Aeo konferencia 2014 06 24
Download
1 / 12

AEO Konferencia 2014. 06.24 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

AEO Konferencia 2014. 06.24. „Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd” Tapasztalatok Készítette: Bánóczi Viktor fhdgy. Statisztikai adatok. 2014.június 16 –i adatok alapján Magyarországon összesen 298 kiadott érvényben lévő AEO tanúsítvány van. (AEO-C 171; AEO-S 18; AEO-F 109)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AEO Konferencia 2014. 06.24' - lorin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aeo konferencia 2014 06 24

AEO Konferencia 2014. 06.24

„Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd”

Tapasztalatok

Készítette: Bánóczi Viktor fhdgy.


Statisztikai adatok
Statisztikai adatok

 • 2014.június 16 –i adatok alapján Magyarországon összesen 298 kiadott érvényben lévő AEO tanúsítvány van. (AEO-C 171; AEO-S 18; AEO-F 109)

 • NAV Észak budapesti VPI által kezelt, azaz már kiadott és érvényben lévő AEO –k száma 114 db. (vizsgálati fázisban/folyamatban 5db).


Aeo k sszet tele
AEO-k összetétele

 • A gazdálkodók volumenét tekintve a mikro- kis és középvállalkozások vannak túlnyomó többségben (nemzeti előnyök)

 • Az ellátási láncban betöltött szerepük alapján:dominánsan a vámügynök/raktárengedélyes majd szállítmányozók, fuvarozók és kisebb mértékben exportőr –importőr, gyártók kérelmezik a státuszt.

 • Az ÉBPVPIG által felügyelt AEO-k tanúsítvány típus szerinti megoszlása:

 • 66 db AEO-C (customs)

 • 34 db AEO-F (full)

 • 14 db AEO-S (security&safety)


Kapcsolattartás:Hazai vámhatósági tapasztalatok a befogadási eljárás során majd a tanúsítvány felügyelete alkalmával

Ketté kell választani a fogalmat:

a). tanúsítvány beadását megelőző időszak/AEO státusz iránti kérelem benyújtása.

(Telefonos egyeztetés után személyes konzultáció, majd a felmerült vagy ismétlődő kérdések esetén e-mail/telefon)

b). tanúsítvány kiadását követő időszak (monitoring)

Fontos tényező!

a) Az AEO tanúsítvány iránti kérelem az ügyfél kérelmére induló eljárás, mely a NAV részéről teljesen ingyenes AUDIT. (egyetlen költségelem az idegen nyelvű tanúsítvány illetékkötelezettsége).


A k relem beny jt s t megel z el zetes konzult ci el nyei i
A kérelem benyújtását megelőző előzetes konzultáció előnyei I.

Gyakorlati tapasztalatok = csekély számú gazdálkodó veszi igénybe.

Előzetes konzultáció előnyei (ügyfél/vámhatósági oldal):

 • a gazdálkodó tevékenységének felmérése, gazdasági szereplőként történő definiálása, valamint az ellátási láncban betöltött szerep szerinti beazonosítás,

 • segítséget nyújthat a gazdálkodónak is, mivel a preventív (erő)felmérés előzetes információt nyújt, hogy hol tart a gazdálkodó a felkészülésben,

 • segítené a gazdálkodó felkészülését a kérelem rovatainak a kitöltésében a hozzá kapcsolódó 10 kötelező melléklet adattartalmának kialakításában,

 • Ö.K-ban (Önértékelési Kérdőív) is megfogalmazott témakörök tisztázása,


A k relem beny jt s t megel z el zetes konzult ci el nyei ii
A kérelem benyújtását megelőző előzetes konzultáció előnyei II.

 • Az Ö.K.-hoz kapcsolódó dokumentumok folyamatszabályozások esetleges kialakításában vagy a meglévő folyamatszabályozások AEO feltételrendszerének való megfeleltetésében történő segítségnyújtás,

  Fontos: A közös munka során a gazdálkodónak valamennyi releváns feltételnek meg kell felelnie, melyek a VK-VHR-ben kerülnek megfogalmazásra, a KKV–k méretének és munkavállalói létszámának figyelembevételével.

  Figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás (továbbiakban: Tájékoztatás) 43. pontjában foglaltakra:

  „Az AEO eljárás annak megállapítására irányul, hogy a kérelmező eleget tud-e tenni a kritériumrendszernek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kérelem benyújtása pillanatában kell megfelelni a feltételeknek. A kérelmező a vámhatósággal folyamatosan együttműködve, a hatóság által a javító intézkedések megtételére vonatkozó ajánlások elfogadásával, esetlegesen saját ajánlásokkal, és mindezek megvalósításával tudja teljesíteni a kritériumokat. A cél, hogy az eljárás folyamán ne maradjanak fenn magas (piros) kockázatok, amelyek akadályai a tanúsítvány kibocsátásának”


Felk sz t tan csad c gek szerepe az aeo tan s tv ny ir nti k relem sor n
Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során

 • Tanácsadók cégek tevékenysége /eredményessége/jellemzésük.

 • Kapcsolattartó /képviselő fogalmak tisztázása jogszabályi megközelítésből

 • az eljárás során történő közreműködés mértékét (nyilatkozatok benyújtása audit során való közreműködés) minden esetben tisztázni kell.

 • A gazdálkodók és a felkészítő/tanácsadó cégek feladata a 4003/2014 Tájékoztatásban foglaltak figyelembe vétele és a gazdálkodó felkészítése.


