metode alternative de evaluare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 2058 Views
 • Uploaded on

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE. Curs MTS Satu Mare 10.02.2012. Evaluarea şcolară.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE' - teal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metode alternative de evaluare

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE

Curs MTS

Satu Mare

10.02.2012

evaluarea colar
Evaluarea şcolară
 • a fost definitǎ ca ”proces de obţinere a informaţiilor asupra elevului, profesorului însuşi sau asupra programului educativ - şi de valorificare a acestor informaţii în vederea elaborǎrii unor aprecieri care vor fi utilizate la adoptarea unor deciziie.”

( Terry Tenfrink )

perfec ionarea sistemului de evaluare vizeaz
Perfecţionarea sistemului de evaluare vizeazǎ:
 • Subordonarea conţinutului verificǎrii şi aprecierii faţǎ de finalitǎţile şi exigenţele învǎţǎmântului formativ;
 • Diversitatea formelor şi metodelor de evaluare;
 • Perfecţionarea instrumentelor şi tehnicilor de verificare a cunoştinţelor şi a deprinderilor;
 • Analiza rezultatelor verificǎrii şi reglarea procesului instructiv-educativ;
 • Ritmicitatea verificǎrii;
 • Motivarea notǎrii.
opera ionalizarea sistemului de evaluare
Operaţionalizarea sistemului de evaluare:
 • „ce evaluǎm?”
 • „de ce evaluăm? ”
 • „cui serveşte evaluarea?”
 • „pe cine evaluǎm?”
 • „când evaluǎm?”
 • „prin ce mijloace evaluǎm?”
func iile evalu rii
Funcţiile evaluării:
 • Funcţia de verificare a cunoştinţelor însuşite, comparând ceea ce se observǎ cu o normǎ exterioarǎ aşteptatǎ, cu un etalon referent - EVALUARE NORMATIVǍ
 • Funcţia de sprijinire a elevilor sǎ înveţe. Se dă prilejul sǎ îşi dea seama ce se întâmplǎ: ce învaţǎ? cum învaţǎ? de ce reuşesc (sau nu) sǎ înveţe? - EVALUARE FORMATIVǍ
conditii ale unei evaluari eficiente
Conditii ale unei evaluari eficiente
 • Să asigure un flux continuu de informaţii;
 • Săînlăture pe cât posibil barierele încomunicare;
 • Să fie flexibil;
 • Să fie uşor de aplicatîn practicăşi simplu, astfel încât să poată fi înţeles de către toţi participanţii (evaluatori si evaluaţi ); 
 • Să confere eficienţă, consumând cât mai puţine resurse;
 • Să fie oportun;
 • Să ofere posibilităţi şi ocazii de îmbunătăţire a operaţiilor;
eficacitate eficienta progres
EFICACITATE – EFICIENTA - PROGRES
 • rezultate obtinute
 • EFICACITATE = ----------------------------
 • rezultate asteptate
 • rezultate obtinute
 • EFICIENTA = -----------------------------
 • rezultate utilizate
 • rezultate obtinute
 • PROGRES = ----------------------------
 • rezultate anterioare
pe parcursul unui an scolar
Pe parcursul unui an scolar:
 • Evaluare INITIALA;
 • Evaluare CURENTA (FORMATIVA/CONTINUA)
 • Evaluare FINALA

(RECAPITULATIVA/DE BILANT)

