Czym jest a czym nie jest prawdziwa dojrza a mi o
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1161 Views
 • Uploaded on

CZYM JEST A CZYM NIE JEST PRAWDZIWA, DOJRZAŁA MIŁOŚĆ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - loren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Czym jest a czym nie jest prawdziwa dojrza a mi o l.jpg
CZYM JEST A CZYM NIE JESTPRAWDZIWA, DOJRZAŁAMIŁOŚĆ


Slide2 l.jpg

CZYM MIŁOŚĆ NIE JEST?1.Miłość to nie seks: współżycie jest dobre tylko w jednej formie miłości małżeńskiej. 2. Miłość to nie uczucie: uczucia są zmienne, nieobliczalne, nie można ślubować miłości jako uczucia. Kiedy kocham to zawsze przeżywam uczucia, ale nie znaczy że uczucie to miłość. Kiedy kocham to przeżywam różne uczucia, a nie tylko piękne uczucia.3. Miłość to nie tolerancja: tolerancja odnosi się do gustów, smaków, hobby, a nie do sposobu życia, które decydują o moim życiu i o wieczności. Nie można tolerować zła, głupoty, kłamstwa.


Slide3 l.jpg

CZYM MIŁOŚĆ NIE JEST? 4. Miłość to nie akceptacja: kochać to mówić: „Stawaj się większy od samego siebie, rozwijaj się”. Miłość to dynamizm, siła do przemiany, rozwoju. 5. Miłość to nie naiwność: naiwność to sytuacja, w której ty nie kochasz mnie, krzywdzisz mnie, ja cierpię, ty widzisz cierpienie i nie zmieniasz się, a ja dalej cierpię, nic nie robię, czekam aż się zmienisz, jestem bierny. 6. Miłość to nie wolny związek: miłość jest zobowiązaniem, wolność to wybór dobra, to decyzja troski o drugą osobę. Życie w związku bez zobowiązania ma słabe podstawy, bo zawsze jedna osoba może opuścić drugą.


Slide4 l.jpg

DEFINICJA MIŁOŚCI

Miłość to decyzja troski o czyjś rozwój, dobro drugiej osoby, wyrażona w gestach i słowach dostosowanych do zachowania tej osoby.

Czy cię lubię, czy nie, decyduję się troszczyć o twój rozwój! Chcę tak i już!

Miłość to największa siła w świecie!


Slide5 l.jpg

TĘSKNOTA ZA MIŁOŚCIĄ

 • Największa tęsknota serca to kochać i być kochanym: „Jestem kochany więc jestem!” Bycie kochanym daje siły do życia.

 • W naszych sercach rozlega się krzyk: „żeby wreszcie kto mnie pokochał takim jakim jestem!”. Stąd biorą się wszystkie wysiłki, by zarobić na miłość, zasłużyć sobie na nią, zapracować.

 • Bez miłości stajemy się samotni, lękamy się przyszłości, bezwartościowi.

 • Tęsknota za miłością wyrażą się w tęsknocie za zakochaniem, za doświadczeniem bliskości, czułości.

 • Zawsze możemy uczyć się kochać: „Piekło to cierpienie, że nie można już kochać bardziej”.


Slide6 l.jpg

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

 • Miłość bierze początek od SPOSTRZEŻENIA WARTOŚCI w drugim człowieku, odkrycia piękna, które fascynuje.

 • Miłość to TROSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ za drugą osobę: troska o zabezpieczenie tego piękna i dobra, które jest w ukochanej osobie. Odpowiedzialność jest to świadomość, że muszę dbać o dobro powierzonego mi człowieka, bo on po Bogu stanowi największą wartość.

 • Miłość to SZACUNEK DLA CZŁOWIEKA, szacunek dla tego piękna, które się odkryło i które zachwyciło.


Slide7 l.jpg

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

 • Miłość to ŻYCZLIWOŚĆ, która wyraża się w autentycznym pragnieniu dobra dla drugiej osoby. Prawdziwa miłość także bierze, ale większą radość daje jej dawanie.

