management financiar bancar curs dr natalia hurduc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc. CUPRINS. Capitolul l 1. Cadrul General al Managementului financiar-bancar 1.1 Componentele managementului financiar-bancar 1.2. Atributiile managementului 1.3. Management sau gestiune 1.4. Management financiar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cuprins
CUPRINS

Capitolul l

1. Cadrul General al Managementului financiar-bancar

1.1 Componentele managementului financiar-bancar

1.2. Atributiile managementului

1.3. Management sau gestiune

1.4. Management financiar

1.4.1. Specificitatea managementului bancar

a. managementul activelor

b. managementul pasivelor

c. managementul capitalului

d. managementul riscurilor bancare

e. managementul performantelor

f. managementul resurselor umane

g. managementul pietei

continuare cuprins
Continuare - Cuprins

1.5. Notiuni generale despre riscuri bancare

1.6. Managementul riscurilor

1.7. Structura organizatorica a bancii

1.7.1. Tipuri de organigrama

1.7.2. Principalele activitati

continuare cuprins1
continuare - Cuprins

CAPITOLUL ll

 • Managementul performantelor financiare

1.2. Analiza financiara

2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii

2.1. Componenta sistemului indicatorilor de performanta

 • Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de rentabilitate

CAPITOLUL lll

1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare CAAMPL

2. Evaluare sistemului bancar din Romania prin metoda CAAMPL

continuare cuprins2
continuare- Cuprins

Capitolul lV

1. Planificarea bancara

1.1 Obiective strategice generale

1.2 Obiective strategice pe activitati bancare

1.3 Obiective suport ale strategiei bancare

1.4 Tinte strategice

Bibliografie selectiva

capitolul l 1 cadrul general al managementului financiar bancar
Capitolul l 1 . Cadrul General al Managementului Financiar-Bancar
 • 1.1. Componentele managementului

financiar – bancar :

- Managementul riscurilor bancare;

- Managementul performantelor

financiare .

continuare
continuare
 • 1.2. Managementul presupune urmatoarele

atributii :

- administrarea ( patrimoniului );

- organizarea activitatii (optimizarea

evolutiei patrimoniului );

- conducerea procesului(orientare

spre optimizare );

- controlul procesului de administrare

(in vederea realizarii obiectivelor

propuse).

continuare1
continuare
 • 1.3.Management sau Gestiune

- sunt notiuni similare

- definite ca : domeniul in care se intrepatrund administrarea, politicile si oamenii care iau decizii si exercita controlul necesar pentru a implementa obiectivele optime pentru dezvoltarea afacerii in scopul

de a asigura stabilitate si crestere.

- cuvantul ,, management,, accentueaza sensul

de actiune iar cuvantul ,,gestiune,, sensul de

responsabilitate .

continuare2
continuare
 • 1.4. Managementul Financiar

- Definitie : ansamblul de principii , metode, tehnici, instrumente si actiuni prin intermediul carora se fundamenteaza deciziile financiare in contextul realizarii unor obiective organizationale, formulate printr-o strategie de firma.

- Obiectivul general : asigurarea eficientei

constituirii si utilizarii capitalului, realizand pe

aceasta cale suport financiar pentru maximizarea

valorii de piata a firmei si implicit cresterea veniturilor

actionarilor.

continuare3
continuare

- Actul fundamental al managementului

financiar este : decizia financiara.

- Definitia ,,deciziei financiare,,: rezultatul unui proces rational de alegere constienta, din mai multe variante posibile, a unei solutii considerate optime in planul activitatilor si operatiunilor financiare.

continuare4
continuare

- Instrumentul pentru fundamentarea deciziei

financiare este ,,analiza financiara prealabila,,;

- obiectivul analizei financiare prealabile

este : diagnosticarea starii de performanta financiara a bancii la incheierea exercitiului financiar ;

- performanta bancara este legata de gestiunea riscurilor bancare.

continuare5
continuare

1.4.1. Specificitatea managementului bancar

Specificitatea domeniului bancar determina si structura managementului desfasurata pe domenii principale :

 • Managementul activelor
 • Managementul pasivelor
 • Managementul capitalului
 • Managementului riscului bancar
 • Managementul performantelor
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul pietei
continuare6
continuare
 • Managementul activelor

Operatiunile active reprezinta pentru bancile comerciale utilizarea resurselor lor mobilizate prin atragerea de depozite, a contractarii de imprumuturi sau din alte surse , pentru indeplinirea functiilor lor specifice.

Acest management se concretizeaza prin acordarea de imprumuturi care aduc venituri din dobanzile percepute , in conditii de risc minim.

Banca constituie provizioane specifice de risc de credit si de dobanda si isi diversifica portofoliul activelor pe care de detine, in scopul obtinerii de venituri pentru a-si acoperi costurile.

continuare7
continuare

b. Managementul pasivelor - are ca obiect obtinerea de fonduri(resurse) cu costuri cat mai mici.

Bancile dispun de fonduri , din fondurile lor proprii si de resursele atrase.

Fondurile proprii ale unei banci au urmatoarele functii :

- acopera pierderile ;

- finanteaza activul imobilizat ;

- corecteaza discordantele scadentelor ;

- asigura increderea creditorilor bancii, mai ales a depunatorilor.