metode de evaluare tradi ionale
Metode de evaluare tradiţionale
 • A. Probele orale
 • Exercitiu: evidentiati avantajele si dezavantajele acestei metode.
avantaje
AVANTAJE
 • - flexibilitatea;
 • - posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate, în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de către elev;
 • - posibilitatea de a clarifica şi de a corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în raport cu un conţinut specific;
 • -formularea răspunsurilor potrivit logicii şi dinamicii unui discurs oral;
 • - interacţiunea directă între evaluator şi evaluat (profesor şi elev).
dezavantaje
DEZAVANTAJE
 • Se examinează mai puţini elevi pe unitatea de timp.
 • Conţinuturile se verifică prin sondaj, existând posibilitatea ca unii elevi să înregistreze lacune în cunoştinţe.
 • În cadrul examinărilor orale, factorii perturbatori ai aprecierii rezultatelor şcolare pot avea un impact semnificativ
 • În cadrul evaluărilor orale este greu să se păstreze acelaşi nivel de exigenţă pe durata întregii examinări.Evaluatorul este mai exigent la începutul acestei activităţi şi mult mai indulgent spre sfârşitul ei, acest lucru datorându-se stării de oboseală, plictiselii, unor constrângeri de natură temporală etc.
 • Imposibilitatea de a echilibra, sub aspectul dificultăţii, conţinuturile care fac obiectul activităţii de evaluare.
 • Metodele de examinare orală creează dificultăţi elevilor (subiecţilor) introvertiţi şi celor care au un echilibru emoţional precar.
metode de evaluare tradi ionale1
Metode de evaluare tradiţionale
 • B. Probele SCRISE
 • Exercitiu: evidentiati avantajele si dezavantajele acestei metode.
avantaje1
AVANTAJE
 • 1) Înlătură sau diminuează subiectivitatea notării, pentru că lucrările pot fi secretizate, asigurându-se astfel anonimatul celor care le-au elaborat.
 • 2) Se evaluează un număr mare de elevi şi o cantitate mare din materia care a fost parcursă.
 • 3) Subiectele pot fi echilibrate în privinţa gradului de dificultate, ceea ce înseamnă că unii elevi nu mai pot fi favorizaţi pentru că primesc la examinare subiecte cu grad mai mic de dificultate
 • 4) Metodele de examinare scrisă respectă în mai mare măsură ritmurile individuale de lucru ale elevilor
 • 5) Ajută elevii introvertiţi şi pe cei timizi să probeze cu mai mare uşurinţă calitatea cunoştinţelor dobândite.
dezavantaje1
DEZAVANTAJE
 • 1) Elevii nu pot primi sprijin din partea examinatorului pentru a-şi elabora răspunsurile, existând şi riscul ca unele lacune în cunoştinţe, unele neînţelegeri ale elevilor să nu poată fi remediatepe loc (feed-back mai slab).
 • 2) Exprimarea în scris este mai contrângătoare pentru că este reglementată de respectarea unor reguli gramaticale, ceea ce înseamnă că elevii vor trebui să depună eforturi atât în redarea cunoştinţelor, cât şi în realizarea unei forme de prezentare cât mai convingătoare.
 • 3) În unele cazuri, elevii nu pot proba profunzimea cunoştinţelor dobândite, şi nici corelarea acestora cu alte tipuri de cunoştinţe asimilate, eventual, în alte contexte de instruire.
 • 4) Examinările scrise sunt mai costisitoare, pentru că, de multe ori, implică 2 – 3 examinatori, cum se întâmplă în cazul unor examene
metode de evaluare tradi ionale2
Metode de evaluare tradiţionale
 • C. Probele practice
 • Avantajul: posibilitatea oferită elevului de a demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin practic,
 • Dezavantajele acestor probe sunt generate de necesitatea asigurării unor condiţii specifice, dar şi de modul de aplicare a baremului de notare.
metode alternative de evaluare1
Metode alternative de evaluare:
 • Hărţile conceptuale;
 • Portofoliul;
 • Proiectul;
 • Jurnalul reflexiv;
 • Tehnica 3-2-1;
 • Metoda R.A.I.;
 • Studiul de caz;
 • Proba practică ;
 • Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului;
 • Fişa pentru activitatea personală a elevului;
 • Investigaţia .
h r ile conceptuale
HĂRŢILE CONCEPTUALE
 • “Oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni .” (Horst Siebert) .
 • Important este nu cât cunoşti , ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.
 • PERFORMANŢA depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile, de structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora.
avantajele utiliz rii h r ilor conceptuale
Avantajele utilizării hărţilor conceptuale :
 • duce la uşurarea reprezentării procesului de învăţare şi în evaluarea sistemelor de cunoştinte
 • poate fi folosită în organizarea cunoştinţelor deja existente în mintea elevului se deschid pespective către un proces de învăţare activ şi conştient
 • duce la stimularea celui care învaţă să acorde atenţie relaţiilor existente între concepte
 • facilitează înţelegerea şi cunoaşterea şi uşoara aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în practică
 • permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului
 • relevă modul cum gândesc participanţii şi cum folosesc ceea ce au învăţat
dezavantajele utiliz rii h r ilor conceptuale
Dezavantajele utilizării hărţilor conceptuale:
 • solicită timp îndelungat;
 • nivelul ridicat al standardizării;
 • rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie să lucreze.
aplica iile h r ilor conceptuale
Aplicaţiile hărţilor conceptuale :
 • stimulează generarea de idei;
 • proiectează o structură complexă;
 • comunică sau prezintă idei complexe;
 • explică modul în care noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu de studiu;
 • crează soluţii alternative unei probleme date;
 • analizează şi evaluează rezultatele;
 • uşurează înţelegerea şi accesibilizeazăcunoaşterea;
 • ilustrează modul de percepţie, reprezentare şi gândire a unei realităţi, fapte, lucruri; reprezintă reţelele între concepte şi face diagnosticarea lacunelor şi lipsa legăturilor între acestea;
 • se folosesc în desfăşurarea activităţilor de grup;
portofoliul
PORTOFOLIUL

