A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban

play fullscreen
1 / 32
A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban
172 Views
Download Presentation
dima
Download Presentation

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban – Magyar nyelven elérhető digitális tananyagok kémiából Szalay Luca ELTE Kémiai Intézet luca@chem.elte.hu

 2. Tartalom • Tantervi és módszertani vonatkozások • A digitális tananyagok definíciója és a digitális tartalmak osztályozása • Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak • angol nyelven • magyar nyelven • A tankönyvkiadók digitális tananyagcsomagjai • Összefoglalás

 3. 1. Tantervi és módszertani vonatozások Nemzeti alaptanterv 2012, Ember és természet, Alapelvek, célok: „Az önmagában is összetett funkciójú természettudományi nevelés – a többi műveltségterülethez hasonlóan – beágyazódik az iskola komplex személyiségfejlesztési folyamatába. Ennek feltétele az iskolai és azon kívüli tanulási környezet változatossága, az információforrások, az interakciós lehetőségek sokfélesége, az önálló, cselekvő tanulás lehetősége.” A kerettantervek tervezeteinek módszertani ajánlásai is szorgalmazzák az infokommunikációs eszközök és digitális tartalmak használatát: http://kerettanterv.ofi.hu

 4. 2. A digitális tananyagok definíciója és a digitális tartalmak osztályozása • Def.:„Pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az oktatási célok mentén kihasználva felépített oktatási anyagok” (OH, tankönyvvé nyilvánítási útmutató, DIGITÁLIS TANESZKÖZ-TÍPUSOK”, http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitasi-utm-kiadok ) • .A digitális tartalmak csoportosítása az interaktivitás szempontjából: • Statikus (grafikonok, ábrák, képek, szövegek, szövegrészletek és ezek kombinációi) • Dinamikus (filmek, videók, animációk) • Interaktív (tesztkérdések, párosító, csoportosító feladatok, keresztrejtvények, dominó és más játékok, szimulációs feladatok stb.). • Tananyagelem – tananyag – tananyagcsomag

 5. 3. a) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak - angol nyelven • Teachers' Domain, Digital Media for the Classroom and Professional Development, Simulations (pl. „Gas Properties”) http://www.teachersdomain.org/search/?q=simulation&fq_grade=PK&fq_grade=PS • University of Colorado, Classroom Aid, Interactive Science Simulations http://classroomaid.visibli.com/172417d2dc9ecdc1/?web=745874&dst=http%3A//phet.colorado.edu/index.php (pl. Molecule Polarity) • The Chem Collective, Online Resources for Teaching and Learning Chemistry, Virtual Lab: Default Virtual Lab Stockroom • http://chemcollective.org/vlab/vlab.php • Royal Society of Chemistry, Teaching Resources (http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/listing?searchtext=&reference=teachers&fcategory=all&filter=all&fAudience=AUD00000001&MediaType=MED00000007 ) • American Chemical Society, Student Programs and Resources (http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_TRANSITIONMAIN&node_id=125&use_sec=false&sec_url_var=region1&__uuid=0693fae0-1325-442e-aa63-e38827172b44 )

 6. Pl. Teachers' Domain, Digital Media for the Classroom and Professional Development, Simulations (pl. „Gas Properties”)

