Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt realizowany był w formie następujących zajęć: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt realizowany był w formie następujących zajęć:

Projekt realizowany był w formie następujących zajęć:

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt realizowany był w formie następujących zajęć:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sprawozdanie z realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z gminy Charsznica” w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach

 2. Uczniowie biorący udział w projekcie: Martyna Trzaska, Daniel Baran, Kamil Bogusz, Karol Kruszec, Wiktoria Kałużna, Damian Musiał, Filip Musiał, Gabriela Musiał, Emilia Kruszec, Aleksandra Musiał, Natalia Maj, Martyna Słaboń, Oliwia Kałużna oraz Dyrektor Szkoły mgr Dorota Misiek i mgr Ewa Kowalczyk-Uchto

 3. Projekt realizowany był w formie następujących zajęć: Zajęcia z języka angielskiego prowadząca mgr Alicja Otak Zajęcia logopedyczne prowadząca mgr Urszula Ptak

 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych prowadząca mgr Maria Prędka Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także z ryzykiem dysleksji prowadząca mgr Małgorzata Bogacz

 5. Tak rozwijaliśmy zainteresowania matematyczne i przyrodnicze: Wycieczka po Polsce. Praca z mapą.

 6. Obliczenia zegarowe. Odczytywanie wskazań zegara w systemach:12i 24 godzinnym. Posługiwanie się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans minuta. Chłopcy zastanawiają się, którą godzinę wskazują zegary

 7. Posługujemy się miarką centymetrową

 8. Zakładamy hodowlę wiosennych kwiatów. Przygotowanie doniczek, wysiew nasion, w dalszej części obserwacja.

 9. Doskonalenie umiejętności liczenia, przewidywania i logicznego myślenia, rozwiązywanie ,przekształcanie i układanie zadań z treścią.

 10. Nauka języka angielskiego to ważna sprawa… Utrwalenie nazewnictwa kolorów

 11. Układanie puzzli - alfabet

 12. Wykonywanie projektu „My town”

 13. Oglądanie bajki w języku angielskim

 14. Gra językowa „Bingo”

 15. Przykładowe ćwiczenia podczas zajęć logopedycznych: Usprawnienie funkcji narządów mowy Doskonalenie percepcji słuchowej

 16. Ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego

 17. Ćwiczenia z programem „Mówiące obrazki”

 18. Ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego

 19. Ćwiczenia wyrazistej artykulacji głosek

 20. Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu: Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej Praca z dominem obrazkowym

 21. Loteryjki obrazkowe pomocne w opanowaniu trudnej sztuki ortografii Praca z programem „Porusz umysł”

 22. Praca z programem multimedialnym Układanie zdań z rozsypanek sylabowych

 23. „Talent jest jak kawałek szlachetnego, Ale surowego metalu: Dopiero pilna praca go obrobi I wartość mu wielka nada.” St. Staszic

 24. Projekt pozwolił na szlifowanie talentów, zainteresowań a także wspierał uczniów mających trudności w nauce. Nasza szkoła wzbogaciła swoja bazę dydaktyczną o pomoce, które będą służyły naszym uczniom przez lata. Interesujące zajęcia sprawiły, że uczniowie chętnie i systematycznie na nie uczęszczali, co pozytywnie wpłynęło na ich rozwój intelektualny.

 25. Dziękujemy za umożliwienie nam uczestnictwa w projekcie