vurdering i digitale omgivelser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vurdering i digitale omgivelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vurdering i digitale omgivelser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Vurdering i digitale omgivelser - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Vurdering i digitale omgivelser. Erfaringer fra praksis Inger Langseth Synne, Rikke og Herman fra Brundalen vgs, Trondheim. ”If you don’t know where you are going, any road will take you there” George Harrsion. Innhold. Lærer Begrep som fører inn i kunnskapsløftet Elever

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering i digitale omgivelser' - geona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering i digitale omgivelser

Vurdering i digitale omgivelser

Erfaringer fra praksis

Inger Langseth

Synne, Rikke og Herman fra

Brundalen vgs, Trondheim

”If you don’t know where you are going, any road will take you there” George Harrsion

innhold
Innhold

Lærer

 • Begrep som fører inn i kunnskapsløftet

Elever

 • Arbeidsmåter, elevprodukt og vurdering i kunnskapsløftet

- skriverammer og TEKST

- skriving i BLOGG

- diskusjoner i FORUM

- lesing av aviser på INTERNETT

- digitale arbeid med LYD&BILDE

slide3

Anslag:

Innledning til

nytt tema

slide4

Le message

La porte que quelqu'un a ouverte

La porte que quelqu'un a refermée

La chaise où quelqu'un s'est assis

Le chat que quelqu'un a caressé

Le fruit que quelqu'un a mordu

La lettre que quelqu'un a lue

La chaise que quelqu'un a renversée

La porte que quelqu'un a ouverte

La route où quelqu'un court encore

Le bois que quelqu'un traverse

La rivière où quelqu'un se jette

L'hôpital où quelqu'un est mort

Jacques Prévert

Je cherche

Mon amour

Top secret

slide6

Sette seg klare mål for hva som skal læresLæringsutbytte

Fra lærerens læringsmål:

Hva undervisningen ønsker å gjøre.

Til elevens læringsresultat:

Hva eleven skal kunne prestere som resultat av læring.

”Learning outcome is a written statement of what the sucessful

learner is expected to be able to do

at the end of the module/course unit, or qualification”

Stephen Adam

Interessen for læringsutbytte har sammenheng med

masseutdanning og internasjonale reformprosesser:

 • Kvalitetsreformen i høyere utdanning (Bologna)
 • Kunnskapsløftet i grunnutdanningen

”employability”,”accountability”

Læringsutbytte i høyere utdanning: Aamodt, Prøitz, Hovdhaugen og Stensaker 2007

m le fremgang og hva som skal l res vurdering assessment shielagh rixton 2005 uk
Måle fremgang og hva som skal læresVurderingassessment(Shielagh Rixton,2005 UK)‏

Vurdering brukes for å finne ut om den enkelte elevs

læring eller kunnskaper.

Assessment:All those activities undertaken by teachers, and by their

students, which provide information to be used as feedback

to modify the teaching and learning activities in which they

are engaged.” (Black&William, 1998)

Form:

 • Karakterer (1-6)
 • Tilbakemeldnger som fremmer læring (beskrivende)
  • Lærer
  • Elev
  • Medelev
  • Interaktive oppgaver på nett information
slide8

Vurdere måloppnåelse

Vurdering

 • Vurdering for læring
 • Kunnskapsløftet
 • Kommentar
 • Dokumenteres

Underveisvurdering

-med karakter

-uten karakter

Sluttvurdering

-med karakter

 • Vurdering av læring
 • Læreplan for fag
 • Terminkarakter
 • Prøver

Black&Wiliam1998

slide9

Hvordan du skal arbeide videre?God underveisvurdering

Skal vurdering

alltid være ved

slutten av perioden?

Kan vurdering tilpasses

enkelteleven?

Kan vurdering

varieres?

 • Hvor er eleven?
 • Hvor skal eleven?
 • Hvilken vei er best?

IKT er et naturlig valg i flere

vurderingssammenhenger!

hvilken form skal du vise kunnskapen din i grunnleggende ferdigheter
Hvilken form skal du vise kunnskapen din i Grunnleggende ferdigheter

IKT

inngår

i alle

ferdigheter

Grunnlegende ferdigheter

5 ferdigheter i fremmedspråk og engelsk:

 • lese
 • lytte
 • muntlig produksjon
 • muntlig interaksjon
 • Skrive
 • Kriteriebasert - skal gi informasjon om den kompetansen eleven har nådd i faget i forhold til kompetansemålene.

ingen sammenligning

slide11

Vil skolene legge

til rette for

digital skriving og

retteprogram?

