vliv vzoru na reakci pta ho pred tora na chr n nou aposematickou ko ist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
nolan-avila

Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist • Dana Luhanová • Školitel: Petr Veselý

 2. Background • Prokopová (2005)

 3. Cíle práce: • Odhalit, zda se změní ptačí reakce (Parus major) na ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus), pokud nese štítek s jejím modifikovaným červeno-černým vzorem. • Otestovat výstražnou funkci „očních skvrn“ na polokrovkách ruměnice pospolné.

 4. Metodika: • Predátor: sýkora koňadra (Parus major) • Kořist: ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) • Kontrolní kořist: larva potemníka moučného (Tenebrio molitor) • Modifikované papírové samolepící štítky:

 5. Metodika: • Každý štítek byl předložen celkem 20-ti sýkorám • Sýkory použité k pokusům byly odchytáváni ve volné přírodě do nárazových sítí na krmítkách v okolí PřF JU • Každá sýkora byla použita pouze na 1 pokus, poté byla vypuštěna zpět do volné přírody (ptáci byli okroužkováni, aby nedošlo k jejich opětovnému použití) • Vlastní pokus probíhal v pokusných klecích k tomu určených • Zaznamenávané aktivity: 1) searching, 2) zbízka, 3) handling, 4) feeding

 6. Výsledky: • Reakce sýkor na různé modifikace na nechráněnou aposematickou kořist se výrazně nelišily • Každý modifikovaný štítek byl sice napaden, ale jen zřídka. Počet ptáků, kteří manipulovaly jednotlivé typy kořisti

 7. Výsledky: Počet přiblížení do bezprostřední blízkosti (suma za pět opakování) Doba, po kterou se ptáci dívali na kořist z dálky (suma za pět opakování)

 8. Srovnání se šváby • Vliv vzoru na reakci ptačího predátora, ovšem na nechráněnou aposematickou kořist, sledovala Michaela Prášková • Použila stejné červeno-černé modifikace vzoru ruměnice • Postup a metodika jejích pokusů se od těch mých nelišily • Rozdílem byla použitá kořist: šváb argentinský (Blaptica dubia)

 9. Srovnání se šváby

 10. Závěry: • Reakce ptačích predátorů na přirozený a modifikovaný vzor ruměnice se neliší pokud jsou stále umístěny na ruměnici • O výstražnosti „očních skvrn“ nelze v tomto případě vyvozovat žádné závěry • Jediné, o čem výsledky vypovídají je, že výstražná funkce vzoru je podporována dalšími znaky a to jak chemickými tak zřejmě i dalšími optickými (tvar těla, nohou, pohyb)

 11. Děkuji za pozornost