Reprezintă “ cartea de vizită” a elevului, prin care

profesorul poate să î i urmărească progresul – în plan

cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită

disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp

(un semestru sau un an şcolar).

TIPURI DE PORTOFOLII

• Portofoliu de prezentare sau introductiv

• Portofoliu de progres sau de lucru

• Portofoliul de evaluare

portofoliul1
PORTOFOLIUL
 • Portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale.
 • Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli.
 • “Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea continuă, progresivă şi multilaterală cu activitatea şi cu produsul final. Aceasta sporeşte motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit)
proiectul
PROIECTUL
 • Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, deprinderi capacităţi, facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor.
realizarea unui proiect presupune parcurgerea urm toarelor etape
Realizarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • 1. Identificarea unei probleme/ teme/ subiect;
 • 2. Culegerea, organizarea, prelucrarea şi a informaţiilor legate de problema sau tema aleasă;
 • 3. Elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei;
 • 4. Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă.
cadrul didactic apreciaz rezultatele proiectului urm rind
Cadrul didactic apreciază rezultatele proiectului urmărind:

• adecvarea metodelor de lucru, a materialelor şi a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse;

• acurateţea produsului;

• rezultatele obţinute şi posibilitatea generalizării lui;

• raportul final şi modul de prezentare a acestuia;

• gradul de implicare al participanţilor în sarcina de lucru.

jurnalul reflexiv
JURNALUL REFLEXIV:
 • Este o „ excelentă strategie de pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive ” , constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzând reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia.

Se urmăreşte:

 • autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii unei sarcini de învăţare);
 • controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demersurilor metodologice de rezolvare a sarciniişi a rezultatelor obţinute);
 • controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor acestora).
jurnalul reflexiv al elevului
Jurnalul reflexiv al elevului

EXEMPLE DE îNTREBĂRI URMATE DE UN SCURT COMENTARIU AL ELEVULUI

 • Proiectul meu este unul de succes? 
 • De ce? 
 • Care a fost cel mai convingător aspect?
 • Cum ar trebui sa procedez în situații de învățare similare? 
 • S-a modificat maniera mea obișnuită de lucru?
 •  S-a modificat modul meu de gândire?
 •  Ce alte strategii pot sprijini mai bine învățarea?
 •  Ce nu am anticipat?
 • Care dintre informaţii (şi din ce surse) mi-au fost mai utile?
 • Ce pot să aplic în viața de zi cu zi?�
 •  Ce aș vrea să știu în plus? Despre ce aş dori să ştiu mai multe?
 •  Cum pot optimiza învățarea? Cum se poate îmbunătăţi argumentarea?
avantaje si dezavantaje
Avantaje si dezavantaje

