1 / 72

onthaaldag

onthaaldag. 30 september 2004. decaan. prof. Daniël De Zutter. hoe de decaan bereiken?. bereikbaar via e-mail: decaan.FTW@UGent.be kantoor aan het decanaat (naast PC-klassen A en B). onderwijsdirecteur. prof. Ronny Verhoeven. welkom aan de FTW vanwege de onderwijsdirecteur.

niyati
Download Presentation

onthaaldag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. onthaaldag 30 september 2004

 2. decaan prof. Daniël De Zutter

 3. hoe de decaan bereiken? • bereikbaar via e-mail: decaan.FTW@UGent.be • kantoor aan het decanaat (naast PC-klassen A en B)

 4. onderwijsdirecteur prof. Ronny Verhoeven

 5. welkom aan de FTW vanwege de onderwijsdirecteur Ronny Verhoeven onderwijsdirecteur FTW-UGent 30 september 2004

 6. decaan academisch secretaris onderwijsdirecteur ombudspersonen 150 ZAP 400 OAP 250 ATP ~2300 studenten de organisatie van de FTW Sleutelfiguren Populatie Structuren • FACULTEITSRAAD • 13 opleidingscommissies • ~20 permanente commissies • KwaliteitsCel Onderwijs (KCO) • StudentenAangelegenhedenCommissie (SAC)

 7. de onderwijsdirecteur • is directeur van de Logistieke Dienst Onderwijs • is voorzitter van de KwaliteiteitsCel Onderwijs • de KCO zorgt voor • de organisatie van de onderwijsevaluaties • advies bij aanstellen van lesgevers • sturing in de evolutie van de onderwijsstructuren • advies over andere onderwijsaangelegenheden, ook aan studenten

 8. hoe contacteer je de onderwijsdirecteur? • kantoor is rechtover auditorium A • bereikbaar via e-mail op onderwijsdirecteur.FTW@Ugent.be • je kan altijd contact opnemen met de KCO-medewerkster Ine Deprouw (kantoor: zijgang kant Magnelstraat, naast auditorium A)

 9. hoe raak je aan informatie? maak gebruik van de facultaire website http://www.ftw.ugent.be

 10. hoe raak ik aan informatie? onder studenten vind je o.a.: • lesroosters en studieprogramma’s • examenreglement • studiebegeleiding eerste Bachelor • examenkalender • alles wat met studeren aan de FTW te maken heeft

 11. wat ‘wijze’ raad bij het begin… • maak gebruik van de geboden faciliteiten • de studiebegeleiding • de bibliotheek • de PC-klassen • werk actief mee in oefeningenzittingen en hou de stof bij vanaf het begin • in geval van moeilijkheden, contacteer snel de lesgever, één van de ombudspersonen of de onderwijsdirecteur • hou contact met je medestudenten en de VTK (studentenvertegenwoordigers) • en, voor alles, probeer te genieten van je studie!

 12. ik wens ieder van jullie een schitterend en succesvol studiejaar toe!

 13. ombudspersonen prof. Joris Degrieck

 14. wie ? • prof. Joris Degrieck vakgroep Mechanische Constructie en Productie Sint-Pietersnieuwstraat 41 (Technicum) tel. 09 264 34 33 joris.degrieck@UGent.be • prof. Bart Dhoedtvakgroep InformatietechnologieKuiperskaai 55 (Urbis)tel. 09 264 99 66bart.dhoedt@intec.UGent.be

 15. rol • ontvangen, onderzoeken en behandelen vanklachten • informatie verstrekken (examenreglement, IAJ, …) • als waarnemer deelnemen aan • vergaderingen van KwaliteitsCel Onderwijs (KCO)(onderwijsevaluaties !) • vergaderingen van StudentenAangelegenhedenCommissie (SAC) • faculteitsraad (met agendarecht) • deliberaties

 16. typische tussenkomsten • ongunstig examenrooster • informatie : • wegens (liefst) wettelijke reden afwezig op examen • hoe IAJ, combinatiejaar samenstellen ? • melden problemen (familiaal, ziekte, …) die examenresultaat kunnen beïnvloeden • conflict student(en) - lesgever • onbillijk/oneerlijk behandeld op evaluatie • conflict i.v.m. afstudeerwerk (begeleiding – evaluatie)

 17. wat niet ? • informatie/klachten vanwege ouders/verwanten • inhoudelijke uitspraken i.v.m. examenquotering • psychologische begeleiding: StudieloopbaanadviesAdviescentrum voor StudentenSint-Pietersplein 7 tel. 09 264 70 00fax 09 264 35 79acs@UGent.be

 18. raadgevingen • ken je rechten en plichten: bekijk de onderwijs- en examenregeling • bij conflict : • communiceer eerst met de lesgever • als groep bereik je meer (studentenvertegenwoordigers) • meld problemen zo vroeg mogelijk! • neem deel aan de onderwijsevaluaties!

 19. praktisch • signaleren van problemen: best via e-mail • voor een gesprek maak je best via e-mail een afspraak • beide ombudspersonen houden elkaar op de hoogte • GARANTIE op vertrouwelijke behandeling !