Samkjøre arbeid i faget og eksamenssituasjonen

Sluttvurdering

Sentralgitt skriftlig eksamen

 • Ikke Internett tilgang og ingen kommunikasjon
 • Alle hjelpemidler tillatt - lærebok, notater, artikler etc
 • http://udir.no med vurderingsrettledning

Muntlig og praktisk lokalgitt eksamen

skoleeier utarbeider rammer for avvikling og tillatte

Hjelpemidler

eks

Får alle elever bruke presentasjonsverktøy?

hva blir du testet i kompetanse st meld nr 30
Hva blir du testet i?KompetanseSt. meld. nr. 30:

Kompetanse er evnen til å møte en

kompleks utfordring eller utføre en

kompleks aktivitet eller oppgave (s 31)

Kompetanse uttrykkes i kompetansemål i læreplanen for fag:

Angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn

Dette knytter kompetanse til det å kunne

mestre utfordringer på konkrete områder

innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv

eller på det personlige plan.

Elevene skal ikke møte ukjente arbeidsformer til eksamen

IKT

Word(stavekontroll)

.ppt .mp3 .wmv

slide13

Hva skal du beherske innen IKT?Kompetanse i digitale verktøy

 • Bruke IKT som en læringsarena
 • Lese og lytte til autentisk språk
 • Skrive og snakke i autentiske komm.situasjoner
 • Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.

IKT

Digital kompetanse testes ikke

fullt ut i dagens eksamensordning

slide14

Når har du løst oppgaven tilfredstillende?Kjennetegn på måloppnåelse

Skriftlig engelsk VG1Studieforberedede:

Eleven viser en viss evne til å produsere

lange og korte tekster i ulike sjangere (2)

Eleven viser rimelig god evne til å produsere

Lange og korte tekster i ulike sjangere (3-4)

Eleven viser meget god evne til å produsere

lange og korte tekster i like sjangere (5-6)

Hva kjennetegner en god tekst?

reprodusere/med hjelp/enkle fakta(2)

Kjennetegn på måloppnåelse (kompetansemål)

Høy

Middels

lav

Alle mål kan nås på flere nivå. Verb m/beskrivelser kan lettere etterprøves!

(Bloom/selvstendighet/kompleksitet)

Det er nødvendig å kjenne vurderingskriteriene når man arbeider selvstendig.

Hvordan

kan vi vite

når noen

har nådd et mål?

Dette er vanskelig,

nesten umulig.

G Stobart

6-5

4-3

2

1

slide15

Kjennetegn på måloppnåelse (læringsresultat)

Kjennetegn brukes:

 • I arbeidet mot måloppnåelse(læringsmål)
 • I underveisvurdering(tilbakemeldinger, elevvurdering, medelevvurdering)

Språkpermen er bygd opp

etter samme lest.

I can dos.....

hva tester de forskjellige pr vene digitale vurderingsformer
Hva tester de forskjellige ”prøvene”?Digitale vurderingsformer

Læringsmål - vurderingsformer - læringssyn

Tar utgangspunkt i

1 Savoir Faktakunnskap (innfylling, korte svar), begrepsdefinisjoner)

2 Savoir faire lese, lytte, skrive, muntlig, IKT (Kompetanse er evnen til å møte en

kompleks utfordring eller utføre en

kompleks aktivitet eller oppgave)

3 Savoir-êtreReflektere over, se sammenhenger, ha oversikt, innsikt, filosofere

Rubics_online hjelp og skjema for kjennetegnhttp://teachers.tv

WEB 1.0 IKT- egenvurdering

Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter

faktaprøver, innfylling, reproduksjon, spørsmål

WEB 1.0 Prøveformen i sentralgitt eks.i LK06

Kognitiv- refleksjonog læring ved problemløsning

omfattende prøver, individorienterte oppg. og drøftinger

WEB 2.0 Læringssynet i LK06‏

Sosial-konstruktivistisk - Pragmatisk tilnærming,

læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver,

prosessorientert, gruppearbeid

slide17

Vurdering i kunnskapsløftet

 • Vurdering preger læringskulturen
 • -vurdering av læring - teach for the test skole m/kar
 • vurdering for læring - prosessorientert skole m/kjennetegn
 • En felles standard for
 • vurdering av og for læring etter
 • læreplanen
 • Svake elever scorer 30% bedre ved hjelp av vurdering for læring
 • Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier og i for liten grad ut fra faglige standarder.
 • Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i læreplanen skal være førende for opplæringen, ikke eksamen.
 • Kunnskapsløftet innfører vurdering av og for læring ved blant annet bruk av kjennetegn.
slide18
Tema

