versikt och diskussion kring ea ramverk en uppdatering l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering.. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering..

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering. Vilka ramverk?. Ramverk. Modelltekniker. ArchiMate Business Canvas Modelling Business System Planning Operating Model (Ross et.al). Zachman TOGAF IRM Astrakan. © Biner Consulting. Zachman.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Översikt och diskussion kring EA-ramverk, en uppdatering..' - malise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vilka ramverk
Vilka ramverk?

Ramverk

Modelltekniker

ArchiMate

Business Canvas Modelling

Business System Planning

Operating Model (Ross et.al)

 • Zachman
 • TOGAF
 • IRM
 • Astrakan
zachman

Zachman

Ett kategoriserande och analytiskt ramverk som vi kan använda till att klassificera arkitekturarbete i andra arkitektoriska ramverk – Zachmanramverket är det som gör det möjligt och förstå hur andra ramverk är uppbyggda

zachman6
Zachman

© Biner Consulting

slide7

The columns have no ordering. No one is more important than another but focusing on one may have significant practical implications.

Each column represents a unique model.

Each column is unique although they are interconnected.

Each row represents a unique perspective.

Therefore, each cell is unique (no item should show up in more than one cell).

Each row is a complete model from the row's perspective.

The logic is recursive and generic.

The Zachman Frameworks Seven rules

© Biner Consulting

olika branscher har fokus p olika kolumner
Olika branscher har fokus på olika kolumner
 • Branscher som har sitt fokus i Vad kolumnen är tex Försäkringsbolag.
 • Branscher som har sitt fokus i Hur kolumnen är tex Bilindustrin, läkemedelsindustrin.
 • Branscher som har sitt fokus i Var kolumnen är tex DHL, ICA, IKEA, Flygbolag, Shipping, Kraftnät.
 • Branscher som har sitt fokus i Vem kolumnen är tex Konsulter, Universitet, Myndigheter och alla företag som använder människor för att skapa tjänster.
 • Branscher som har sitt fokus i När kolumnen är tex Polis, Brandkår, Musiker.
 • Branscher som har sitt fokus i Varför kolumnen är tex Samfund.

Källa Biner Consulting

o peration m odel
”Operation Model”
 • Kan hjälpa till att klassa affären och ge en indikation på vilka kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra i just för denna affär
slide16

kan hjälpa till att klassa braschen och ge en indikation på vilka kolumner i Zachmanmatrisen som är mer intressant än andra

slide17

Align horizontally

Transform vertically

slide19

Architecture Content

Framework

ADM

Reference

Models

Architecture Capability

Framework

Enterprise

Continuum

ADM Guidelines

& Techniques

De sex stora delarna i TOGAF 9 specifikationen

© Biner Consulting

slide20

Each iteration = new decisions: Enterprise coverage, Level of detail, Time horizon, Architecture asset re-use: previous ADM iterations other frameworks, system models, industry models… Decisions based on: Competence / resource availability, Value accruing to the enterprise.

© Biner Consulting

© Biner Consulting

togaf punsch lines
TOGAF ”punsch”-lines
 • Views and Viewpoints
 • ADM
 • Principles
 • Repository(Zachman)
 • Referens models
 • Content
 • Kan göras nestat på olika nivåer i verksamheten
arkitektur ala irm

Arkitektur ala IRM

Hur hänger det ihop med Zachman och TOGAF?

arbetsg ng
Arbetsgång
 • Processkartläggning
 • Modelleringsseminarium
  • Begreppsidentifiering (Vilka begrepp finns)
  • Begreppskategorisering (Vilka är objekt vad är egenskaper)
  • Informationsmodellering
 • Renritning
 • Återkoppling – datamodell
 • Matrisanalyser
  • Process/Objektgrupp
  • System/Objektgrupp
  • Arkitekturmatris – naturliga moduler av Objektgrupper
slide24

IRM

Mappar direkt mot Zachman

zachman irm
Zachman - IRM

IRM matrisanalyser lyfter kategoriserad information från Zachman-matrisen

© Biner Consulting

slide26

Domän

Begrepp

Information

Data

Komponenter

Informationsnedbrytning av en domän mappat mot TOGAF 9 ADM för att skapa arkitekturer

© Biner Consulting

astrakanmetoden

Astrakanmetoden

Är ett ypperligt komplement till IRM

begreppst tning och processkarta
Begreppstätning och Processkarta
 • Man definierar alla begrepp som finns
 • Man använder inte ett begrepp utan att det finns en definition
 • Det får inte finnas en begreppsdefinition som innehåller begrepp som inte är definierade
 • Processkartläggning
irm astrakan kompletterar varandra ger olika perspektiv p n stan samma problemomr de

IRM – AstrakanKompletterar varandra – ger olika perspektiv på nästan samma problemområde

IRM kan slarvar lite i begreppsdefinitionen där Astrakan är bättre. Medan IRM transformerar begreppen till en vettig datamodell – på processidan skiljer det inte så mycket, dock så mappar IRM mot fler celler i Zachman

bcm ett s tt att f nga upp saker

BCMEtt sätt att fånga upp saker

Zachman rad 1 o 2 – flera kolumner

operational model

OperationalModel

Ross et. al.

arkitekturarbete
Arkitekturarbete

Arbete

Förutsättningar

Sponsorer

Governancestruktur

 • Governance – ta fram
 • Kravinventering
 • Kravanalys
 • ”Ekorre” – den som spar han har
ea ramverk och metoder
EA-ramverk och metoder
 • Ingen generallösningar finns
 • Ramverken ger dig bara förslag på hur du skall göra – vilket iofs är vad ett ramverk skall göra
 • Ramverk försöker säga att de är holistiska – stämmer inte
 • Lite som religion – man blir frälst på sitt
slutsats

Slutsats

Alla ramverk och modelltekniker kompletterar varandra och representerar olika perspektiv. Metabeskrivningarna till modellerna hjälper till att beskriva vilken modell som passar bäst till vilket problemområde. Det är här i svårigheten ligger. Den ena modellen hjälper otroligt i ena fallet medans i ett annat fall är utfallet inta alls lika bra.