Razvoj odr ivog tr i ta bioplina u sredi njoj i isto noj europi
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Razvoj održivog tržišta bioplina u središnjoj i istočnoj Europi. Ugovor broj IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012. Najbolja praksa financiranja u 5 najrazvijenijih tržišta bioplina EU. Pod pokroviteljstvom. Sadržaj. Njemačka Austrija Danska Nizozemska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Razvoj odr ivog tr i ta bioplina u sredi njoj i isto noj europi

Razvoj održivog tržišta bioplina u središnjoj i istočnoj Europi

Ugovor broj IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

Najbolja praksa financiranja u 5 najrazvijenijih tržišta bioplina EU

Pod pokroviteljstvom


Sadr aj

IEE/09/848 SI2.558364 istočnoj Europi| Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

Sadržaj

 • Njemačka

 • Austrija

 • Danska

 • Nizozemska

 • Italija


1 njema ka

IEE/09/848 SI2.558364 istočnoj Europi| Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

1. Njemačka

 • Oko 4.900 poljoprivrednih bioplinskih elektrana (prosječna snaga 400 kWel)

 • 44 postrojenja za pročišćavanje bioplina do razine biometana

 • Preduvjeti za razvitak održivog tržišta bioplina

  • Dobri uvjeti za bioplinske projekte (poticaji za proizvodnju električne energije)

  • Postojanje pripadne industrije sa zrelim tehničkim konceptom i tehnologijama

  • Mogućnost pred-izračuna financijskog rizika bioplinskih projekata

 • Ukupni troškovi iznose od 2.500 do 6.000 €/kW


1 njema ka oblici potpore

Zakon o OIE istočnoj Europi

Glavni pokretač koji privlači investicije za stvaranje novih projekta (osigurava se dobit na rok od 20 godina)

Brojni nacionalni i lokalni poticaji i krediti sa niskim kamatama

Program poticaja od “KfW Bankengruppe” – krediti sa niskom kamatom

Pojedine savezne pokrajine daju poticaje i do 50% ili do 150.000 €

Prodaja pročišćenog bioplina (biometana) kroz nacionalnu plinsku mrežu

Regulacija priključenja na mrežu prirodnog plina

1. Njemačka – Oblici potpore

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


1 njema ka financijski mehanizmi

Krediti privatnih banaka istočnoj Europi

Umweltbank AG, DZ Bank, DKB Deutsche Kreditbank…

Potreban vlastiti kapital od 20% do 30%

Široka primjena projektnog financiranja na temelju tijeka novca

Investicijski fondovi

Realizirano je svega nekoliko projekata

Ugovori o energetskoj učinkovitosti (ESCO princip)

Nije široko rasprostranjen slučaj

1. Njemačka – Financijski mehanizmi

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


2 austrija

320 bioplinskih elektrana (prosječna snaga 250 kW istočnoj Europiel)

8 postrojenja za pročišćavanje bioplina do razine biometana

Preduvjeti za razvitak održivog tržišta bioplina

Uvedeni poticaji za električnu energiju sa čvrstom dugoročnom strategijom

Uspostavljena čvrsta pravila za bioplinske projekte

Javna podrška najboljim primjerima iz prakse

Mogućnost pred-izračuna financijskog rizika bioplinskih projekata

Ukupni troškovi iznose od 4.500 do 7.000 €/kW

2. Austrija

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


2 austrija oblici potpore

Zakon o eko-električnoj energiji (EEA) istočnoj Europi

Otkupna cijena električne energije (garantirana na 15 godina)

Subvencije za investicije

Od 25% do 40% ekološki prihvatljivih troškova

Do 5% - mogućnost dodatnih subvencija

Subvencije se odobravaju samo ako elektrana nije na EEA listi

Za EEA elektrane subvencionirana je samo distribucija otpadne topline

Tehnološke subvencije od saveznih pokrajina

Prihodi od prodaje biometana trenutno su isključeni

2. Austrija – Oblici potpore

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


2 austrija financijski mehanizmi

Mogućnosti za financiranje bioplinskih projekata istočnoj Europi

Specijalizirane privatne konzultantske i tehnološke tvrtke

Specijalizirani stručnjaci u bankama i kreditnim institucijama

Preduvjeti

Vlastiti kapital od 20% do 30% ukupne investicije

Sve dozvole i potpisan ugovor sa OeMAG

2. Austrija – Financijski mehanizmi

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


3 danska

82 bioplinske elektrane (od čega je 60 poljoprivrednog tipa)

U bioplinskim projektima najčešće sudjeluju neprofitne tvrtke

Bioplinski akcijski program (1988-2002) značajno potaknuo razvoj danskog tržišta bioplinom

40% investicije subvencionirano za centralizirane bioplinske elektrane

Spori razvoj danskog bioplinskog tržišta u zadnjem desetljeću

Otkupna cijena električne energije (veljača 2008.) značajno je poboljšala situaciju

3. Danska

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


3 danska oblici potpore

Zakon o poticanju OIE (2008.) tipa)

Proizvodnja električne energije

Ukupna isplata 10 c€/kWh

Dodatna isplata od 5,4 c€/kWh za kombinirano korištenje bioplina i prirodnog plina

Pročišćavanje bioplina do razine biometana

40,3 c€/m³

Prodaja otpadne topline iz kogeneracije je oslobođena od energetskih i CO2 poreza

