Nefrologia
Download
1 / 34

Nefrologia - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Kurs wprowadzający do specjalizacji z chorób wewnętrznych, Katowice czerwiec 2014. Nefrologia. Jan Duława Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nefrologia' - loe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nefrologia

Kurs wprowadzający do specjalizacji

z chorób wewnętrznych, Katowice czerwiec 2014

Nefrologia

Jan Duława

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice


Nefrologia

Śmiertelność z przyczyn sercowo – naczyniowych (zab. rytmu, kardiomiopatia, zatrzymanie akcji serca, zawał mięśnia sercowego, ch. niedokrwienna m. sercowego, obrzęk płuc)


G wne czynniki ryzyka chor b uk adu sercowo naczyniowego
Główne czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego

 • Palenie tytoniu

 • Nadciśnienie tętnicze

 • Dyslipidemia (↑ChC i LDL, ↓HDL)

 • Cukrzyca (insulinooporność)

 • Wiek (m ≥ 45, k ≥ 55)

 • Nadwaga i otyłość (otyłość brzuszna!)

 • Brak aktywności fizycznej

 • Przewlekła choroba nerekEpidemiologia przewlek ej choroby niewydolno ci nerek w populacji doros ych 18 r
Epidemiologia przewlekłej choroby (niewydolności) nerek(w populacji dorosłych > 18 r.ż.)


St enia r nych substancji w surowicy krwi chorych na p n n
Stężenia różnych substancjiw surowicy krwi chorych na p.n.n.

jawna p.n.n.

strefa wyrównania (adekwatna rezerwa nerkowa)

A

stężenie w surowicy krwi

A – kreat, mocznik

B – PO43-, kw. moczowy, K

C - Na

B

C

norma

GFR

100%

0%

25%

50%

75%


Obliczanie gfr
Obliczanie GFR

 • Wzór MDRD (Modyfication of Diet in Renal Disease Study):

  eGFR (ml/min/1,73m2) = 1,86 x kreat-1,154 x wiek-0,203 x 0,742 dla kobiet

  x 1,21 dla AfroAm

  2. Wzór Cockcrofta – Gaulta

  (140-wiek) x mc (kg)

  72 x kreat (mg/dl) x 0,85 dla kobiet

eGFR =


G wne przyczyny przewlek ej choroby nerek
Główne przyczyny przewlekłej choroby nerek


Ostra niewydolno nerek onn
Ostra niewydolność nerek (ONN)

Nagłe (godziny, dni) zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, powodujące retencję ciał azotowych oraz zaburzenia gospodarki wodnej,elektrolitowej i kwasowo- zasadowej

Postacie: ze skąpomoczem (~50%)

bez skąpomoczu (w tym z wielomoczem)

Epidemiologia: u ~ 5% hospitalizowanych

u ~ 30% chorych na OIOMach


Ostra niewydolno nerek przyczyny
Ostra niewydolność nerek – przyczyny

Przednerkowa ~ 55%

Nerkowa ~ 40%

Zanerkowa ~ 5%


Przednerkowa onn przyczyny
Przednerkowa ONN - przyczyny

 • Hipowolemia

  1. Krwawienia, odwodnienie, oparzenie

  2. GI: wymioty, biegunki, drenaż

  3. Nerki: diuretyki, diureza osmotyczna

  4. Utrata do trzeciej przestrzeni

  B. Niewydolność serca

  C. „Wazodylatacja obwodowa” lub skurcz naczyń nerkowych (upośledzenie autoregulacji nerkowej)

  D. Inne


Nerkowa onn przyczyny
Nerkowa ONN - przyczyny

 • Przedłużająca się przednerkowa ONN

  ostra martwica cewek nerkowych (ATN)

  nefrotoksyny (endo- i egzogenne)

  B. Ostre choroby kłębuszków nerkowych lub/i naczyń włosowatych

  C. Ostre choroby cewkowo – śródmiąższowe (alergiczne, zakaźne, nacieki nowotworowe)

  D. Niedrożność tętnic nerkowych lub żył nerkowych

  E. Ostre odrzucanie przeszczepionej nerki


Zanerkowa onn przyczyny
Zanerkowa ONN - przyczyny

 • Obstrukcja moczowodu:

  złogi, skrzepy, zmartwiała brodawka,

  ucisk z zewnątrz (nowotwór, zwłóknienie zaotrzewnowe)

  B. Obstrukcja szyi pęcherza:

  pęcherz neurogenny, przerost stercza

  złogi, nowotwór, skrzepy

  C. Obstrukcja cewki moczowej (rzadko)


Okre lenie onn
Określenie ONN

Am J Med., 1983, 74: 243-248


Skala rifle risk injury failure loss end stage kidney disease ostrego uszkodzenia nerek aki
Skala RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage kidney disease) ostrego uszkodzenia nerek (AKI)


