welkom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on

Welkom. Gelijkekansenbeleid op kruissnelheid www.vandenbroucke.com. Pa uze. Nieuwe financiering basisonderwijs. Nieuwe financiering secundair onderwijs. Nieuwe financiering. Kadert in een drieluik van maatregelen rond gelijke onderwijskansen Decreet schooltoelagen (uitbreiding in SO)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nieuwe financiering basisonderwijs

Nieuwe financiering basisonderwijs

Nieuwe financiering secundair onderwijs

nieuwe financiering
Nieuwe financiering
 • Kadert in een drieluik van maatregelen rond gelijke onderwijskansen
  • Decreet schooltoelagen (uitbreiding in SO)
  • Kostenbeheersing in het secundair onderwijs
  • Decreet nieuwe financiering
nieuwe financiering6
Nieuwe financiering
 • Huidig systeem:
  • Financiering is netafhankelijk
     • Huidige verhouding 100/76
  • Financiering is gebaseerd op ‘schoolkenmerken’: onderwijsniveau, graad, onderwijsvorm, type,…
nieuwe financiering7
Nieuwe financiering
 • Ruim overlegd met GO! en de koepels van inrichtende machten, wat leidde tot een akkoord eind 2007
 • Gestemd in de commissie en plenair
nieuwe financiering8
Nieuwe financiering
 • Doelstellingen van deze nieuwe financiering:
  • Gelijke lat tussen de netten
  • De onderwijskwaliteit bevorderen door in meer werkingsmiddelen te voorzien voor alle scholen
  • Gelijke kansen bevorderen door het werkingsbudget deels afhankelijk te maken van leerlingenkenmerken
nieuwe financiering9
Nieuwe financiering
 • Gelijke behandeling…
  • Van elk kind met dezelfde noden…
  • Van elke school in éénzelfde situatie
 • …vergt gedifferentieerde financiering
  • Op basis van objectieve verschillen
  • Op basis van leerlingenkenmerken
  • Op basis van schoolkenmerken
nieuwe financiering10
Nieuwe financiering
 • Vanaf 2009: secundair onderwijs +40 mio euro
 • In 2008: éénmalig bijkomende middelen ten belope van 5 mio euro en een extra investeringsoperatie voor het nijverheidstechnisch onderwijs
 • Voor GO transitiefonds
nieuwe financiering11
Nieuwe financiering
 • Architectuur van de nieuwe financiering
  • Startbedrag wordt verdeeld over:
   • Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
   • Bedrag voor objectieve verschillen
   • Bedrag voor leerlingenkenmerken (gewoon secundair onderwijs)
   • Bedrag voor schoolkenmerken
nieuwe financiering12
Nieuwe financiering
 • Objectieve verschillen (zowel voor gewoon als voor buitengewoon secundair onderwijs)
  • Vrije keuze (3% - gemeenschapsonderwijs)
  • Levensbeschouwelijke vakken (4,5% - officieel onderwijs)
nieuwe financiering13
Nieuwe financiering
 • Leerlingenkenmerken (niet voor het BuSO)
  • Thuistaal
  • Opleiding van de moeder
  • Schooltoelage
  • Woonplaats van de leerling (buurt)
nieuwe financiering14
Nieuwe financiering
 • Bedrag voor leerlingenkenmerken
 • 10% van het resterende budget (=startbedrag – bedrag objectieve verschillen)
 • Percentage stijgt tot 11% in 2017
 • Gewicht: buurt: 10%, de andere indicatoren elk 30%
nieuwe financiering15
Nieuwe financiering
 • Per indicator:
  • Gesloten budget
  • Per leerling die aantikt op één van de indicatoren bijkomend werkingsbudget
  • Extremen worden uitgewist door correctie toe te passen
nieuwe financiering16
Nieuwe financiering
 • Bedrag voor schoolkenmerken
 • 90% van resterend budget (= startbedrag – objectieve verschillen)
nieuwe financiering17
Nieuwe financiering
 • Werkingsbudget kan bestaan uit:
  • Bedrag voor vrije keuze
  • Bedrag voor levensbeschouwelijke vakken
  • Bedrag voor schoolkenmerken
  • Bedrag voor taal
  • Bedrag voor schooltoelage
  • Bedrag voor woonplaats
  • Bedrag voor opleiding moeder
1 opleidingsniveau moeder
1. Opleidingsniveau moeder
 • Staat voor het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes van mensen, kortom het cultureel kapitaal waartoe de scholing bijdraagt;
 • Is een sterke indicator van:
  • de culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen;
  • de mate waarin de cultuur van thuis aansluit bij de schoolcultuur
waarom de moeder
Waarom de moeder?
 • Samenhang met het opleidingsniveau van de moeder het sterkst
 • Omdat relatie tussen het opleidingsniveau van beide ouders zo sterk is dat het niet uitmaakt welke van beide variabelen we kiezen
 • Pragmatische argumenten doen kiezen voor moeder
2 schooltoelage
2. Schooltoelage
 • is gebaseerd op het gezinsinkomen.
 • indicator van de financiële draagkracht van gezinnen pedagogisch comfort