3. Danska – Oblici potpore

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


3 danska financijski mehanizmi

Glavni financijski mehanizmi su za centralizirane bioplinske elektrane

Centralizirane bioplinske elektrane su financirane ukoliko su povezane sa mrežom daljinskog grijanja

Model neprofitnog vlasništva

Pojedinačne poljoprivredne bioplinske elektrane financirane su preko kredita privatnih banaka

Povoljne vladine subvencije (krediti sa niskom kamatom i garancijom lokalne samouprave)

Dodatno

U prošlosti su subvencije dodijeljene od strane vlade iznosile do 40%

3. Danska – Financijski mehanizmi

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


4 nizozemska

90 poljoprivrednih bioplinskih elektrana elektrane

Tržište bioplina povećalo se prijašnjim energetskim općinskim planovima uz povoljne financijske poticaje

SDE-program (od 2008.) ima ograničen proračun za dodatna financiranja

Danas samo 30% prijavljenih dobiva financijsku podršku od tog programa

Vladini poticaji za korištenje otpadne topline i CO2

Električna energija iz bioplina oslobođena je od regulacijskih mehanizama (kroz poreznu olakšicu koja smanjuje veličinu investicije)

4. Nizozemska

IEE/09/848 SI2.558364 | Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012


4 nizozemska oblici potpore

IEE/09/848 SI2.558364 elektrane| Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

4. Nizozemska – Oblici potpore

 • Poticaji za održivu proizvodnju energije (SDE Program)

  • Otkupna cijena električne energije

   • Digestat od životinjskog gnoja 0,165 €/kWh

    - sa korištenjem otpadne topline 0,193 €/kWh

   • Digestat od ostale biomase 0,158 €/kWh

   • Digestat od otpada “zelenih” kućanstava 0,129 €/kWh

    - sa korištenjem otpadne topline 0,149 €/kWh

   • Deponijski plin i pročišćavanje voda/kanalizacijski mulj 0,059 €/kWh

  • Otkupna cijena biometana

   • Digestat od otpada “zelenih” kućanstava 0,465 €/Nm³

   • Digestat od ostale biomase 0,583 €/Nm³

   • Deponijski plin 0,218 €/Nm³

   • Kanalizacijski mulj 0,218 €/Nm³

 • Uredba o dodjeli financijskih potpora (EOS Program)

  • Subvencije za istraživanja, razvoj i istraživanje tržišta u području OIE

  • Subvencije su namijenjene samo tvrtkama (ne i za fizičke osobe)


4 nizozemska financijski mehanizmi

IEE/09/848 SI2.558364 elektrane| Trajanje projekta 01/05/2010 – 31/10/2012

4. Nizozemska – Financijski mehanizmi

 • “Rabobank” financira 75% od svih Nizozemskih bioplinskih elektrana

 • Nizozemski Grenntech fond

 • Krediti od privatnih banaka, privatnih konzultantskih tvrtki i ostalih kreditne institucija


5 italija

Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 elektrane| Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

5. Italija

 • Krajem 2010. je bilo više od 300 poljoprivrednih bioplinskih elektrana

 • Proizvodnja bioplina u 2008. je dosegla razinu od ~ 1,6 TWh (oko 2,75% bruto proizvodnje iz OIE)

  • Oko 80% ove proizvodnje proizlazi iz općinskih deponija

  • Ostatak dolazi od oko 150 bioplinskih elektrana na farmama

   • Oko 40 od njih su jednostavne i jeftine (sastoje se od plastičnog pokrova koji zatvara spremnik za gnojnicu)


5 italija oblici potpore

Proizvodnja energije iz OIE u Italiji se provodi kroz nacionalnu ESCO kompaniju (GSE)

Program uključuje dva alternativna načina poticaja (ovisno o zahtjevu proizvođača električne energije)

Izdavanje zelenih certifikata

Jedinična cijena poticaja koja sve uključuje

5. Italija – Oblici potpore

Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012


5 italija financijski mehanizmi

Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 nacionalnu ESCO kompaniju (GSE)| Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

5. Italija – Financijski mehanizmi

 • Poticaji za investiranje (2009. i 2010.) su imali su za cilj promociju i izgradnju novih bioplinskih elektrana

  • Elektrane na biomasu, nakon što pređu u komercijalnu primjenu, mogu kombinirati fiksnu cijenu poticaja sa ostalim državnim poticajima (do iznosa od ukupno 40% investicije)

 • Neke od institucija (Italian National Institute for Agricultural Mechanization grant, 2010; www.enama.it) zahtijevaju inovativan projekt kao uvjet prihvatljivosti; ostali zahtijevaju integraciju sa pripadnim digestatom (Lombardy Regional Government grant)


Partneri kontakti

Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 nacionalnu ESCO kompaniju (GSE)| Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

Co-ordinator:

Energy Institute Hrvoje Pozar

Savska cesta 163

Zagreb, Croatia

www.eihp.hr

Contact:

Biljana Kulisic

bkulisic@eihp.hr

Tel: +385 1 6326 269

Fax: +385 1 6040 599

Project web-site:

www.biogasin.org

Project partners:

WIP Renewable Energies (WIP), Germany

European Biogas Association (EBA), Belgium

Fraunhofer (IWES), Germany

Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES), Greece

Czech Biogas Association (CzBA), Czech Republic

EKODOMA, Latvia

Energoproekt, JSC (ENPRO), Bulgaria

Razvojna agencija Sinergija, Slovenia

Trinergy Grup (TG), Romania

Partneri & kontakti