Fondurile proprii pot fi suplimentate prin doua cai :

- prin subscriptie publica ( facand apel si la actionari );

- prin alocarea unei parti din profitul obtinut .

continuare8
continuare

c. Managementul capitalului – reprezinta necesarul de capital propriu pe care bancile trebuie sa il detina din trei considerente :

- evitarea falimentului bancii ;

- maximizarea veniturilor actionarilor ;

- echilibrul intre siguranta investitiei actionarilor si marimea veniturilor acestora .

BNR a stabilit normative prin care se reglementeaza dimensiunea si structura capitalului bancar .

continuare9
continuare

d. Managementul riscurilor bancare

Riscul bancar reprezinta probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere.

Asumarea riscului de catre banci presupune :

 • Respectarea regulilor prudentiale impuse de autoritatea nationala de reglementare (BNR) ;
 • Echilibrul intre dimensiunea profitului si deschiderea bancii catre risc ;
 • Acceptarea pierderilor in conditiile neafectarii situatiilor financiare, ele putand fi acoperite din profit sau constituirea de provizioane.
continuare10
continuare

Din punct de vedere al relatiei profit-risc exista trei tipuri de management bancar :

- managementul agresiv – caracterizat prin maximizarea profitului prin politici de acapararea pietei si eliminarea concurentei, in conditiile asumarii unor riscuri inalte ;

 • management moderat – caracterizat prin conservarea nivelului profitului prin politici ce vizeaza mentinerea pozitiei bancii pe piata in conditiile evitarii angajamentelor riscante ;
 • managementul prudent – caracterizat prin concentrarea pe minimizarea riscurilor prin politici ce vizeaza eliminarea pierderilor, reducerea cheltuielilor si strategii restrictive de recreditare .
continuare11
continuare

e. Managementul performantelor- se intersecteaza cu celelalte domenii ale managementului bancar, deoarece calitatea acestora contribuie si reflecta nivelul performantelor financiare ale bancii .

Componentele principale ale managementului performantelor sunt:

 • Analiza si evaluarea performantelor pe baza situatiei financiare, utilizand indicatori de rentabilitate, randament, solvabilitate, precum si norme, standarde de comparatie ;
 • Planificarea strategica si politica performantelor bancare prin localizarea corecta a centrelor furnizoare de performante ;
 • Organizarea performantelor bancare pe verigi si nivele, vizand atat profitabilitatea, cat si costurile bancare.
continuare12
continuare

f. Managementul resurselor umane- se bazeaza pe calitatea resurselor umane ce constituie o conditie esentiala pentru succesul unei banci, pentru asigurarea dezvoltarii sale si a unei eficiente si profitabilitati corespunzatoare .

Un management eficient in banca inseamna selectarea, pregatirea,promovarea si motivare personalului .

g. Managementul pietei trebuie sa asigure cunoasterea cerintelor pietei de catre banci(respectiv ale clientilor), organizarea adecvata a distribuirii produselor, adecvarea structurii produselor si serviciilor bancare, promovarea si configurarea structurilor de rate ale dobanzilor care sa consolideze piata proprie.

continuare13
continuare
 • 1.5. Riscurile bancare

- Definitie : probabilitatea de producere a unor evenimente care provoaca efecte negative asupra activitatii bancii prin deteriorarea calitatii afacerilor,diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi ;

- Tipuri de riscuri bancare : risc de credit , risc de lichiditate ,risc de piata, risc de variatie a ratei dobanzii, risc de schimb valutar, risc de solvabilitate, risc de tara, etc.

continuare14
continuare
 • 1.6. Managementul Riscurilor (Risk mana –

gement)

- Definitie : ansamblul instrumentelor,tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a realiza performantele programate.

- Obiectivul : optimizarea riscurilor si performantelor si realizarea obiectivelor strategice.

continuare15
continuare

-Functiile managementului bancar:

a) asigurarea perenitatii institutiei;

b) extinderea controlului intern ;

c) facilitatea pretului deciziei ( pentru operatiuni noi prin cunoasterea riscurilor si in particular,posibilitatea facturarii lor la clienti );

d) reechilibrarea portofoliilor de activitati, sau a portofoliilor de operatiuni , pe baza rezultatelor si efectelor diversificarii portofoliilor.

1 7 structura organizatorica a bancii organigrama
1.7. Structura organizatorica a bancii-organigrama

Organigrama – definitie : reprezentare grafica a activitatilor pe care banca le desfasoara .

1.7.1. Tipuri de organigrama :

 • Organigrama ierarhica : reprezinta structura de ansamblu a bancii, evidentiind subdiviziunile organizatorice ale bancii si raporturile dintre ele :

exemplu : adunarea generala a actionarilor

consiliul de administratie

comitetul de directie

conducerea executiva: presedinte,vicepresedinti

directii in Centrala bancii

departamente in Centrala bancii

compartimente in Centrala bancii

unitati teritoriale

continuare16
continuare

b.Organigrama functionala : permite identificarea activitatilor bancii si nivelurile ierarhice de exercitare a acestor activitati.

1.7.2.Principalele activitati :

- activitatea de exploatare – aceasta asigura relatiile directe cu clientii . Aceasta activitate se desfasoara in principal in unitatile teritoriale ale bancii . Misiunea principala a acestei activitati este aceea de a vinde produse si servicii clientilor bancii.

