slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instytucja przyjmująca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instytucja przyjmująca

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
aladdin-horton

Instytucja przyjmująca - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Instytucja przyjmująca
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt ”Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej” Wiesau/Bawaria/Niemcy02-08.VI.2013 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie

 2. BERUFSFACHSCHULE FÜR HOTEL-UND TOURISMUSMANAGEMENT WIESAU Podstawą Szkoły Zawodowej Hotelarstwa i Turystyki jest koncepcja podwójnych kwalifikacji zawodowych: po 3 latach kształcenia w szkole i ( w tym) przynajmniej 23 tygodniach odpowiedniej praktyki zawodowej należy zdać państwowy egzamin końcowy. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje tytuł zawodowy: dyplomowany/-a asystent/-ka zarządzania hotelarstwem i turystyką • Uczniowie zdają także egzamin z przedmiotów ogólnokształcących (matura). • W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli, którzy kształcą obecnie 135 uczniów. • Szkoła posiada własną kuchnię i restaurację do odbywania praktycznej nauki zawodu, pracownie komputerowe oraz dobrze wyposażone klasopracownie. Kierunki kształcenia zawodowego: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, stolarstwo, budownictwo, mechanika Instytucja przyjmująca

 3. Perspektywy zawodowe i uprawnienia Ukończenie szkoły odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnokształcącej i zawodowej. Absolwenci posiadają ugruntowaną wiedzę handlową i techniczno-informacyjną w połączeniu z wiedzą zawodową z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki i mogą spełniać odpowiedzialne role w zakładach usługowych tych branży. Dodatkowo ukończenie szkoły kwalifikuje do podjęcia studiów np. w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Turystyki lub Ekonomii , po ukończeniu której student otrzymuje tytuł licencjata. Uczęszczając dodatkowo przez rok do szkoły policealnej (BOS) można również zdobyć maturę, która uprawnia do studiów na uniwersytecie. Nauczane języki obce: angielski i hiszpański Szkoła ma doświadczenie w realizacji projektów. Instytucja przyjmująca, cd.

 4. Przejazd grupy autokarem z Torunia do Bayreuth Sobota.02.06.2013

 5. 4.25 Przyjazd do Bayreuth i transfer 4 uczestników wymianyz Bayreuth do Wiesau • Przyjazd do Wiesau i zakwaterowanie grupy w hotelu Bayerischer Hof ** (pokoje 2 osobowe z łazienkami) •  8.00 – 9.00 Śniadanie • 12.00 Spotkanie z organizatorami i opiekunem grupy Omówienie programu wizyty - Markus Schultes. • 13.00 – 14.00 Obiad • 15.00 Czas wolny/Program kulturalny – wystawa ogrodnicza • 19.00 – 20.00 Kolacja Dzień 1 (niedziela), 03.06.2013

 6. 9.00 – 16.00 Pracanadprojektem: Spotkanie z nauczycielami w szkole. Zwiedzanie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń do kształcenia praktycznego i komputerowych - Markus Schultes, André Putzlocher,Wolfgang Prebeck. Prezentacje multimedialne obu partnerów na temat: -system kształcenia w Polsce -system kształcenia w Niemczech - Wolfgang Prebeck -oferta szkół -atrakcje przyrodnicze i kulturowe regionów 13.00 – 14.00 Obiad 16.30 Program kulturalny Zwiedzanie okolicy: WaldsassenBasilika + Bibiliothek + Gästehaus St. Josef- Markus Schultes 19.00 – 20.00 Wspólna kolacja (podsumowanie dnia) Dzień 2 (poniedziałek), 04.06.2013

 7. 8.00 – 9.00 Śniadanie 9.00 – 16.00 Pracanadprojektem: Spotkanie z nauczycielami w szkole. Polscy nauczyciele i kadra zarządzająca obserwują wybrane lekcje w zakresie hotelarstwa –SchülerinGebert Inge . Warsztaty: prezentacja i porównanie programów nauczania, metod pracy, podręczników, środków dydaktycznych, form doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów oceniania, form doradztwa zawodowe -Schülerin BFH, 9./10. BFH12, Daucher Thomas. Wizyta polskiej grupy w ratuszu, rozmowa z burmistrzem o szkolnictwie zawodowym i współpracy szkół z pracodawcami w regionie. 13.00 – 14.00 Obiad 16.30 Program kulturalny: Wycieczka do Regensburga - Wolfgang Prebeck 21.00 Powrót do Wiesau 21.30 – 22.30 Kolacja Dzień 3 (wtorek), 05.06.2013