Læringsmål

Kjennetegn

Arbeidsmåter

Produkt

Vurdering

Evaluering av opplegget

Når kan IKT brukes?IKT inkluderes på alle plan i LK06 og kan derfor ikke skilles ut som en separat enhet

LMS

Samler og tydeliggjør arbeidet

for elevene

Kompetansen brukes og

utvikles etter behov.

slide19

Spørsmål

Digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet, men vil fravær av tilgang til Internett og kommunikasjon på eksamen føre til at IKT tas i bruk i mindre grad i undervisningen?

erfaringer fra praksis
Erfaringer fra praksis?

Noen eksempler på vurdering for læring i

engelsk og fransk.

slide21

Eleven arbeider med læringsmål og egenvurdering:

Læringsmål med egenvurdering - interaktive oppgaver

L’heure et les chiffres

Mål:

1 telle til 30 på fransk Kameleo

a) uttale tallene

b) skrive tallene

2 klokka Lexiquefle

a) Spørre og fortelle hva klokka er

b) bruke tidsuttrykket à…

Vurdering

Muntlig: læreren sjekker klokka

Skriftlig: beskrive en vanlig dag

Hva er klokka: Quelle heure est-il?

Klokka er halv fire: Il est  trois heures trente.

Klokka halv fire: à trois heures trente

Interaktive oppgaver på nett

zut.org

klbschool

Detnews.com

BBC sensesBBC news

Rethinkingschool

Randal's cyberlab

Teachneteks

Samskriving web 2.0

Docs.google

Xlingo

Forum web 2.0

Philosophy , Norvège-fr

englishclub

Painterforum

slide22

Lokale kjennetegn:

Hva kjennetegner en god tekst?

 • Utvikling av tekstproduksjon
 • Blogg http://norwenglish.blogspot.com
 • Tekstbindere writing frames
 • Digital tekstskriving med skrivespørsmål
 • English Speaking World eks
 • Civil Rights Teksteks
 • Shakespeareeks
    • Steinar
slide23

Lokale kjennetegn:

Hva kjennetegner god muntlig produksjon/interaksjon?

 • Utvikling av muntlig kompetanse
 • Lydfiler poèmesondreRikke
 • Digital lyd med snakkerammer
 • Snakkerammer Billedhistorie
 • Diktat Diktat online fransk
 • Digital Story telling Instruksjoner og kjennetegn på måloppnåelse
 • Online ressurser Globegate_ ressurserlydbok

Lærebok

slide24

B Muntlig skriveramme

Introduction

-car

-girlfriend

-party

C Visjonær

skriveramme

frame

for test

-picture 1

-picture 2

-picture 3

-picture 5

-picture 5

slide25

Steinar:

Har aldri klart å skrive så mye før så dette måtte være bra fremgangsmåte.

Sondre:

I think it helps me a lot to write a longer text, it is also easier to write this way

Tomas:

I think this test was good because you learn how to write a good text. And it is

also esyer to show what you have learned instead of just questions and answers.

Anonym:

Jeg synes det var en fin måte og jobbe med.Jeg syntes det hjalp meg

med selve engelsken.

Elin og Even:

Likte ikke spørsmålene. De var litt vanskelige å forstå. You should have

decribed it better, didnt understand the task.

hvordan l ste de oppgaven og hvordan vurderte de arbeidet
Hvordan løste de oppgaven og hvordan vurderte de arbeidet?
 • Intervju
 • Telefonoppringing
 • E-post
 • Forum
 • Second Life http://secondlife.com/
 • Videointervju
 • Netthandel/forespørsel
 • Photo story http://www.windowsphotostory.com/
slide28

Synne

Informasjon om videre studier

Til

NTNU, Institutt for Moderne Fremmedspråk

slide29
Herman og Steinar

Undersøkelse med telefonkatalog til hjelp 10 intervjuojekter

slide32

De: Rikke

À: Willy

Date: Trondheim, le 10 avril 2008

Bonjour Monsieur Willy!