- activitatea de productie – trateaza operatiile initiate de exploatare : evidenta conturilor clientilor, calculul dobanzilor, a comisioanelor ;

- activitatea de asistare – secondeaza exploatarea, vizand in principal urmatoarele :

- asistenta, resurse materiale(imobile,) si de personal;

- asistenta de specialitate: marketing, juridic, relatii

externe, piete de capital;

- asistenta tehnica : trezorerie, inginerie financiara .

continuare17
continuare

Centrala bancii – este centrul vital al bancii, datorita functiilor si rolului

sau;

Functiile centralei bancii :

 • elaboreaza strategia de dezvoltare a bancii;
 • stabileste politica de creditare, dezvoltare in tara si in strainatate,

sau de fuziune si achizitii ;

 • efectueaza studii de marketing ;
 • acorda servicii de consultanta , control, audit ;
 • organizeaza actiuni de pregatire a cadrelor ;
 • initiaza colaborari cu banci din tara si strainatate ;
 • asigura lichiditati si fonduri de creditare unitatilor subordonate(unitati

teritoriale: filiale, sucursale, agentii);

continuare18
continuare
 • stabileste nivelul dobanzilor si comisioanelor ;
 • stabileste plafoane de credite pentru unitatile subordonate ;
 • contacteaza imprumuturi si plasamente de pe piata interbancara ;
 • asigura echilibrul intre resurse si plasamente ;
 • elaboreaza norme pentru fiecare activitate si serviciu (decontari, operatiuni de casa, incasari si plati, evidenta contabila, creditare etc.);
 • angajeaza, promoveaza, concediaza personalul de conducere din unitatile subordonate .

Comitete de lucru obligatorii : comitetul de credit , comitetul de risc, comitetul de administrare a activelor si pasivelor .

continuare19
continuare

Unitatile teritoriale:

Structura organizatorica cuprinde compartimente care asigura desfasurarea activitatii lor ;

Conducerea unitatilor teritoriale : director , director economic(la sucursale), sef agentie, contabil sef (la agentii), si comitetul de credite (constituit din cadre de conducere ale unitatii).

Comitetul de credite : atributiile lui sunt :

- analizeaza si aproba credite in limita plafoanelor distribuite de centrala;

- revizuieste si propune masuri pentru creditele restante ;

- rescadenteaza credite ;

- analizeaza si trimite spre aprobarea centralei creditele mari, care sunt de competenta centralei .

capitolul ll 1 managementul performantelor financiare
Capitolul ll 1.Managementul performantelor financiare
 • Scopul strategic al conducerii bancii este de a folosi rentabil capitalul actionarilor, aplicand principiile prudentei bancare , protejand depozitele clientilor, oferind servicii bancare de calitate , cu ajutorul unui personal bine calificat, care are responsabilitatea indeplinirii celor enumerate .
 • Principalele servicii oferite de bancile comerciale sunt:

- atragerea de depozite;

- acordarea de credite ;

- tranzactionarea de titluri pe piata ;

- consultanta de specialitate .

continuare20
continuare
 • Grupele principale bilantiere de servicii bancare:

- operatiuni active : oferirea de credite, cumpararea de titluri, imobilizari, stocuri, alte investitii, depozite, numerar si numerar echivalent .

- operatiuni pasive : atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni de lombardare si alte instrumente bancare .

- operatiuni de comision

1 2 analiza financiara
1.2. Analiza financiara
 • Analiza financiara trebuie sa lamureasca urmatoarele aspecte :

- calitatea structurii activelor si pasivelor ;

- asigurarea echilibrului financiar ;

- asigurarea eficientei activitatii .

2 analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii
2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii
 • Indicatorii de performanta financiara sunt indicatorii care ajuta la evaluarea starii economice si financiare a unei banci.
 • Monitorizarea permanenta a indicatorilor de performanta bancara in stransa interdependenta cu expunerea bancii la riscurile existente si potentiale care ii pot afecta activitatea, determina profilul de risc al bancii.
 • Un obiectiv important al managementului financiar bancar este optimizarea relatieirentabilitate-risc atat la nivel de produs/serviciu cat si la nivelul intregului portofoliu al bancii.
2 1 componenta sistemului indicatorilor de performanta
2.1.Componenta sistemului indicatorilor de performanta
 • A) Profitul
 • B) Rentabilitatea activelor(ROA-return on assets)
 • C) Rentabilitatea capitalului propriu(ROE-return on equity)
 • D) Rentabilitatea capitalului social
 • E) Rata profitului brut
 • F) Rata profitului net
 • G) Rata rentabilitatii
 • H) Multiplicarea capitalului(efectul de parghie)
 • I) Marja dobanzii
 • J) Costul activitatii
 • K) Rata utilizarii activelor
 • L) Remunerarea activelor
 • M) Productivitatea muncii
a profitul
A). Profitul

Profitul brut = Venituri Totale – Cheltuieli

Totale

Profitul net = Profitul Brut – Impozitul pe

Profit

Profitul este scopul esential al existentei oricarei societati bancare.

indicatori rate procentuale care exprima profitabilitatea bancii
Indicatori(rate procentuale) care exprima profitabilitatea bancii

B.) Rentabilitatea activelor (ROA)(return on assets)-, sau rata rentabilitatii economice:

Profit Net

ROA = ---------------- X 100

Total Active

Rentabilitatea activelor sau rata rentabilitatii economice reflecta capacitatea managementului de a utiliza resursele financiare si reale ale bancii pentru a genera profit.