AVANTAJELE aplicării metodei jurnalului reflexiv :

 • este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă de evaluare ;
 • elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri , dar şi expectaţiile , exprimându-şi dorinţele şi satisfacţiile;
 • profesorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii;
 • cunoscând aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între învăţător şi elev , acesta din urmă simţindu-se înţeles şiconştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;

DEZAVANTAJELE jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa:

 • solicită disciplină;
 • notarea cu regularitate a reprezentărilor şi a părerilor critice.
tehnica 3 2 1
TEHNICA 3-2-1:

Tehnica 3-2-1 este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvenţe didactice sau a unei activităţi.

Elevii scriu: 3 termeni (concepte ) din ceea ce au învăţat, 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în continuare 1 capacitate, 1 pricepere sau 1 abilitate şi pe care consideră ei că au dodândit-o în urma activităţilor de predare-învăţare.

metoda r a i
METODA R. A. I.:
 • Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor RĂSPUNDE – ARUNCĂ – INTEROGHEAZĂ
 • Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ.
 • Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit răspuns. Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea.
studiul de caz
STUDIUL DE CAZ:
 • Caracteristicile acestei metode o recomandă în predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane.
 • Ca medodă alternativă de evaluare măsoară capacitatea elevilor de a realiza un demers (de analiză, de înţelegere, de interpretare a unui fenomen, de exersare a capacităţii de argumentare, de emitere a unor judecăţi de valoare, precum şi de formare şi dezvoltare a trăsăturilor de personalitate).
 • “... studiul de caz se realizează prin analiza şi dezbaterea cazului pe care îl implică” – Ion T. Radu
studiul de caz1
STUDIUL DE CAZ:

Cazul este prezentat elevilor în trei forme:

 • descrierea completă – elevii primesc toate informaţiile de care au nevoie pentru soluţionarea problemei (se aplică elevilor care au experienţă redusă de studiu);
 • descrierea parţială (familiarizează elevii cu sursele de cunoaştere şi le dezvoltă abilitatea de a formula întrebări);
 • enunţarea cazului sub forma unei sarcini concrete de rezolvat (este recomandată elevilor care ştiu să identifice sursele de informare şi să le valorifice în mod critic).

Avantaje:

 • contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale;
 • Formează abilitatea de argumentare şi analiză;
 • Pregăteşte elevii pentru a lua decizii eficiente.
proba practic
PROBAPRACTICĂ

Elevii sunt avizaţi asupra:

 • Tematicii lucrărilor practice;
 • Modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare);
 • Condiţiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi (aparate, unelte, săli de sport).
observarea sistematic a activit ii i a comportamentului elevilor
OBSERVAREA SISTEMATICǍ A ACTIVITǍŢII ŞI A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR:
 • Reprezintă o modalitate eficientă de a urmări evoluţia şi progresul elevilor în contextul activităţilor şcolare.
ofer informa ii despre
Oferă informaţii despre:

ABILITĂŢI INTELECTUALE:

♦ exprimarea orală;

♦ capacitatea de a citi şi de a scrie;

♦ operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea, generalizarea, concretizarea, abstractizarea;

♦ capacitatea de deducţie;

ofer informa ii despre1
Oferă informaţii despre:

ABILITĂŢI SOCIALE:

♦ capacitatea de a colabora cu ceilalţi;

♦ cultivarea de relaţii pozitive în grup;

♦ participarea la negocierea şi adoptarea soluţiilor;

♦ interesul pentru a menţine un climat stimulativ şi plăcut;

♦ capacitatea de a lua decizii;

