lo a uprava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOŠA UPRAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOŠA UPRAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

LOŠA UPRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

LOŠA UPRAVA. Prof. dr Zorica Mršević. Pojam maladministration – loša uprava. P rvi put se pojavio u Zakonu koji je regulisao delatnost britanskog Ombudsmana 1967 Ubrzo je postao prihvaćen od velikog broja zemalja koje su uvele ovu instituciju u svoje pravne sisteme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LOŠA UPRAVA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lo a uprava

LOŠA UPRAVA

Prof. drZorica Mršević

pojam maladministration lo a uprava
Pojam maladministration – loša uprava
 • Prvi put se pojavio u Zakonu koji je regulisao delatnost britanskog Ombudsmana 1967
 • Ubrzo je postao prihvaćen od velikog broja zemalja koje su uvele ovu instituciju u svoje pravne sisteme
 • On je nov samo u smislu pravne formulacije ali se u engleskom kolokvijalnom jeziku upotrebljavao od 17 veka
pojam lo a uprava predstavlja centralni pojam

Pojam loša uprava predstavlja centralni pojam

u izlaganju delatnosti ombudsmana

ombudsman je organ
Ombudsman je organ
 • Izabran od strane parlamenta
 • Koji kontroliše javnu upravu i
 • Tako što se bavi pritužbama građana
 • Na slučajeve loše uprave
l o e vr enje uprave
Loše vršenje uprave
 • Svako činjenje ili
 • Nečinjenje organa uprave koji zaslužuje kritiku
 • Sve što je nerazumno i/ili
 • Nepravedno
lo a uprava obuhvata 1
Loša uprava obuhvata 1
 • Pristrasnost
 • Zanemarivanje
 • Nepažljivost
 • Zakašnjenje
 • Nestručnost
lo a uprava obuhvata 2
Loša uprava obuhvata 2
 • Nesposobnost
 • Nemoralnost
 • Sramno ponašanje
 • Arbitrernost i
 • Druge modalitete koji se definišu kroz praksu ombudsmana
naj e i primeri lo e uprave
Najčešći primeri loše uprave
 • Javljaju se kada organi uprave
 • Prilikom donošenja odluke
 • Nisu postupali u skladu sa
 • Pozitivnim pravom kao i
 • Standardima dobre, kvalitetne uprave
p ritu b e gra ana ombudsmanima

Pritužbe građana ombudsmanima

Ukazuju na svakodnevne propuste u radu uprave

tu se radi o
Tu se radi o
 • Neljubaznosti službenika prema strankama
 • Neodgovarajućem radnom vremenu
 • Upućivanju stranke od jednog do drugog organa
 • Preteranom formalizmu i
 • Neefikasnosti u radu
kod nas se pod pojmom lo e uprave podrazumevaju i
Kod nas se pod pojmom loše upravepodrazumevaju i
 • Svi oblici nepravilnog upravinog delovanja
 • Nezakonite
 • Necelishodne i
 • Nepravilne odluke (upravnih akata)
 • Nepravilne upravne radnje i
 • Sitni propusti(aljkavost) u radu uprave
time se podrazumeva kako legalitet tako i legitimitet

Time se podrazumeva kako legalitet tako i legitimitet

aktivnosti organa uprave

shvaćenih na

najširi mogući način

ne samo zakonska odre enost
Ne samo zakonska određenost !
 • Principi dobre uprave mogu biti obuhvaćeni pravnoobavezujućim aktima određene zemlje
 • Ali je potrebna i neophodna dopuna
 • Kojom se stvara tzv «meko» pravo (odsustvo pravne sankcije)
zakoni i podzakonski propisi ne odre uju stepen n e pravlnosti koji konstitui u pojam lo e uprave

Zakoni i podzakonski propisi ne određuju stepen nepravlnosti koji konstituišu pojam loše uprave

Takva procena se prepušta ombudsmanu u svakom konkretnom slučaju

i sam zakon mo e da bude
I sam zakon može da bude
 • Nepravedan
 • Nerazuman ili
 • Kontradiktoran
i odluka koja se zasniva na takvom zakonu je

I odluka koja se zasniva na takvom zakonu je

Iako zakonita,

ustvari nepravedna

u utvr ivanju postojanja lo e uprave
U utvrđivanju postojanja loše uprave
 • Ombudsman polazi od pozitivnog prava
 • Standarda dobre uprave ali i
 • Univerzalnih principa prirodnog prava i pravde
 • Obuhvaata još osim pitanja zakonitosti i celishodnosti i
 • Pojam pravednosti
ombudsman kontroli e
Ombudsman kontroliše
 • Sadržaj
     • Ali i
 • Postupak
 • Donošenja upravne odluke
o mbudsman treba da utvrdi
Ombudsman treba da utvrdi
 • Da li je i u kojoj meri postojalo
 • Odstupanje od
 • Pozitivnih propisa ali i
 • Pomenutog standarda dobre uprave