Rata rentabilitatii economice masoara cel mai bine eficienta bancara pentru ca exprima direct rezultatul obtinut prin managementul specific al intermedierii bancare si prin optimizarea operatiunilor active, in functie de un volum de resurse dat.

c rentabilitatea capitalului propriu roe
c) . Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)
 • Rentabilitatea capitalului propriu(ROE) - (return on equity) sau rata rentabilitatii financiare, indica efectul implicarii actionarilor(prin cumpararea de actiuni) in activitatea bancii respective.

Profit net

Rentabilitatea = -------------------------- x100

capitalului Capitaluri proprii

propriu (ROE)

Se urmareste ca acest indicator sa fie mai mare decat rata medie a dobanzii pe piata, pentru a face atractive actiunile bancii respective si a creste cursul lor bursier.

d rentabilitatea capitalului social
D). Rentabilitatea capitalului social
 • Rentabilitatea capitalului social-, exprima gradul de remunerare prin intermediul profitului net a capitalului social subscris si in consecinta a actiunilor emise de banca.

Profit net

Rentabilitatea = --------------------- x 100

capitalului Capital social

social

e rata profitului brut
E). Rata profitului brut

Rata profitului brut- se calculeaza ca raport intre :

Profit Brut

------------------------ x 100

Total Venituri

f rata profitului net
F). Rata profitului net

Rata profitului net - se calculeaza ca raport intre :

Profit net

---------------------------- x 100

Total Venituri

Rata profitului brut si rata profitului net reflecta gradul in care veniturile obtinute de banca reprezinta profit (brut , net) si nu sunt utilizate doar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru obtinerea acestor venituri . Acesti indicatori sunt mai favorabili cu cat sunt mai mari.

g rata rentabilitatii
G). Rata rentabilitatii
 • Rata rentabilitatii -se calculeaza ca raport intre:

Profit net

---------------------- x 100

Total Cheltuieli

Indicatorul exprima eficienta eforturilor bancii pentru obtinerea rezultatului dorit,profitul net planificat. Cu cat indicatorul este mai mare cu atat eficienta activitatii bancii este mai buna.

h multiplicarea capitalului efectul de parghie
H). Multiplicarea capitalului(efectul de parghie)
 • Multiplicarea capitalului - sau efectul de parghie (leverage multiplier-L), se calculeaza ca raport intre :

Total active

---------------------------------

Capitaluri proprii

Acest indicator arata de cate ori s-au multiplicat capitalurile proprii prin intermediul operatiunilor active ale bancii.

Este un indicator de structura care se exprima in unitati de masura absolute si are in general valori mai mari de 10.

Acest indicator reflecta gradul de dezvoltare a afacerilor unei banci (totalul activelor bilantiere , respectiv credite, plasamente interbancare pe piata de capital etc.) pornind de la un anumit volum al capitalurilor proprii (capital social+fondurile de rezerva+alte fonduri constituite in principal din profitul net ).

Acest indicator variaza invers proportional cu ponderea capitalurilor proprii in totalul pasivelor bancare, deoarece cu cat ponderea acestora este mai mare, ca atat efectul de parghie este mai mic.

i marja dobanzii
I). Marja Dobanzii
 • Marja Dobanzii,- exprima raportul dintre veniturile nete din dobanzi (dobanzi incasate minus dobanzi platite) si activele productive (cele purtatoare de dobanzi).

Venituri nete din dobanzi

M.D.= -------------------------------------- x 100

Active productive

Cu cat acest indicator are o valoare mai mare cu atat activitatea este mai profitabila, demonstrand un bun management al activelor si pasivelor.

Totusi trebuie sa se desfasoare un management prudent al riscurilor bancare, concomitent cu urmarirea unei marje a dobanzii cat mai mari, stiut fiind faptul ca activele cu un grad de risc mare dau si dobanzi mari.

j costul activitatii
J). Costul activitatii
 • Costul activitatii - exprima ponderea cheltuielilor efectuate de banca in volumul total al veniturilor obtinute , respectiv gradul in care veniturile realizate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor bancii , si se calculeaza ca raport intre :

total cheltuieli

----------------------- x 100

total venituri

Acest indicator trebuie sa aiba o valoare cat mai redusa pentru a arata o activitate bancara eficienta.

k rata utilizarii activelor
K). Rata utilizarii activelor
 • Rata utilizarii activelor - este indicator al performantei bancare ce reflecta fructificarea optima a activelor bancii si se calculeaza ca raport intre :

Total venituri

----------------------- x 100

Total Active

Acest indicator reflecta capacitatea activelor bilantiere de a genera venituri pentru banca, iar marimea lui depinde de nivelul ratelor de dobanda de pe piata si de structura si profitabilitatea activelor bancare.

l remunerarea activelor
L). Remunerarea activelor
 • Remunerarea activelor - arata gradul in care managementul activelor si pasivelor din portofoliul bancii are ca rezultat obtinerea de profit brut, si se calculeaza ca raport intre :

Profit brut

------------------- x 100

Total Active

m productivitatea muncii
M). Productivitatea muncii
 • Productivitatea muncii- se utilizeaza pentru evaluarea performantei financiare a bancii, raportata la numarul de salariati existenti si exprima volumul cifrei de afaceri pe salariat realizata intr-o anumita perioada , si se calculeaza ca raport intre :

Cifra de Afaceri

------------------------- x 100

Total Personal

3 corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de rentabilitate
3). Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de rentabilitate
 • a)

Rentabilitatea Rentabilitatea Multiplic.