Podstawowe poj cia konsensus 2007
Podstawowe pojęcia – konsensus 2007

Wyzdrowienie: powrót wskaźników do wartości sprzed ARF

Poprawa: gorsze wskaźniki, bez konieczności RRT (partial recovery)

ARF (ONN) >4tyg: przetrwała ARF

ARF (ONN) >3mies: przejście wESRD


Nefrologia
Ostra niewydolność czy ostre uszkodzenie nerek (Acute Renal Failure – ACF or Acute Kidney Injury – AKI)nowy paradygmat nefrologii?

Czynniki wyzwalające

(niedokrwienie, toksyny, zapalenie)

Zaburzenie czynności komórek

(głównie cewkowych) =AKI

Upośledzenie ważnych czynności nerek

(głównie filtracji kłębuszkowej) =ARF (ONN)

Trwałe zniszczenie nefronu

(lub jego części) =CRF (PNN)


Hipoteza forest fire
Hipoteza „forest fire”

KI, 2007, 71: 967 - 970Epidemiologia aki
Epidemiologia AKI

AKI (USA): 288 /100 000 (2002)

AKI – D (USA): 27 /100 000 (2002)

AKI – D (Manchester): 45 /100 000 (2005)

AKI – D (Szkocja): 20 /100 000 (2002)

AKI – D (Australia): 8 /100 000 (2001)


Onn aki d w polsce wg rapotu polskiego rejestru
ONN (AKI – D) w Polsce wg Rapotu Polskiego RejestruZapobieganie onn ostremu uszkodzeniu
Zapobieganie ONN (ostremu uszkodzeniu)

 • Identyfikacja czynników ryzyka

 • Optymalizacja przepływu krwi przez nerki i unikanie nefrotoksyn

 • Farmakoterapia


Optymalizacja perfuzji i unikanie nefrotoksyn
Optymalizacja perfuzji i unikanie nefrotoksyn

 • rozpoznanie i leczenie przednerkowej NN (uzupełnianie wolemii, leczenie zastoinowej niewydolności serca)

 • odstawienie NLPZ i innych leków nefrotoksycznych

 • ACE-I, ARB?

 • jeśli to możliwe, unikać zabiegu chirurgicznego u chorych z ONN po środkach cieniujących

Leczenie hiperkaliemii u chorego na onn
Leczenie hiperkaliemii u chorego na ONN

żywice jonowymienne, furosemid, leki betaadrenergiczneHEMODIALIZA


Nefrologia
NDT, 2002, 17 (Suppl 7): 7 - 15European Best Practice Guidelines for HaemodialysisZalecenia dotyczące oceny GFR

 • Nie oceniać wyłącznie na podstawie kreatyninemii lub urykemii

  Wzór C-G tylko, jeżeli GFR > 30 ml/min

 • w niewydolności nerek: średni klirens mocznika i kreatyniny na 1,73 m2

  • inne możliwości:

   • na podstawie wzoru MDRD, inulina, radioizotopy, klirens kreatyniny po doustnym podaniu cymetydyny


Ndt 2002 17 suppl 7 7 15 zalecenia edta
NDT, 2002, 17 (Suppl 7): 7 - 15ZALECENIA EDTA

SKIEROWANIE DO NEFROLOGA

zalecane jeżeli GFR < 60 ml/min

(kreat. 140 mol/l dla M i 105 mol/l dla K)

obowiązkowe jeżeli GFR < 30 ml/min

(kreat. 180 mol/l dla M i 150 mol/l dla K)


Zalecenia edta cd
ZALECENIA EDTA - cd

WSKAZANIA DO DIALIZ

 • GFR < 15 ml/min + jeden z objawów mocznicy

  • (przewodnienie, oporne na leczenie nadciśnienie, postępujące pogorszenie stanu odżywienia)

 • GFR 8 - 10 ml/min

  • niezależnie od objawów klinicznych


Problemy specjalne nefrologii
„Problemy specjalne” nefrologii

 • Hiperkaliemia i hipokaliemia rzekoma

 • Epidemia hiperkaliemii spowodowana powszechnym stosowaniem leków blokujących układ RAA

 • Hipokaliemia u chorych leczonych beta-mimetykami

 • Inna „norma” dla chorych na przewlekłą niewydolność nerek (5,3 – 6,0 mmol/l)

 • Hipokaliemia w przebiegu wielomoczu

 • „Odwrotna epidemiologia” u chorych dializowanych