slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter. Nationella Hjälplinjen Telefonsjälavården i Sverige Attityduppdraget (H)järnkoll Nationella Styrgruppen för Suicidprevention Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Socialstyrelsen SKL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter' - loe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
SamverkanSPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter
 • Nationella Hjälplinjen
 • Telefonsjälavården i Sverige
 • Attityduppdraget (H)järnkoll
 • Nationella Styrgruppen för Suicidprevention
 • Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
 • Socialstyrelsen
 • SKL
 • FHI
 • NASP (KI)
syfte och m l med verksamheten
Syfte och mål med verksamheten
 • Att ge stöd åt människor som förlorat en närstående i suicid
 • Att minska tabuering och skam kring frågor som handlar om psykisk ohälsa, och dess yttersta konsekvens – suicidiet.
 • Att påverka/samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid.
 • Att i samverkan med folkhälsokommittéerna och deras riktlinjer stödja det lokala och regionala folkhälsoarbetet.
 • Samverkan med ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa.
 • Medlemsstöd och brukar/anhörigmedverkan.
st d till efterlevande
Stöd till efterlevande

Samtalsgrupperför drabbade leds av speciellt kompetenta medlemmar i våra kretsar

Telefonjourför drabbade varje kväll kl. 19 – 22

  • Utbildning, handledning och mentorstöd till våra telefonjourmedlemmar som genomför detta helt ideellt från sina hemtelefoner.
 • SPES kontaktpersoner behöver kontinuerlig utbildning och handledning för att bemöta efterlevande och ge stöd i en svår situation,
 • Ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad inom SPES då vi kontaktas av många yngre människor som drabbats av att någon närstående tagit sitt liv eller själva har tankar om att ta sitt liv.
utbildningar inom suicidprevention
Utbildningar inom SuicidPrevention
 • ”Låt himlen vänta”: riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med ungdomar,
 • ”Psykisk livräddning”: vänder sig till allmänheten och profession som arbetar med vuxna,
 • ”När himlen är nära”: riktar sig till anhöriga till äldre och yrkesgrupper som arbetar med äldre.
 • Medverkan vid kurser, konferenser och seminarier både på lokal, regional och nationell nivå.
slide8

Sverige behöver en ideell riksorganisation som med ett folkhälsoperspektiv arbetar stödjande, preventivt, informativt och parallellt med hälso- och sjukvårdens insatser.

Gunilla Wahlén

Förbundsordförande

www.spes.nu Brantingsgatan 40, Stockholm 08-34 16 74