Capitalului = activelor(ROA) x capital(L)

Propriu(ROE)

Profit net Profit net Tot. active

-------------------- = ---------------- x -----------------

Capital propriu Total active Cap.propriu

continuare21
continuare
 • b)

Rata Rata Rata

profitului x utilizarii = rentabilitatii

net activelor economice

Profit net Tot.venit. Prof.net

--------------- x ------------- = --------------

Tot.venituri Tot.active Tot.active

capitolul lll 1 sistemul de evaluare a institutiilor bancare caampl
Capitolul lll 1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare - CAAMPL
 • Sistemul CAAMPL este un sistem de rating si avertizare timpurie asupra activitatii ineficiente sub aspect financiar si operational a unor banci, utilizat de catre bancile centrale in activitatea lor de supraveghere bancara si asigurarea stabilitatii si viabilitatii sistemelor bancare.
 • Sistemul CAAMPL se bazeaza pe evaluarea a 6 componente care reflecta intr-o maniera uniforma si cuprinzatoare performantele une banci , in conformitate cu legislatia si reglementarile bancare in vigoare.
 • Cele 6 componente de analiza sunt urmatoarele :

- adecvarea capitalului (C)

- calitatea actionariatului (A)

- calitatea activelor (A)

- management (M)

- profitabilitate (P)

- lichiditate (L)

Fiecare dintre cele 6 componente sunt evaluate pe o scara de valori cuprinsa intre 1 si 5, astfel incat 1 reprezinta cel mai performant nivel , iar 5 cel mai scazut.

2 evaluarea sistemului bancar din romania prin metoda caampl
2. Evaluarea sistemului bancar din Romania prin metoda CAAMPL
 • Sistemul CAAMPL de rating si avertizare timpurie a fost adoptat si in Romania
 • 4 dintre componentele sistemului (CAPL- adecvarea capitalului, calitatea activelor, profitabilitatea, lichiditatea) sunt evaluate pe baza unor indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite pornind de la standardele internationale in materie si de la conditiile specifice sistemului bancar romanesc.
 • Nota finala se obtine prin insumarea valorii ratingului pentru fiecare dintre indicatorii cuantificabili, la care se adauga si valoarea ratingului pentru componentele ,, calitatea actionarului,, si ,, calitatea managementului,,.
continuare22
continuare

1. Adecvarea capitalului

- prin legislatia in vigoare, o banca personalitate juridica romana, este obligata sa-si mentina un capital minim, in raport cu natura si limitele de risc, precum si cu capacitatea conducerii de a identifica, masura si controla aceste riscuri. In perioadele in care banca realizeaza performante slabe , capitalul actionand ca un tampon, mentine increderea publicului in sistemul bancar, promoveaza stabilitatea fondurilor depozitarilor si asigura dezvoltarea bancii.

continuare23
continuare

2. Calitatea activelor

- ratingul calitatii activelor reflecta riscul potential al creditelor, al investitiilor si al altor active, precum si al tranzactiilor extrabilantiere. Evaluarea calitatii activelor trebuie analizata si in functie de gradul de provizionare al acestora.

continuare24
continuare

Indicator(formula) Interval Rating

-----------------------------------------------------------------------------------

<,= (media pe sistem sau

grupa de banci – 30% din

media pe sistem sau grupa

Rata generala de banci ) 1

de risc (active din

bilant si din afara > ( media pe sistem sau

bilantuluiponderate grupa de banci – 30% din

In functie de risc/ media pe sistem sau grupa

active din bilant si de banci )

din afara bilantului <,=,(media pe sistem sau

la valoarea contabila) grupa de banci- 10% din

media pe sistem sau grupa

de banci) 2

continuare25
continuare

>(media pe sistem sau grupa de

banci-10%din media pe sistem sau

grupa de banci)

<,=,(media pe sistem sau grupa de

banci+10% din media pe sistem

sau grupa de banci) 3

>(media pe sistem sau grupa de

banci+10%din media pe sistem sau

grupa de banci)

<,=,(media pe sistem sau grupa de banci

+30%din media pe sistem sau grupa de

banci)

4

> (media pe sistem sau grupa de banci+

30% din media pe sistem sau grupa de

banci) 5

continuare26
continuare

<,= 2% 1

2,1-4% 2

4,1-6% 3

Total credite restante 6,1-8% 4

+indoielnice/Totalporto- >8% 5

foliul credite(in valoare

neta)

continuare27
continuare

Rata riscului de <,=,5% 1

credit la valoarea 5,1-10% 2

neta(credite si dobanzi 10,1-20% 3

clasificate in,,indoielnic,, 20,1-30% 4

si,,pierdere,,/Total >30% 5

credite si dobanzi

clasificate)

