reakci egyenletek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reakcióegyenletek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reakcióegyenletek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 122

Reakcióegyenletek - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Reakcióegyenletek. Gyakorlás Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte, a fájlt Benkő Zsolt (2013B) hozta létre. Leírás. A bemutató 127 egyenletet tartalmaz, tematizálva. Az első kattintásra megjelenik az egyenlet (reakció) neve, ez a cím; majd második kattintásra az egyenlet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Reakcióegyenletek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reakci egyenletek

Reakcióegyenletek

Gyakorlás

Az egyenleteket Keglevich Kristóf gyűjtötte,

a fájlt Benkő Zsolt (2013B) hozta létre

le r s
Leírás
 • A bemutató 127 egyenletet tartalmaz, tematizálva.
 • Az első kattintásra megjelenik az egyenlet (reakció) neve, ez a cím; majd második kattintásra az egyenlet.
 • Nem mindegyik reakció megy végbe!
 • Az egyensúlyi folyamatokat jelölni kell!
 • Ahol lehet, fel kell tüntetni a reakció körülményeit (nyomás, hőmérséklet, katalizátor stb.)!
hidrog n lab el ll t sa
Hidrogén lab. előállítása
 • Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2
kl r lab el ll t sa
Klór lab. előállítása
 • 2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
hidrog n klorid lab el ll t sa
Hidrogén-klorid lab. előállítása
 • 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl
oxig n lab el ll t sa
Oxigén lab. előállítása
 • H2O2 = H2O + ½ O2MnO2 kat.
k nhidrog n lab el ll t sa
Kénhidrogén lab. előállítása
 • FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S
k n dioxid lab el ll t sa 2
Kén-dioxid lab. előállítása (2)
 • Na2SO3 + 2 HCl = 2NaCl + H2O + SO2
 • Cu + 2ccH2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O
nitrog n monoxid lab el ll t sa
Nitrogén-monoxid lab. előállítása
 • 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
nitrog n dioxid lab el ll t sa
Nitrogén-dioxid lab. előállítása
 • Cu + 4ccHNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
amm nia lab el ll t sa
Ammónia lab. előállítása
 • NH4Cl + ccNaOH = NH3 + NaCl + H2O melegítve
sz n dioxid lab el ll t sa
Szén-dioxid lab. előállítása
 • CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
sz n monoxid lab el ll t sa
Szén-monoxid lab. előállítása
 • ccHCOOH = H2O + CO kat.: ccH2SO4, melegítve
et n lab el ll t sa
Etén lab. előállítása
 • CH3CH2OH = CH2=CH2 + H2O kat: ccH2SO4, SiO2, 180 oC
etin acetil n lab el ll t sa
Etin (acetilén) lab. előállítása
 • CaC2 + 2H2O = HC≡CH + Ca(OH)2
szint zisg z gy rt sa
Szintézisgáz gyártása
 • CH4 + H2O(g) ⇌ CO + 3H21000 oC, Ni kat.
szint zisg z ii v zg z
Szintézisgáz II. (vízgáz)
 • C + H2O(g) ⇌ CO + H21000 oC
kl r gy rt sa ipari e
Klór gyártása (ipari eá.)
 • 2NaCl = 2Na + Cl2olvadékelektrolízis
hcl gy rt s ipari e
HCl gyártás (ipari eá.)
 • (CH2=CH2 + Cl2 →) Cl–CH2–CH2–Cl = CH2=CHCl + HCl (E)

VK-gyártás mellékterméke!