bv. tijd, studieruimte & koopkracht voor goederen die het informele leren bevorderen en voor indirecte kosten

schooltoelage
Schooltoelage
 • Operationele definitie:
  • Krijgen vs. niet krijgen van een schooltoelage
  • Opmerking: ongewettigd afwezig of onvoldoende aanwezig
3 taal
3. Taal
 • Staat voor de taal die leerlingen thuis in het gezin spreken
 • Indicator van het taalkundig en cultureel kapitaal van het gezin van de leerling
 • Verschil tussen de thuistaal van de leerlingen en de taal die op school wordt gesproken, is een indicator van zowel de communicatie – als de leermogelijkheden van de leerlingen.
slide26
Taal

Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.

U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.

Het kind spreekt met de moeder meestal

 • Nederlands
 • Frans
 • een andere taal
 • Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is
taal die de leerling in het gezin spreekt
Taal die de leerling in het gezin spreekt
 • Taal die het kind meestal met de moeder spreekt
 • Taal die het kind meestal met de vader spreekt
 • Taal die het kind meestal met broers/ zussen spreekt

-> Leerling spreekt thuis met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands

(opmerking: broers/ zussen= 1 gezinslid)

4 woonplaats buurt
4. Woonplaats (buurt)
 • Staat voor de kenmerken van de buurt
 • Indicator van het sociaal kapitaal van het gezin van de leerlingen o.a. rolmodellen, buurtnetwerken
woonplaats buurt
Woonplaats (buurt)
 • Wat is een buurt?
 • In Vlaanderen: buurt = statistische sector (ca. 9182 sectoren; gemiddelde grootte= 1,47 km²)
 • In Brussel: buurt = gemeente
 • Welk buurtkenmerk?

Wonen in een buurt met een hoog percentage leerlingen die min. 2 jaar schoolse vertraging heeft op 15-jarige leeftijd

woonplaats buurt30
Woonplaats (buurt)
 • Opmerking: leerlingen trekkende bevolking of thuislozen
hoe gebruiken we de indicatoren
Hoe gebruiken we de indicatoren?
 • Sterke samenhang tussen de 4 indicatoren, maar alle 4 nodig om schoolpopulatie te karakteriseren
 • Scholen krijgen extra financiering op basis van het percentage leerlingen:
  • met moeders zonder diploma/ getuigschrift secundair onderwijs
  • met een schooltoelage
  • die thuis met niemand of in gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid Nederlands praten
  • die in buurten wonen met de hoogste percentages schoolse vertraging
nieuwe financiering32
Nieuwe financiering
 • Gelijke lat tussen de netten
 • Objectieve verschillen (vrije keuze en levensbeschouwelijke vakken)
 • Gedifferentieerde financiering in het gewoon secundair onderwijs (leerlingenkenmerken)
 • Extra middelen voor alle secundaire scholen; transitiefonds
vragen
Vragen?
 • Inès Depoorter: 02/553 89 18

Ines.depoorter@ond.vlaanderen.be

 • Leen Vandeputte: 02/553 95 31

Leen.vandeputte@ond.vlaanderen.be

gok 3 de cyclus
GOK 3de cyclus

Principes :