 7. Pl. University of Colorado, Classroom Aid, Interactive Science Simulations Molecule Polarity

 8. Default Virtual Lab Stockroom http://chemcollective.org/vlab/vlab.php„Virtuális labor”

 9. 3. a) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak - angol nyelven (folyt.) • Felvétel az atomokról http://www.youtube.com/watch?v=vAun_zO46-U • Egy pentacén molekula: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8225491.stm • Molekulán belüli kötések 3D-s molekulamodellek, pl. • http://www.worldofmolecules.com/3D/ • http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/ • Dal a kémiai elemekről (Tom Lehrer „Element song”) • http://www.youtube.com/watch?v=SmwlzwGMMwc&feature=related • Kísérletek leírása fényképekkel (Leedsi Egyetem) http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/ • Látványos kísérletekről készült videók, pl. • http://www.youtube.com/watch?v=TE2r0vjkXK0&list=PL7C20CCBD18DEDD6E&feature=plcp (elektrosztatika, molekulapolaritás) • http://www.whynotchemeng.com/teachers/top%20ten%20flash%20bang%20demos.aspx(10 nagyon látványos kísérlet, videókkal és receptekkel) • http://www.youtube.com/watch?v=lCrMB8341rU&feature=related(„szivárványhíd”) • http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw&feature=plcp (keményítő)

 10. 3D-s, forgatható molekulamodellek tára: http://www.worldofmolecules.com/3D/

 11. 3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – Sulinet • Sulinet Digitális Tudásbázis → Sulinet Tudásbázis 2012! • http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia • általános, szervetlen és szerves kémia (figyelembe veszi a magyar tanterveket) • tevékenységek – kémiai feladatok gyűjteménye • Intel Skoool nemzetközileg ismert tananyag-adatbázis (animációgyűjtemény, benne tesztekkel, áttekintő vázlattal) • „hotspot”-ok: kísérletek videói, feladatok, grafikonok, játékok • Sunflower Learning szimulációk • Sulinet Tudásbázis 2012. Közösség • Csoportok alakíthatók érdeklődési körök szerint • Kérdések, hozzászólások, tapasztalatok • Dokumentumok, feladatok oszthatók meg egymással

 12. 3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – „EDE” • Educatio Digitális Eszköztár („EDE”): • http://ede.educatio.hu/ • Az Educatio által kötött szerződések miatt ingyenesen elérhető szoftverek , pl.: • Lab@Home: biológia, kémia, földrajz, fizika animációkat és videofelvételeket tartalmazó szoftver, több mint 100 kísérlet • Test@Home Science: tankönyv- és módszerfüggetlen interaktív oktatórendszer, közel 2000 objektum, tematikus tesztfeladat-gyűjteménybe rendezve.

 13. 3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – Realika • Realika: Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver: http://realika.educatio.hu/ (online és és az Educatio által kiadott CD-n is) • Kitűnő minőségű rövid videók, animációk, szimulációk, sok interaktív feladat • Nem a magyar tantervek szerint (pl. nincs szerves kémia) • Tanulói verzió: otthoni tanulásra is, sok interaktív feladattal, a megoldások statisztikai értékelésével • Tanári verzió: több videó, animáció, feladat • Hálózatépítés céljából elérhető egy felület, ahova a pedagógusnak lehetősége van különböző elemek beillesztésére • Oktatási tartalomkezelő rendszer (Learning Management System, LMS), amelyben ingyenes regisztrációt követően nyomon követhető a diákok munkája

 14. Pl. Realika, Tananyag: Kémia - tanári verziók :: 14. Az atom szerkezete

 15. 3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – egyéb • Interaktív periódusos rendszer: www.ptable.com • ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék, Tanulságos kémiai kísérletek • http://vegyszer.chem.elte.hu/video/chemlab/index.html • Képes Kémia, Természettudományi Oktatási Közösség • http://www.keketok.hu/tantargyak/ • Szertár: http://www.szertar.com/ • SMART Tananyag Piac, Kémia • http://www.tananyagpiac.hu/kereses?keys=k%C3%A9mia&field_tantargy_value_many_to_one=All&field_eletkor_value_many_to_one=All&field_tipus_value_many_to_one=All

 16. Interaktív periódusos rendszer:http://www.ptable.com/

 17. 4. A tankönyvkiadók digitális tananyagcsomagjai • Apáczai Kiadó: http://www.apaczai.hu • Mozaik Tankönyvkiadó: http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/index.php • Műszaki Kiadó: http://www.muszakikiado.hu • Nemzeti Tankönyvkiadó http://www.ntk.hu/index