 • Szczytowym sprawdzianem miłości jest GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCENIA I OFIARY! Tyle kochasz, ile jesteś gotów ofiarować, poświęcić, oddać drugiej osobie: Bogu lub człowiekowi.

 • Miłość wymaga gotowości do PRZEBACZENIA: do uznawania swojej winy przed drugą osobą i umiejętnością wybaczania wszelkich ran i krzywd. Nie ma miłości bez przebaczenia!


Slide8 l.jpg

RODZAJE MIŁOŚCI

„Jeżeli”

Miłość „jeżeli” (miłość warunkowa, zależna jest od spełnienia przez osobę kochaną pewnego postawionego jej warunku.) „Jeśli będziesz grzecznym dzieckiem, tatuś będzie cię kochał” Miłość warunkowa skierowana jest nie na żywą osobę, ale na pewien obraz, będący życzeniem tego, czego pragniemy.


Slide9 l.jpg

RODZAJE MIŁOŚCI

„Ponieważ”

Miłość „ponieważ” (miłość ze względu na) – osoba jest kochana ze względu na to, jaka jest, kim jest, co ma lub co robi. Większość ludzi pobiera się odczuwając ten właśnie sposób. Każdy z nas pragnie przecież być kochany z powodu tego, kim jest i co sobą reprezentuje, podbudowuje to nasze poczucie własnej wartości. Jednak w perspektywie budowania trwałej relacji, bycie kochanym w ten sposób okazuje się niewiele lepsze niż relacja typu „jeżeli”. Przede wszystkim pojawia się problem współzawodnictwa: kiedy zjawi się ktoś posiadający większe zalety niż te, za które ja jestem kochana, związek jest zagrożony. Drugi słaby punkt to utrata. Może ona dotyczyć zdrowia, majątku, pozycji.


Slide10 l.jpg

RODZAJE MIŁOŚCI

„Pomimo”

Miłość „pomimo” (miłość bezwarunkowa) – to miłość bez stawiania warunków (jak, „jeżeli”) i bez oczekiwań (jak, „ponieważ”). Mówi ona tak: „Kocham cię, bo chcę cię kochać i ciebie wybrałem. Cenię twoje zalety, ale kocham cię bez względu na zmiany, jakim możesz ulec. Moja postawa miłości jest decyzją niezależną od okoliczności. Kocham cię – kropka.” To nie jest miłość ślepa. Ona zna druga osobę. Wie o niej wszystko. Umie wymienić jej wady. Pomimo tych wad i błędów akceptuje ją. Takiej postawy miłości nie można powiększyć zasługami, ani unicestwić poprzez błędy.


Slide11 l.jpg

CECHY MIŁOŚĆI

Miłość jest widzialna i widoczna! Tą widzialność umożliwi moje ciało! Dzięki mojemu ciału widać miłość.

1.OBECNOŚĆ: nie ma miłości bez obecności! Miłość

jest tam gdzie jest się obecnym!

2.PRACOWITOŚĆ: leniwy nie pokocha nikogo, bo

nie wyraża w działaniu miłości! Miłość wymaga

pracowitości. Codzienność miłości to pracowitość:

np. rodzice pracują, zarabiają pieniądze, kupują,

troszczą się o dzieci.

3.CZUŁOŚĆ: nie ma miłości bez czułości! Bez

okazywania czułości trudno uwierzyć, że ktoś mnie

kocha!


Slide12 l.jpg

JAK ROZWIJAĆ RELACJĘ MIŁOŚCI:

CHŁOPAK – DZIEWCZYNA

 • więź duchowa: człowiek duchowy rozumie samego siebie: kim jestem? skąd się wziąłem? dokąd zmierzam? Moja postawa zależy ode mnie, od moich wyborów, rozmawiamy o swojej hierarchii wartości, o czym marzę, jakich chcę więzi, o ideałach. Jeśli nie ma wspólnych wartości, trzeba powiedzieć sobie: żegnaj.

