Download
onthaaldag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
onthaaldag PowerPoint Presentation

onthaaldag

210 Views Download Presentation
Download Presentation

onthaaldag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. onthaaldag 30 september 2004

 2. decaan prof. Daniël De Zutter

 3. hoe de decaan bereiken? • bereikbaar via e-mail: decaan.FTW@UGent.be • kantoor aan het decanaat (naast PC-klassen A en B)

 4. onderwijsdirecteur prof. Ronny Verhoeven

 5. welkom aan de FTW vanwege de onderwijsdirecteur Ronny Verhoeven onderwijsdirecteur FTW-UGent 30 september 2004

 6. decaan academisch secretaris onderwijsdirecteur ombudspersonen 150 ZAP 400 OAP 250 ATP ~2300 studenten de organisatie van de FTW Sleutelfiguren Populatie Structuren • FACULTEITSRAAD • 13 opleidingscommissies • ~20 permanente commissies • KwaliteitsCel Onderwijs (KCO) • StudentenAangelegenhedenCommissie (SAC)

 7. de onderwijsdirecteur • is directeur van de Logistieke Dienst Onderwijs • is voorzitter van de KwaliteiteitsCel Onderwijs • de KCO zorgt voor • de organisatie van de onderwijsevaluaties • advies bij aanstellen van lesgevers • sturing in de evolutie van de onderwijsstructuren • advies over andere onderwijsaangelegenheden, ook aan studenten

 8. hoe contacteer je de onderwijsdirecteur? • kantoor is rechtover auditorium A • bereikbaar via e-mail op onderwijsdirecteur.FTW@Ugent.be • je kan altijd contact opnemen met de KCO-medewerkster Ine Deprouw (kantoor: zijgang kant Magnelstraat, naast auditorium A)

 9. hoe raak je aan informatie? maak gebruik van de facultaire website http://www.ftw.ugent.be

 10. hoe raak ik aan informatie? onder studenten vind je o.a.: • lesroosters en studieprogramma’s • examenreglement • studiebegeleiding eerste Bachelor • examenkalender • alles wat met studeren aan de FTW te maken heeft

 11. wat ‘wijze’ raad bij het begin… • maak gebruik van de geboden faciliteiten • de studiebegeleiding • de bibliotheek • de PC-klassen • werk actief mee in oefeningenzittingen en hou de stof bij vanaf het begin • in geval van moeilijkheden, contacteer snel de lesgever, één van de ombudspersonen of de onderwijsdirecteur • hou contact met je medestudenten en de VTK (studentenvertegenwoordigers) • en, voor alles, probeer te genieten van je studie!

 12. ik wens ieder van jullie een schitterend en succesvol studiejaar toe!

 13. ombudspersonen prof. Joris Degrieck

 14. wie ? • prof. Joris Degrieck vakgroep Mechanische Constructie en Productie Sint-Pietersnieuwstraat 41 (Technicum) tel. 09 264 34 33 joris.degrieck@UGent.be • prof. Bart Dhoedtvakgroep InformatietechnologieKuiperskaai 55 (Urbis)tel. 09 264 99 66bart.dhoedt@intec.UGent.be

 15. rol • ontvangen, onderzoeken en behandelen vanklachten • informatie verstrekken (examenreglement, IAJ, …) • als waarnemer deelnemen aan • vergaderingen van KwaliteitsCel Onderwijs (KCO)(onderwijsevaluaties !) • vergaderingen van StudentenAangelegenhedenCommissie (SAC) • faculteitsraad (met agendarecht) • deliberaties

 16. typische tussenkomsten • ongunstig examenrooster • informatie : • wegens (liefst) wettelijke reden afwezig op examen • hoe IAJ, combinatiejaar samenstellen ? • melden problemen (familiaal, ziekte, …) die examenresultaat kunnen beïnvloeden • conflict student(en) - lesgever • onbillijk/oneerlijk behandeld op evaluatie • conflict i.v.m. afstudeerwerk (begeleiding – evaluatie)

 17. wat niet ? • informatie/klachten vanwege ouders/verwanten • inhoudelijke uitspraken i.v.m. examenquotering • psychologische begeleiding: StudieloopbaanadviesAdviescentrum voor StudentenSint-Pietersplein 7 tel. 09 264 70 00fax 09 264 35 79acs@UGent.be

 18. raadgevingen • ken je rechten en plichten: bekijk de onderwijs- en examenregeling • bij conflict : • communiceer eerst met de lesgever • als groep bereik je meer (studentenvertegenwoordigers) • meld problemen zo vroeg mogelijk! • neem deel aan de onderwijsevaluaties!

 19. praktisch • signaleren van problemen: best via e-mail • voor een gesprek maak je best via e-mail een afspraak • beide ombudspersonen houden elkaar op de hoogte • GARANTIE op vertrouwelijke behandeling !