k n dioxid gy rt s ipari e
Kén-dioxid gyártás (ipari eá.)
 • S + O2 = SO2kőolajból kivont kén égetése
k n trioxid gy rt sa ipari e
Kén-trioxid gyártása (ipari eá.)
 • 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3kat: V2O5, nagy P
amm niagy rt s ipari e
Ammóniagyártás (ipari eá.)
 • N2 + 3H2 ⇌ 2NH3kat., nagy P, mérsékelten magas T (2–300 oC), nitrogénfölösleg
et n gy rt sa ipari e
Etén gyártása (ipari eá.)
 • 2CH4 = CH2=CH2 + 2H2
 • vagy: kőolajpárlatok krakkolása
li g se
Li égése
 • 4Li + O2 = 2Li2O
na g se
Na égése
 • 2Na + O2 = Na2O2
k g se
K égése
 • K + O2 = KO2
na reakci ja v zzel
Na reakciója vízzel
 • Na + H2O = NaOH + 0,5H2(Li, K is)
na s kl r reakci ja
Na és klór reakciója
 • 2Na + Cl2 = 2NaCl (Li, K – többi halogén is)
s t por szalalk li boml sa h re
Sütőpor (szalalkáli) bomlása hőre
 • NH4HCO3 = NH3 + H2O + CO2
s t por sz dabikarb na boml sa h re
Sütőpor (szódabikarbóna) bomlása hőre
 • 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2
sz dabikarb na megk ti a gyomorsavat
Szódabikarbóna megköti a gyomorsavat
 • NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2
hyp s s sav reakci ja
Hypó és sósav reakciója
 • NaOCl + 2HCl = NaCl +Cl2 + H2O
naoh elfoly sodik reakci co 2 dal
NaOH elfolyósodik (reakció CO2-dal)
 • 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O
magn zium g se
Magnézium égése
 • 2Mg + O2 = 2MgO (többi alkáliföldfém is)
kalcium s v z reakci ja
Kalcium és víz reakciója
 • Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
m sz get s
Mészégetés
 • CaCO3 = CaO + CO2
m szolt s
Mészoltás
 • CaO + H2O = Ca(OH)2
a gipsz megk t
A gipsz megköt
 • CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O = CaSO4.2H2O
m szk old d sa cseppk k pz d s
Mészkő oldódása / cseppkőképződés
 • CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2
v ltoz v zkem nys g
Változó vízkeménység
 • Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2(Mg-hidrogénkarbonát is)
kem ny v z l gy t sa tris
Kemény víz lágyítása (trisó)
 • 3Ca2+ + 2Na3PO4 = 6 Na+ + Ca3(PO4)2
al g se
Al égése
 • 2Al + 3/2O2 = Al2O3
al s j d reakci ja
Al és jód reakciója
 • 2Al + 3I2 = 2AlI3kat.: H2O
alum nium s s sav
Alumínium és sósav
 • 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
alum nium s h g k nsav
Alumínium és híg kénsav
 • 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2
alum nium s t m ny sal tromsav
Alumínium és tömény salétromsav
 • SEMMI!!! Al + ccHNO3 ≠
alum nium old d sa l gban
Alumínium oldódása lúgban
 • Al + ccNaOH + 3H2O = Na[Al(OH)4] + 1,5H2
kikever s al gy rt s i
Kikeverés (Al-gyártás I.)
 • Na[Al(OH)4] = Al(OH)3 + NaOH
kalcin l s al gy rt s ii
Kalcinálás (Al-gyártás II.)
 • 2Al(OH)3 = 3H2O + Al2O3 (T)
olvad kelektrol zis al gy rt s iii
Olvadékelektrolízis (Al-gyártás III.)
 • 2Al2O3 = 4Al + 3O2adalék: Na3AlF6 ; 6 Farad
termitreakci
Termitreakció
 • 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe
lomakkumul tor felt lt s s kis l s
Ólomakkumulátor (feltöltés és kisülés)
 • Pb + PbO2 + 2H2SO4⇌ 2PbSO4 + 2H2O
vas g se
Vas égése
 • 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3(vörös)
vas s h g sal tromsav reakci ja
Vas és híg salétromsav reakciója
 • 3Fe + 8HNO3 = 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
vas s t m ny sal tromsav
Vas és tömény salétromsav
 • SEMMI!!! Fe + ccHNO3 ≠
vas kobalt s nikkel reakci ja kl rral
Vas, kobalt és nikkel reakciója klórral
 • Fe + 1,5Cl2 = FeCl3 (okker)
 • Co + Cl2 = CoCl2(kék, mert vízmentes)
 • Ni + Cl2 = NiCl2 (sárga, mert vízmentes)
vas s s sav
Vas és sósav
 • Fe + 2HCl = FeCl2 + H2([Fe(H2O)6]2+ halványzöld)
vas s h g k nsav
Vas és híg kénsav
 • Fe + híg H2SO4 = FeSO4 + H2
direkt redukci vasgy rt s i
Direkt redukció (Vasgyártás I.)
 • Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO
vas ii hidroxid reduk l dik a leveg n
Vas(II)-hidroxid redukálódik a levegőn
 • 2Fe(OH)2(piszkoszöld) + ⅟2O2 + H2O = 2Fe(OH)3(barna)
r z g se
Réz égése
 • 2Cu + O2 = 2CuO (fekete)
r z ii oxid boml sa
Réz(II)-oxid bomlása
 • 2CuO = Cu2O (vörös) + ⅟2O2 magas T, kb. 900 oC fölött
r z ii oxid s s sav
Réz(II)-oxid és sósav
 • CuO + 2HCl = H2O + CuCl2([Cu(H2O)4]2+ kék)
r z s s sav
Réz és sósav
 • SEMMI!!! Cu + HCl ≠
r z s ecetsav
Réz és ecetsav
 • Cu + 2CH3COOH + ⅟2O2 = Cu(CH3COO)2 + H2O
ez st a v laszt v zben
Ezüst a választóvízben
 • Ag + 2ccHNO3 = AgNO3(színtelen) + NO2 + H2O
ez st korrod l dik k nhidrog n
Ezüst korrodálódik (kénhidrogén)
 • 2Ag + H2S + ⅟2 O2 = Ag2S + H2O
hagyom nyos fot z s
Hagyományos fotózás
 • 2AgBr = 2 Ag + Br2
ez st i ion reakci ja halogenidionnal
Ezüst(I)-ion reakciója halogenidionnal
 • Ag+ + X– = AgX