Felk sz t tan csad c gek szerepe az aeo tan s tv ny ir nti k relem sor n1
Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során

 • Közreműködés: ….„A kérelem benyújtását megelőzően a gazdálkodó részéről egy ún. önaudit lefolytatása szükséges annak érdekében, ……..mely feltételeket tudja teljesíteni, illetve ezek alapján melyik AEO-tanúsítványt kérelmezze…(33.pont)

 • Kockázatelemzés: Lehetséges kockázatok leírása

  „A Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások című, dokumentum „Lehetséges megoldások” oszlopában közöltek szerint módosító intézkedéseket eszközölhet.” (34. pont)

 • Kérelem benyújtása (nem 100%-os készültség) „Az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit akkor javasolt benyújtani, amikor az önaudit során feltárt hiányosságok kiküszöbölésre kerültek.” (35. pont )

  Tanácsadó cég is profitál: részletesen megismeri, feltérképezi a cég folyamatait hiányosságok feltárása javító intézkedések bevezetése, folyamatszabályozások kialakítása= jobban eladja a szolgáltatását.


Felk sz t tan csad c gek szerepe az aeo tan s tv ny ir nti k relem sor n2
Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során

Negatív tapasztalatok:

 • Célirányos felkészítés az AEO feltételeknek való megfelelésben

 • AEO arculat kerül kialakításra.A vámhatóság által AEO szempontból vizsgált területeire (pl.: vám, logisztika, belső ellenőrzés, IT, biztonság és védelem) vonatkozó folyamatszabályozásokat (speciális csomagokat) dolgoztak ki, felhasználva a vámhatóság által korábban auditált és ezen felkészítő cégek által képviselt AEO-s gazdálkodók vizsgálati adatait.

  A kockázatként jelentkezik:

 • hogy adott gazdálkodó vizsgálata során már nem a valós cég/vállalat (kérelmező) folyamatai kerülnek bemutatásra.

 • teljesen steril vizsgálati képetmutathatnak a vizsgálatot végzőknek, ezért nincs lehetőség a gazdálkodó saját, AEO előtti folyamatszabályozásainak az ellenőrzésére és az esetleges hibák feltárására, javító intézkedések bevezetésére, illetve a feltárt hibák érdemben nem felhasználhatóak.

 • helyszíni ellenőrzés kapcsán derül ki, hogy a gazdálkodó nem a prezentált anyagban vázolt (Tanácsadó cég által beadott/kialakított) folyamatok szerint végzi tevékenységét.


Kapcsolattart s a tan s tv ny kiad s t k vet id szakban
Kapcsolattartás tanúsítvány iránti kérelem sorána tanúsítvány kiadását követő időszakban

b). kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követően

ügyféli oldal

 • I. Ügyfél által bejelentések /a VK-VHR 14w. cikk szerint kötelezettség/, minden az AEO státuszt befolyásoló tényezőről tájékoztatni a tanúsítványt kezelő hivatalt.

  Tapasztalatok: az AEO-k többsége eleget tesz ennek a kötelezettségének. Tekintettel, arra hogy az AEO státuszt befolyásoló tényezők nem kerültek taxatívan felsorolásra, ezért annak érdekében, hogy csak a releváns információk kerüljenek bejelentésre gazdálkodók alkalmazzák a bejelentés előtti telefonos egyeztetést az Igazgatósággal.

 • Bizonyos gazdálkodóknál (a gazdálkodó volumene miatt) folyamatos változás generálódik, ennek bejelentése (amennyiben nem idéz elő rendkívüli monitoringot) történjen „csomagban”.

 • Benyújtás formái: személyesen, postán, elektronikus formában /SCAN- az Igazgatóság központi email címére történik/. A bejelentéseken a cég/kapcsolattartó aláírási jogkörrel rendelkező személynek az aláírása jelenjen meg.


K apcsolattart s a tan s tv ny kiad s t k vet id szakban
K tanúsítvány iránti kérelem soránapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követő időszakban

b). kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követően

NAV oldaláról -AEO tanúsítványt kezelő Igazgatóság részéről

 • Monitoring: Az AEO tanúsítvány kiadását követően a Tanúsítványt kezelő Igazgatóság feladata az AEO-k nyomon követése. A monitoring eljárás során az Igazgatóságok információkat kapnak az AEO-k tevékenységéről és ezeket az információkat beleépítik a gazdálkodó profiljába.

 • Féléves értesítések:Ezekben az értesítésekben az Igazgatóságok információkat kérnek be a gazdálkodóktól az esetleges AEO-t érintő változásokkal kapcsolatosan, valamint engedélyezett gazdálkodói státuszhoz kapcsolódó aktualitásokról tájékoztatják a gazdálkodókat (ilyen pl. a 4003/2014 Tájékoztatás megjelenése)

 • Konzultációk: Az AEO-s gazdálkodók részére minden évben megrendezésre kerül Igazgatósági szinten ügyfél-vámhatósági konzultáció, melyre az adott Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó gazdálkodók kerülnek meghívásra. Itt nemcsak az AEO, hanem a vám, jövedéki szakterülettel kapcsolatos aktualitások is bemutatásra kerülnek. A konzultáción elég nagy számmal képviseltetik magukat a gazdálkodók és a felkészítő cégek is. Ezeken a találkozók interaktívak, ahol a gazdálkodók is feltehetik kérdéseiket.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! tanúsítvány iránti kérelem során


ad