 20. voorstelling VTK

 21. het eerste bachelorjaar onthaaldag 30 september 2004

 22. Scheikunde I prof. Marie-Françoise Reyniers

 23. Scheikunde I eerste hoorcollege: vrijdag 1 oktober om 10u00 in aud. A mariefrancoise.reyniers@UGent.be

 24. praktisch • notities: VTK-cursusdienst periodiek systeem van de elementen: bijlage bij notities • Minerva-website: studiemateriaal Scheikunde I

 25. lessen • hoorcolleges • maandag om 8u30 in aud. A • donderdag om 8u30 in aud. A • eerste hoorcollege: vrijdag 1 oktober om 10u00 in aud. A • oefeningenlessen • dinsdag om 16u00 in aud. A (tweewekelijks) • vrijdag om 10u00 in aud. A • werkcolleges • vrijdag van 11u30 tot 13u00 (tweewekelijks) • uitlegsessies • maandag van 11u30 tot 14u30 in lokaal A0.24 • examen • twee schriftelijke proeven (theorie/oefeningen: 50/50)

 26. inhoud • studie van: • materie • eigenschappen van materie • veranderingen van materie energieveranderingen

 27. centraal thema macroscopische eigenschappen van materie diamant grafiet koolstof koolstof microscopisch gedrag van materie

 28. Algebra prof. Norbert Van den Bergh

 29. Algebra • prof. Norbert Van den Bergh • contactgegevens: • vakgroep Wiskundige analyse • Galglaan 2 • tel. 09 264 49 45 • norbert.vandenbergh@UGent.be • gedoceerd in het tweede semester • meer informatie op Minerva

 30. Discrete wiskunde prof. Mario Pickavet

 31. Discrete wiskunde • prof. Mario Pickavet • contactgegevens: • vakgroep Informatietechnologie • Sint-Pietersnieuwstraat 41 • tel. 09 264 99 74 • mario.pickavet@UGent.be • lessen: • hoorcolleges: woensdag en vrijdag, 8u30 – 9u45, aud. A • oefeningen: dinsdagmiddag, in groepen

 32. Filosofie en wetenschap prof. Diderik Batens prof. Joke Meheus

 33. Filosofie en wetenschap • Diderik Batens & Joke Meheus • Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap • contactgegevens: • e-mail: {diderik.batens, joke.meheus}@UGent.be • web: logica.UGent.be/centrum/

 34. inhoud • wat is wijsbegeerte? • klassieke logica en alternatieve logica's • wetenschappelijke methode • ontwikkeling sinds de zeventiende eeuw • synthetische kijk op de hedendaagse methodologie • enkele centrale methodologische en systematische concepten uit de wetenschappen • rationaliteit, normen en waarden, zingeving

 35. praktisch • uurregeling • tweede semester: maandag, 17u30 – 18u15 • alleen theorie • website • logica.UGent.be/dirk/studenten/ • logica.UGent.be/dirk/fil&wet/ • notities • tweede semester (via VTK) • evaluatie • examen • volledig open boek • open vragen (1/2) en meerkeuzevragen (1/2)

 36. Natuurkunde I prof. Guido Van Oost

 37. Natuurkunde I • prof. Guido Van Oost • contactgegevens: • vakgroep Toegepaste fysica • Rozier 44 • tel. 09 264 38 34 • guido.vanoost@UGent.be • lessen: tweede semester • theorie: maandag, 13u00 – 14u15, aud. A / N donderdag, 14u30 – 15u45, aud. A • oefeningen: maandag 14u30 – 15u45, aud. A / N donderdag 16u00 – 17u15, aud. A / N

 38. Informatica prof. Bart Dhoedt

 39. Informatica • prof. Bart Dhoedt • contactgegevens: • vakgroep Informatietechnologie • Sint-Pietersnieuwstraat 41 • tel. 09 264 99 66 • bart.dhoedt@intec.UGent.be • lessen: • hoorcolleges: maandag, 10u00 – 11u15, aud. A dinsdag, 8u30 – 9u45, aud. A • oefeningen: maandag- en donderdagmiddag, in groepen

 40. programmeren ’40-’50

 41. inhoud • programmeertaal Java • variabelen en gegevenstypen • controlestructuren • gestructureerd programmeren • objectgeorienteerd programmeren • algoritmische component • complextiteit van algoritmen • enkele basisalgoritmen • hands-on kennis met enkele toepassingspakketten

 42. praktisch • notities verdeeld door VTK • webondersteuning via Minerva • uitlegsessie op maandagmiddag • evaluatie • examen: open boek • soort vragen • programmeervragen aan de PC • denkvragen

 43. Economie prof. Koen Schoors

 44. Economie • prof. Koen Schoors • contactgegevens: • vakgroep Algemene economie • Hoveniersberg 2 • tel. 09 264 89 74 • koen.schoors@UGent.be • lessen: maandag, 16u00 – 17u15, aud. A

 45. Meetkunde prof. Hennie De Schepper

 46. Meetkunde • prof. Hennie De Schepper • contactgegevens: • onderzoekseenheid Cliffordanalyse • vakgroep Wiskundige Analyse • e-mail: hennie.deschepper@UGent.be • web: http://cage.UGent.be/~hds [ook via Minerva]

 47. inhoud • deel 1: herhaling analytische meetkunde • punten en vectoren • rechten en vlakken • lineaire transformaties • deel 2: (krommen en) oppervlakken • krommen • omwentelingsoppervlakken, kwadrieken, regeloppervlakken • deel 3: meetkundig modelleren • visualisering en veelvlakken • approximerende en interpolerende krommen • geassocieerde tensorproductoppervlakken

 48. een impressie...

 49. praktisch • lessen: • hoorcolleges en ex-cathedra-oefeningen, zie kalender • PC-klas-oefeningen in groepen: zelfwerkzaamheid • notities: • verkoop bonnetjes morgen tussen 12u45 en 16u00 • uitleglokaal A0.26, € 8 • verdeling notities volgende woensdag, zelfde uren, zelfde plaats • uitlegsessies: • 2 eenheden per week WARM AANBEVOLEN!!! • examen: • schriftelijk, gesloten boek, theorie en oefeningen, in PC-klas

 50. Wiskundige analyse I prof. Marián Slodička