 • Zo nauw mogelijk aansluiten bij tweede GOK cyclus
 • Voor 2° en 3° graad ook socio-economische indicatoren
 • Stabiele indicatoren = aansluiting bij nieuw financieringssysteem werkingsmiddelen.
gok 3 de cyclus36
GOK 3de cyclus

Zelfde indicatoren in eerste, tweede & derde graad

 • Diploma moeder
 • Thuistaal = indicatoren financiering
 • Schooltoelage
 • Thuisloos
 • Trekkende bevolking
gok 3 de cyclus37
GOK 3de cyclus

Opvraging indicatoren :

 • Diploma moeder en thuistaal : verklaring op eer
 • Thuisloos en trekkende bevolking : attesten
 • Schooltoelage ipv vervangingsinkomen : databank departement.
gok 3 de cyclus38
GOK 3de cyclus

maatregel voor scholen die uren verliezen t.o.v tweede GOK-cyclus :

 • Eerste graad : verlies beperkt tot de helft
 • Tweede en derde graad : verlies volledig gecompenseerd.
gok 3 de cyclus39
GOK 3de cyclus

Scholen met negatieve GOK-inspectie

 • Verlies van recht op GOK-uren tenzij : Engagement tot aangaan verbetertraject =

1) Indienen stappenplan

2) Externe begeleiding

Eerste jaar krijgt school 50% van de GOK-uren, na + evaluatie 100% in overige jaren

gok 3 de cyclus40
GOK 3de cyclus

Wat verandert er niet ?

 • Scholen moeten minstens :
  • 10% doelgroepleerlingen tellen in de eerste graad
  • 25 % in tweede en derde graad
 • Aanwending uren :
   • Analyse beginsituatie
   • Keuze doelstellingen
   • Zelfevaluatie
   • Inspectie GOK-beleid
vragen42
Vragen?
 • Frederic Roekens: 02/553 89 59

Frederic.roekens@ond.vlaanderen.be

 • Katrien Deman (AGODI): 02/553 88 40

Katrien.deman@ond.vlaanderen.be

belangrijke wijzigingen
Belangrijke wijzigingen
 • Aanleiding:
  • wijziging KB ‘tot uitvoering van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig beroep’
  • publicatiedatum: 24/07/07
slide45
Belangrijke vernieuwingen in het KB:
  • aandacht voor ‘ondernemend denken’ en ‘ondernemerscompeteties’
  • opstellen van een ondernemingsplan en het bestuderen van zijn haalbaarheid
  • aangepast minimum programma (elementaire kennis!)
  • ten minste 120 uren
slide46
Gevolgen voor onderwijs:

Nieuwe omzendbrieven

    • SO: SO/2008/01
    • Volwassenenonderwijs: PV/2006/01 (OSP) – wijziging 22/02/2008
verduidelijkingen bij so 2008 01
Verduidelijkingen bij SO/2008/01

‘Bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs’

so 2008 01
SO/2008/01
 • Het minimum programma is samengesteld rond competenties
so 2008 0149
SO/2008/01
 • Verplicht minimum aantal uren:
   • Vastgelegd in het KB: 120 uren
   • Vertaald naar lestijden van 50 min. = 144 lestijden:
    • één schooljaar (36 weken): 4 lesuren/week
    • twee schooljaren: 2 lesuren/week
    • andere combinaties mogelijk
so 2008 0150
SO/2008/01
 • Wat verstaat men onder ‘lestijden’ bedrijfsbeheer?
   • Alle lestijden besteed aan het minimum programma
   • Evaluatiemomenten i.v.m. bedrijfsbeheer
   • Alle lestijden besteed aan projectwerking, eindwerk, deelname aan wedstrijden, ondernemersklasseweek, bedrijfsbezoeken, leerbedrijf, stage, virtuele onderneming, mini-onderneming …