♦ toleranţa şi acceptarea punctelor de vedere diferite de cel personal;

♦ capacitatea de a asculta cu atenţie;

♦ rezolvarea nonviolentă a conflictelor;

♦ asumarea responsabilităţilor;

instrumente de nregistrare i sistematizare a constat rilor
Instrumente de înregistrare şi sistematizare a constatărilor :
 • FIŞA înregistrează datele factuale despre evenimentele importante din comportamentul elevului şi din modul lui de acţiune.
 • SCALA DE APRECIERE sau de clasificare însumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evaluării. (scala lui Likert: elevului îi sunt prezentate enunţuri în raport cu care el îşi manifestă acordul/dezacordul pe cinci trepte: puternic de acord, de acord, indecis/neutru, dezacord, puternic dezacord.)
investiga ia
INVESTIGAŢIA
 • Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o documentare, observarea unor fenomene, experimentarea pe un interval de timp stabilit.
cu ajutorul acestei metode se poate aprecia
Cu ajutorul acestei metode se poate aprecia:

♦ gradul în care elevii îşi definesc şi înţeleg problema investigată;

♦ capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor;

♦ abilitatea de a formula şi testa ipotezele;

♦ modul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite;

♦ conciziunea şi validitatea raportului-analiză a rezultatelor obţinute .

autoevaluarea
AUTOEVALUAREA
 • a) necesitatea ca elevul să cunoască în mod evident obiectul evaluării, care poate fi un obiectiv, o competenţă sau un element specific;
 • b) necesitatea ca aceste criterii distincte să-i fi fost comunicate anterior.
regulile unei evalu ri eficiente
REGULILE UNEI EVALUĂRI EFICIENTE:
 • Construiţi o imagine pozitivă despre evaluare şi nu o asociaţi cu eşecul !
 • Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proictată!
cum influen eaz evaluarea nv area
Cum influenţează evaluarea învăţarea?
 • P. Broadfort (1996) arăta :

Evaluarea furnizează motivaţia pentru învăţare prin:

 • aspecte pozitive ale succesului şcolar/demotivarea în cazul insuccesului;
 • - întărirea încrederii elevului în propriile forţe.

Evaluarea ajută elevii şi profesorii să decidă ceea ce trebue să

înveţe :

- evidenţierea a ceea ce este important din ceea ce se predă;

 • furnizarea feed-bak-ului asupra performanţelor obţinute.

Evaluarea ajută pe elevi să ştie cum să înveţe prin: - încurajarea unui ştil de învăţare activ; - infuenţarea alegerilor strategiilor de predare-învăţare - dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi. Evaluarea ajută pe elevi să aprecieze eficacitatea învăţării prin: - evaluarea a ceea ce au învăţat; - consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat; - consolidarea unor noi situaţii de învăţare.

cum influen eaz evaluarea nv area1
Cum influenţează evaluarea învăţarea?

Evaluarea ajută pe elevi să ştie cum să înveţe prin:

- încurajarea unui ştil de învăţare activ;

 • infuenţarea alegerilor strategiilor de predare-învăţare
 • dezvoltarea activităţilor de a înţelege şi aplica în diferite contexte cunoştinţe şi capacităţi.

Evaluarea ajută pe elevi să aprecieze eficacitatea

învăţării prin:

 • evaluarea a ceea ce au învăţat;
 • consolidarea şi transferul a ceea ce au învăţat;

- consolidarea unor noi situaţii de învăţare.

valen ele formative ale metodelor alternative de evaluare
VALENŢELE FORMATIVE ALE METODELOR ALTERNATIVE DE EVALUARE :
 • Stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
 • Asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
 • Asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, devenind astfel operaţionale;
 • Asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;
 • Descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă;
 • Reduce factorul stres.
diagrama venn
Diagrama Venn

Realizati o diagrama privind asemanari si deosebiri intre metodele traditionale de evaluare si cele alternative.

fisa de problematizare
Fisa de problematizare

Construiţi cinci fişe de evaluare, folosind metode diferite şi situaţii de învăţare de la discipline/ materii diferite , pornind de la poezia lui Anton Pann –Trestia şi copacul

cadrul legislativ l e n 1 2011
Cadrul legislativ – L.E.N. 1/2011

Art. 72.

