Welkom
Download
1 / 20

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Welkom. Delen is weten. Workshop Planning & Control Provincie Noord-Brabant ‘s-Hertogenbosch, 17 februari 2014 David Zijlmans. De 3Ds Beheerst gebudgetteerd. Presentatie. De stand van zaken Planning & Control: 10 mijlpalen en de handreiking De financiën Bekostiging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - lovey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Welkom

Welkom

Delen is weten


Workshop planning control provincie noord brabant s hertogenbosch 17 februari 2014 david zijlmans

Workshop Planning & Control

Provincie Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch,

17 februari 2014

David Zijlmans

De 3Ds Beheerst gebudgetteerd


Presentatie
Presentatie

 • De stand van zaken

 • Planning & Control: 10 mijlpalen en de handreiking

 • De financiën

 • Bekostiging

 • Planning & control cyclus


Hoe verhoudt concern financi n zich tot de transities
Hoe verhoudt (concern)financiën zich tot de transities?

 • Houding varieert van “afwachtend kijken” tot “actief participeren”, afhankelijk van o.a. de visie op de verhouding tussen:

  • concern en beleidssector

  • gemeente en regionale samenwerking

 • Waar financiën deelneemt aan het voorbereidingsproces zijn de gemeenten het verst gevorderd.

 • Koppeling beleid en financiën cruciaal, maar moet nog van ver komen

 • Best practice in Noord-Brabant?


  Hoe verhoudt concernfinanciën zich tot de “transities”? (2)Gemeenten richt(t)en werkgroep bedrijfsvoering in:

  • Inrichting Planning en Control

  • Financieel kader

  • Inkoopkader

  • Informatievoorziening en automatisering

  • Organisatie inrichting / apparaatskosten

  • Archivering en contractenbeheer

  • Scholing en training

  • Betrokken disciplines:

  • P&C / Financiën

  • Inkoop en aanbesteding

  • ICT

  • Personeel en organisatie

  • AO/IC


  Planning control 10 mijlpalen
  Planning & Control: 10 mijlpalen

  • Beleid is vastgesteld.

  • Processen zijn vastgesteld.

  • Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en operationeel.

  • Samenwerking met (regio)gemeenten is vastgelegd.

  • Samenwerking met ketenpartners is vastgelegd.

  • Opdrachtgeverschap richting aanbieders is vastgelegd en opdrachten zijn verstrekt.

  • Doelgroepen en benodigde maatregelen zijn in beeld.

  • Kosten en opbrengsten zijn in beeld.

  • Informatievoorziening is operationeel.

  • Kortom: planning & control is een goede basis voor de realisatiefase.

  Zeeland, 13 februari 2014  Exploitatiebegroting
  Exploitatiebegroting

  Zeeland, 13 februari 2014


  Programmabegroting individuele gemeenten hoofdstuk sociaal domein
  Programmabegroting individuele gemeenten hoofdstuk Sociaal Domein

  Deelfonds Sociaal Domein

  Eigen gemeentelijke middelen (GF)

  Inkomsten

  Jeugdzorg

  Huishoudelijke zorg

  Participatie

  Begeleiding ondersteuning,

  Verzorging

  Eigen Bijdrage

  Eigen gemeentelijke middelen

  participatiewet en WMO

  • Uitgaven

  • Inkoop

  • Wijkteams

  • Subsidies

  • Uitvoeringskosten:

  • Personeelskosten

  • Organisatiekosten

  • Communicatie

  • Huisvestingskosten

  • Opleiding en training

  • ICT

  • Innovatiekosten

  • (Overhead)


  Raming historische kosten
  Raming historische kosten

  • aandachtspunten:

  • meest cliënten gebruiken één voorziening, sommige gebruiken vele (zie figuur)

  • informatiebronnen kunnen elkaar tegenspreken; ga dus niet over een nacht ijs

  • informatie over 2014 pas ver in 2015 of zelfs 2016 bekend

  • Mogelijke bronnen:

  • Eigen begroting / rekening en registraties

  • Aanbieders

  • Registraties:

   • www.vektis.nl

   • www.cak.nl

   • www.ciz.nl

  Bron: Panteia


  Sociaal deelfonds 1
  Sociaal deelfonds (1)

  • ‘Balans tussen bieden van beleidsvrijheid en waarborgen voor een succesvolle uitvoering’

   Reikwijdte: Jeugdwet

   Participatiewet (uitgezonderd inkomensdeel)

   WMO

   Bestedingsvoorwaarden gedurende 3 jaar:

   • Oormerking

   • Financieel risico voor de gemeente

   • IV-3

   • Onderbesteding aanleiding voor nader onderzoek


  Sociaal deelfonds 2
  Sociaal deelfonds (2)

  • Aandachtspunten:

   • Oormerking / verantwoordelijk voor tekort

   • Bestaande WMO en participatiemiddelen

   • ‘Regeling zonder meer’: begroten en verantwoorden geheel via P&C cyclus individuele gemeenten