 • weryfikacja więzi w kontakcie z innymi ludźmi: trzeba zobaczyć jak partner się zachowuje w domu, w szkole, jak mówi o rodzicach, jak postępuje wobec swoich krewnych. Jeśli zachowuje się niedojrzale, to jak przejdzie zakochanie, to tak samo będzie ciebie taktował, jak się zachowuje w stosunku do ludzi, w których nie jest zakochany.


Slide13 l.jpg

PO CZYM MOŻNA POZNAĆ MIŁOŚĆ?

 • Możesz sprawdzić obiektywnie czy ktoś cię kocha czy też nie! Bo miłość jest widzialna! Obserwuj zachowanie osoby, która mówi, że cię kocha! Patrz na jego słowa i czyny, na zachowanie w domu, szkole, w relacjach z rodzicami, z kolegami.

 • Nie musisz sprawdzać uczuć, by stwierdzić czy ktoś kocha czy nie. Bo miłość to czyny i słowa! Uczucia towarzyszą czynom, gestom i słowom!

 • Miłość to sposób odnoszenia się w słowach i czynach, a nie sposób okazywania uczuć! Kiedy są słowa i czyny, to uczucia towarzyszą i umacniają miłość!


Slide14 l.jpg

PO CZYM MOŻNA POZNAĆ MIŁOŚĆ?

 • Jakie słowa i czyny wyrażają miłość? Czy słowa i czyny tej osoby cię umacniają, rozwijają? Wszystkich chciej kochać, ale do każdego człowieka dostosowuj inne słowa i czyny!

 • Musisz uwzględnić, kto jest obiektem twojej miłości: inaczej wyrażaj miłość wobec uczciwego człowieka, a inaczej wobec tego, kto ciebie krzywdzi!

 • To, czy kochasz kogoś, to zależy od ciebie! Ale jak wyrażasz miłość to zależy od drugiej osoby, od jej zachowania, postępowania! Twoja miłość nie może być naiwna, ale mądra, bo wiesz co sprzyja w rozwijaniu dobra drugiej osoby!


Slide15 l.jpg

ANATOMIA SKUTECZNEJ MIŁOŚCI

 • Miłość nie jest uczuciem.

 • Miłość jest wyborem i zobowiązaniem.

 • Tylko miłość bezwarunkowa jest miłością skuteczną.

 • Miłość jest wieczna.

 • Zobowiązania w miłości to przede wszystkim decyzje i.... Decyzje.

 • Miłość umacnia poczucie wartości.

 • Miłość jest afirmacją a nie "zaborem" drugiej osoby.


Slide16 l.jpg

JAK ROZWIJAĆ RELACJĘ MIŁOŚCI:

CHŁOPAK – DZIEWCZYNA

 • więź poznawcza: rozmawiamy ze sobą, poznajemy siebie, poznajemy swoje zainteresowania, mamy wspólne tematy do rozmowy, mamy wspólne zainteresowania, rozmawiamy o rzeczach ważnych a nie o banalnych, rozmawiamy stopniowo i niech druga osoba więcej mówi o sobie.

 • więź uczuciowa: im więcej wiemy o sobie, tym bardziej zaczynamy się sobą cieszyć, radować, jest nam miło, aż do zakochania. Zakochanie może być drogą do dojrzalej miłości ale nie musi, w zakochaniu to ja potrzebuję ciebie dla mnie a w miłości to ty jesteś dla mnie skarbem, o które chcę się troszczyć, chronić. W zakochaniu jest zależność emocjonalna, brakuje wolności. Zakochanie jest po to, by odkryć, że zauroczenie emocjonalne nie wystarczy dla budowania reszty życia, można pozostać na zakochaniu i nie nauczyć się miłości dojrzałej.


Slide17 l.jpg

JAK ROZWIJAĆ RELACJĘ MIŁOŚCI:

CHŁOPAK – DZIEWCZYNA

 • przyjaźń: przyjaciele patrzą w tę samą stronę. Przyjaciel to ktoś, kto potrafi mnie kochać niezależnie od tego, czego się o mnie dowie. Przyjaciel będzie zawsze przy mnie, zawsze będzie troszczył się moje dobro, jak się dowie czegoś złego to zmobilizuje mnie do zmiany, bo mnie kocha.

