utfordringer i forebyggende sj sikkerhetsarbeid og oljevernberedskap n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”. Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005  ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Blått hav. Foto: HI, EFF og Valderhaug. Målet med de forebyggende sjøsikkerhetstiltak. Redusere risikoen for skipsulykker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”' - dillan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utfordringer i forebyggende sj sikkerhetsarbeid og oljevernberedskap

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”

Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005

 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

slide2

Blått hav

Foto: HI, EFF og Valderhaug

m let med de forebyggende sj sikkerhetstiltak
Målet med de forebyggende sjøsikkerhetstiltak
 • Redusere risikoen for skipsulykker
  • for at det oppstår fare for liv og helse
  • for at det oppstår fare for akutt forurensning på miljøet

Målet med beredskap mot akutt forurensning

 • Hindre skade på miljøet dersom ulykken først skulle være ute
 • Der det ikke er mulig - begrense omfanget av skadene
slide5

Risikoanalyse av sjøtransport langs

 • kysten fram mot 2015 –
 • utarbeidet av Det norske Veritas og
 • Norconsult.
 • 1) I forhold til dagens trafikk er sikkerheten akseptabel. Det er gjennomført en rekke tiltak de siste to årene innenfor
 • - Forebyggende sjøsikkerhet
 • - Oljevernberedskap
 • 2) Økende transport medfører økt miljørisiko – dette krever nye tiltak.
forebyggende sj sikkerhetstiltak konkrete tiltak iverksatt
Forebyggende sjøsikkerhetstiltakkonkrete tiltak iverksatt
 • Territorialfarvannet utvidet fra 4 til 12 nautiske mil
 • Det påbudte seilingsleder utenfor kysten av Finnmark
 • AIS (Automatisk identifikasjonssystem)
 • Trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø under etablering
 • Velfungerende samarbeid med Forsvaret
 • Tettere samarbeid med Russland

Foto: Ingunn H. Teigland og Kystverket

oljevernberedskapen konkrete tiltak iverksatt
Oljevernberedskapenkonkrete tiltak iverksatt
 • 10 nye statlige mellomdepoter med oljevernutstyr
 • Statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge
 • Nødlosseberedskap for lastolje i Finnmark, om bord på Kystverkets slepefartøy
 • Kystverkets nødhavnplaner og - prosedyrer er revidert og oppdatert i henhold til IMOs retningslinjer
 • Samarbeidet med Russland – både utvikling av beredskapsplaner og felles øvelser
slide8

Fiskeri- og kystdepartementet

Andre land

Sjøkart-

verket

Forsvaret og Kystvakten

Kystverket

IUA

Interkommunalt Utvalg

mot akutt olje-

og kjemikalieforurensning

NOFO

Norsk oljevernforening

for operatørselskap

Hovedrednings-sentralene

Andre private

Sjøfartsdirektoratet

SFT

Redningsselskapet

slide9

En ulykke til sjøs vil ofte være en trussel både mot liv og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

Foto: Kystverket

slide10

Risikoen er relativt lav langs

hele kysten.

Enkelte områder skiller

seg ut:

- Deler av Vestlandet

- Oslofjorden

Hvis det ikke i verksettes nye tiltak for å styrke sjøsikkerheten og oljevern-beredskapen endres risiko-bildet fram mot 2015.

Kilde: DNV, 2004.

nye tiltak forebyggende sj sikkerhet
Nye tiltak forebyggende sjøsikkerhet
 • Etablere seilingsleder og trafikkseparasjonssystemer utenfor territorialfarvannet.
 • Forslag til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst i år
 • Etablere seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs kysten av Vestlandet - forslag til IMO i 2006/2007.
 • Indre farvann hvor risikoen for ulykker er høy skal reguleres gjennom særlige seilingsregler
 • Trafikksentralen for Nord-Norge settes i drift i 2007.
 • Vurdere utvidelse av dekningsområdet for Fedje trafikksentral
 • Rutinene for gjensidig informasjonsutveksling mellom Sjøkartverket og Kystverket skal styrkes
nye tiltak oljevernberedskap
Nye tiltak oljevernberedskap
 • Etablere nødlosseutstyr for bunkersolje
 • Oppgradere de 15 statlige hoveddepotene for oljevernutstyr
 • Samarbeid med Norges brannskole i
 • Tjeldsund om opplæring innen strandsone-beredskap.
 • • Løpende oppdatering av Kystverkets beredskapsplan for bruk av nødhavn eller strandsetting av skip

Foto:Kystverket

tiltak innen sj sikkerhet og oljevernberedskap
Tiltak innen sjøsikkerhet og oljevernberedskap

Rutiner for informasjonsutveksling mellom Sjøkartverkt og Kystverket

= iverksatte tiltak

Vurdering av losregelverket

= nye tiltak

Utvidelse av territorialfarvannet

Trafikksentral Vardø

Trafikksentral Kvitsøy

Seilingsleder utenfor territorialfarvannet

Seilingsleder i territorialfarvannet Finnmark

Farledstiltak

Seilingsregler

indre farvann

Nødhavnplaner

AIS

Slepebåtberedskap

Nord-Norge

Oppdatere nødhavnplaner

Slepebåtberedskap

Nord-Norge

Statlige mellomdepoter

Opplæring

Samarbeid med Russland

Nødlosseutstyr i Finnmark (lastolje)

Oppgradering av

hoveddepotene

Nødlosseutstyr

bunkers

2003

2004

2005

2015

slide14

2004

AIS dekning i Norge

Dekning minimum 30 nautiske mil fra kysten

2003