(AgF és AgCl fehér, AgBr sárgásfehér, AgI fehéressárga)

hyp gy rt s kl r old d sa naoh ban
Hypó gyártás, klór oldódása NaOH-ban
 • Cl2 + NaOH = NaCl + NaOCl + H2O
kl r old d sa v zben
Klór oldódása vízben
 • Cl2 +H2O ⇌ HCl + HOCl
vegmarat s
Üvegmaratás
 • SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O
k n gy rt s
Kén gyártás
 • H2S + SO2 = 3S + 2H2O
sal tromsav bomlik f ny hat s ra
Salétromsav bomlik fény hatására
 • 4HNO3 = 4NO2 + 2H2O + O2
feh rfoszfor g se
Fehérfoszfor égése
 • P4 + 5O2 = 2P2O5
met n s kl r reakci ja uv f nyre 4
Metán és klór reakciója UV-fényre (4)
 • CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl
 • CH4 + 2Cl2 = CH2Cl2 + 2HCl
 • CH4 + 3Cl2 = CHCl3 + 3HCl
 • CH4 + 4Cl2 = CCl4 + 4HCl
dietil ter el ll t sa
Dietil-éter előállítása
 • 2CH3CH2OH = CH3CH2OCH2CH3 + H2O kat: ccH2SO4, SiO2, 120 oC
et n br madd ci ja
Etén brómaddíciója
 • CH2=CH2 + Br2 = Br–CH2–CH2–Br
etin acetil n s na reakci ja
Etin (acetilén) és Na reakciója
 • HC≡CH + 2Na = Na2C2 + H2CH3COCH3-os oldatban
etin v zadd ci ja majd izomeriz ci
Etin vízaddíciója, majd izomerizáció
 • HC≡CH + H2O = [CH2=CH–OH] = CH3–CHO kat: HgSO4
etin s s sav r gi vinil klorid gy rt s
Etin és sósav (régi vinil-klorid gyártás)
 • HC≡CH + HCl = CH2=CH–Cl kat: HgCl2
benzol br mszubsztit ci ja
Benzol brómszubsztitúciója
 • C6H6 + Br2 = C6H5Br + HBr kat: Fe, 50 oC, 1h
benzol nitr l sa
Benzol nitrálása
 • C6H6 + ccHNO3 = C6H5NO2 + H2O kat: ccH2SO4 (S)
kl ret n s naoh 2
Klóretán és NaOH (2)
 • CH3CH2Cl + ccNaOH = CH2=CH2 + NaCl + H2O forralva (E)
 • CH3CH2Cl + híg NaOH = CH3CH2OH + NaCl langyosan (S)
et n etil n hidrat l sa etil alkohol ip e
Etén (etilén) hidratálása, etil-alkohol ip. eá.
 • CH2=CH2 + H2O ⇌ CH3–CH2–OH nagy P (70–80MPa), mérsékelten magas T (2–300 oC), kat., vízfölösleg
etil alkohol s na
Etil-alkohol és Na
 • CH3CH2OH + Na = CH3CH2ONa + 0,5H2
primer alkohol enyhe oxid ci ja etanol
Primer alkohol enyhe oxidációja (etanol)
 • CH3CH2OH + CuO = CH3–CHO + Cu + H2O
primer alkohol enyhe oxid ci ja metanol
Primer alkohol enyhe oxidációja (metanol)
 • CH3OH + CuO = HCHO + Cu + H2O
szekunder alkohol enyhe oxid ci ja izopropil alkohol
Szekunder alkohol enyhe oxidációja (izopropil-alkohol)
 • CH3CH(OH)CH3 + CuO = CH3–CO–CH3 + Cu + H2O