 • więź małżeńska: największa więź jaka może być między mężczyzną i kobieta:miłość wierna, wyłączna, nieodwołalna, płodna, to jest szczyt miłości!

 • więź seksualna: na końcu relacji bo wymaga tego zdrowie psychiczne, bo człowiek dojrzały dobiera gesty do największej więzi, gdy się przyspieszy więź seksualną, gdy nie ma największej więzi, to nie dojdzie się do tej więzi, gdy się skupi na seksie, to zaniżą się ideały, seks zabija rozwój do dojrzalej miłości.


Slide18 l.jpg

HYMN O MIŁOŚCI

 • Miłość cierpliwa jest. Ma czas, ma ogromne i szerokie serce. Potrafi czekać.

 • Miłość jest łaskawa. Innym czyni dobrze, przynosi im szczęście. Dostrzega w drugim dobro i wydobywa je na światło dzienne.

 • Miłość nie zazdrości. Promieniuje spokojem i niezależnością. Pozostawia drugiego wolnym. Nie zmusza nie przywiązuje do siebie na siłę.

 • Miłość nie szuka poklasku. Nie potrzebuje się chełpić, puszyć i nadymać. W miłości jestem sobą. Niczego nie mam do ukrycia.

 • Miłość nie patrzy na własną korzyść. Nie obraca się wokół siebie. Drugiego nie wykorzystuje, ale służy.


Slide19 l.jpg

HYMN O MIŁOŚCI

 • Miłość nie rozpamiętuje się w gniewie. Charakteryzuje się spokojem i siłą, ciepłem i klarownością. Ma odwagę powiedzieć, kiedy jest zraniona, jeżeli gniewa się na drugiego. Wyjaśnia nieporozumienia. Nie jest przewrażliwiona.

 • Miłość nie pamięta złego. Nie liczy zła. Miłość pokonuje zło.

 • Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ze zranień, lecz współweseli się z prawdą. Nie pragnie ranić, ale cieszy się gdy drugi nabiera znaczenia.

 • Miłość wszystkiemu wierzy. Cechuje się zasadniczo zaufaniem do człowieka, do życia, do Boga. Wierząc w człowieka, podnosi go i pobudza do rozwoju.


Slide20 l.jpg

HYMN O MIŁOŚCI

 • Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Widzi głębiej. Odkrywa w człowieku dobre ziarno, które pragnie w nim rozkwitnąć. Miłość wszystkiego oczekuje od Boga

 • Miłość wszystko przetrzyma. Jest zawsze przy drugim. Miłość nie ucieka od drugiego, gdy dzieje się źle. Podejmuje walkę z siłami wroga.

 • Miłość jest samodzielną siłą. Ta miłość jest Bożym darem, wylana przez Ducha Świętego.

 • Miłość jest Boska. Bóg jest miłością. Kto trwa w Bogu trwa w miłości. Musimy pozwolić, by miłość Boża popłynęła przez nas do ludzi do świata. Inaczej umrze. Miłość musi płynąć, aby pozostała żywa.


Slide21 l.jpg

CECHY MIŁOŚCI BOŻEJ

 • osobowa – możemy prowadzić z Bogiem dialog, zwracać się do Niego „TY”,

 • nieskończona – nigdy się nie zmienia, nie kurczy, nie osłabia, trwa zawsze, na wieki,

 • niezasłużona – bez żadnej zasługi, nic nie musimy Bogu pokazać, uczynić, by nas kochał. Niezależnie od wszystkiego jesteśmy kochani przez Boga!

 • bezwarunkowa – Bóg nie mówi: „Jeśli się zmienisz będzie cię kochał”. Nawet gdy zgrzeszysz, Bóg cię dalej kocha.

 • spragniona naszej miłości – Bóg zabiega o naszą miłość jak ukochany zabiega o ukochaną.


Slide22 l.jpg

DZIĘKUJĘ

ZA

UWAGĘ!

Autor prezentacji ks. Marcin Kozyra


ad