wypalenie zawodowe profilaktyka i interwencja kryzysowa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 909 Views
 • Uploaded on

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa. Prowadzący Maciej Bogucki. www.artwarsztaty.pl. Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów?. 1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? 2. Jakie są jego objawy? 3. Co leży u jego źródła? 4. Co robić, by się nie wypalić?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czego mog dowiedzie si z warsztat w

Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów?

1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze?

2. Jakie są jego objawy?

3. Co leży u jego źródła?

4. Co robić, by się nie wypalić?

warunki niezb dne do uczenia si na warsztatach
Warunki niezbędne do uczenia się na warsztatach
 • Gotowość
 • Otwarcie na

doświadczenie

 • Zgoda na pracę w

grupie

slide5
Test

Kwestionariusz do mierzenia skali

Odczuć Zawodowych (MBI, Ch.Maslach)

Zagrożenie wypaleniem

suma odpowiedzi twierdzących w pyt. 1-14

i odpowiedzi przeczących w pyt 15-22.

Czym wyższy wynik tym wyższe zagrożenie wypaleniem.

poj cie wypalenia zawodowego
Pojęcie wypalenia zawodowego

Herbert J. Freudenberger

amerykański psychiatra

1974 rok

Journal of SocialIssue

poj cie wypalenia zawodowego1
Pojęcie wypalenia zawodowego

wypalenie zawodowe to 

stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub społeczne środowisko pracy.

poj cie wypalenia zawodowego2
Pojęciewypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. H. Sęk „Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie”

objawy wypalenia zawodowego tr jwymiarowa teoria wypalenia christiny maslach
Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach
 • Wyczerpanie emocjonalne 
 • Depersonalizacja
 • Obniżone poczucie dokonań osobistych 
objawy wypalenia zawodowego tr jwymiarowa teoria wypalenia christiny maslach1
Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Wyczerpanie emocjonalne

 • poczucie przeciążenia pracą,
 • zniechęcenie do pracy,
 • obniżona aktywność,
 • pesymizm i poczucie winy,
 • stałe napięcie psychofizyczne,
 • drażliwość,
 • chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność,

zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, itp.

objawy wypalenia zawodowego tr jwymiarowa teoria wypalenia christiny maslach2
Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Depersonalizacja

 • obojętność, dystans i powierzchowność w

kontaktach,

 • skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów,
 • cynizm,
 • agresja werbalna,
 • obwinianie klientów za niepowodzenia w

pracy.

objawy wypalenia zawodowego tr jwymiarowa teoria wypalenia christiny maslach3
Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Obniżone poczucie dokonań osobistych

 • widzenie pracy z klientami w negatywnym

świetle,

 • niezadowolenie z osiągnięć w pracy,
 • przeświadczenie o braku kompetencji,
 • utrata wiary we własne możliwości,
 • poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych,
 • utrata zdolności do rozwiązywania problemów,
 • niemożność przystosowania się do warunków

zawodowych,

 • absencja w pracy.
slide14

„Jeśli rozpoznasz pierwsze objawy wypalenia, pamiętaj ten stan będzie się pogarszał, jeśli nie podejmiesz środków zaradczych”.

Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A., Jeanne Segal, Ph.D.,

and Robert Segal, M.A. www.helpguide.org

r d a wypalenia zawodowego czynniki sprzyjaj ce wypaleniu
Źródła wypalenia zawodowegoczynniki sprzyjające wypaleniu
 • Indywidualne
 • Interpersonalne
 • Organizacyjne
r d a indywidualne cechy osobowo ci
Źródła indywidualnecechy osobowości
 • perfekcjonizm, i nadgorliwość,
 • wykonywanie każdego zadania z najwyższym zaangażowaniem,
 • konserwatyzm i dogmatyzm,
 • nieumiejętność odmawiania i poświęcanie się dla innych, tłumienie własnych potrzeb,
 • nieumiejętność współpracy,
 • identyfikowanie się tylko z pracą i z firmą,
 • brak dystansu wobec problemów zawodowych
 • poczucie kontroli zewnętrznej,
 • zbytni optymizm.
slide17

