Download
sym bina s nav sorumlusu e itimi b l m 1 s nav g revlileri mart 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Bölüm-1 Sınav Görevlileri Mart 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Bölüm-1 Sınav Görevlileri Mart 2014

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Bölüm-1 Sınav Görevlileri Mart 2014

278 Views Download Presentation
Download Presentation

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Bölüm-1 Sınav Görevlileri Mart 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu EğitimiBölüm-1Sınav GörevlileriMart 2014 Mart 2014 1

 2. SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ • Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav Uygulama Yönergesini’ okumaları gerekmektedir.https://gis.osym.gov.tr • Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna Kırmızı kutu içerisinde bir adet gönderilecektir. • Mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM faaliyetlerinde kişisel inisiyatifler ortadan kaldırılarak tüm çalışmalar sistematik bir yapıya oturtulmuştur. 2

 3. SINAV GÖREVLİLERİ • ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu • ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu • ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe) • Bina Sınav Sorumlusu (BSS) • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) • Bina Yöneticisi (BY) • Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi • Salon Başkanı (SB) • Gözetmen/Yedek Gözetmen • ÖSYM Temsilcisi • Sınav Evrakı Nakil Görevlisi • Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi • Sınav Evrakı Koruma Görevlisi • Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi • Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi • Sınav Binası Güvenlik Görevlisi • Hizmetli • Gözlemciler • Diğer

 4. SINAV KOORDİNATÖRÜ • Sınavın yapıldığı 170 Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe) sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. • Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra ilk iş günü saat 12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir butonuna basması gerekmektedir. 4

 5. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Görevli olduğu binada ve bütün salonlarında sınavın, Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. • Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. 5

 6. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • Bina Yöneticisi ile zamanında görüşerek salonların Salon Tanıtım Formundaki düzene getirilmesini ve bu Formların sınavdan en az bir gün öncesalon kapılarına asılmasını sağlamak, • Sınavdan en az bir gün önce Sınav Koordinatörü tarafından yapılan toplantıya katılarak sınavın uygulanmasına yönelik bilgileri almak, • Bina Yöneticisi ve emniyet görevlileri ile sınavdan önce, sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak, 6

 7. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Sınav başlamadan öncebina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak, • Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. • Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek. 7

 8. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4 • Sınav günü sınav evrakını Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisinden tutanakla imza karşılığında teslim almak ve aynı evrakı sınavdan sonra, yine sınav binasında, bu görevliye tutanakla imza karşılığında teslim etmek, • Binasında görevli olan Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Salon Başkanlarıyla sınav günü sınav başlamadan önce görevli oldukları binada bir toplantı yapmak, Sınav Uygulama Yönergesini birlikte inceleyerek sınav süresince Salon Başkanlarının aynı tutumu göstermelerini sağlamak, (Bu toplantılara ÖSYM Temsilcileri de katılabilir.) 8

 9. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 • Binaya ait ilk kutudan (Kırmızı) çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesi’ni esas alarak binada göreve gelen kişilere, Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) kontrol ederek görevli oldukları salonları bildirmek, • Yoklama yaparak göreve gelmeyen görevlileri tespit etmek ve Görevli Değişiklik Formunu doldurmak, • Yedek Gözetmen veya yedek sınav evrakı ihtiyacı oluştuğunda ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne başvurmak, 9

 10. BİNA SINAV SORUMLUSU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6 • Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanının (veya süresi geçerli pasaport) kontrolünün yapılacağının ve çanta vb. eşya, cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapacak bir görevlinin, sınav binası kapısında sınava girişler tamamlanıncaya kadar bulunmasını sağlamak, • Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak, • Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak, • Sınav binası içinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmaktır. 10

 11. BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-1 • Bina Sınav Sorumlusunun doldurması ve sınav Koordinatörlüğü’nün de sisteme işlemesi gereken tutanaktır. • Görevli Değişiklik Formu, Sınav Koordinatörü tarafından sınav sabahı Şehir İçi Nakil görevlisi aracılığıyla iki (2) nüsha olarak Bina Sınav Sorumlusu ’na iletilecektir. • Bina Sınav Sorumlusu sınav bitiminde bu formu doldurarak bir nüshasını Şehir İçi Nakil Görevlisi ile Sınav Koordinatörlüğüne gönderecek, diğer nüshası kendisinde kalacaktır. 11