 • (1) Evaluarea:
  • se centrează pe competențe
  • oferă feedback real elevilor
  • stă la baza planurilor individuale de învățare
 • (2) Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială.
 • MONITORULOFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
cadrul legislativ l e n 1 20111
Cadrul legislativ – L.E.N. 1/2011
 • Rezultatele evaluării sunt utilizate:
 • pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și
 • pentru pre-orientarea școlară către un anumit tip de liceu
 • MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011
cadrul legislativ foaia de parcurs evaluarea initiala
Cadrul legislativ – Foaia de parcurs – Evaluarea initiala
 • Subiectele sunt elaborate la nivel local, de către comisiile metodice/catedre de specialitate, respectând programa școlară.
 • Scopul evaluărilor nu este ierarhizarea elevilor, a profesorilor sau a școlilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora și pentru a măsura progresul școlar realizat.
cadrul legislativ foaia de parcurs evaluarea initiala1
Cadrul legislativ – Foaia de parcurs – Evaluarea initiala
 • Testarea inițială se desfășoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. Elevilor și părinților/reprezentantului legal li se comunică, în întâlniri individuale, rezultatul obținut în urma evaluării. Eventualul ecart față de programa școlară, acțiunile pe care le propune cadrul didactic pentru a remedia deficiențele/ a asigura progresul școlar/ a stimula performanța, precum și măsurile necesare de susținere a elevului de către familie, sunt discutate în cadrul acestor întâlniri individuale.
cadrul legislativ foaia de parcurs evaluarea initiala2
Cadrul legislativ – Foaia de parcurs – Evaluarea initiala
 • La nivelul catedrelor/comisiilor metodice sunt analizate rezultatele globale ale claselor, problemele tipice și modul de acțiune didactică ce este aplicat în timpul anului școlar, pentru a asigura normalitate în parcursul școlar. Întreaga abordare metodologică este dezbătută la nivelul comisiilor metodice.
 • Consiliul profesoral al unității de învățământ analizează rezultatele testelor și stabilește planul de acțiune care conduce la ameliorarea rezultatelor școlare. Documentul se transmite spre informare Consiliului de Administrație.
recomandari
RECOMANDARI:
 • Planul individual de invatare poate cuprinde:
   • Teme diferentiate datorate:
     • Asimilarii deficitare a unor continuturi;
     • Nivelului necorespunzator de realizare a competentelor.
   • Ore de activitati extracurriculare:
     • Pentru eficientizarea acestui tip de activitate, se recomanda abordarea unitara a activitatilor pe nivel de clasa (gruparea elevilor de la toate clasele de acelasi nivel, cu acelasi profil al recomnadarilor invatarii remediale);
recomandari1
RECOMANDARI:

Planul individual de invatare poate cuprinde:

Monitorizarea prezentei la activitile curriculare I extra curriculare si trasarea de sarcini de lucru pe parcursul orelor, cu consemnarea urmatoarelor observatii:

participă la lecţii din proprie iniţiativă;

participă numai la solicitarea profesorului;

participă la incitarea colegilor;

nu participă prin indiferenţă (apatie);

refuză să participe (nonparticipare activă).

recomandari2
RECOMANDARI:

Planul individual de invatare poate cuprinde:

Dupa caz, initierea de activitati in colaborare cu consilierii scolari, in vederea aplicarii de chestionare care sa evidentieze:

Elemente atitudinale/comportamentale;

Stiluri de invatare;

