edu3109 pengurusan pendidikan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN. Disediakan oleh : Nor Farahana b inti M.Ariffin Mohd Akhirudeen bin Yahaya. PENGENALAN. Pendidikan adalah asas dalam pembinaan modal insan bagi sesebuah negara .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EDU3109 PENGURUSAN PENDIDIKAN' - mandel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edu3109 pengurusan pendidikan

EDU3109PENGURUSAN PENDIDIKAN

Disediakanoleh:

Nor FarahanabintiM.Ariffin

MohdAkhirudeen bin Yahaya

pengenalan
PENGENALAN
 • Pendidikanadalahasasdalampembinaan modal insanbagisesebuahnegara.
 • Kecemerlangannegarasangatbergantungkepadapendidikanya yang mampumelahirkan pemikir2 y akanmengeluarkan idea untukmengubahcorakhidupmanusia.
 • Pendidikan formal bermuladisekolah.
aspek pendidikan
ASPEK PENDIDIKAN
 • KEPIMPINAN
 • Kepimpinandalamorganisasimenentukanbentukperubahanygmenjadipenentukejayaansesuatuperubahan.
 • Pengurusanterpimpinmemainkanperananutamadalammembentuksekolah yang berkualiti.
slide4

Ciri-ciriKepimpinanTerpimpin:

  • Pemimpinterpimpin
  • Visiygjelasdalampengurusanperubahan
  • Menubuhkan AJK pelaksana yang berkualiti
  • Menumpukanperhatiankhususpadasetiapperubahan yang dibuat
  • Mengutamakanelemenkemanusiaan
aspek pendidikan1
ASPEK PENDIDIKAN
 • PENGURUSAN BILIK DARJAH KONDUSIF
 • Suasanabilikdarjahhendaklahdiubahsuaidengankehendakpembelajaranmasakini.
 • Elemenpentingdalamperubahanpengurusanbilikdarjah.
  • Pendekatanberpusatkanmurid
  • Kemudahan P&P
aspek pendidikan2
ASPEK PENDIDIKAN
 • LANDSKAP MAKLUMAT
 • Perkembangandlm TMK menuntutsekolahuntukmengemaskinisistemmaklumatdankomunikasisupayawargasekolahmemperolehmaklumatdan data terkini.
 • Muridmemerlukanmaklumatterkiniuntukmenambahpengetahuanpadaperingkat global.
slide7

Perkara yang perludalammemastikanlanskapmaklumat yang sempurna

  • Pusatsumber
   • buku, majalah, aksesmaklumat.
   • Sumberdalambentuk e-buku, e-perpustakaan, e-jurnal.
  • Peranan guru
   • Menguasaikemahiran TMK
   • Guru matapelajaran/pusatsumber
sekian

SEKIAN

TERIMA KASIH

ad