    (rechtmatigheidstoets onderdeel van goedkeurende verklaring eigen jaarrekening)


  Doorrekening van de beleidsnota
  Doorrekening van de beleidsnota

  • Onder gegeven omstandigheden is omvang van die kosten erg onzeker. De marges van onzekerheid kunnen worden verkleind door een combinatie van invalshoeken:

  • Inventarisatie van ‘historische’ kosten tot 2015

  • Budgetramingen (eerst ‘historisch’, dan nieuw verdeelmodel)

  • Besparingspotentieel van de lokale beleidsnota

  • In een formule weergegeven: a – b = c

  • De combinatie van deze drie invalshoeken geeft zicht op:

  • de materiële en maatschappelijke opgave

  • de financieel kritieke onderdelen van de transitie


  Simulatie financi le consequenties nieuw beleid 3
  Simulatie financiële consequenties nieuw beleid (3)

  • Het getalsvoorbeeld leert dat de financieel kritieke onderdelen van de transitie zijn:

  • prijs van de zorg (P omlaag)

  • toegang tot de zorg door de wijkteams (Q omlaag)

   • Minder verwijzingen tweede lijn

   • Minder dure zorg

  • zorginnovatie door integratie van de 3 domeinen

  • (goedkopere P*Q combinaties)

  • Beperking uitvoeringskosten

  • Dit zijn de “knoppen” waaraan we kunnen draaien

  • Reken deze interventies uit de beleidsnota door en bepaal of zo het noodzakelijke resultaat wordt behaald.  Bekostiging een voorbeeld in de jeugdzorg
  Bekostiging, een voorbeeld in de jeugdzorg

  Relevantie bekostiging:

  • Mogelijkheid om sturing te geven aan de uitvoering door inbouwen gedragsprikkels (voorbeelden P en Q).

  • In relatie brengen met kenmerken hulpverlening, kwaliteit, innovatie en servicenormen.

  • Vaak een combinatie van verschillende bekostigingsmodellen.

  • Andere sturingsmogelijkheden: toegang (soms scheiding tussen toegang en uitvoering), volume, budgetbeheersing en capaciteitsafspraken.

  Kenmerken hulpverlening:

  • Beschikbaarheid.

  • Individuele zorgtrajecten.

  • Crisishulpverlening.

  • Groepsgewijs.

  • Ambulant of residentieel.

  • Beschikbaarheid capaciteit of gebruikte capaciteit.

  Zeeland, 13 februari 2014  Hoe richten we de p c cyclus in 1
  Hoe richten we de P&C cyclus in? (1)

  • Vorm van P&C-rapportages:

  • dikker door extra 3 D-onderdelen?

  • dunner door niet-schriftelijke vormen van rapportage?

  • Maar toch vooral frequenter voor de kritieke 3 D-onderdelen!

  • Inhoud van P&C-rapportages:

  • zó dat alle geledingen - van uitvoerders tot bestuurders - op hun verantwoordelijkheden afgestemde informatie krijgen.

  • zó dat de administratieve lasten niet de pan uit rijzen.

  • Proces van P&C:

  • inrichting van het interne, gemeentelijke proces

  • inrichting van proces met regiogemeenten, zorgaanbieders en anderen

  • afstemming van interne klassieke control en externe ‘netwerk-control’

  • Vorm, inhoud en proces vereisen dat de administratie en de informatiesystemen van gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen goed op elkaar zijn afgestemd.


  Hoe richten we de p c cyclus in 2
  Hoe richten we de P&C cyclus in? (2)

  • Contracteren

  • Prikkels

  • Inkoopprocedures en regels

  • Verantwoorden en rapporteren

  • Afrekenen

  • Communiceren

  • Samenwerking met externe controllers (netwerk-control)

  • Stimuleren en faciliteren

  • Visitatie

  • Aanspreken

  EXTERN

  • Regels en procedures

  • Autorisatie

  • Begroting / jaarrekening

  • Managementrapportages

  • Bestuurlijke rapportages

  • Etc.

  • Leiderschap en voorbeeldgedrag

  • Motiveren en waarderen

  • Communiceren en informeren

  • Stimuleren en faciliteren

  • Adviseren

  INTERN

  HARD CONTROL

  SOFT CONTROL


  Samenvattend
  Samenvattend

  • Bepaal uw positie t.o.v. de drie D’s: zorg dat u aan tafel zit!

  • Ga na of de projectorganisatie geëquipeerd is voor alle PIOFA-aspecten van de transities.

  • Maak ramingen van

  • de historische kosten

  • het toekomstig budget

  • de toekomstige kosten en baten op basis van de beleidsnota’s

  • Herhaal dit regelmatig op basis van nieuwe informatie

  • Besteedt expliciet aandacht aan de gewenste werking van de prikkels bij de vormgeving van de bekostigingsmodellen. Vertrouw niet alleen op de harde prikkels, bouw ook ‘soft’ control in.

  • Richt de P&C-cyclus zo in dat hij past bij de omvang, onzekerheid en dynamiek van de 3 D’s


  ad