Masuri de sustinere, in colaborare cu familia, recomandate de cadrul didactic (prioritizarea disciplinei in studiul individual, reorientarea traseului educational conform capacitatilor si motivatiei elevului, pentru optimizarea reusitei scolare etc)

sugestii metodologice
Sugestii metodologice
 • Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta.
 • Competenţele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin activităţi de învăţare selectate potrivit conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului de lecţie.
 • Pentru aceasta, este util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea unor activităţi de învăţare precum şi transferul de informaţie prin conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare şi transcurriculare pentru studierea fenomenelor şi proceselor studiate.
activit i de nv are
Activităţi de învăţare
 • Activitatea 1. Investigare. Înţelegere. Soluţionare. Comunicare (Cum cunoaştem ceea ce cunoaştem: metode, mijloace şi instrumente de cunoaştere, dicţionar de termeni).
 • Exemplu: Călători şi călătorii prin corpul uman
 • Provocări
 • Putem călători prin corpul uman? Cum?
 • Care sunt nevoile noastre energetice zilnice?
 • Cum arăţi pe dinăuntru? Cât de mult eşti ceea ce mănânci?
 • Trasee de cunoaştere
 • Comparaţia între corpul uman şi un oraş.
 • Călătoria prin sistemul respirator şi circulator.
 • Călătoria prin sistemul digestiv.
 • Călătoria informaţiei prin analizatori până la formarea senzaţiilor.
 • Călătoria individuală: dezvoltarea  ontogenetică a organismului uman, de la concepţie la naştere.
 • Călătorii transcutanate.
 • Corpul uman – raporturi, simetrii, proporţii şi armonie.
activit i de evaluare
Activităţi de evaluare
 • Sarcina de lucru 1:
 • La nivelul cavităţii bucale:
 • Cum arată suprafaţa limbii?
 • Care sunt papilele gustative stimulate în mod special de alimentele alese?
 • Identifică orificiul unei glande salivare şi apreciază cantitatea de salivă produsă.
 • Descrie acţiunea salivei asupra alimentelor.
 • Identifică şi descrie dinţii implicaţi în prelucrarea alimentelor alese. Precizează gradul de curăţenie şi sănătate al dinţilor gazdei tale.
 • Descrie mişcările limbii şi formarea bolului alimentar.
 • Posibile probleme:  Existenţa unor dinţi cariaţi care suferă la contactul cu alimentele.
 • Sarcini de lucru 2:
 • 1. Documentaţi-vă şi prezentaţi rolul sodiului, potasiului, calciului, magneziului, fosforului, fierului, cuprului, cobaltului, iodului, clorului, zincului, manganului, cromului, cromului, molibdenului. Descrieţi manifestările generate de excesul sau carenţa în organism a acestor elemente.
 • 2. Realizaţi prezentări şi postere cu următoarele tematici:
 • a) Aluminiul - cauza bolii Alzheimer?
 • b) Seleniul ca antioxidant - lupta cu radicalii liberi.
 • c) Rolul litiului în buna funcţionare a sistemului nervos.
activit i de nv are1
Activităţi de învăţare
 • Activitatea 2. De la stele la pământ
 • Exemplu: Călătorind prin Univers
 • Provocări
 • Ce este de fapt lumea noastră?
 • Cum poţi călători în acelasi loc, schimbând doar perspectiva?
 • De ce explorarea spaţiului a avut, în secolul al XX-lea, o miză politică? Azi mai pot influenţa interesele politice activitatea de cercetare stiinţifică?
 • Trasee de cunoaştere
 • Momente esenţiale ale explorării tainelor Universului.
 • Călătorul şi călătoria în istorie şi literatură.
 • Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX.
 • Apă, aer, foc, pământ: călătorii în căutarea celor patru elemente.
 • Călătorind cu viteza luminii.
 • Cosmogonia: modele de interpretare în istoria religiilor.
activit i de evaluare1
Activităţi de evaluare
 • Sarcina de lucru 1:
 • Realizaţi un afiş (poster) care să evidenţieze transformările provocate de descoperirea Lumii Noi, respectiv pe cele determinate de explorarea spaţiului în deceniile 6 şi 7 ale secolului al XX-lea.
 • Sarcina de lucru 2:
 • 1. Căutaţi informaţii suplimentare pentru:
 • • a realiza un jurnal de bord al unui astronaut participant la una dintre misiunile Apollo;• a alcătui un program de antrenament urmat de un candidat la una dintre misiunile spaţiale;• a redacta o listă a efectelor zborului în spaţiu asupra corpului uman;• a realiza o axă cronologică a misiunilor spaţiale derulate din 1975 şi până în zilele noastre.2. Realizaţi un poster privind conceptul „noua frontieră”, lansat de preşedintele american J.F. Kennedy, pentru a prezenta implicaţiile politice, sociale, militare şi ştiinţifice ale acestuia în epocă.
de ale interdisciplinaritatii
De-ale interdisciplinaritatii