 18. Apáczai Kiadó • Megvásárolható CD-k, amelyeket a honlapon kell aktiválni, pl. J. Balázs Katalin: Kémia 7. és Kémia 8. • 50+ kísérletről készült felvétel • animációk, játékok, kitöltendő feladatok, képek, ábrák, modellek • óravázlatok beépített feladatokkal és módszertani tanácsok • Apáczai Tudástár: • online is elérhetők a CD-k anyagai, ha a tanár egy osztálynyi tankönyvet megrendel • a tanárok megoszthatják a tapasztalataikat • tananyagok is feltölthetők, diákokkal megoszthatók

 19. Pl. J. Balázs Katalin: Kémia 7. és Kémia 8. Kémia 7. osztály, társasjáték

 20. Mozaik Tankönyvkiadó • mozaWeb digitális tankönyvek http://www.mozaweb.hu/ • a hozzáférés feltétele: egyetlen tankönyv megvásárlása • a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalma • kísérletek, 3D-s molekulamodellek, beépített animációk és az animációkba beépített feladatsorok, játékok stb. • tanároknak: mozaBook digitális tankönyvek • oktatási intézmények számára ingyenes, ha a Mozaik Kiadó tankönyveit használják • a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalma • számos interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és játék (periódusos rendszer, híres emberek életrajzi adatai stb.) • a programba épített animációs, prezentációs és illusztrációs lehetőségek (pl. grafikonkésztő program) • kész feladatok és feladatkészítő sablonok • online internetes tanulmányi verseny és stratégiai játék

 21. mozaLearn:komplett integrált digitális oktatási rendszer

 22. Pl. savas akkumulátor működése (animáció)http://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=mblite_open&bid=MS-3151

 23. Műszaki Kiadó • CD-k (pl. Kémia 7. és 8. tankönyvek CD mellékleteit az egy osztálynyi tankönyv megrendelői megkapják) • sok animáció és interaktív feladat (párosító, kiegészítő - húzogató stb.) http://www.muszakikiado.hu/ok_online_konyvek • online változatok is kiegészítő tartalmakkal, pl. Villányi Attila könyveiben a „hotspot”-okra kattintva: • videofelvételek a kísérletekről • számítási feladatok megoldásai • óravázlatok PPT-ken • Cappucino Tesztkészítő Program - 8 feladattípus, 3 nehézségi szint, témakörök, osztályok szerint - csapatjáték/egyéni; pontozórendszer, nyomtatható feladatlapok • www.e-tanarikar.hu • Az önálló Elektrokémia CD-n(pl. animációk, interaktív feladatok, feladatok szavazórendszerre)

 24. Műszaki Kiadó Elektrokémia CD Galvánelemek (Daniell-elem)

 25. Műszaki Kiadó Elektrokémia CDA galvánelemek feszültsége (interaktív feladat)

 26. Nemzeti Tankönyvkiadó • CD mellékletek rendelhetők a tankönyvekhez (offline használat) • online interaktív „flipbook”-ok (pl. Kecskés Andrásné könyvei) • http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/choose • regisztrált felhasználóknak interaktív feladatok, videók, képek • a webkönyvekbe beszúrhatók az interaktív kiegészítők hivatkozásait tartalmazó ikonok • Feladatkészítő szoftver: http://www.ntk.hu/tartalom/list/24538824 • megrendelhető a honlapon, megvásárolható boltokban • kiegészítős feladatokat mozgatható szövegrészekkel, keresztrejtvényt stb. lehet készíteni vele • a feladatok online feltölthetők és megoszthatók • tudásmérő feladatsorok is összeállíthatók • a tanárok kódokat rendelhetnek a diákokhoz, s így ellenőrizhetik, hogy a kiadott feladatokat kik oldották meg

 27. Nemzeti Tankönyvkiadó, Flipbookhttp://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/choose

 28. Pl. Szerves kémia flipbookhttp://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=96

 29. 5. ÖsszefoglalásA változatosság gyönyörködtet. (Cicero) KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!