slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 10. desember 2013 13:00 – 14:00 Aud. Bl.5. Hvorfor utveksling?. Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informasjonsmøtevedrinternasjonalisering

IMD

10. desember 2013

13:00 – 14:00

Aud. Bl.5

slide2

Hvorfor utveksling?

Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk)

Instituttet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. (…)

Delstudiet skal benyttes som integrert del av utdanningsplanen, og erstatter de emner som studenten skulle tatt hjemme mens vedkommende er på utvekslingsopphold.

NB: Internasjonaliseringsarbeid skjer også hjemme!

slide3

Hvem kan søke om utveksling?

Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i gradsutdanningene (BA/MA) og videreutdanningsåret:

 • 5. semester av 3.årig utøvende Bachelor i musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk

NB: Du må være student for å søke om utveksling!

Husk søknadsfrist til IMDs studier: 15. desember 

 • 3. semester av Master i utøvende musikk

NB:

 • Du må ha fullført alle emner i det normerte studieløpet forut for utvekslingssøknaden
 • Hovedinstrumentlærer må godkjenne/anbefale utvekslingssøknad
slide4

Hvilke muligheter finnes?

IMD har samarbeidspartnere i nordiske- og europeiske nettverk av musikkutdanningsinstitusjoner

 • NordplusMusic – Norden + Baltikum (Nordisk ministerråd)
 • Erasmus (+) - Europa (EU – Norge: SIU)

Organiseres litt forskjellig:

 • Ulike stipendordninger for studentmobilitet
 • Ulike søknadsprosesser
 • Ulik håndtering i UiS-organisasjonen!
nordplus norden baltikum
NORDPLUS – NORDEN + BALTIKUM
 • Samarbeidsnettverk mellom musikkutdanningsinstitusjoner i Norden

1) SIBELIUS-nettverket for klassisk musikk

2) NORDPULS for jazz/rytmisk

= NordplusMusic

 • ANMA ersamarbeidsrådet for lederneavca 30 medlemsinsitusjoneriNordplusMusic
nordplusmusic
NordplusMusic:
 • Egen nettverkskoordinator
 • IMD må melde forventet mobilitet i nettverkskoordinator innen 5. januar for at nettverket skal kunne søke om midler
 • Dvs: studenter som ønsker/tenker seg å søke NordplusMusic skriver seg opp på liste i resepsjonen helst

FØR jul!!

erasmus europa
ERASMUS - EUROPA
 • Erasmus+ for høyere utdanning

Erasmus+ erstatter fra 2014 EUs program for livslang læring

 • Universitetet i Stavanger –Internasjonalt kontor organiserer stipendordning
 • IMD håndterer egne samarbeidsrelasjoner/nettverk med egne søknadsprosedyrer til institusjonene
 • IMD mottar søknader fra egne studenter, og søker sentralt til UiS om stipend (Frister!!)
 • Nytt program (Erasmus+) – nye rutiner for 2014
 • Overgangsordninger?
 • Alle nåværende avtaler nullstilles og må etableres på nytt…
s knadsprosedyre erasmus du kan s ke 2 institusjoner intern s knadsfrist 25 januar
Søknadsprosedyre ERASMUS+:Du kan søke 2institusjoner!Intern søknadsfrist 25. januar!
 • Bruk foreløpig søknadsskjema (Erasmus 2014/15)
 • Søknaden leveres komplett i adm IMD
 • Legg ved:
  • Karakterutskrift
  • Lydopptak (ca 10-15 minutter)
  • Attester
  • Anbefaling fra instrumentallærer
  • Motivasjonsbrev
  • (kopi av pass)
nb ulike prosedyrer
NB: ulike prosedyrer?

Vær oppmerksom på at enkeltinstitusjoner kan ha lagt om til egne søknadsprosedyrer:

orienter deg derfor nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser!

NB:Du må likevel levere vanlig søknad til IMD!

ved utvekslingsoppholdet
Ved utvekslingsoppholdet…
 • Læringsavtale skal inngås: signeres av vertsinstitusjon, hjemmeinstitusjon og studenten selv!
 • Læringsavtalen er grunnlaget for godkjenning/innpassing av oppholdet i egen utdanningsplan
 • Forhold omkring eksamensavvikling bestemmes også i læringsavtalen