

  • a gimnazisták és a szakközépiskolások,

  • az általános iskolás és a nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumokban tanulók,

  • a különböző tanmenetet vagy tantervet követő tanulók,

  • a különböző tankönyvcsaládokat használó tanulók,

  • a valamilyen tantárgyat emelt óraszámban és alapóraszámban tanulók

   eredményei között?

 • Melyek azok a feladatok, amelyekben az országos eredményekhez képest jól, illetve rosszul teljesítettek a tanulók?

 • Volt-e olyan rossz válaszlehetőség az egyes feladatok esetében, amelyet különösen sok tanuló választott valamilyen hibás gondolatmenetet követve?

 • Volt-e olyan feladat, amelyre kiemelkedően sok tanuló egyáltalán nem válaszolt?


V ltoz sok a m r si rendszerben
Változások a mérési rendszerben kaphatunk

 • Nyilvános jelentések

 • A központi feldolgozás teljes körű

 • Mérési azonosító bevezetése, nyomon követés


Fejleszt si lehet s gek
Fejlesztési lehetőségek kaphatunk

 • Más kompetenciaterületek bevonása

 • Az iskolai felhasználás támogatása

 • A gyenge eredményekhez kapcsolódó fejlesztő programok és eszközök


A min s gbiztos t si rendszer fel p t se1
A minőségbiztosítási rendszer felépítése kaphatunk

Nemzetstratégia

A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal

Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása

A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése

Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató-elszámoltató rendszer kiépítése

Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése


K rd sek
?Kérdések kaphatunk

 • Helyesen és világosan fogalmazódtak-e meg a közoktatás elé állított célkitűzések?

 • Létrejöttek-e a minőségbiztosítási rendszer építőelemei?

 • Összhangban vannak-e a rendszer elemei egymással és a közoktatás célkitűzéseivel?

 • Jól működnek-e a meglévő elemek?