slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen - PowerPoint PPT Presentation


  • 225 Views
  • Uploaded on

Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen Van ongedeelde naar gedeelde zorg: ouders, school en kinderen met ander gedrag. Karlien Landman. Opzet workshop Aanleiding en opzet onderzoek Resultaten veldonderzoek Resultaten literatuuronderzoek Aanbevelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen

Van ongedeelde naar gedeelde zorg: ouders, school en kinderen met ander gedrag

Karlien Landman

slide3
Opzet workshop

Aanleiding en opzet onderzoek

Resultaten veldonderzoek

Resultaten literatuuronderzoek

Aanbevelingen

- Vragen en discussie

slide4

AanleidingCBS De Heerdstee bemerkt een toename in het aantal ouders van kinderen met gedragsproblemen die de zorg van school niet delen en waarmee de samenwerking/communicatie vastloopt

slide5

VraagIn hoeverre speelt dit probleem ook op de andere scholen in de Vensterwijk Beijum, om hoeveel en wat voor een leerlingen gaat het en wat kan er aan gedaan worden?

slide6

Onderzoek vanuit Lectoraat Integraal Jeugdbeleid door studenten1) Inventariseren omvang ‘probleem’ (Els Hazekamp, PA)2) Wat zijn mogelijke oplossingen? (Lana Aarens & Rozemarijn Boelema,MWD)

slide7

Inventariseren omvang ‘probleem’Interviews met intern begeleiders vanDe Heerdstee en 4 van de 5 andere scholen- aantal - aanleiding zorg- wens van de school- kenmerken van de gezinnen- redenen waarom ouders weigeren

slide8

Resultaten – Aantal-Op het totaal van de 5 scholen (1500 leerlingen) wilden in 17 gevallen ouders niet meewerken(1,1%)

slide9

Resultaten –Aantal-- De Heerdstee 6 van totaal 250 (2,5%)- De Dijk 1 (op 120; 0,8%)- Johannes Calvijn 1 (op 180; 0,6%)- Dom Helder Camara 4 (op 400; 1,0 %)- De Beijumkorf 5 (op 550; 0,9%)

slide10

Resultaten - Aanleiding tot zorg-(info van 3 scholen)- leerachterstand- onacceptabel gedrag- provocerend gedrag- verwaarlozing(vaak combinatie)

slide11

Resultaten –Wens school-(info van 3 scholen)- verwijzing naar SBO (5 keer)- indicatiestelling ADHD/PDDnos/autisme verwante stoornis (7 keer)- test ABCG tbv rugzakje (3 keer)

slide12

Resultaten - Kenmerken leerlingen-- Nederlands (4), gemengd (3), overig (6)- 5 keer tweeverdieners, 1 keer éénverdiener, 6 keer beide ouders werkloos- 7 gezinnen hebben hulp (bv. MJD, Accare), 4 hiervan ‘multiproblem’- 6 gezinnen bekend bij ZAT, 2 bij leerplichtambtenaar

slide13

Resultaten -Reden dat ouders toestemming weigeren- (volgens IB-ers)Ontkenning, onbegrip, taalbarrière, achterdocht, discriminatie, onmacht, bemoeienis, geen overzicht, beperkt in denken

slide14

Resultaten - Problemen in contact met ouders- - Nederlandse taal niet machtig- Ouders zien geen problemen of ontkennen- Ouders komen niet opdagen- Ouders zijn verbaal of fysiek gewelddadig

slide15

Resultaten - Twee groepen- - Allochtone ouders/achterstandsmilieu; kind leer-/ gedragsproblemen; ouders zien geen problemen, komen niet opdagen, soms gewelddadig- Hoogopgeleide tweeverdieners; kind cognitieve problemen; ouders ontkennen

wat heeft school voor handen alle scholen hebben stappenplannen voor gedragsproblemen bij kinderen

Wat heeft school voor handen?Alle scholen hebben stappenplannen voor gedragsproblemen bij kinderen ….

slide17

Wat heeft school voor handen?Alle scholen hebben stappenplannen voor gedragsproblemen bij kinderen ….Lopen vast op moment dat ouders geen toestemming geven

slide18
Wat zijn mogelijke oplossingen?

Wat kan een school doen om de samenwerking met de ouders te verbeteren?

slide19
Interviews met de directeur/IB-er van de scholen

Interviews met de partners in het ZAT

Leerplichtambtenaar

Sociaal verpleegkundige

Coördinator ZAT

Wijkagent

Jeugdagent

Consulente Bureau Jeugdzorg

slide20
Onderwerpen scholen

Samenwerking school en ouders

Samenwerking school en ouders van zorgleerlingen

Vastgelopen samenwerking

slide21
Resultaten - Samenwerking met ouders-

Actief betrekken van ouders bij schoolproces kind door:

Kennismakingsgesprek

Bijeenkomsten

Informatiebrief

“10-minuten-gesprek”

slide22
Resultaten - Samenwerking met ouders van zorgleerlingen-

Vaker “10-minuten-gesprek”