Userul Gigel a decis sa-si ia calculator. Un computer nou costa in magazine 1000 E. Dar, deoarece Gigel avea deja blocul de alimentare, el a hotarat sa si-l ia pe componente si sa-l asambleze acasa. A cumparat placa de baza cu 150 E., procesorul cu 200 E., hardul cu 150 E., si monitorul cu 300 E. Cati euro a economisit Gigel, daca dupa 3 secunde de functionare blocul de alimentare a ars celelalte componente?

slide61

Userul Gigel a aflat ca hackerul Vasile Jmeckeru' si-a luat un CD cu un joc piratat. Deoarece Gigel nu are CD-ROM, el a hotarat sa treaca jocul pe hard cu ajutorul dischetelor. Continutul CD-ului este de 750 MB, volumul unei dischete - 1,44 MB, iar Gigel are numai 10 dischete. Distanta de la Vasile de acasa pana la casa lui Gigel este parcursa in jumatate de ora. De cat timp are nevoie Gigel, pana sa-si dea seama ca jocul poate fi lansat doar cu CD-ul?

slide62

Conform lemei lui Mur, puterea de calcul a computerelor se dubleaza la fiecare 18 luni. Fiecare versiune a produselor corporatiei Microsoft ruleaza de 1,5 ori mai lent decat cea precedenta. Cu ce frecventa va trebui sa-si lanseze Microsoft noile versiuni, ca utilizatorii sa nu observe efectul lemei lui Mur ?

slide63

Userul Gigel a cunoscut-o pe chat pe Lenuta, o tanara de 16 ani, si a rugat-o sa-i trimita poza. Deoarece Lenuta nu cunoaste alte formaturi, in afara de .bmp, poza ei are 15 MB. Gigel are conexiune Dial-up de 28 Kb, care se intrerupe la fiecare 20 min., Apoi reconectarea dureaza 30 min. Tarifarea cu reducere este intre 3:00 si 5:00. Cati ani va avea Lenuta cand in sfarsit Gigel ii va descarca poza?

slide64

Programatorul Butonel ii scrie unei tipe pe care a cunoscut-o pe chat, 2 mail-uri de 4 Kb fiecare, iar userul Gigel - 5 mail-uri a cate 2 KB. Care va fi traficul insumat in momentul in care cei doi vor descoperi ca isi scriu unul altuia?

bibliografie
BIBLIOGRAFIE:

1. Joiţa, Elena- EDUCAŢIA COGNITIVǍ, Ed. Polirom, Iaşi, 2002

2. Manolescu, Marin – EVALUAREA ŞCOLARĂ- METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2005

3. Meyer, Genevieve- DE CE ŞI CUM EVALUǍM, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

4 . Monteil, Jean- Marc- EDUCAŢIE ŞI FORMARE, Ed. Polirom, Iaşi, 1997

5 . Oprea, Crenguţa-Lǎcrǎmioara- PEDAGOGIE , ALTERNATIVE METODOLOGICE INTERACTIVE, Ed. Universitǎţii, Bucureşti, 2003

6. Pintilie Mariana – METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE-EVALUARE, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002