Behandeling van delen van het minimum programma

so 2008 0151
SO/2008/01
 • Bedrijfsbeheer is geen vakbenaming:
   • programma aanbieden in één of meer algemene of technische vakken
   • enkele voorbeelden:
    • btw-berekeningen tijdens de lessen Wiskunde
    • verkoopgesprek tijdens de lessen Nederlands
so 2008 0152
SO/2008/01
 • Elementaire kennis!
   • Geen opleiding tot boekhouder, financiëel expert, bedrijfsmanager.
   • Startende ondernemers kunnen beroep doen op professionele hulp van adviseurs, boekhouders, sociaal secretariaat…
   • Op een professionele manier kunnen communiceren met ondersteuners.
so 2008 0153
SO/2008/01
 • Opstellen + haalbaarheid van ondernemingsplan
   • Verplicht onderdeel van het minimum programma
   • Eenvoudig ondernemingsplan voor een realistisch startersidee:
    • praktisch! (project, GIP, eindproef …)
    • correcte en realistische (cijfer)gegevens
    • verschillende leerstofonderdelen aanbrengen
so 2008 0154
SO/2008/01
 • Nadruk op praktijk!
   • leren door te doen, te ontdekken, uit te proberen, op te zoeken;
   • waar mogelijk, aangepast aan de beroepsopleiding
so 2008 0155
SO/2008/01
 • Leerplannen
   • Minimum programma in omzendbrief is beknopt.
   • Meer gedetailleerde info, pedagogische wenken en didactische tips in de leerplannen van je onderwijsnet.
   • Contacteer je pedagogische begeleider.
so 2008 0156
SO/2008/01
 • Verplichte checklist
   • Verplicht voor iedere leerling (alle studierichtingen)
   • Leerlingen uit andere school:
    • verplicht gegevens (voorlopige) checklist door te geven
    • nieuwe school neemt initiatief
   • Vorm is vrij
so 2008 0157
SO/2008/01

Gegevens in checklist:

 • verschillende programmaonderdelen;
 • datum van behandeling;
 • vak/project/activiteit…;
 • tijd besteed aan de behandeling van item;
 • succesvol/niet succesvol;
so 2008 0158
SO/2008/01
 • Beperkte overgangsperiode:
   • Alle leerlingen die starten met BB op 1/09/08: nieuwe omzendbrief!
   • Leerlingen die reeds gestart zijn met BB vóór 1/09/08:
    • programma van SO 44
    • Wel verplicht minimum aantal lestijden (Federale wetgeving) - was reeds aanbevolen in SO 44
so 2008 0159
SO/2008/01
 • Uitreiken van het attest:
  • Voldaan hebben voor het programma bedrijfsbeheer
    • Voltijds onderwijs:2de en 3de leerjaar van de derde graadelk leerjaar van de 4de graad
    • Deeltijds beroepssecundair onderwijs:2008-2009: met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 schooljaren in het SO (of leertijd) doorgebracht te hebben.
so 2008 0160
SO/2008/01
 • Delibererende klassenraad
   • Afzonderlijke klassenraad attest bedrijfsbeheer.
   • Enkel leerkrachten betrokken bij het min. programma.
   • Losgekoppeld van diploma of studiegetuigschrift.
vragen61
Vragen?
 • Paul Schram: 02/553 88 96

Paul.schram@ond.vlaanderen.be

inhoud
Inhoud
 • VCA + Safestart
 • Investeringsoperaties in uitrustingsgoederen
 • Samenwerking met VDAB (“72 uren”)
vca safestart
VCA + Safestart
 • VCA-examen via samenwerking RTC’s + vzw DIVA
 • Gericht op leerlingen 1st lj 3e graad + BuSO OV3 + DBSO
 • E-learning: 4000 toegangen tot Safestart (www.safestart.be)
investeringsoperaties
Investeringsoperaties
 • 2007-2008: stand van zaken

- voorschot 90%

- staving november 2008

 • 2008-2009: voorstel tegen september
samenwerking met vdab
Samenwerking met VDAB
 • Max. 72 uren per leerling ‘opleiding’
 • Leerlingen in finaliteitsjaren
 • ‘nijverheidsrichtingen’ + BuSO OV3
 • Aanbod op websites RTC
 • Rechtstreeks contact nemen met competentiecentrum
 • Voorafgaand afspraken maken
 • Gedetailleerde regels: brief minister
vragen67
Vragen?
 • Ruben Plees: 02/553 89 40

Ruben.plees@ond.vlaanderen.be

 • Ozgur Balci: 02/553 89 64

Ozgur.balci@ond.vlaanderen.be

 • Anneleen Dhondt: 02/553 89 66

Anneleen.dhondt@ond.vlaanderen.be

 • Stefaan Dejonghe: 02/553 89 07

Stefaan.Dejonghe@ond.vlaanderen.be

schooltoelagen
Schooltoelagen

Secundair onderwijs

schooltoelagen69
Schooltoelagen

Grote vernieuwingen!