 8. 8.00 – 9.00 Śniadanie 9.00 – 16.00 Praca nad projektem: Warsztaty e-learningowe: Porównanie treści kształcenia i aktywności uczniów w ramach kursu. Wzajemna prezentacja wykorzystania w edukacji zawodowej dorosłych platformy e-learningowej. Dyskusja na temat treści merytorycznych, liczby godzin kursu e-learningowego, typów zadań dla technika hotelarstwa.Schülerin BFH, 9./10. BFH12, Daucher Thomas) 13.00 – 14.00 Obiad 16.30 Program kulturalny: Zwiedzanie lokalnego browaru w Mitterteich-Markus Schultes 19.00 – 20.00 Kolacja Dzień 4 (środa), 06.06.2013

 9. 8.00 – 9.00 Śniadanie 9.00 – 16.00 Praca nad projektem: Spotkanie w szkole. Warsztaty e-learningowe-praca nad słownikiem on-line do kursu Moodle. Dyskusja z nauczycielami zawodu o zawartości słownika z terminologią zawodową z języka angielskiego i niemieckiego. 13.00 – 14.00 Obiad 16.30 Wizyty techniczne w okolicznych hotelach i pensjonatach, np. - Am Wald w Markredwitz, Deutsches Haus, Faltenbacher Hof - Markus Schultes 19.00 – 20.00 Kolacja Dzień 5 (czwartek), 07.06.2013

 10. 8.00 – 9.00 Śniadanie 9.00 – 16.00 Praca nad projektem: Spotkanie w szkole. Dyskusja o programach kształcenia, metodach i treściach oraz o systemie egzaminów państwowych szczególnie w hotelarstwie, systemie praktyk zawodowych - Markus Schultes, Wolfgang Prebeck. 13.00 – 14.00 Obiad 15.00 Oficjalne zakończenie programu wymiany w obecności prasy. Wręczenie certyfikatów. 19.00 – 21.00 Uroczysta kolacja 22.00 Transfer 4 uczestników wymiany z Wiesau do Bayreuth 23.55 Wyjazd do Polski Dzień 6 (piątek), 08.06.2013

 11. Instytucja przyjmująca Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau, przygotowała bardzo ciekawy i różnorodny program naszego pobytu. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Pracownicy tej instytucji zorganizowali, zgodnie z celami naszego projektu, wizyty techniczne w szkołach zawodowych w hotelach i przedsiębiorstwach. Były to szkoły kształcenia zawodowego na kierunku gastronomiczno-hotelarskim. Podsumowanie

 12. Podczas spotkań z kadrą zarządzającą i nauczycielami w odwiedzanych szkołach zdobyliśmy informacje na temat programów nauczania, metod nauczania, bazy dydaktycznej zajęć teoretycznych i praktycznych. Oglądaliśmy przygotowane przez nauczycieli niemieckich materiały edukacyjne na platformach e-learningowych. Zapoznaliśmy się także z metodami marketingowymi stosowanymi przez szkoły, obejrzeliśmy ich strony internetowe. Zaprezentowano nam platformę do kontaktu z pracodawcami. Podsumowanie , c.d.

 13. Wizyty techniczne w hotelach-umożliwiły nam poznanie programu praktyk zawodowych, zasad współpracy szkół z pracodawcami, wyposażenia, struktury organizacyjnej oraz zarządzania. Poznanie kultury kraju przyjmującego: warsztaty kulturowe przed wyjazdem. Strona niemiecka zaprezentowała walory Bawarii, w szczególności Górnego Palatynatu. Podsumowanie , c.d.

 14. Kadra zarządzająca wraz z nauczycielami przedstawiła nam system doskonalenia nauczycieli w Bawarii, gdzie każdy zobowiązany jest w swoim czasie wolnym, raz na 4 lata, odbyć 10-15 dniowe szkolenie. Natomiast początkujący nauczyciele pracują przez 2 lata pod kierunkiem mentora. W odróżnieniu od sytuacji w Polsce, w szkołach bawarskich nie istnieje doradztwo zawodowe. Zajmują się tym instytucje rynku pracy. Podsumowanie , c.d.

 15. Dziękuję za uwagę Anna Bilicka