 12. BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevli Değişiklik Formu-2 12

 13. BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-1 • Bina Sınav Sorumlusunun doldurması gereken tutanaktır. • Bina Sınav Sorumlusu sınavdan sonra ilk iş günü saat 12:00’ye kadar http://gis.osym.gov.trinternet adresinde bu formu dolduracaktır. Bina Sınav Sorumlusu bu form ile; • Binada yaşanan sorunlar, • Raporlandırılması gereken diğer bilgiler, • Genel sınav değerlendirilmesini yapar ve önerilerini belirtir. 13

 14. BSS GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Bina Sınav Tutanağı-2 14

 15. BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI • Her konuda Bina Sınav Sorumlusuna yardım eder. • Bina Sınav Sorumlusunun görevleri arasında belirtilen işlemleri onunla birlikte yürütür. • Bina kapılarındaki aramalara ve duyurulara yardımcı olur ve ilgili duyuruları yapar. • Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görev yapacağı binada hazır bulunur. • Sınav evrakının sınav sonrası Şehir İçi Nakil Görevlisine teslim edilmesiyle görevi sona erer. 15

 16. BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir yöneticisidir. • Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar. • Binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından sorumludur. • Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binada hazır bulunur. 16

 17. BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını sağlamak, • Sınavdan bir gün önce oturma yerlerine, Salon Tanıtım Formu üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak Sıra Numarası verilmesini sağlamak, • Sınavdan önce, BSS, BSSY ve emniyet görevlileri ile birlikte sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak, • Her sınav salonuna çalışır durumda en az bir adet analog duvar saati asılmasını sağlamak, 17

 18. BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlamak, • Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için kesinlikle zil çalınmamasını sağlamak, • Sınav süresince binadaki faks, internet, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa internet ağının kapalı konumda tutulmasını sağlamak, 18

 19. BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4 • Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmak, • Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak, • Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak (bina içinde ve dışında gürültü vb.), • Binada birden fazla giriş bulunuyorsa, güvenlik görevlisi olmayan girişin sınav süresince kilitli olmasını sağlamak, 19

 20. BİNA YÖNETİCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 • Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav süresince koruma altına almak, • Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav görevi olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak, gerekirse bu konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asmak, 20

 21. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir. • Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu binada bulunmaları zorunludur. • Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacakları sınav salonunda bulunurlar. 21

 22. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, • Görev yapacağı salonu öğrenir, • Görevli listesini imzalar, • Geldiği saati yazar. 22

 23. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Sınav Salonunda ‘Saate Entegre Kamera’ ile kayıt yapılacak ise sınav evrakını açmadan önce Saate Entegre Kameranın çalışır durumda ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol eder. • Saate Entegre Kameranın bulunduğu sınav salonlarında analog saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce analog saati saate entegre kameranın dijital saati ile uyumluluğunu kontrol eder. Eğer bir uyumsuzluk söz konusu ise Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisinden bu durumun düzeltilmesini ister. • Olası elektrik kesintisi durumunda dijital saat görünürlüğünü kaybedecek, ancak kamera kaydı devam edeceğinden analog saatin dijital saat ile uyumu son derece önemlidir. 23

 24. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4 • Salon görevlileri sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap kağıtlarını adaylara dağıtacaktır. • Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarakrastgele adaylara elden verecektir. • Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak Zorundadır. • Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR. HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARININ RASTGELE DAĞITILMASI 24 Mart 2014

 25. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları SORU KİTAPCIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme yapıştıracaktır. KAREKOD ETİKET UYGULAMASI KAREKOD Etiket uygulaması sınav başlamadan önce yapılacaktır 25

 26. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6 KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA ÖNCESİ 26

 27. SALON BAŞKANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-7 KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) UYGULAMA SONRASI 27

 28. GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, görevlendirildiği salonda, sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve Salon Başkanına her konuda yardım eder. • Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu binada bulunur. • Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir, • Görevli listesini imzalar, geldiği saati yazar. • Görevli olduğu salona giderek, geldiğini Salon Başkanına bildirir. 28

 29. GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • Yedek Gözetmenler, sınav binasına alınmalarında adayların Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanlarını kontrol eder. • Görevlilerin Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanlarını kontrol eder. • Sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır. • Göreve gelmeyenlerin yerine salonlarda görev yapar. • Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir. 29

 30. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir. • ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. • ÖSYM Başkanına karşı sorumludur. • ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez. Engelli adayın olmadığı veya engelli aday sayısı az olan Sınav Koordinatörlüklerinde ÖSYM Engelli Temsilcileri diğer binalarda görevlendirilebilir. 30