Osoby mające poczucie wpływu na własne działania oraz wiedzę, że robią coś dobrze, mniej się stresują.Ogińska-Bulik, Juczyński „Osobowość, stres a zdrowie”

r d a indywidualne styl ycia
Źródła indywidualneStyl życia
 • za dużo pracy, za mało czasu wolnego,
 • za mało snu,
 • angażowanie się w zbyt wiele działań,
 • brak bliskich, wspierających relacji.
r d a interpersonalne kontakty pracownik klient
Źródła interpersonalnekontakty pracownik – klient
 • zaangażowanie i dystans emocjonalny,
 • brak szacunku i wzajemnego zaufania,
 • ciągły kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej,
 • koncentracja na tragicznych przeżyciach innych ludzi,
 • stykanie się z niezawinionym cierpieniem i przejawami okrucieństwa.
r d a interpersonalne kontakty z prze o onymi i wsp pracownikami
Źródła interpersonalnekontakty z przełożonymi i współpracownikami.
 • konflikty interpersonalne, rywalizacja,
 • brak wzajemnego zaufania, zaburzona komunikacja,
 • przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing,
 • kwestionowanie kompetencji lub blokowanie aktywności twórczej pracowników,
 • brak kontaktów ze współpracownikami i nie otrzymywanie od nich wsparcia.
r d a organizacyjne warunki i organizacja pracy
Źródła organizacyjnewarunki i organizacja pracy
 • nadmierna odpowiedzialność i ilość obowiązków,
 • wymagania nie do zrealizowania,
 • brak wpływu na organizację pracy,
 • cele instytucji są sprzeczne z wartościami i normami uznawanymi przez pracownika,
 • otrzymywane wynagrodzenie,
 • nudna i mało wymagająca praca,
 • hałas, zatłoczenie, źle dopasowane sprzęty lub ich brak, itp.
co robi aby si nie wypali zasada 8x3
Co robić, aby się nie wypalić?Zasada 8x3

8 godzin

Praca.

8 godzin

Rozwijanie się, dbanie o kondycje fizyczną, związki z ludźmi, przyjemności.

8 godzin

Sen.

co robi aby si nie wypali zasada 8x3 wiczenie
Co robić aby się nie wypalić?Zasada 8x3 - ćwiczenie

Przeanalizuj swój statystyczny dzień.

Wpisz do tabeli czynności z różnych obszarów, które wykonujesz codziennie i oceń, ile poświęcasz im czasu.

Ile czasu spędzasz w „drugiej kolumnie”?

co robi aby si nie wypali jak odpoczywam wiczenie
Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

Będę czytał kolejne pytania. Zadaniem Państwa będzie stanąć przy wybranym haśle Zawsze, Często, Czasami, Nigdy, które jest odpowiedzią na postawione pytanie.

co robi aby si nie wypali jak odpoczywam wiczenie1
Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

Dzielę się swoimi troskami i radościami z bliską mi osobą?

Pielęgnuję relacje z innymi ludźmi?

Dbam o swoje zainteresowania, hobby?

Dbam o swoją równowagę i zdrowie?

Robię sobie przyjemności?

Odpoczywam?

Śpię wystarczająco długo?

Mam poczucie kontroli nad własnym życiem?

Potrafię odmówić realizacji czyjejś prośby, gdy jest to dla mnie zbyt dużym obciążeniem?

Potrafię poprosić o pomoc?

co robi aby si nie wypali jak odpoczywam wiczenie2
Co robić aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

W rozmowie z drugą osobą przedstaw, które z pytań było dla Ciebie najważniejsze. Napiszcie je na kartce.

Ustalcie dwa sposoby zmiany tej sytuacji na lepszą, napiszcie je Państwo na kartce.

Po zakończeniu ćwiczenia proszę umieścić kartki na planszy.

co robi aby si nie wypali umiej tno ci2
Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności

Planowanie i zarządzanie czasem

co robi aby si nie wypali sze strategii poprawiania relacji z prac
Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą

Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania

w relacji

osoba – praca.

co robi aby si nie wypali sze strategii poprawiania relacji z prac1
Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą
 • Zdefiniowanie problemu.
 • Ustalenie celów.
 • Podjęcie działań.
 • Śledzenie postępów.

Cel: zaangażowanie zawodowe

co robi aby si nie wypali jak pracuj sze strategii poprawiania relacji z prac wiczenie
Co robić, aby się nie wypalić?Jak pracuję?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą - ćwiczenie
 • Zdefiniowanie problemu. W otrzymanej tabeli w grupie proszę wybrać jedno pytanie, w którym stwierdzacie poważny brak dopasowania lub brak dopasowania.

2. Ustalenie celów. Proszę ustalić, co chcemy

osiągnąć.

3. Podjęcie działań. Jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cel.