continuare28
continuare

Ponderea creditelor bancare <,=,5% 1

si nebancare, a plasamentelor 5,1- 15% 2

interbancare si a dobanzilor 15,1-30% 3

aferente acestora clasificate 30,1-50% 4

in ,,substandard,, , ,,indoielnic,, >50% 5

si,,pierdere,, in capitaluri

proprii si provizioane

continuare29
continuare

Creante restante+indoielnice/ <,=,2% 1

Total active(valoare neta) 2,1-4% 2

4,1-6% 3

6,1-8% 4

>8% 5

Creante restante si indoiel- . Cri<,=30%Cp

nice(valoare neta)(Cri)<,=,n%ca- siCp >01

pitaluri proprii(Cp)(din formularul . 30%Cp<Cri<,=

,,calculul activului net,,) 50%Cp si

Cp>0 2

. 50%Cp<Cri<,=70%Cp

si Cp>0 3

. 70%Cp<Cri<,=,100%Cp

si Cp>0 4

. Cri>Cp sau Cp<0 5

continuare30
continuare

Gradul de acoperire

cuprovizioane(rezerva >,=,100% 1

generala pentru riscul 90-99,9% 2

de credit+provizioane 50-89,9% 3

aferente creditelor si 30-40,9% 4

plasamentelor / expu- <30% 5

nere ajustata a creditelor

si plasamentelor clasifi-

cate in ,, substandard,,

,,indoielnic,, si ,,pierdere,,)

Rata de acoperire a creditelor

si plasamentelor neperformante >,=,8% 1

(fonduri proprii-credite bancare 7-7,9% 2

si nebancare,plasamente inter- 5-6,9% 3

bancare si dobanzi aferente 2-4,9% 4

clasificate in ,,indoielnic,, si <2% 5

,,pierdere,, expunere ajustata)/

Total activ(valoare neta)

continuare31
continuare

3. Profitabilitatea

- demonstreaza capacitatea bancii de a desfasura o activitate eficienta.

Calitatea si cantitatea veniturilor pot fi afectate in principal,fie de o administrare inadecvata a riscului de credit, care poate duce la constituirea de provizioane importante pentru pierderi din credite fie la o administrare inadecvata a riscului de piata si la o expunere nejustificata a veniturilor bancii la fluctuatiile ratei de dobanda, a ratei de schimb valutar, etc.

continuare32
continuare

Indicator(formula) Interval Rating

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROA(Profit net/ >,=,5% 1

total activ la 4 - 4,9% 2

valoare neta)3 - 3,9% 3

0,6 - 2,9% 4

<6% 5

ROE(Profit net/ >,=, 11% 1

Capitaluri proprii) 8 - 10,9% 2

6 - 7,9% 3

4 - 5,9% 4

< 4% 5

Rata rentabilitatii > 150% 1

activitatii de baza 125 – 150% 2

(venituri din exploatare- Venituri din 115 – 124,9% 3

Provizioane)/(Cheltuieli de exploatare 100 -114,9% 4

- Cheltuieli cu provizioanele ) < 100% 5

continuare33
continuare

4. Lichiditatea

- lichiditatea si administrarea resurselor si plasamentelor sunt evaluate in functie de:

* trendul si stabilitatea depozitelor;

* gradul si trendul utilizarilor pe termen

scurt ;

* sursele de fonduri ;

* finantarea activelor pe termen lung;

* accesul la pietele monetare si alte surse de

finantare;

* capacitatea managementului de a identifica, masura,

monitoriza si controla lichiditatea si nivelul de diversi-

ficare al surselor de finantare, etc. .

continuare34
continuare

Indicator(formula) Interval Rating

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatorul de lichiditate >,=,1,3% 1

(Lichiditate efectiva/ 1-1,29% 2

Lichiditate necesara) 0,90-0,99% 3

0,80-0,89% 4

< 0,80% 5

Lichiditate imediata > 45% 1

(Disponibilitati si 45-40% 2

depozite la banci la 39,9-35% 3

valoare neta+Titluri 34,9-30% 4

de stat libere/ < 30% 5

Surse atrase si

imprumutate)

Credite acordate clientelei <85% 1

(valoare bruta)/Depozite 85- 104,9% 2

Atrase de la clienti 105-114,9% 3

115 – 125% 4

> 125% 5

continuare35
continuare

5. Calitatea actionarului

Actionarii bancii pot fi persoane fizice, persoane juridice bancare si nebancare, holdinguri, agentii guvernamentale .

Autoritatea de supraveghere urmareste capacitatea financiara a actionarilor(in principal a celor semnificativi, care detin cel putin 5% din actiunile bancii), pentru a se determina masura in care acestia pot influenta situatia de ansamblu a bancii. In evaluarea calitatii unor firme actionare se ia in considerare si ratingul atribuit de o agentie specializata de rating.

Stabilirea ratingului pentru aceasta componenta se bazeaza pe analiza si evaluarea unor factori de ordin financiar, managerial, legal , precum si a riscului de tara.

continuare36
continuare

6. Calitatea managementului

In functie de natura si scopul activitatilor bancii , practicile manageriale au in vedere intreaga gama de riscuri: riscul de credit, de lichiditate, de piata, operational, de tranzactie, de reputatie, de strategie, de conformitate, legal, etc. .Se urmareste de catre autoritatea de supraveghere daca si in ce masura riscurile asumate sunt bine administrate.Riscurile sunt considerate ca sunt bine administrate, atunci cand acestea pot fi intelese, masurate si controlate si cand banca are capacitatea de a rezista impactului negativ al acestora.