 31. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar. • ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi yapacağı toplantıya mutlaka katılacaklardır. • Sınav Koordinatörlüğünde Engelli Temsilcisi olarak görevlendirilmiş görevliler eğer engelli yok ise sınav koordinatörünün belirlediği diğer binalarda görevlendirilir. • Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin Sınav Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı bilgileri alır. • Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi karşılar. • Sınav Koordinatörü misafirperverlik kapsamında yardım edebilir ancak bir sorumluluk söz konusu değildir. 31

 32. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu ilk binada hazır bulunur. • ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar. Engelli adayların sınava girdiği binada sınava giren tüm engelli adaylar bir görevli nezaretinde tuvalete gidebilir. 32

 33. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4 • Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde bulunabilir. ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahele etme veya değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar. 33

 34. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 • Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini kontrol edebilir. • Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder. • Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 34

 35. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5 • Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki görev yerini terk edemez. • Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar elektronik ortamda (http://gis.osym.gov.tr) ÖSYM Başkanlığına ulaştırır. 35

 36. ÖSYM TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6 36

 37. ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Sınav Koordinatöründen kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 2,5 saat önce imza karşılığında teslim alır. • Sınav evrakını, kamera kutularını ve el dedektörlerini ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, Sınav Koordinatörünün belirlediği sırada olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada tutanakla imza karşılığında teslim eder. 37

 38. ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • Sınav evrakını ilgili binanın Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim etmez. • En son görev mahallini sınav bitene kadar terk edemez. • Sınav tamamlandıktan hemen sonra, görevli olduğu en son binadan başlayarak belirlenmiş güzergah üzerindeki binalardan aynı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne getirmek üzere Bina Sınav Sorumlularından tutanakla imza karşılığında geri teslim alır ve sınav koordinatörüne teslim eder. 38

 39. ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı imzalanarak yapılır. • Her bina için ayrı ayrı düzenlenen bu tutanaklar, dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörünce Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisine verilir. • Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM'ye gönderilmek üzere Sınav Koordinatörüne teslim eder. 39

 40. ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI NAKİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI • Şehir içinde, sınav evrakının, kamera kutularının ve el dedektörlerinin sınav binalarına naklinde ve sınav sonrasında Sınav Koordinatörlüğüne geri dönüşünde korunması amacıyla görevlendirilir. 40

 41. SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1 • Sınav yapılacak binalarda güvenlik önlemlerinin uygulanması amacıyla görevlendirilir. • Sınav günü Sınavın Başlama saatinden en az 2 saat önce görevli oldukları binada bulunur. • Sınav başlamadan önce güvenlik görevlileri, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlu yardımcısı ve bina yöneticisi ile bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik aramalarını (sınav esnasında bulundurulması yasak olan maddelerin sınav öncesinde binaya yerleştirilmesi, bomba, vb.) yapar ve müşterek tutanak düzenleyecektir. 41

 42. SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2 • Sınava girecek adayları ve sınav görevlilerini elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle arar. • Aday ve görevlilerin yanlarında; • Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, • Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, • Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz, • Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, • Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, • Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. 42

 43. SINAV BİNASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3 • Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler. • ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. 43

 44. HİZMETLİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI • Sınav bina ve salonlarının sınav öncesinde sınava hazırlanması ve sınav sonrasında temizlenmesinin sağlanması • Sınav evrakı ve kamera kutularının binaya taşınması • Sınav sonrasında Şehir içi nakil görevlisine teslimi için taşınması işlemlerinden sorumludur. 44

 45. ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi Bölüm-2 Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik Mart 2014 Mart 2014 45

 46. YÖNETMELİK http://www.osym.gov.tr/belge/1-14942/sinava-giris-kosullari.html 46

 47. SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-1 Adaylar ÖSYM sınavlarına; • Sınava Giriş Belgesi ve • Nüfus Cüzdanı (veya süresi geçerli Pasaport) ile girerler. Adaylar Sınava Girerken Bu İki Belgeyi Yanlarında Bulundurmak Zorundadır. Bu İki Belgeyi Yanında Bulundurmayan Aday Sınav Binasına Kesinlikle Alınmayacaktır. 47

 48. SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-2 (Sınava Giriş Belgesi) Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinilebilir. Belgenin üzerinde sınava girilecek • sınav merkezi, • bina, • salon bilgileri ile • adayın fotoğrafı bulunmaktadır. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar ÖSYM’nin İnternet adresindenedinebileceklerdir. Mart 2014 48

 49. SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-3 (Nüfus Cüzdanı) Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur • Nüfus cüzdanında • Soğuk damga basılı olmalı, • Adayın güncel bir fotoğrafı ve • T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, • pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Mart 2014 49

 50. SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER-4 • Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavikartlar Mart 2014 50