Betrekken Intern Begeleider (op zeker moment)

Ouders tijd gunnen of juist tijdig informeren over oplossing

Maken logboeken gedrag kind

slide23
Resultaten - Samenwerking met ouders van zorgleerlingen-

Gebruik maken van diensten

Sociaal verpleegkundige

ABCG

RENN4/REC3

Zorgplatform intern begeleiders

ZAT

Leerplichtambtenaar

slide24
Resultaten – Vastgelopen samenwerking-

Professionele taak van de school om initiatief te blijven nemen

Bemiddeling Intern Begeleider

Geduld, empathie en respect

slide25
Onderwerpen ZAT-partners

Contacten met scholen

Hoe kunnen scholen hen gebruiken wanneer samenwerking niet goed verloopt

Samenwerking met ouders

slide26
Resultaten – contacten scholen en ZAT-

Samenwerking met scholen divers

Weinig betrokken/weinig inbreng bij ZAT

Uniform beleid op scholen tav zorgleerlingen ontbreekt (ikv Vensterwijk)

slide27
Resultaten

– Hoe kunnen scholen ZAT gebruiken-

Leerplichtambtenaar: bemiddelen met stok achter de deur

Sociaal verpleegkundige: bemiddelen om vertrouwensband

BJZ: cursussen ‘Communicatie met ouders’

Agenten: voorlichting

slide28
Resultaten – Samenwerking met ouders-

Aanbevelingen

Duidelijke afspraken en regels

Algemene regels en afspraken vastleggen in schoolgids

Open houding en bereikbaar zijn voor ouders

slide29
Resultaten – Samenwerking met ouders-

Aanbevelingen

Uniformiteit tussen scholen

Voorkom een machtsstrijd

Niet bang zijn aan te pakken wanneer het uit de hand dreigt te lopen

Durf problemen uit te besteden

slide30
Resultaten – Samenwerking met ouders-

Aanbevelingen

Maak gebruik van je netwerk

Laat leerkrachten cursussen doen

Benut ZAT overleggen

slide32
Redenen vastlopen samenwerking

Ouders accepteren niet dat de school een pedagogische taak op zich neemt

Verschillen in pedagogisch handelen en visie

Schuldig voelen (ouder of leerkracht)

Zelfvertrouwen ouders mbt opvoeding

slide33
Redenen vastlopen samenwerking

Taalbarrière en cultuurverschillen

Stagnatie acceptatie door ouders

Ouder staat niet achter de leerkracht

Ouder zit zelf niet lekker in zijn vel/heeft problemen

Ouder met te hoge verwachtingen

van het kind

slide34
Redenen vastlopen samenwerking

Kind vertelt thuis iets anders dan dat er daadwerkelijke gebeurd is en wordt daar voor beloond door aandacht

‘Onhandige’ mondigheid ouders

Kritische houding ouders

Angst bij leerkracht voor kritiek of niet eisen tegemoet te kunnen komen

slide35

In contact met ouders bewust zijn van dat/ rekening houden metOuders hebben tijd nodig voor acceptatie

in contact met ouders bewust zijn van dat rekening houden met ouders reageren uit zorg om hun kind

In contact met ouders bewust zijn van dat / rekening houden met Ouders reageren uit zorg om hun kind

slide37

In contact met ouders bewust zijn van dat/ rekening houden met Ouders zich deelgenoot moeten voelen(vanaf het begin)

slide38

In contact met ouders bewust zijn van dat/ rekening houden met Ouders vrijwel altijd ook een oplossing willen vinden

slide39

In contact met ouders bewust zijn van dat/ rekening houden met een oplossingsgerichte aanpak als beschuldiging of bemoeizucht kan worden ervaren

slide40

In contact met ouders bewust zijn van dat/ rekening houden met het inschakelen van externen als aantasting van het privédomein kan worden opgevat

slide41

In contact met ouders bewust zijn van / rekening houden met Cultuurverschillen (in brengen van/omgaan met slecht nieuws; mate van vrijheid in bepalen gedrag)

slide42

In contact met ouders bewust zijn van / rekening houden met Hoeveelheid/verwevenheid problemen in gezin

slide43
Kernbegrippen bij repareren vastgelopen samenwerking

Loyaliteit

Vertrouwen

Openheid

Ik-boodschap gebruiken

Respect

Zelfreflectie

slide44

Wat zouden oplossingen kunnen zijn? (preventief)-Contractueel partnerschap met afspraken over informatie verstrekking, gezinsassistentie en externe ondersteuning- Uniform beleid tussen scholen- In vroeger stadium samenwerking met ZAT

slide45

Wat zouden oplossingen kunnen zijn (preventief)?- Stappenplan m.b.t. communicatie- Scholing leerkrachten in communicatieen leer- gedragsproblemen

slide46
Mijn vraag aan u:

Is communicatie de sleutel?