slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instytucja realizująca: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instytucja realizująca:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Instytucja realizująca: - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

PROJEKT 1: Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV. Instytucja realizująca:. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instytucja realizująca:' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROJEKT 1: Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV

slide2

Instytucja realizująca:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Magdalena Rosińska

Małgorzata Stępień

Natalia Parda

slide4
Znane czynniki ryzyka zakażenia HCV:Niezależne czynniki ryzyka zakażenia w metaanalizie danych światowych

Su YY, Wang N. 2011. Primary risk factors of hepatitis C virus infection: a Meta-analysis.

czynniki zwi zane z zaka eniem hcv pacjent w o nieznanej drodze zaka enia
Czynniki związane z zakażeniem HCV pacjentów o nieznanej drodze zakażenia

Brak wystarczających danych dla jednoznacznego określenia ryzyka zakażenia HCV w kontaktach domowych.

Kontakt seksualny/ przypadkowy kontakt z krwią

Orlando R, LirussiF, 2007. Hepatitis C virus infection: sexual or non-sexualtransmission between spouses? A case report and review of the literature.Infection. 35:465-8

Karmochkine M et al., 2006. A case-control study of risk factors for hepatitis C infection in patients with unexplained routes of infection. J ViralHepat. 13:775-82.

podstawowa opieka zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zadania POZ:

 • Promocja zdrowia oraz zapobieganie zakażeniom
  • Edukacja zdrowotna
  • Ocena środowiska życia oraz zagrożeń dla zdrowia
  • Badania okresowe
  • Udział w programach profilaktycznych
cele projektu
Cele projektu

Usprawnienie strategii diagnostyki HCV w populacji ogólnej poprzez badania oferowane w podstawowej opiece zdrowotnej.

Cele pośrednie:

 • Wykrycie osób z niezdiagnozowanym zakażeniem HCV i objęcie dalszą opieką na poziomie POZ
 • Poprawa zrozumienia epidemiologii HCV w Polsce, łącznie z rozpowszechnieniem oraz powiązanymi czynnikami ryzyka
 • Określenie częstości występowania czynników związanych ze zwiększonym rozpowszechnieniem zakażenia HCV
dzia ania w ramach projektu
Działania w ramach Projektu
 • Współpraca z 50 wylosowanymi placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie 10 województw
 • Szkolenia dla współpracujących placówek POZ
 • Interwencja skierowana do pacjentów POZ
 • Komponenta badawcza (epidemiologia HCV w populacji ogólnej)
 • Zebranie doświadczeń i opracowanie wskazań do programu profilaktycznego na poziomie POZ
co chcemy osi gn
Co chcemy osiągnąć?
 • Wcześniejsze rozpoznanie to większa skuteczność leczenia
 • Świadomość zakażenia i dróg szerzenia się wirusa to mniejsze ryzyko zakażenia kolejnych osób
 • Znajomość epidemiologii to możliwość ukierunkowania działań profilaktycznych
grupy ryzyka w kt rych zalecane jest badanie a hcv
Grupy ryzyka, w których zalecane jest badanie a-HCV:
 • Osoby, które kiedykolwiek przyjmowały narkotyki drogą dożylną
 • Osoby, które otrzymywały transfuzje krwi bądź były biorcami narządów przed lipcem1992r.,
 • Chorzy na hemofilię urodzeni przed 1991 r.
 • Osoby przewlekle dializowanych,
 • Dzieci matek, u których wykryto zakażenie HCV w ciąży,
 • Osoby z podwyższonym poziomem transaminaz
 • Pracownicy ochrony zdrowia oraz służb porządkowych po ekspozycji w postaci zakłucia igłą, skaleczenia czy kontaktu z krwią, wydzielinami osób zakażonych HCV,
 • Osoby zakażone wirusem HIV