Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli - PowerPoint PPT Presentation

maille
zaji t n bezpe nosti potravin ve vztahu ke kone n mu spot ebiteli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli
101 Views
Download Presentation

Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke konečnému spotřebiteli Ing. Pavel Mikoška, CSc AHOLD Czech Republic 23.05.2007

 2. ROYAL AHOLD • Sídlí v Amsterodamu v Holandsku • V roce 1887 – otevřen první obchod Albert Heijn • Obchodní aktivity v USA (72% obratu) a v Evropě (27% obratu) • Jeden vedoucích obchodníků s potravinami v USA a nejvýznamnější obchodník s potravinam,i v Holandsku Anders Moberg President and CEO

 3. AHOLD CZECH REPUBLIC - HISTORIE 1991: 6th May - Euronova a první suoermarket 1994: Diskontní formát 1995: Hypermarket compact PRIMA 1997: Distribuční centrum Olomouc 1998: Hypermarket Hypernova (Praha, Brno) 1999: 29th April - Ahold Czech Republic, a.s. 2000: 9th May, re-branding + = 2001: 9th May, re-branding + = 2001: Distribuční centrum Klecany 2003: Založení Ahold Central Europe 2005: První 3 supermarkety Albert na Slovensku • První Albert franchising otevřený in Poland • Akvizice Julius Meinl 2006: Ahold se rozhodl odprodat Ahold Polska and Ahold Retail Slovakia

 4. POČET PRODEJEN

 5. Co od potravin zákazník očekává • Nasycení • Dodání potřebného množství kalorií • Dodání potřebného množství specifických látek (minerálů, vlákniny, vitamínů) • Upevnění zdraví • Potraviny mu nezpůsobí zdravotní potíže • Příjemné zážitky při konzumaci • Strávení příjemných chvil se společností • Celkový stav pohody a rovnováhy v čase mezi jednotlivými jídly • …………

 6. Potraviny na cestě k zákazníkovi • Upevnění zdraví Pěstování na poli Zpracování ve výr. závodě Prodej na prodejně Transport Transport Konečná Konzumace výrobku u zákazníka Domácí skladování a zpracování Transport

 7. Jak vnímá kvalitu náš zákazník ? 1. Kvalitní prostředí prodejny • Čistota • Organizovanost • Přehlednost a srozumitelnost nabídky 2. Kvalitní služba • Vstřícný personál • Krátké čekací doby • Pozitivní odezva na reklamace 3. Kvalitní výrobky • Zdravotní nezávadnost • Čerstvost • Sortimentní nabídka • Cenová škála výrobků

 8. Co je to KVALITNÍ výrobek? ZDRAVÍ • Bezpečnost (zdravotní nezávadnost) • Výživná hodnota • Dietetická hodnota • Energie ATRAKTIVITA • Vůně • Vzhled • Chuť POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ • Velikost balení • Trvanlivost • Jednoduchost přípravy

 9. Definice základních procesů při řízení kvality • Proces Zodpovědnost • Výběr odpovídajících dodavatelů>>> AHOLD • Odsouhlasení výrobkových specifikací>>> AHOLD&dodavatel • Spolehlivý a kontrolovaný výrobní proces>>> dodavatel • Kvalitní a bezpečný výrobek >>> dodavatel • Spolehlivá a bezpečná logistika>>> dodavatel&AHOLD • Kontrolovaný a bezpečný prodej>>> AHOLD • Reakce na stížnosti zákazníků>>> AHOLD • Chování zákazníků po nákupu >>> zákazník • Chování zákazníku při přípravě a konzumaci >>> zákazník

 10. AHOLD – komplexní přístup ke kvalitě • Realizace konceptu od „farmy po vidličku“ EUREPGAP BRC, IFS ISO 22000 HACCP ZPRACOVATEL PRODEJNA FARMÁŘ SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

 11. Zákazník - rozhodující předpoklad úspěchu • KDO je to ten který nejlépe rozumí potřebám zákazníků?? • S absolutním respektem k velké zkušenosti všech výše jmenovaných si přesto myslíme, že je to právě prodejce, který nejlépe chápe skutečné potřeby a přání zákazníka. Dokáže je ale také odpovídajícím způsobem ovlivnit ?? Výrobce ? Velkoobchod ? Vláda ? Farmář ?? Dovozce ? Státní kontrolor ? Prodejce ?

 12. Nejdůležitější – co znamená KVALITA pro naše zákazníky • Celková funkce kvality jak ji vnímají naši zákazníci : CQI = consumer quality index CQI = A x B x C Příklad: Prostředí v našich prodejnách: A = 0,9 Kvalita poskytovaných služeb: B = 0,8 Kvalita výrobků : C = 0,7 CELKOVÁ kvalita podle zákazníka: CQI = 0,9 x 0,8 x 0,7 = 0,504 Ar. průměr = 0,80

 13. Velký počet lidí „nevědí že nevědí“ • 63%američanů věří, že mají dostatek informací a že rozumí až velmi dobře rozumí nutričním informacím na etiketách výrobků. • Avšak, činy hovoří hlasitěji než slova: • 72%říká, že „jestliže jídlo nechutná dobře, nebude jej jíst, a nezáleží na tom jak zdravé a výživné toto jídlo je“ • 48% neví kolik kaloríí by se mělo denně konzumovat. • Více než 80%neví kolik celkových tuků, karbohydrátů nebo sodíku by se mělo konzumovat v denní dávce 2000 kalorií. Source: Yankelovich Food For Life Study

 14. Na začátku a na konci našeho přemýšlení musí být ZÁKAZNÍK Jaký je zákazníkův celkový životní styl Jaké jsou jeho stravovací návyky Dlouhý a zdravý život Jak s nakoupenými potravinaminaloží Co si koupí ? Výrobce, obchodník, profesionální orgány a organizace, osvětové orgány a organizace, média, NGO, potravinářské komora, agrární komora , ministerstvo zemědělství, ministerstvo zdravotnictví, …..