GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 12
GfK Supermarktkengetallen
118 Views
Download Presentation
maina
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Publicatie Kerstrapport 2008 • 12 december wordt het GfK Kerstrapport in Foodmagazine gepubliceerd. Vanwege de jubileummeting (25e) is het onderzoek uitgebreid met onderzoek naar maatschappelijke betrokkenheid. • Op de website van GfK (www.gfk.nl) wordt op 12 december een filmpje geplaatst waarin de belangrijkste resultaten van het Kerstrapport 2008 worden toegelicht.

 3. 2009: GfK Panel Services 55 jaar actief • Sinds 1954 levert GfK informatie over het (aankoop)gedrag van de Nederlandse consument. Oftewel 55 jaar inzicht in de behoeften van de consument op basis van continue onderzoek. • Dat willen we niet zonder aandacht voorbij laten gaan. In 2009 zullen we vanuit een groot aantal invalshoeken, zoals bijvoorbeeld food, finance en fashion, aandacht besteden aan de 55+ huishoudens/ personen. • Inmiddels zijn er 4,5 miljoen personen van 55+ en de verwachting is dat dit de komende 5 jaar stijgt naar 5 miljoen personen. Oftewel ruim 30% van de personen is over 5 jaar 55+! • Bijgaand een eerste analyse naar het belang van de keuzeaspecten bij een supermarkt. Binnen de 4 geanalyseerde leeftijdsklassen is een onderscheid gemaakt naar inkomen (hoog/ laag).

 4. Eerste resultaten 55+ analyse • Bij 55+ huishoudens spelen nette winkel, leuke sfeer, en bediening (vriendelijk en deskundig) een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Keuze en lage prijzen (met name bij de hogere inkomens) zijn minder relevant dan gemiddeld. • Zie tabel op pagina 5- • De 55+ huishoudens met een hoog inkomen zijn fors vertegenwoordigd bij Albert Heijn, terwijl de 55+ huishoudens met een laag inkomen naar verhouding vaak bij Super de Boer en Aldi boodschappen doen. Het verschil naar inkomen (hoog/ laag) geeft bij de 55+ huishoudens bij AH een veel groter verschil dan bij de jongeren en de midden huishoudens. • - Zie tabel op pagina 6-

 5. Nette winkel , leuke sfeer en bediening (vriendelijk en deskundig) speelt bij 55+ huishoudens een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Keuze en prijzen minder relevant dan gemiddeld. GfK keuzemotivatiebarometer 2008 Inkomensgrens (netto): € 1.500 Inkomensgrens (netto): € 1.900 Inkomensgrens (netto): € 1.500 Inkomensgrens (netto): € 2.100 Belegen HH (55<65) Jonge HH (<35 jaar) Midden HH (35 <55) Oude HH (65+) NL* Hoog inkomen Hoog inkomen Hoog inkomen Laag inkomen Laag inkomen Laag inkomen Laag inkomen Hoog inkomen 1 3 2 8 7 5 9 6 11 4 12 10 1 2 4 3 6 7 5 10 8 11 9 12 1 2 3 5 6 4 8 7 10 9 11 12 1** 5 3/4 7 2 6 8 9 11 3/4 12 10 1 3 5 6 2 4 7 10 9 8 11 12 1 2 4 3 9 8 5 6 7 10 11 12 1 3 5 2 7 10 4 8 6 11 9 12 7.79 7.53 7.42 7.33 7.30 7.23 7.19 6.93 6.90 6.81 6.59 6.36 1 2 6 2 4 7/8 5 10 7/8 11 9 12 1. Goede kwaliteit 2. Goede versafdeling 3. Ruime keuze 4. Nette winkel 5. Lage prijzen 6. Aantr. aanbiedingen 7. Vriendelijke bediening 8. Bereikbaarheid/parkeren 9. Deskundige bediening 10. Geschikte openingstijd 11. Leuke sfeer 12. Snelle bediening *belangscores, **=ranking

 6. De 55+ huishoudens met een laag inkomen zijn met name sterk vertegenwoordigd bij Super de Boer en Aldi. De 55+ huishoudens met een hoog inkomen komen veelal bij Albert Heijn. Supermarkten Inkomensgrens (netto): € 1.500 Inkomensgrens (netto): € 1.900 Inkomensgrens (netto): € 1.500 Inkomensgrens (netto): € 2.100 Belegen HH (55<65) Jonge HH (<35 jaar) Midden HH (35 <55) Oude HH (65+) NL* Hoog inkomen Hoog inkomen Hoog inkomen Laag inkomen Laag inkomen Laag inkomen Laag inkomen Hoog inkomen 88 112 119 106 105 102 84 97 131 88 99 92 66 98 93 74 96 100 89 100 105 94 116 101 132 93 84 91 90 77 67 85 95 125 113 86 66 94 72 111 80 98 125 117 108 115 96 105 100 100 100 100 100 100 100 100 113 88 68 77 110 94 130 110 105 118 80 98 127 104 109 106 Albert Heijn Super de Boer Aldi Lidl Detailconsult Plus Jumbo C1000 *index NL=100, o.b.v. bestedingen, binnen supermarkten

 7. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen. Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 8. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie supermarktomzetten (€) + 4.0% 2007 2006 + 3.9% 2005 + 0.2% 2004 + 0.1% 2003 Historie bedrag per kassabon (€) 2007 + 2.7% 2006 + 4.3% 2005 + 0.2% 2004 2003 - 2.4%

 9. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 10. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 11. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

 12. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007