Welkom
Download
1 / 53

Welkom! - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Welkom!. Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Welkom!' - mabyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan u alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.Gods wet – het woord ‘wet’

Thora

de 10 geboden

de Thora (Gen-Deut)

heel Gods Woord

de liefdeGods wet – verschillende functies

3 functies van de wet

 • publieke moraal

 • zondekennis

 • een leven uit liefde


Gods wet – en onze vrijheid

vrijheid !!

Geef per tweetal een korte definitie


Gods wet – en onze vrijheid

Gangbare definities:

 • 1. Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn!

 • 2. Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt.

 • 3. Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan.


Gods wet – en onze vrijheid

Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn!


Gods wet – en onze vrijheid

Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt.

Romeinen 6: 20-23Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.


Gods wet – en onze vrijheid

Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan.

Galaten 5: 13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde


Test : wat typeert de geloofsbeleving van de jongeren:

 • moeten of mogen

 • nederigheid of trots

 • regels of geboden

 • randzaken of kernzaken

 • Hij centraal of jij centraal


Gods wet – genade  wetticisme

Niet wat jij doet,

maar wat Hij heeft gedaan

Eerst gered dan de wet

(vergeving én vernieuwing)


Gods wet – genade  wetticisme

 • moeten of mogen

 • nederigheid of trots

 • regels of geboden

 • randzaken of kernzaken

 • Hij centraal of jij centraal

Gods wet – Vader, Zoon en Geest

 • Vader > de schepping

  • vrijheid

  • ten goede

 • Zoon > de verlossing

  • zondekennis

  • vervulling (> straks meer)

  • droeg de vloek

 • Geest > de heiliging/vernieuwing

  • nieuw leven vrucht van de Geest

  • liefde


Gods wet – vervult in Christus

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus


Gods wet – vervult in Christus

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Wat betekent dat? Voorbeelden?


Gods wet – vervult in Christus

 • Hij komt doen wat is aangekondigd

 • Hij komt de geboden volkomen houden

 • Hij komt de diepste betekenis van de geboden laten zien


Gods wet – vervult in Christus

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Paulus ( Kol.2:16-17)


Gods wet – vervult in Christus

Een paar voorbeelden:- tienden geven- verbod op rente- viering Pesach- oog om oog, tand om tand- gij zult niet doodslaanGods wet – 10 geboden inleiding

 • Waarom zo’n centrale plaats?

  • Verbonds oorkonde > stenen tafels

  • Komen steeds terug

 • Oud testamentisch?

  • Pls: niet onder de wet niet afschaffing gebod, maar afwijzing heilsweg

  • Wet in Christus lezen

  • Kern: constant (vb Rom 13)


Gods wet – inleiding

 • Eerst gered, dan de wet: GENADE

 • De wet van de VRIJHEID

 • “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.”

Waarom essentieel?


Gods wet – 1e gebod

“Vereer naast mij geen andere goden.”

 • Waar gaat dit gebod over?

 • Geef eens wat voorbeelden van zonden tegen dit gebod.

 • Waar zit het bevrijdende van dit gebod?


Gods wet – 1e gebod

“Vereer naast mij geen andere goden.”

Catechismus znd 34:Wat is afgoderij?Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.


God

enzovoort


Gods wet – 2e gebod

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.


Gods wet – 2e gebod

 • Waar gaat dit gebod over?

 • Zondig jij er wel eens tegen?

 • Waar zit het bevrijdende van dit gebod?


Afgodsbeelden:

primitief?


Gods wet – 2e gebod

Het maakt god:

 • zichtbaar en dichtbij

 • hanteerbaar

Waarom maakte men

godenbeelden?


Gods wet – 2e gebod

 • Deze God is uniek

 • Hij is er veel te groot voor?

 • Hij is al heel dichtbij

Waarom kan dat niet?

bevrijdend


Gods wet – 2e gebod

 • Het gaat dus niet in de eerste plaats over wel op geen afbeeldingen.

 • Het geloof is uit het horen > uit het gehoorzamen

Nog twee opmerkingen


Gods wet – 3e gebod

 • Waar gaat dit gebod over?

 • Zondig jij er wel eens tegen?

 • Waar zit het bevrijdende van dit gebod?

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.


Gods wet – 3e gebod

 • Naam is faam!

 • Achtergrond: bezweringen en vervloekingen

 • “Geen groter zonde, noch die God meer vertoornt” ?

Een paar opmerkingen


Gods wet – 4e gebod

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.


Gods wet – 4e gebod

 • Waar gaat dit gebod over?

 • Geef voorbeelden van zonden tegen dit gebod.

 • Waar zit het bevrijdende van dit gebod?


Gods wet – 4e gebod

Exodus 20

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

rust


Gods wet – 4e gebod

Deuteronomium 5

Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.

bevrijding


Gods wet – 4e gebod

Leviticus 23: 1-3

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen:

3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.

samenkomen


Gods wet – 4e gebod

schepping

herschepping

RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD


Gods wet – 4e gebod

schepping

herschepping

RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD


Gods wet – 4e gebod

Matteus 5: 17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Kolossenzen 2: 16-17

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.


Gods wet – 5e gebod

 • Waar gaat dit gebod over?

 • Geef voorbeelden van zonden tegen dit gebod.

 • Waar zit het bevrijdende van dit gebod?

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.


Gods wet – 5e gebod

god

 • Allereerst een gebod voor volwassenen.

 • Eer is gewicht ogv positie

Een paar opmerkingen

ouder

kind


 • APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

 • wijze: Gezang 429 LvdK (Wie maar de goede God laat zorgen)

  • 'k Geloof in God - Hij is de Vader, almachtig Koning op Zijn troon, Schepper van hemel en van aarde - en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer,

 • 2. die, van de Heil’ge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af.


APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

3. 'k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal. 

4. Ook wordt de Geest door mij beleden, 'k geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.


ad