Il y a longtemps que tu étais ici `Brundalen, mais c'était très intéressant. Je m'appelle Rikke. Nous avons un projet au lycée, et je vous prie de répondre à quelques questions. Je me demande:

1) Parlez-vous français en Norvège?

2) Quelle est la différence entre les écoles françaises et norvégiennes?

Je vais voyager à une conférence avec Inger, Synne et Herman à Oslo, et c'est pourquoi je vous demande de répondre à mes questions.

Cordialement,

Rikke

Rikke

Informasjon om skoler

Til

Willy, tidligere

Lærerstudent fra Burundi

slide33

Bonjour Thomas!

J'ai un projet au lycée il faut parler à un Français. Je veux bien que tu me

répondiez.

Comment ça va? Quand est-ce que tu retourne à Nice? Tu es très occupé au travail?

Si vous pourriez répondez en français, il serait superbe.

Cordialement Aurora.

_________________________________________________________________

Bonjour Aurora,

Tout d'abord ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles!

Pour ton projet de lycee, pas de probleme, c'est avec plaisir!

-Je vais tres bien, je viens juste de rentrer a Nice il ya a 1 semaine... ca fait

bizarre de retrouver sa famille, ses amis et de reprendre une vie normale!

Pendant les 6 mois de travail a Disney, j'ai ete tres occupe, beaucoup de travail

pour les fetes de fin d'annee! Apres, j'ai bien pu me reposer car j'ai voyage a

travers les Etats Unis pendant 2 mois, c'etait super!! Voila pour les nouvelles!

Pour le futur je sais pas trop...je vais me reposer un peu et apres on verra, je

veux continuer a voyager!!

Je t'embrasse, et peut etre a bientot!

thomas

_____________________________________________________________________

Je veux continuer en français en raison de mon projet au lycèe

Merci beaucoup pour ta reponse, je suis devenu trés heureuse.

J'espère que tu vas voyanger en Norvège une fois.

Où aux Etats Unis êtes-vous allé durant ces deux mois? Je t'envie.

Je attends l'été avec impatience parce que je vais voyanger á Paris en août, et je

suis très excitée. Donnez-moi les nouvelles.

Je t'embrasse Aurora

_________

Aurora

Vennlig brev

Til

Thomas, en

fransk venn fra nettet

hvordan arbeider vi digitalt
Hvordan arbeider vi digitalt?
 • Nyheter
 • Blogg
 • Oppslagsverk
 • Lydfiler
 • Video
 • Forum
 • LMS

BBC news

slide35

BABELFISH - engelsk-fransk oversettelse

Dans mon vacances de Pâques je suis restéá ma chateau et mon cabin.

Je ne faire pas du ski, heureusement. Mais, j'ai mangé beaucoup de sucrerie.

J’ai également jeu dans la neige et construis a caverne de neige.

j'ai joué le guitar hero, quoique le soleil ait brillé dehors.

principalement, j'ai juste apprécié mon temps outre de l'école.

”Jeg lover aldri å bruke det mer, bare til ord og uttrykk.” JV

slide36

Arbeidsplaner

 • Fransk Nivå 1
 • Tema: Je me presente.
 • Arbeidsplan
 • Blogg
 • Video-clip
 • Egenvurderingsskjema
 • Medelevvurdering - verb
lokale kjennetegn skjema for tilbakemeldinger som viser veien videre
Lokale kjennetegn: Skjema for tilbakemeldinger som viser veien videre

Retteskjema

Rubrics

 • Utarbeidet av faglærer (tekstproduksjon) skriftlig
 • Utarbeidet lokalt (en god presentasjon) muntlig
 • Utarbeidet nasjonalt Nasjonale prøver
 • Utarbeidet internasjonalt Europarådetoral
 • Rubrics

http://www.uwstout.edu/soe/profdev/rubrics.shtml#oral

Rubrics

writing_rubrics

Rubrics_online hjelp

slide38

Lokale kjennetegn:Læringsmål med vurderingskriterier

 • Sjekklister
 • Check lists
 • Arbeidsplaner med vurderingskriterier Civil RightsShakespeareInformation
 • I Can dos
 • Sjekklister Språkpermen:sjekklister
    • Essay checklist_advanced
    • Språkpermen for barnetrinnet (6-12) og videregående(13-18)
slide39

Sogn videregående

Skranevatnet skole

Hvorfor ikke bruke

nettet og SIU for å komme seg ut i Europa for å se hva andre gjør!

Takk for oss! Fra IKT kurs i Strasbourg, med Comenius