Voordien: studietoelage voor hoger onderwijs, schooltoelage enkel voor secundair onderwijs

Vanaf schooljaar 2008-2009:

ook voor kleuter- en lager onderwijs

deeltijds leerplichtonderwijs

vernieuwingen
Vernieuwingen

Overzicht:

Schooljaar 2007-2008

Meer leerlingen in aanmerking: 1 op 4

Bedragen hoger: gemiddeld 250 euro

Koppeling aanwezigheid op school

Gezinsdossier: administratieve vereenvoudiging

Online aanvraag, ook voor secundair onderwijs

vernieuwingen71
Vernieuwingen

Schooljaar 2008-2009

uitbreiding schooltoelage naar:

Basisonderwijs (kleuter+lager)

Deeltijds leerplichtonderwijs

-deeltijds beroepssecundair onderwijs

-Syntra (leertijd)

Gelijke inkomensgrenzen: BaO, SO, HO

studiefinanciering van kleuterklasje tot hoger onderwijs

Nieuwe financiering scholen: aantal leerlingen dat een schooltoelage aanvraagt en toegekend krijgt, is parameter

wie komt in aanmerking
Wie komt in aanmerking?

Duwtje in de rug voor gezinnen met een bescheiden inkomen

3 toekenningsvoorwaarden:

Financieel

Nationaliteit

Pedagogisch

Prognose: 1 op 4 leerlingen komt in aanmerking

aanwezigheid
Aanwezigheid

SECUNDAIR ONDERWIJS (voltijds en deeltijds)

Verlies van schooltoelage:

wanneer 2de jaar op rij 30 halve dagen ongewettigd afwezig

bedragen
Bedragen

1. Voltijds secundair onderwijs

minimumtoelage: 112 - 595 euro

volledige toelage: 496 - 2.683 euro

uitzonderlijke toelage: 627 - 2.683 euro

2. Deeltijds secundair onderwijs

minimumtoelage: 94 euro

volledige toelage: 282 euro

uitzonderlijke toelage: 392 euro

voorbeeld
Voorbeeld

een (twee-ouder-)gezin met vier kinderen:

- een kleuter,

- een leerling lager onderwijs,

- een leerling in het secundair onderwijs,

- een student hoger onderwijs op kot

gezinsinkomen: 31.000 euro

zij dienen één gezinsdossier in

zij ontvangen: 80 euro voor hun kleutertje

90 euro voor de leerling lager onderwijs

227 euro voor de leerling secundair onderwijs

1.557 euro voor de kotstudent

aanvraag
Aanvraag

Wanneer?

Vanaf 15 augustus 2008 tot en met 30 juni 2009

Hoe?

Eenvoudige procedure, één dossier per gezin

papieren aanvraagformulier

wordt via scholen verspreid

b) digitale aanvraag

www.studietoelagen.be

rol van de school
Rol van de school?

Sensibiliseren: ouders informeren

folders, flyers en affiches worden via scholen verspreid

Toeleiden

Naar provinciale dienst, partners

Begeleiden

hulp bij indienen van de aanvraag

afdeling studietoelagen
Afdeling studietoelagen

Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Provincie Vlaams-Brabant Philipssite 5, 1ste verdieping

3001 Leuven

Provincie Limburg Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen Provinciaal Administratief Centrum Zuid Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

Provincie West-Vlaanderen Burg 4

8000 Brugge

Brussel Hoofdstedelijk Gewest Hendrik Consciencegebouw

Koning Albertlaan II- laan 15

1210 Brussel

Bezoeknamiddag:

maandag en woensdag van 13:30 tot 16:00

vragen79
Vragen?

communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be

www.studietoelagen.be

Deze namiddag is er een opleiding voorzien!