 20. voorstelling VTK

 21. het eerste bachelorjaar onthaaldag 30 september 2004

 22. Scheikunde I prof. Marie-Françoise Reyniers

 23. Scheikunde I eerste hoorcollege: vrijdag 1 oktober om 10u00 in aud. A mariefrancoise.reyniers@UGent.be

 24. praktisch • notities: VTK-cursusdienst periodiek systeem van de elementen: bijlage bij notities • Minerva-website: studiemateriaal Scheikunde I

 25. lessen • hoorcolleges • maandag om 8u30 in aud. A • donderdag om 8u30 in aud. A • eerste hoorcollege: vrijdag 1 oktober om 10u00 in aud. A • oefeningenlessen • dinsdag om 16u00 in aud. A (tweewekelijks) • vrijdag om 10u00 in aud. A • werkcolleges • vrijdag van 11u30 tot 13u00 (tweewekelijks) • uitlegsessies • maandag van 11u30 tot 14u30 in lokaal A0.24 • examen • twee schriftelijke proeven (theorie/oefeningen: 50/50)

 26. inhoud • studie van: • materie • eigenschappen van materie • veranderingen van materie energieveranderingen

 27. centraal thema macroscopische eigenschappen van materie diamant grafiet koolstof koolstof microscopisch gedrag van materie

 28. Algebra prof. Norbert Van den Bergh

 29. Algebra • prof. Norbert Van den Bergh • contactgegevens: • vakgroep Wiskundige analyse • Galglaan 2 • tel. 09 264 49 45 • norbert.vandenbergh@UGent.be • gedoceerd in het tweede semester • meer informatie op Minerva

 30. Discrete wiskunde prof. Mario Pickavet

 31. Discrete wiskunde • prof. Mario Pickavet • contactgegevens: • vakgroep Informatietechnologie • Sint-Pietersnieuwstraat 41 • tel. 09 264 99 74 • mario.pickavet@UGent.be • lessen: • hoorcolleges: woensdag en vrijdag, 8u30 – 9u45, aud. A • oefeningen: dinsdagmiddag, in groepen

 32. Filosofie en wetenschap prof. Diderik Batens prof. Joke Meheus

 33. Filosofie en wetenschap • Diderik Batens & Joke Meheus • Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap • contactgegevens: • e-mail: {diderik.batens, joke.meheus}@UGent.be • web: logica.UGent.be/centrum/

 34. inhoud • wat is wijsbegeerte? • klassieke logica en alternatieve logica's • wetenschappelijke methode • ontwikkeling sinds de zeventiende eeuw • synthetische kijk op de hedendaagse methodologie • enkele centrale methodologische en systematische concepten uit de wetenschappen • rationaliteit, normen en waarden, zingeving

 35. praktisch • uurregeling • tweede semester: maandag, 17u30 – 18u15 • alleen theorie • website • logica.UGent.be/dirk/studenten/ • logica.UGent.be/dirk/fil&wet/ • notities • tweede semester (via VTK) • evaluatie • examen • volledig open boek • open vragen (1/2) en meerkeuzevragen (1/2)

 36. Natuurkunde I prof. Guido Van Oost

 37. Natuurkunde I • prof. Guido Van Oost • contactgegevens: • vakgroep Toegepaste fysica • Rozier 44 • tel. 09 264 38 34 • guido.vanoost@UGent.be • lessen: tweede semester • theorie: maandag, 13u00 – 14u15, aud. A / N donderdag, 14u30 – 15u45, aud. A • oefeningen: maandag 14u30 – 15u45, aud. A / N donderdag 16u00 – 17u15, aud. A / N

 38. Informatica prof. Bart Dhoedt

 39. Informatica • prof. Bart Dhoedt • contactgegevens: • vakgroep Informatietechnologie • Sint-Pietersnieuwstraat 41 • tel. 09 264 99 66 • bart.dhoedt@intec.UGent.be • lessen: • hoorcolleges: maandag, 10u00 – 11u15, aud. A dinsdag, 8u30 – 9u45, aud. A • oefeningen: maandag- en donderdagmiddag, in groepen

 40. programmeren ’40-’50

 41. inhoud • programmeertaal Java • variabelen en gegevenstypen • controlestructuren • gestructureerd programmeren • objectgeorienteerd programmeren • algoritmische component • complextiteit van algoritmen • enkele basisalgoritmen • hands-on kennis met enkele toepassingspakketten

 42. praktisch • notities verdeeld door VTK • webondersteuning via Minerva • uitlegsessie op maandagmiddag • evaluatie • examen: open boek • soort vragen • programmeervragen aan de PC • denkvragen

 43. Economie prof. Koen Schoors

 44. Economie • prof. Koen Schoors • contactgegevens: • vakgroep Algemene economie • Hoveniersberg 2 • tel. 09 264 89 74 • koen.schoors@UGent.be • lessen: maandag, 16u00 – 17u15, aud. A

 45. Meetkunde prof. Hennie De Schepper

 46. Meetkunde • prof. Hennie De Schepper • contactgegevens: • onderzoekseenheid Cliffordanalyse • vakgroep Wiskundige Analyse • e-mail: hennie.deschepper@UGent.be • web: http://cage.UGent.be/~hds [ook via Minerva]

 47. inhoud • deel 1: herhaling analytische meetkunde • punten en vectoren • rechten en vlakken • lineaire transformaties • deel 2: (krommen en) oppervlakken • krommen • omwentelingsoppervlakken, kwadrieken, regeloppervlakken • deel 3: meetkundig modelleren • visualisering en veelvlakken • approximerende en interpolerende krommen • geassocieerde tensorproductoppervlakken

 48. een impressie...

 49. praktisch • lessen: • hoorcolleges en ex-cathedra-oefeningen, zie kalender • PC-klas-oefeningen in groepen: zelfwerkzaamheid • notities: • verkoop bonnetjes morgen tussen 12u45 en 16u00 • uitleglokaal A0.26, € 8 • verdeling notities volgende woensdag, zelfde uren, zelfde plaats • uitlegsessies: • 2 eenheden per week WARM AANBEVOLEN!!! • examen: • schriftelijk, gesloten boek, theorie en oefeningen, in PC-klas

 50. Wiskundige analyse I prof. Marián Slodička

More Related