keton er lyes l nchasad ssal j r oxid ci ja
Keton erélyes, lánchasadással járó oxidációja
 • CH3–CO–CH3 → HCOOH, CH3–COOH, CO2kat.: ccHNO3
ez stt k rpr ba tollens pr ba ltal nosan
Ezüsttükörpróba (Tollens-próba), általánosan
 • R–CHO + 2Ag+ + 2OH– = R–COOH + 2Ag + H2O
formaldehid ez stt k rpr b ja
Formaldehid ezüsttükörpróbája
 • HCHO + 4Ag+ + 4OH– = CO2 + 4Ag + 3H2O
hangyasav ez stt k rpr b ja
Hangyasav ezüsttükörpróbája
 • HCOOH + 2Ag+ + 2OH– = CO2 + 2Ag + 2H2O
acetaldehid ez stt k rpr b ja
Acetaldehid ezüsttükörpróbája
 • CH3–CHO + 2Ag+ + 2OH– = CH3–COOH + 2Ag + H2O
gl k z ez stt k rpr b ja
Glükóz ezüsttükörpróbája
 • C6H12O6 + 2Ag+ + 2OH– = C6H12O7 + 2Ag + H2O
fehling pr ba ltal nosan
Fehling-próba (általánosan)
 • R–CHO + 2Cu2+ + 4OH– = R–COOH + Cu2O + 2H2O
formaldehid fehling pr b ja
Formaldehid Fehling-próbája
 • HCHO + 2Cu2+ + 4OH– = HCOOH + Cu2O + 2H2O
acetaldehid fehling pr b ja
Acetaldehid Fehling-próbája
 • CH3–CHO + 2Cu2+ + 4OH– = CH3–COOH + Cu2O + 2H2O
etil acet t szter el ll t sa
Etil-acetát (észter) előállítása
 • CH3–COOH + CH3–CH2–OH ⇌ CH3–COO–CH2–CH3 + H2O kat: ccH2SO4
etil acet t szter l gos hidrol zise elszappanos t s
Etil-acetát (észter) lúgos hidrolízise (elszappanosítás)
 • CH3–COO–CH2CH3 + NaOH = CH3–COONa + CH3CH2OH
etil acet t s amm nia reakci ja
Etil-acetát és ammónia reakciója
 • CH3–COO–CH2CH3 + NH3 = CH3–CO–NH2 + CH3CH2OH
szter s amin reakci ja
Észter és amin reakciója
 • CH3–COO–CH2CH3 + CH3NH2 = CH3–CO–NH–CH3 + CH3CH2OH
ecetsav s naoh reakci ja
Ecetsav és NaOH reakciója
 • CH3–COOH+ NaOH = CH3COO–Na+ + H2O
ecetsav s amm nia reakci ja
Ecetsav és ammónia reakciója
 • CH3–COOH + NH3 = CH3COO–NH4+
karbonsav s amin reakci ja
Karbonsav és amin reakciója
 • CH3–COOH+ CH3NH2 = CH3COO–NH3CH3+metil-ammónium-acetát
amin s k nsav reakci ja
Amin és kénsav reakciója
 • 2CH3NH2 + H2SO4 = (CH3NH3)2SO4metil-ammónium- szulfát
polietil n gy rt s
Polietilén gyártás
 • n CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)nkat., T
polipropil n gy rt sa
Polipropilén gyártása
 • n CH2=CH-CH3 → (-CH-CH(CH3)-)nkat., T
polivinil klorid gy rt sa
Polivinil-klorid gyártása
 • n CH2=CH-Cl → (-CH2-CH(Cl)-)nkat., T
teflon gy rt sa
Teflon gyártása
 • n CF2=CF2 → (-CF2-CF2-)n
v ge a gyakorl snak

Vége a gyakorlásnak

Esc gombbal léphet ki!