slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunnskapsløftet - forskningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunnskapsløftet - forskningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kunnskapsløftet - forskningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Kunnskapsløftet - forskningen. Organisering: prosjekter og programstyre Resultater: det store bildet Veien videre: er økt variasjon et problem? . Kunnskapsløftet – fakta . En reform? – et sett av nye tiltak og virkemidler Forskning om reformen 10 forskningsmiljøer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kunnskapsløftet - forskningen' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskapsl ftet forskningen
Kunnskapsløftet - forskningen

Organisering: prosjekter og programstyre

Resultater: det store bildet

Veien videre: er økt variasjon et problem?

kunnskapsl ftet fakta
Kunnskapsløftet – fakta
 • En reform? – et sett av nye tiltak og virkemidler
 • Forskning om reformen
   • 10 forskningsmiljøer
  • Basert på 40 rapporter + 4 synteserapporter
   • Et utvalg av hovedfunn
   • Ca. 60 mill nkr
kunnskapsl ftet
Kunnskapsløftet
 • Grunnleggende endring i hva som utgjør fokus.
  • Elevenes kunnskap
  • Lærernes arbeid
  • Ledelse og styring
f r 2000 2012
Før 2000 – 2012
 • Hva hadde vi av kunnskap om skolen før 2000?
 • Hva har vi i dag som gir kunnskap om skolen?
  • Evaluering av kunnskapsløftet
  • Tidsserier: PISA, TIMSS, CiViC, Pirlsetc
  • Nasjonale prøver på ulike trinn
  • Registerdata, karakter
  • Ulike undersøkelser som er rettet mot kvalitetsforbedring, etc
   • Studier med stor N og liten n
  • Hverdagen i norsk skole – erfaringsbasert kunnskap
kunnskapsl ftet1
Kunnskapsløftet
 • Forskningens rolle
  • Politiske intensjoner – begreper
  • Analytiske begreper – gir ny kunnskap
hva nskes det svar p
Hva ønskes det svar på?
 • Utgangspunkt:
  • Er reformen rett tenkt?
  • Rett gjennomført?
  • Har den noen effekter?
   • Konkretisering og spesifisering
sentrale sp rsm l i reformen
Sentrale spørsmål – i reformen
 • Er strategiene og virkemidlene som er valgt utformet på en måte som gir sammenheng og konsistens i reformen?
 • Hvordan er ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i innføringen av reformen, og hva innebærer reformen av endringer i styringsmodellen for norsk skole?
 • Hvordan lærere forstår og tar i bruk de nye læreplanene?
kunnskapsl ftet2
Kunnskapsløftet
 • Læringsresultater
  • optimisme ?
  • når kan endring spores - i 2005-2006
  • økt spredning i bruk av karakter
  • økt variasjon blant elevene
 • Strukturtrekk
  • Stabilitet (frafall, gjennomstrømming, valg av studier, endring i prestasjoner)
  • Sosial ulikhet
 • Styring og innhold
  • Delegert ansvar til skoleeier, ledelse og lærere, virker det? Kommuner og skoler i ulikt tempo
  • Kompetansemålene virker de?
styring implementering
Styring – implementering
 • Skoleeierne opplevde liten støtte fra staten tidlig i reformen
 • Staten har ikke tatt helhetlig grep om implementeringen:
  • Uklar styring og ansvarsplassering
  • Uklare styringssignaler
  • Uklart om grunnleggende ferdigheter
  • Hva betyr uklarhet?
  • Styringsdilemmaer mellom styring fra staten og skolenivå
kunnskapsl ftet l replaner
Kunnskapsløftet - læreplaner
 • Hovedfunn:
  • Sentrale og lokale dokumenter er lite konkrete på:
   • hvorfor det er nødvendig å endre praksis, hvordan den nye praksisen skal være, hva de ønskede endringene går ut på
  • Ulike kunnskapssyn i det nye læreplanverket – inkonsistens mellom de ulike delene
  • Kompetansemålene i læreplanene oppleves som til dels uklare (variasjon mellom fag)
kunnskapsl ftet l replaner og innhold
Kunnskapsløftet - læreplaner og innhold
 • Analyse av grunnleggende ferdigheter
  • I studier av klasserom:
   • Forekomst av grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier er tilfeldig, svak dybdeorientering.
  • Læreres planlegging
   • Det er få funn på planlegging for en systematisk progresjon i elevenes tilegnelse av grunnleggende ferdigheter – over tid – på tvers av fag.
slide13

Kunnskapsløftet - Vurdering

 • Vurderingspraksis er endret etter Kunnskapsløftet.
  • Svært viktig – VURDERING
  • Forutsetter: kollektiv normering
  • Det er ulike meninger om økt dokumentasjonskrav.
  • Relasjonen mellom profesjon og standarder
kunnskapsl ftet oppsummering
Kunnskapsløftet - oppsummering
 • Strukturendringene er på vei – rammevilkår (men disse justeres underveis)
 • Skoleeier og ledelse øker i betydning
  • Tolkning av sentrale mål og formulering av lokale mål og strategier
 • Lærerollen: profesjonalisering i forhold til innhold og metoder
kunnskapsl ftet3
Kunnskapsløftet
 • Og nesten til slutt;
  • Når det normative ikke regulerer; hvordan bruke styringsdata – evidens for forbedring
   • Styringsdilemma
  • Variasjon: kommuner, skoler, lærere, elever, foreldre..
  • Differensiering i tiltak
  • Revitalisering av grunnleggende grunnleggende ferdigheter
hva n
Hva nå ?
 • Forskning:
  • Videreutvikling måleinstrumenter (liten og stor N)
  • Videreutvikling teori- og praksisutviklende studier (liten n)
 • I praksis
  • Utfordring: systematisk bruk av data og analyser, samt konsekvenser av disse
  • Utfordring: kombinasjon av ulike kunnskapsformer
om dagen
Om dagen
 • Mange spennende sesjoner
 • Synteser og internasjonale perspektiver
 • Kunnskap og utdanningspolitikk
kunnskapsl ftet til slutt
Kunnskapsløftet – til slutt
 • Kunnskapsløftet + andre studier gir:
  • Kunnskap som gir økt innsikt for politikkutforming og implementering
   • Struktur informasjon
   • Beskrivende
   • ”Klima”
  • Men mindre presis kunnskap som kan forbedre praksis
   • Retningsgivende
   • Teoribasert
   • ”Været”