In cazul in care examinatorii stabilesc ca riscurile asumate nu sunt bine cuantificate si administrate , solicita luarea de masuri care se impun de catre conducerea bancii, in sensul reducerii expunerii in plasamente care sunt riscante nejustificat si neeficiente, majorarii capitalului, sau imbunatatirii activitatii de administrare a riscurilor.

capitolul lv 1 planificarea bancara
Capitolul lV1.Planificarea bancara
 • Planificarea bancara se face pe baza elaborarii strategiei bancare.
 • Definitie strategia bancara : determinarea obiectivelor generale ale bancii pe o perioada cuprinsa intre 5-10 ani.
 • Activitatea de strategie cuprinde stabilirea urmatoarelor obiective :

1.1 - obiective strategice generale;

1.2 - obiective strategice pe activitati;

1.3 - obiective suport ale strategiei bancare;

1.4 - tinte strategice .

1 1 obiective strategice generale
1.1. Obiective strategice generale
 • Obiectivele strategice generale difera in functie de particularitatile fiecarei banci;
 • Obiective strategice generale sunt:

a) cresterea valorii bancii prin :

- extinderea afacerilor bancii prin :

. majorarea bilantului ;

. structura optima a activelor ;

. cresterea sanatoasa a portofoliului de imprumuturi ;

b) cresterea capacitatii de a genera profit ;

c) consolidarea resurselor si asigurarea unui raport optim intre resursele proprii si cele atrase prin :

. cresterea capitalurilor proprii ;

. evitarea pierderilor de capital sau a erodarii acestuia, ca urmare a efectului inflatiei si deprecierii valutare ;

. cresterea resurselor atrase de la clientela nebancara (persoane fizice si persoane juridice );

. prezenta activa pe piata interbancara (interna si internationala ) ;

continuare37
continuare

d) Imbunatatirea eficientei activitatilor prin:

- cresterea veniturilor din exploatare, prin:

. largirea bazei de clienti ;

. diversificarea ofertei de produse si

servicii ;

. majorarea afacerilor pe client;

. promovarea produselor printr-un marketing

mai agresiv ;

. cresterea ponderii veniturilor din comisioane

in total venituri ;

- controlul costurilor ,prin :

. imbunatatirea indicatorului cost/venit;

. evitarea deteriorarii calitatii portofoliului de imprumuturi care antreneaza cheltuieli suplimentare cu provizioane de risc ;

. orientarea catre surse de finantare mai putin costisitoare .

continuare38
continuare

e) imbunatatirea/consolidarea pozitiei pe piata prin;

- extinderea ofertei de produse si servicii financiare integrate (bancare, de asigurari, de leasing, piata de capital ) prin :

. produse si servicii standard, alaturi de cele personalizate;

. operativitate si flexibilitate in raport cu cerintele clientilor ;

. pachete integrate de produse si servicii bancare ;

. produse e-banking ;

. extinderea serviciilor de consultanta ;

- corporate banking/retail banking prin ;

. Extinderea bazei de clienti pe criterii de profitabilitate;

. Profesionalism si transparenta deplina in relatiile cu clientii ;

. Monitorizarea concurentei si prevenirea pierderii clientilor si afacerilor in favoarea acesteia ;

. Marketing agresiv .

continuare39
continuare

f) Intarirea prudentei bancare, prin :

- monitorizarea si gestionarea tuturor categoriilor de riscuri semnificative si asociate ( riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de dobanda, riscul valutar, riscul de mediu, riscul de tara, riscul de insolvabilitate etc. )

- perfectionarea instrumentelor utilizate pentru cuantificarea riscurilor ;

- practici de protectie impotriva riscurilor, prin :

. Mentinerea riscului de lichiditate adecvat ;

. Asigurarea unei structuri optime a bilantului ;

. Evitarea concentrarii riscului de credit ;

. Analiza financiara/nefinanciara a activitatii clientului ;

. Perfectionarea analizei si previziunii cash-flow-ului pentru evaluarea corecta a capacitatii de plata a imprumutatilor ;

. Mentinerea unei marje corespunzatoare a dobanzii ;

. Corelarea activelor cu dobanda fixa cu resursele cu dobanda fixa ;

. Supravegherea pozitiilor valutare ;

. Structura pe valute a resurselor si plasamentelor ;

. Mentinerea unui grad corespunzator de adecvare a capitalului in raport cu standardele interne , dar si cu cele internationale (acordul Basel ll );

1 2 obiective strategice pe activitati bancare
1.2. Obiective strategice pe activitati bancare
 • Bancile universale si-au organizat activitatea cu clientela pe doua mari categorii :

- activitatea de corporate banking, care cuprine afaceri cu firmele organizate ca regii autonome, companii internationale/nationale, societati comerciale etc.

- activitatea de retail banking, care vizeaza operatiunile cu persoanele fizice individuale, liber profesionistii autorizati si uneori chiar IMM-urile mici .

continuare40
continuare
 • Pentru activitatea de corporate banking se pot enumera urmatoarele obiective strategice :

1. pozitionarea clientului in centru atentiei , care se realizeaza prin :

a) segmentarea bazei de clienti in :

- clienti strategici ;

- societati comerciale ;

- IMM-uri ;

2. cresterea afacerilor cu clientii(credite, scrisori de garantie, acreditive, plati,etc.) si imbunatatirea calitatii portofoliului;

3. modernizarea ofertei de produse si servicii ;

- servicii integrate dupa conceptul ,, one stop shoping,, , specific grupurilor financiare care imbina produse tip credit cu produse de asigurari (bancassurance), de leasing, de piata de capital;

- extinderea serviciilor din gama e-banking;

- servicii de consultanta si evaluare etc.

continuare41
continuare
 • Pentru activitatea de retail se pot enumera urmatoarele obiective strategice :

1. segmentarea bazei de clienti astfel :

- persoane fizice;

- medici, avocati, notari publici, liber profesionisti;

- private banking.

2. Imbunatatirea ofertei de produse si servicii :

- pachete de produse standard pe fiecare segment ;

- produse destinate atragerii resurselor populatiei si cresterii gradului de economisire ;

- produse de tip credit :

. creditul de consum( a carui crestere stimuleaza si productia de

bunuri si servicii );

. creditul imobiliar si cel ipotecar ;

. telefon banking, home banking ;

- personalizarea pachetelor de produse si servicii pentru segmentul private banking ;

. vanzari incrucisate;

- imbunatatirea relatiei banca- client ;

. persoane dedicate (manageri de relatii).

continuare42
continuare
 • Bancile mai mari au ca activitate importanta Activitatea internationala si vor cuprinde astfel in strategia lor urmatoarele obiective care privesc activitatea lor internationala :

- extinderea si dezvoltarea retelei de banci corespondente ;

- obtinerea de facilitati si linii de finantare externe, in conditii avantajoase pentru dezvoltarea activitatii interne de creditare ;

- parteneriate strategice cu banci straine care sa asigure un transfer eficient de know-how in domeniul afacerilor, managementului riscurilor , tehnologiei informatiei ;

- cofinantarea si derularea programelor finantate de Uniunea Europeana si organismele financiare internationale (Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare etc.) ;

1 3 obiective suport ale strategiei bancare
1.3. Obiective suport ale strategiei bancare
 • Obiectivele suport ale strategiei bancare le regasim in urmatoarele activitati/compartimente :
 • Managementul bancii :

- concentrarea conducerii bancii pe probleme generale de strategie, afaceri;

- extinderea delegarii de autoritate prin implicarea mai puternica a managerilor de le nivelul mediu ;

- axarea sistemului de planificare pe :

. Obiectivele operationale ,

. Obiectivele financiare,

. Obiectivele de capital.

- cresterea eficientei activitatii de audit intern.

continuare43
continuare

2. Organizarea bancii:

- structura organizatorica adecvata ;

- reteaua teritoriala de activitati ;

- dezvoltarea si a altor canale de distributie ;

- organizarea de unitati si ghisee specializate vis-à-vis de unitatile full operations(cu gama completa de operatiuni );

- organizarea de ghisee multifunctionale;

3. Resursele umane :

- asigurarea cu personal calificat ;

- selectia riguroasa a personalului ;

- perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor in sistem propriu organizat sau in sisteme specializate externe ;

- motivarea personalului ;

- sistem riguros de promovare ;

- identificarea si pregatirea viitorilor manageri .

continuare44
continuare

3 . Profitabilitate :

- la nivelul unitatilor teritoriale ;

- la nivelul centralelor bancilor : centre de profit si centre de cost ;

- profitabilitate pe client ;

- profitabilitate pe produs/serviciu .

4. Obtinerea si prelucrarea informatiei :

- operative- in timp real ;

- informatia financiar – contabila ;

- auditul informatiei .

1 4 tinte strategice
1.4. Tinte strategice

Tintele strategice reprezinta o sinteza a strategiei unei banci care poate fi exprimata prin pozitia bancii pe piata,astfel :

- piata creditului neguvernamental 12%;

- piata depozitelor 13 %;

- piata decontarilor comerciale externe 10%;

- piata cardurilor 15% ;

- baza de clienti ai bancii : cca 1milion in 2005 si cca 1,5 milioane in 2007 .

bibliografie selectiva
Bibliografie selectiva
 • Dov Ogien – Contabilit et audit bancairese – Dunod, Paris, 2008
 • Philippe d”Arvisenet – Finance Internationale – Dunod,Paris,2008
 • Didier Marteau- Monnaie, Banque et Marches Financiers – ed.Economica, Paris, 2008
 • Managementul riscului bancar- ed. Economica, Bucuresti, 2010
 • Gestiunea bancara – culegere de aplicatii- ed. Economica,Bucuresti, 2010
 • Cezar Basno, Nicolae Dardac – Sisteme de plati, compensari si decontari – ed.Didactica si Pedagogica , Bucuresti 2003
 • Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel – Moneda Credit Banci , ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,2003
 • Cezar Basno, Nicolae Dardac – ed. Economica, Bucuresti,2002
 • Ion Nitu – Principii ale profitabilitatii bancare – ed. Expert, Bucuresti, 2002
 • Natalita Hurduc – Optimizarea activitatii bancii de retea – ed. Expert, Bucuresti, 2002
 • Natalita Hurduc – Procese structurale in lumea bancara contemporana – ed. Expert, Bucuresti, 2005
 • Vasile Dedu – Gestiune si audit bancar – ed. Economica, Bucuresti, 2008
 • Ilie Mihai – Tehnica si managementul operatiunilor bancare – ed. Expert, Bucuresti, 2003
continuare bibliografie selectiva
continuare – Bibliografie selectiva
 • Gheorghe Valceanu, Vasile Robu, Nicolae Georgescu – Analiza economico-financiara, ed. Economica, Bucuresti, 2005
 • Stanel Ghencea – Sistemul platilor interbancare – ed. Economica, Bucuresti 2007
 • Banca Nationala a Romaniei – Regulamente, Norme, Proceduri, in vigoare.
 • Sit-urile : B.N.R. , B.E.R.D., B.C.E., C.N.V.M.